Volontiraj
Volontiraj
Doniraj
Doniraj
Pretraga
Pretraga

Dnevni centar Prijatelji: socijalna usluga psihosocijalna podrška

Mobilni tim za socijalnu uslugu psihosocijalne podrške

Socijalna usluga psihosocijalne podrške pruža se u “Dnevnom centru Prijatelji“, Wenzelova 2, Rijeka. Financira se od 2020-2023. i od 2023.-2026. iz sredstava 3 godišnjeg programa Dnevni centar Prijatelji nadležnog Ministarstva i godišnjih programa PGŽ, Grada Rijeke i Grada Kastva i drugih izvora.  

Mobilni tim pruža, od 2020. godine, psihosocijalnu podršku za korisnike/članova DIP-a i udruge osoba s intelektualnim teškoćama, Srce.

Pružatelj usluge, DIP, ispunjava mjerila za pružanje socijalne usluge – psihosocijalna podrška od 2022. godine za odrasle osobe s invaliditetom:

 • odrasle osobe s mentalnim oštećenjem
 • odrasle osobe s lakšim ili umjerenim intelektualnim oštećenjem
 • odrasle osobe s težim ili teškim intelektualnim oštećenjem
 • odrasle osobe s intelektualnim i mentalnim oštećenjem i
 • odrasle osobe s poremećajima iz autističnog spektra (PAS), sukladno Zakonu o socijalnoj skrbi („Narodne novine” broj 18/22 i 46/22 i Pravilniku o minimalnim uvjetima za pružanje socijalnih usluga („Narodne novine“ broj 40/14, 66/15, 56/20, 28/21 i 144/21. 

Mobilni tim čine:

Bernard Šešo, mag. psihologije, [email protected], zaposlen na poslovima/aktivostima pružanja psihosocijalne podrške.

Karmen Vučetić, mag. psihologije, [email protected], zaposlena na poslovima/aktivnostima pružanja psihosocijalne podrške.

Veronica Vrhovnik, aps. mag. psihologije, [email protected], zaposlena na poslovima/aktivnostima pružanja psihosocijalne podrške.

Voditeljica Centra za psihosocijalne podrške u Dnevnom centru Prijatelji: Marta Berčić, prof.sociologije, [email protected]

Stručni radnici i suradnici: rehabilitator, socijalni radnik, kineziologinja, glazbeni i likovni terapeut.

DIP-ov telefon za podršku : PON 11 – 13h / UTO 16 – 18h / Karmen 095 577 2747 / Bernard 091 752 3998

Vrste usluge / aktivnosti u okviru usluge koje pružamo:

Individualna psihosocijalna podrška u obitelji: vježbe svakodnevnih vještina, psihološka podrška, socijalni rad, socijalna rehabilitacija.

Individualna psihosocijalna podrška u DIP-u i u Srcu: vježbe svakodnevnih vještina, psihološka podrška, socijalni rad, socijalna rehabilitacija.

Grupna psihosocijalna podrška u DIP-u i Srcuvježbe svakodnevnih vještina, kineziterapija i sportsko-rekreacijske aktivnosti (nordijsko hodanje, košarka, plivanje, planinarenje, vježbe istezanja.. i drugo), glazboterapija i glazbene aktivnosti (ritmika i sl.), likovna terapija i likovne aktivnosti (razne tehnike), psihološka podrška, socijalni rad, socijalna rehabilitacija.

 

Iz Zakona o socijalnoj skrbi:

članak 94.  (1) Usluga psihosocijalne podrške pojedincu odobrava se radi prevladavanja teškoća i osnaživanja pojedinca u vezi s teškoćama u razvoju, invaliditetom, starijom životnom dobi, kriznim stanjima, nasiljem u obitelji, uključivanjem u svakodnevni život zajednice, prevladavanja tretmanskih iskustava, problema u ponašanju te u drugim nepovoljnim okolnostima. 

(2) Usluga psihosocijalne podrške odobrava se pojedincu na temelju procjene rizika, snaga i potreba u skladu s individualnim planom promjene.

(3) Psihosocijalna podrška djetetu s teškoćama u razvoju i osobi s invaliditetom odobrava se na temelju stručne procjene pružatelja usluge o vrsti, trajanju i učestalosti usluge, na temelju koje se izrađuje individualni plan promjene.

(4) Psihosocijalna podrška pruža se u obitelji korisnika ili udomiteljskoj obitelji do pet sati tjedno, a kod ostalih pružatelja usluga do šest sati tjedno, a najviše tri sata dnevno, od čega najviše četiri sata individualno, a ostalo u grupi.

Članak 95. (1) Psihosocijalna podrška obitelji odobrava se radi prevladavanja obiteljskih teškoća, stjecanja roditeljskih vještina i osnaživanja obitelji za funkcioniranje u svakodnevnom životu.

(2) Usluga psihosocijalne podrške odobrava se obitelji kada se problemi i teškoće mogu riješiti samo promjenama u obitelji, kada je obitelji potrebna stručna pomoć i podrška pri odgoju i skrbi za djecu, radi usvajanja znanja i vještina za uspješnije roditeljstvo ili svakodnevnu brigu i skrb odnosno kada je rad s članovima obitelji usmjeren na poboljšanje odnosa. (3) Usluga psihosocijalne podrške odobrava se obitelji na temelju procjene rizika, snaga i potreba u skladu s individualnim planom promjene. (4) Psihosocijalna podrška pruža se u obitelji do pet sati tjedno, iznimno kod pružatelja usluge do šest sati tjedno, a najviše dva sata dnevno.

 

Share on Facebook

Kontaktirajte nas

Informacije

Adresa
 • Wenzelova 2/1
 • Rijeka, Hrvatska
 • OIB: 78171364712
 • MB: 4152115
 • ŽIRO RAČUN: ZAGREBAČKA BANKA
 • IBAN: HR7123600001102394295