Volontiraj
Volontiraj
Doniraj
Doniraj
Pretraga
Pretraga
Poziv: “Mapiranje socijalnih usluga i potrebe korisnika; djeca i mladi s teškoćama u razvoju i psihosocijalnom funkcioniranju i osobe s invaliditetom u Primorsko-goranskoj županiji ”

Poziv: “Mapiranje socijalnih usluga i potrebe korisnika; djeca i mladi s teškoćama u razvoju i psihosocijalnom funkcioniranju i osobe s invaliditetom u Primorsko-goranskoj županiji ”

  • 17.05.2022
  • ISTRAŽIVANJA

Poziv na sudjelovanje u prikupljanju podataka za izradu Alternativnog izvješća “Mapiranje postojećih socijalnih usluga i obuhvat korisnika;  modeli financiranja socijalnih usluga za skupinu djece i mladih s teškoćama u razvoju i psihosocijalnom funkcioniranju i osoba s invaliditetom u Primorsko-goranskoj županiji”

Ako ste pružatelj socijalnih usluga u “ širem” ili “užem” smislu iz PGŽ, posebno ako pružate socijalne usluge za skupinu djece i mladih s teškoćama u razvoju i psihosocijalnom funkcioniranju i osobe s invaliditetom u Primorsko-goranskoj županiji, molimo Vas da ispunite upitnik. 
Upitnik je na poveznici:   https://forms.gle/vNpaCs87WFZ3PWxV9
Rok za ispunjavanje upitnika na poveznici je do petka, 20.5.2022. Osim ovih podataka, u planu je i prikupljanje podataka drugim metodama, poput intervjua, fokus grupa, okruglih stolova s pružateljima socijalnih usluga i korisnika usluga te ključnim dionicima.
Koristimo priliku da Vam najavimo i okrugli stol s istom temom, na koji ćemo vas pozvati. Poziv ćete dobiti uskoro.
Podaci koje tražimo odnose se na broj i vrstu socijalnih usluga koje pružate, te ciljnu skupinu s kojom i za koju radite, bez obzira pružate li socijalne usluge u “širem“ ili užem smislu”. Cilj je unaprjeđenje kvalitete socijalnih usluga i veći obuhvat korisnika.
Ovo Alternativno izvješće je jedan od rezultata komunikacijske kampanje ”Distancirano socijalni”, koja je dio Programa pružanja socijalnih usluga poludnevnog boravka i mobilnog tima za socijalnu uslugu psihosocijalne podrške “DIP-ov klub mladih Priprema, pozor, radim“ uz sufinanciranje Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike, Primorsko-goranske županije, Grada Rijeka i drugih donatora.
Aktivnosti iz kampanje su:

1. mapiranje potreba korisnika i pružatelja socijalnih usluga – desk research (anaiza postojećih podaka, izvještaja), upitnik “mapiranje“ upućen  pružateljima s liste nadležnog ministarstva; do kraja ogdine, intevjui, fokus grupe..
2. modeli financiranja socijalnih usluga u širem i užem smislu; desk research, rezultati upitnika, fokus grupe, okrugli stolovi
3. izrada i tisak priručnika za zagovaranje prava primarne skupine –  u tisku, predstavljanje na okruglom stolu

4. organizacija niza okruglih stolova u suradnji s drugim pružateljima socijalnih usluga; sudjelovanje i organizacija okruglih stolova u projektima drugih:

5. postava izložbi s ciljem informiranja i senzibilizacije javnosti: 

6. organizacija javnog foruma /okruglog stola s temom unaprjeđenje kvalitete socijalnih usluga;  u najavi početka 6.2022.

7. osnivanje ne/formalne mreže pružatelja socijalnih usluga iz PGŽ i drugih dijelova HR, u najavi početak 6.2022. 

8. ostale javne prezentacije i informiranje javnosti, incijative, sudjelovanje na konferencijama i sl. 

– predstavljanje na javnim mjestima, Zeleni Kastav, na tržnici…

9. organizacija i provedba projekata za povećanje vidljivosti – rekreativni sadržaji: 

– Hodaj  i ti! – nordijsko hodanje s građanima, https://dip.hr/hodaj-i-ti-nordijskim-hodanjem-do-inkluzivne-i-zelene-primorsko-goranske-zupanije/

– obilježavanje važnih dana u organizaciji drugih: Nastavni zavod za javno zdravstvo PGŽ https://dip.hr/tjedan-kretanja/

10. pregovaranje s donositeljima odluka – posjet gradonačelnika Grada Rijeke, https://dip.hr/posjet-gradonacelnika-i-procelnice-odjela-za-zdravstvo-i-socijalnu-skrb-grada-rijeke/

Share on Facebook

Još novosti

Doniraj i udomi

Udomljavanjem naših ukrasno-uporabnih predmeta sudjelujete u provedbi naših programa za mlade s teškoćama u razvoju i psihosocijalnom funkcioniranju. Mi ćemo vam zato pokloniti jedan ili više predmeta koje smo sami napravili.  
Prijavi se