Volontiraj
Volontiraj
Doniraj
Doniraj
Pretraga
Pretraga
Inicijativa i upozorenje za ostvarivanje prava: pismo zakonodavcima i donositeljima odluka: hitne izmjene pogrdnog i uvredljivog nazivlja za osobe s invaliditetom i djecu s teškoćama u razvoju

Inicijativa i upozorenje za ostvarivanje prava: pismo zakonodavcima i donositeljima odluka: hitne izmjene pogrdnog i uvredljivog nazivlja za osobe s invaliditetom i djecu s teškoćama u razvoju

  • 02.03.2022
  • DRUŠTVO

Umorni smo od toga da nas oslovljavaju pogrdnim, zastarjelim i stigmatizirajućim izrazima; osobe smo poput svih ostalih; nismo invalidne osobe – osobe smo s invaliditetom.
Uputili smo pismo svim nadležnim tijelima za hitnu izmjenu zakona, u kojima još uvijek, više od 20 godina otkad je Hrvatska prihvatila Sheratonsku deklaraciju, gotovo 20 godina nakon 2003. godine, u zakonima i pravilnicima, u medijima i javnom prostoru, i dalje prevladava uporaba pogrdnih, zastarjelih i stigmatizirajućih termina kada se govori o OSI.
Ovo pismo smo uputili: predsjedniku Sabora, svim klubovima zastupnika i ministarstvima, a Uredu pravobraniteljice za osobe s invaliditetom smo, još početkom 2021. godine, uputili pitanje o istom problemu. Ured je sve učinio kako bi se ovi nazivi izmijenili u zakonskim aktima, što je vidljivo iz preporuka:  https://posi.hr/misljenja-preporuke-i-upozorenja/

Ne govori: jako stigmatizirajuće, uvredljivo i podrugljivo Umjesto toga, koristi, ako baš moraš, za djecu: Umjesto toga, koristi za odrasle osobe:
Uvredljivo i krivo: Djeca ili osobe s posebnim potrebama  Djeca s teškoćama u razvoju Osobe s invaliditetom,
Jako uvredljivo, stigmatizirajuće: Retardirani ili hendikepirani Djeca s teškoćama u razvoju Osobe s invaliditetom
Uvredljivo i stgimatizirajuće: Invalidi, invalidna osoba, sljepa djeca, gluha djeca, psihički bolesnik, invalid u kolcima,  Djeca s teškoćama u razvoju Osobe s invaliditetom, osoba koja se kreće uz pomoć invalidskih kolica, osoba s teškoćama u kretanju umjesto invalidi prikovani uz kolica, osoba oštećena vida, osoba oštećena sluha, osoba s mišićnom distrofijom,                   osoba s multiplom sklerozom,                  osobe s intelektualnim teškoćama, (umjesto osobe s mentalnom retardacijom ili mentalno retardirane osobe budući da je termin retardiran u kolokvijalnom govoru dobio izrazito pogrdno značenje),                     osobe s psiho-socijalnim invaliditetom umjesto psihijatrijski pacijenti, psihički/duševni bolesnici, mentalni bolesnici.”

 

 

 

PISMO:

Poštovani,

molimo Vas da hitno pokrenete proceduru za izmjenu svih zakona u kojima se koriste neprimjereni  i stigmatizirajući  pojmovi za označavanje osoba s invaliditetom i djece s teškoćama u razvoju.

Ističemo negativan primjer ovog zakona, usprkos promjenama iz 2003. godine i Sheratonske deklaracije. Nakon više od 20 godina u zakonima i pravilnicima RH i dalje se koriste stigmatizirajući pojmovi, koji osnažuju ovakav stigmatizirajući i diskriminirajući odnos, kako javnosti i zakonodavaca, tako i države, prema osobama s invaliditetom, kakav imamo danas:  Zakon o povlasticama u unutrašnjem putničkom prometu,  https://www.zakon.hr/z/1559/Zakon-o-povlasticama-u-unutarnjem-putničkom-prometu.

Društvo za istraživanje i potporu (DIP) je udruga (www.dip.hr) koja provodi programe socijalnih usluga prvenstveno za mlade osobe s invaliditetom (s teškoćama iz spektra autizma, ADHD, intelektualne teškoće i mentalne bolesti); zagovaramo ostvarivanje prava osoba s invaliditetom i osposobljavamo različite dionike za aktualizaciju društva jednakih mogućnosti.

Cilj našeg djelovanja je unaprjeđenje kvalitete života za skupine kojima treba podrška i skrb, a posebno osoba s invaliditetom, no, nažalost, svakodnevno čujemo ove podrugljive i uvredljive te stigmatizirajuće izraze i zato Vas molimo da hitno pokrenete izmjenu svih zakonskih i podzakonskih akata u kojima se koriste, a posebno ovog zakona.

JLP(R)S, nadležna tijela za provedbu ovog Zakona perpetuiraju korištenje ovih uvredljivih pojmova, pa se oni i dalje koriste: npr., obrasci za ostvarivanje prava na povlastice.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja te Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike je izmijenilo nazivlje, ali ovaj zakon nije iskoristio priliku za ostvarivanje promjena.

Obrazloženje:

Još u 2021. godini smo se obratili Uredu pravobraniteljice za osobe s invaliditetom kako bi požurili izmjenu Zakona o povlasticama u unutrašnjem putničkom prometu,  https://www.zakon.hr/z/1559/Zakon-o-povlasticama-u-unutarnjem-putničkom-prometu zbog korištenja  stigmatizirajućih  i diskriminirajućih naziva, koji se koriste u tekstu zakona: “invalidna osoba” umjesto osoba s invaliditetom, invalidna djeca, umjesto djeca s teškoćama u razvoju.

Ured pravobraniteljice je u više navrata, sukladno nadležnosti i zakonima, upozoravao i slao preporuke i mišljenja vezano uz korištenje nazivlja. Svjesni smo velike količine zakona koji su u proceduri, ali smatramo postoji realna opasnost da će se opet propustiti napraviti potrebne izmjene ovog, u smislu percepcije, a time i društvenog statusa OSI, jako važnog načina korištenja pojmova kojima se te osobe opisuju, a samim time i načina na koji se o njima misli.

“Diskriminacija prema osobama s invaliditetom je bilo kakvo izdvajanje, isključivanje ili ograničavanje zbog invaliditeta osobe, posljedice koja je nastupila zbog prethodnog postojanja invaliditeta ili percepcije invaliditeta, bilo prošle ili sadašnje, kojim se ugrožavaju ili krše prepoznavanje, uživanje i korištenje ljudskih prava i temeljnih sloboda osoba s invaliditetom.” (Deklaracija o pravima osoba s invaliditetom (Točka 5, 2005.).”

Zato su se države svijeta usuglasile kako na prvo mjesto treba staviti osobu, a ne neku izvanjsku značajku po kojoj jednu osobu razlikujemo od druge. Stoga, poštujte Sheratonsku deklaraciju koju je usvojila i Hrvatska, prema kojoj se upravo zbog stigmatizirajućeg učinka kojeg korištenje zastarjelih i stigmatizirajućih pojmova ima na društveni status OSI, posebna pažnja u normativnim aktima i svakodnevnom govoru pridaje upravo tim i takvim pojmovima. Sheratonska deklaracija, kojom je na Okruglom stolu “Suvremeni pristup poimanju i definiranju invalidnosti” održanom dana 27. srpnja 2003. usvojeno je nazivlje: za odrasle osobe – osobe s invaliditetom; za djecu – djeca s teškoćama u razvoju! https://posi.hr/pojmovnik/ Iz preporuke Ureda pravobraniteljice za osobe s invaliditetom:

“Zbog svega toga smatramo da nije nevažno u medijskom prostoru koristiti prihvaćeni termin osoba s invaliditetom, a za djecu, djeca s teškoćama u razvoju, umjesto djeca s posebnim potrebama. Kada želimo pobliže opisati  osobu s  invaliditetom, preporuča se i korištenje ovih termina: osoba koja se kreće uz pomoć invalidskih kolica, osoba s teškoćama u kretanju, umjesto invalidi prikovani uz kolica, osoba oštećena vida, osoba oštećena sluha, osoba s mišićnom distrofijom, osoba s multiplom sklerozom, osobe s intelektualnim teškoćama (umjesto osobe s mentalnom retardacijom ili mentalno retardirane osobe, budući da je termin “retardiran” u kolokvijalnom govoru dobio izrazito pogrdno značenje), osobe s psiho-socijalnim invaliditetom, umjesto psihijatrijski pacijenti, psihički/duševni bolesnici, mentalni bolesnici.” I druge preporuke Ureda pravobraniteljice za osobe s invaliditetom usmjeravaju na ovaj problem:  https://posi.hr/misljenja-preporuke-i-upozorenja/

  1. Zašto se i dalje, usprkos promjenama spomenutog Zakona, koriste ovi uvredljivi pojmovi i zašto zakonodavac nije iskoristio priliku da izmijeni ovo nazivlje u Zakonu, kad ste za to imali priliku više puta od 2003 godine?
  2. Molimo Vas da nam odgovorite kada ćete pokrenuti proceduru za izmjenu ovog zakona, kako bi primijenili Sheratonsku deklaraciju i nazivlje za osobe s invaliditetom i djecu s teškoćama u razvoju i druge osobe s invaliditetom, poput osoba oštećena vida umjesto slijepa osoba i sl., ako niste već do sada pokrenuli.
  3. Molimo sva nadležna ministarstva i upravna tijela da podrže ovu inicijativu te pokrenu  postupak izmjene.
  4. Molimo da nam date podršku i/ili nas uputite kako da mi pokrenemo civilnu inicijativu za hitnom izmjenom ovog Zakona, ako Vi ne želite.
  5. Molimo da revidirate sve ostale zakone i pripadajuće normativne akte i ne propustite unijeti odgovarajuće izmjene, te uputite zahtjev za promjenama i nadležnim tijelima na razini lokalne i područne samouprave, kako bi zamijenili postojeće pojmove novousvojenim.

Molimo Vas da nam odgovorite na sva pitanja.

DIP i “DIP-ovci”, mlade osobe s invaliditetom (kombiniranim teškoćama – osobe s intelektualnim teškoćama/invaliditetom, iz spektra autizma, ADHD, osobe s psiho-socijalnim invaliditetom i ostalim teškoćama u psihosocijalnom funkcioniranju)

DIP

 

Share on Facebook

Još novosti

Doniraj i udomi

Udomljavanjem naših ukrasno-uporabnih predmeta sudjelujete u provedbi naših programa za mlade s teškoćama u razvoju i psihosocijalnom funkcioniranju. Mi ćemo vam zato pokloniti jedan ili više predmeta koje smo sami napravili.  
Prijavi se