Inicijativa i upozorenje za ostvarivanje prava: pismo zakonodavcima i donositeljima odluka: hitne izmjene pogrdnog i uvredljivog nazivlja za osobe s invaliditetom i djecu s teškoćama u razvoju

  • 02.03.2022
  • DIP-ov klub mladih

Dosta nam je da nas nazivaju pogrdno i stigmatizirajuće, mi smo osobe kao i druge osobe,  mi nismo invalidne osobe  – mi smo osobe s invaliditetom.

Uputili smo pismo svim nadležnim tijelima za hitnu izmjenu zakona u kojima još uvijek,  više od 20 godina od kada je Hrvatska prihvatila Sheratonsku deklaraciju, gotovo 20 godina  nakon 2003 godine,  u zakonima i pravilnicima, u medijima i javnosti koriste se pogrdni i uvredljivi pojmovi.

Ovo pismo smo uputili: predsjedniku Sabora, svim klubovima zastupnika, ministarstvima, a Uredu pravobraniteljice za osobe s invaliditetom smo uputili još početkom 2021. godine pitanje o istom problemu. Ured je sve učinio kako bi se ovi nazivi izmijenili u aktima što je vidljivo iz preporuka: https://posi.hr/misljenja-preporuke-i-upozorenja/

Ne govori: jako stigmatizirajuće, uvredljivo i podrugljivo Umjesto toga koristi ako baš moraš za djecu: Umjesto toga koristi za odrasle osobe:
Uvredljivo i krivo: Djeca ili osobe s posebnim potrebama  Djeca s teškoćama u razvoju Osobe s invaliditetom,
Jako uvredljivo, stigmatizirajuće: Retardirani ili hendikepirani Djeca s teškoćama u razvoju Osobe s invaliditetom
Uvredljivo i stgimatizirajuće: Invalidi, invalidna osoba, sljepa djeca, gluha djeca, psihički bolesnik, invalid u kolcima,  Djeca s teškoćama u razvoju Osobe s invaliditetom, osoba koja se kreće uz pomoć invalidskih kolica, osoba s teškoćama u kretanju umjesto invalidi prikovani uz kolica, osoba oštećena vida, osoba oštećena sluha, osoba s mišićnom distrofijom,                   osoba s multipla sklerozom,                  osobe s intelektualnim teškoćama (umjesto osobe s mentalnom retardacijom ili mentalno retardirane osobe budući da je termin retardiran u kolokvijalnom govoru dobio izrazito pogrdno značenje),                     osobe s psiho-socijalnim invaliditetom umjesto psihijatrijski pacijenti, psihički/duševni bolesnici, mentalni bolesnici.”

 

 

 

PISMO:

Poštovani,

molimo Vas da hitno pokrenete proceduru za izmjenom svih zakona u kojima se koriste neprimjereni  i stigmatizirajući  pojmovi za označavanje osoba s invaliditetom i djece s teškoćama u razvoju.

Ističemo loš primjer ovog zakona usprkos  promjena iz 2003. godine i Sherarŧonsek deklaracije. Nakon više od 20 godina u zakonima i pravilnicima RH se koriste stigmatizirajući pojmovi koji osnažuju ovakav stigmatizirajući i diskriminirajući odnos javnosti i zakonodavca a tako i države prema osobama s invaliditetom kakav imamo danas:  Zakon o povlasticama u untrašnjem putničkom prometu,  https://www.zakon.hr/z/1559/Zakon-o-povlasticama-u-unutarnjem-putničkom-prometu.

Društvo za istraživanje i potporu (DIP) je udruga www.dip.hr koja provodi programe socijalnih usluga prvenstveno za mlade osobe s invaliditetom (s teškoćama iz spektra autizma, ADHD, intelektualne teškoće i mentalne bolesti), zagovaramo ostvarivanje prava osoba s invaliditetom i  osposobljavamo različite dionike za društvo jednakih mogućnosti.

Cilj našeg djelovanja je unaprjeđenje kvalitete života za skupine kojima treba podrška i skrb, a posebno osoba s invaliditetom, a nažalost svakodnevno čujemo ove podrugljive i uvredljive te stigmatizirajuće izraze i zato vas molimo da hitno pokrenete izmjenu svih i kojima se koriste, a posebno ovog zakona.

JLP(R)S,  nadležna tijela za provedbu ovog Zakona perpetuiraju korištenje ovih uvredljivih pojmova pa se oni i dalje koriste. npr. obrasci za ostvarivanje prava na povlastice.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja te Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike je promijenilo nazivlje a ovaj zakon nije iskoristio prilike za promjenom.

Obrazloženje:

Još u 2021 godini smo se obratili Uredu pravobraniteljice za osobe s invaliditetom kako bi požurili izmjenu Zakona o povlasticama u unutrašnjem putničkom prometu,  https://www.zakon.hr/z/1559/Zakon-o-povlasticama-u-unutarnjem-putničkom-prometu zbog  korištenja  stigmatizirajućih  i diskriminirajućih naziva koji se koriste u tekstu zakona: “invalidna osoba” umjesto osoba s invaliditetom, invalidna djeca umjesto djeca s teškoćama u razvoju.

Ured pravobraniteljice je u više navrata sukladno nadležnosti i zakonima upozoravao i slao preporuke i mišljenja vezano uz korištenje nazivlja. Svjesni smo velike količine zakona koji su u proceduri, ali smatramo da će se opet propustiti promjena ovog jako važnog načina korištenja pojmova.

“Diskriminacija prema osobama s invaliditetom je bilo kakvo izdvajanje, isključivanje ili ograničavanje zbog invaliditeta osobe, posljedice koja je nastupila zbog prethodnog postojanja invaliditeta ili percepcije invaliditeta, bilo prošle ili sadašnje, kojim se ugrožavaju ili krše prepoznavanje, uživanje i korištenje ljudskih prava i temeljnih sloboda osoba s invaliditetom.” (Deklaracija o pravima osoba s invaliditetom (Točka 5, 2005).”

Zato su se države svijeta usuglasile kako treba staviti osobu na prvo mjesto a ne nešto po čemu osobu razlikujemo od nekog drugog. Zato poštujte Shertonsku deklaraciju koju je usvojila i Hrvatska, prema kojoj se upravo radi stigmatizirajućeg učinka i razvoja predrasuda posebna pažnja u normativnim aktima i svakodnevnom govoru koriste neprimjereni pojmovi. Sheratonska deklaracija, kojom je na Okruglom stolu “Suvremeni pristup poimanju i definiranju invalidnosti” održanom dana 27. srpnja 2003. usvojeno je nazivlje: za odrasle osobe – osobe s invaliditetom; za djecu – djeca s teškoćama u razvoju! https://posi.hr/pojmovnik/ Iz preporuke Ureda pravobraniteljice za osobe s invaliditetom:

“Zbog svega toga smatramo da nije nevažno u medijskom prostoru koristiti prihvaćeni termin osoba s invaliditetom, a za djecu djeca s teškoćama u razvoju umjesto djeca s posebnim potrebama. Kada želimo pobliže opisati  osobu s  invaliditetom preporuča se i korištenje ovih termina: osoba koja se kreće uz pomoć invalidskih kolica, osoba s teškoćama u kretanju umjesto invalidi prikovani uz kolica, osoba oštećena vida, osoba oštećena sluha, osoba s mišićnom distrofijom, osoba s multipla sklerozom, osobe s intelektualnim teškoćama (umjesto osobe s mentalnom retardacijom ili mentalno retardirane osobe budući da je termin retardiran u kolokvijalnom govoru dobio izrazito pogrdno značenje), osobe s psiho-socijalnim invaliditetom umjesto psihijatrijski pacijenti, psihički/duševni bolesnici, mentalni bolesnici.” I druge preporuke Ureda pravobraniteljice za osobe s invaliditetom usmjeravaju na ovaj problem.  https://posi.hr/misljenja-preporuke-i-upozorenja/

  1. Zašto se i dalje, usprkos promjena spomenutog Zakona, koriste ovi uvredljivi pojmovi i zašto zakonodavac nije iskoristio priliku da izmjeni ovo nazivlje u Zakonu kad ste za to imali priliku više puta od 2003 godine?
  2. Molimo vas da nam odgovorite kada ćete pokrenuti proceduru za izmjenom ovog zakona, kako bi primijenili Sheratonsku deklaraciju i nazivlje za osobe s invaliditetom i djecu s teškoćama u razvoju i druge osobe s invaliditetom, poput osoba oštećena vida umjesto slijepa osoba i sl.,    ako niste već do sada pokrenuli.
  3. Molimo sva nadležna ministarstva i upravna tijela da podrže ovu inicijativu te pokrenu  postupak izmjene.
  4. Molimo da nam date podršku i/ili uputite kako da mi pokrenemo civilnu inicijativu za hitnom promjenom ovog Zakona, ako vi ne želite.
  5. Molimo da revidirate sve ostale zakone i pripadajuće normativne akte i ne propustite promjenu te uputite zahtjev za promjenama i nadležnim tijelima na razini lokalne i područne samouprave kako bi izmijenili postojeće pojmove s usvojenim.

Molimo vas da nam odgovorite na sva pitanja.

DIP i dipovci, mlade osobe s invaliditetom (kombiniranim teškoćama – osobe intelektualnim teškoćama/invaliditetom, iz spektra autizma, ADHD, osobe psiho-socijalnim invaliditetom i ostalim teškoćama u psihosocijalnom funkcioniranju)

DIP

Share on Facebook

Doniraj i udomi

Udomljavanjem naših ukrasno-uporabnih predmeta sudjelujete u provedbi naših programa za mlade s teškoćama u razvoju i psihosocijalnom funkcioniranju. Mi ćemo vam zato pokloniti jedan ili više predemeta koje smo sami napravili.
Prijavi se
  • Društvo za istraživanje i potporu je korisnik institucionalne podrške Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva za stabilizaciju i/ili razvoj udruge.