Volontiraj
Volontiraj
Doniraj
Doniraj
Pretraga
Pretraga

Laboratorij životnih vještina Prijatelji – Modul 2

2021. do 2023. Pandemija je smanjila aktivnosti ovog programa, ali zainteresirana djeca i mladi, kao i njihovi roditelji, mogu se javiti ako žele da oformimo grupe.

od 2014. do 2020.:

U ovom periodu smo proveli sve aktivnosti iz programa, u većem ili manjem obujmu:

Temeljni mentorski program: na zamolbu roditelja, uključili smo 6 mladih (srednjoškolaca) koji su imali mentore u trajanju od 1 do 3 godine. Pokazalo se da mladi s teškoćama, koji su još u obrazovnom sustavu, prolaze kroz razvojne promjene vrlo intenzivno, pa kod većine te prolazne teškoće utječu na ponašanje i mentalno zdravlje. Ovi mladi se često liječe u bolnicama, izostaju s aktivnosti, pa se mentorski parovi teško održavaju, jer nema kontinuiteta u provedbi planova. Stoga smo ih uključili u druge aktivnosti iz mentorskog programa, kako bi koliko-toliko bili uključeni:

 1. Idemo plivati! – svake godine od 3 do 5 djece i mladih je sudjelovalo barem jednom tjedno u aktivnostima
 2. Igraj priču! – održana su 4 ciklusa radionica dječje psihodrame, u koje je po radionici bilo uključeno 5 učenika s raznim teškoćama, od poremećaja u ponašanju, emocionalnim i socijalnim teškoćama i sl. Zbog nedostatka financiranja za sada se ove radionice ne održavaju. Voditeljica Tanja Sudisakas, mag.soc.ped. ih održava u OŠ R. K. Jeretov, Opatija
 3. Stvori novi kadar! – kreativne radionice stripa za djecu su se održavale kontinuirano do 2015. godine, jednom tjedno od 17:00 do 19:00 sati za nadarenu djecu od 7 do 15 godina. Prosječno je radionicu godišnje pohađalo 10 djece. Iz ovih radionica i drugih motiva rodila se i ideja osnivanja Kvarnerske kolonije autorskog stripa i ilustracije.
 4. Stručno osposobljavanje odgojno obrazovnih djelatnika i drugih osoba koje rade s djecom i mladima.
 5. Vuna i ja – prijatelja dva!

 

1. Mentorski program “Laboratorij životnih vještina – PRIJATELJI” – Modul 2

 • namijenjen je djeci i mladima s teškoćama u razvoju i psihosocijalnom funkcioniranju, upisanima u obrazovni sustav.

Program je osmišljen s ciljem sprječavanja socijalne isključenosti djece i mladih upisanih u neke od redovnih škola u obrazovnom sustavu, na način da se unaprijede i razviju aktivnosti koje čine oblik preventivnog programa sprječavanja rizičnog ponašanja djece i mladih. Odabir aktivnosti i metode rada su nastale zbog potrebe da se s različitom djecom i mladima s različitim potrebama, provode aktivnosti koje će im biti zabavne te tako povećati učinkovitost u postizanju  obrazovnih i odgojnih ishoda.

Tako postižemo visoku motivaciju i aktivno sudjelovanje, a same aktivnosti predstavljaju zaštitni faktor za očuvanje psiho-fizičkog zdravlja. Većina ovih aktivnosti se ne provode niti u jednoj organizaciji u širem području, a sudionici se mogu uključiti u više aktivnosti ili samo u jednu, mogu se upisati bilo kada na ove aktivnosti, osim na radionice dječje psihodrame, za koju se oblikuje grupa ovisno o kompatibilnosti sudionika. Ovaj modul mentorskog programa ima veći naglasak na organizaciju slobodnog vremena djeci i mladima, ali prvenstveno kroz igru. Struktura programa organizirana je kao niz pojedinačnih, ali povezanih aktivnosti koje mogu biti oblikovane kao samostalni projekti.  Neke od temeljnih aktivnosti ovog Modula 2 su sljedeće:

 • Temeljni mentorski program (strukturno isti kao i u Modul 1)
 • Idemo plivati! 
 • Igraj priču!
 • Stvori novi kadar!
 • Stručno osposobljavanje odgojno-obrazovnih djelatnika i drugih osoba koje rade s djecom i mladima.
 • Vuna i ja – prijatelja dva!

Program se planira, provodi, procjenjuje i vrednuje u timu kojeg čine, uz programski tim, i stručnjaci iz raznih područja rada, poput socijalnih pedagoga, psihologa i liječnika.

U nastavku će biti opisane neke od navedenih aktivnosti.

2. Idemo plivati!

“Idemo plivati!” predstavlja projekt/aktivnost rekreativnog i terapijskog plivanja koja se održava od školske godine 2014./2015. na Bazenu Kantrida, a provodi se i dalje. Namijenjena je djeci i mladima s teškoćama, s kroničnim bolestima, emocionalnim teškoćama i/ili teškoćama u učenju, a koji su upisani u redovne razredne odjele u obrazovnom sustavu.

Opći cilj jest osnažiti sudionike i društvenu zajednicu kako bi se korisnici uspješno uključili u svakodnevni život, te smanjiti predrasude zajednice o djeci i mladima s teškoćama u razvoju, a posebno onih s teškoćama u uspostavljanju socijalnih odnosa i različitim psiho-motoričkim teškoćama. Također, cilj je da sudionici steknu zdrave navike aktivnog bavljenja fizičkim (rekreativnim) aktivnostima kako bi spriječili razvoj bolesti i očuvali zdravlje. Zadovoljna mlada osoba uspješnije savladava svakodnevne životne zahtjeve, održava zdravlje, stvara mreže novih prijatelja, a sve to predstavlja zaštitni faktor kod djece i mladih s teškoćama i prevenira društvenu isključenost.

Specifični ciljevi:

 1. Organizirati slobodno vrijeme djece i mladih s teškoćama – rekreativna i terapijska aktivnost plivanja na bazenu kroz igru
 2. Povezati mlade s teškoćama iz mentorskog programa s njihovim mentorima/studentima
 3. Povećati razinu vidljivosti i potreba ciljne skupine u javnosti PGŽ i šire.

Tko sve sudjeluje u aktivnosti?

a) Djeca i mladi s teškoćama 

 • učenici upisani u posebni razredni odjel u OŠ Fran Franković, Centar za odgoj i obrazovanje te druge srednje škole, poput Srednje graditeljske škole za industriju i obrt.

Njihove teškoće u razvoju i psihosocijalnom funkcioniranju uglavnom su iz područja socijalnih i psiho-motoričkih kompetencija (pervazivni poremećaji, ADHD), emocionalnih teškoća, poremećaja u učenju, ali i kroničnih bolesti.

b) Studenti/volonteri

 • studenti upisani na studije Filozofskog i Učiteljskog fakulteta, ili bilo kojeg drugog studija Sveučilišta u Rijeci, koji svoju stručnu praksu ili obveze u sklopu pojedinih kolegija (“service learning”) odrađuju u obliku mentorstva, unutar kojeg plivanje predstavlja jednu od aktivnosti u planu rada mentora, studenta ili asistenta na aktivnosti. Volonteri mogu biti bilo koje druge osobe koje imaju volju za aktivnosti u vodi i/ili iskustva u radu u vodi.

Kako se ostvaruje navedeni cilj?

Aktivnost se održava jednom do dva puta tjedno na Bazenu Kantrida, a sudjeluju djeca i mladi s teškoćama, zajedno sa svojim mentorskim parom, u pratnji drugih volontera ili samostalno. Grupe u kojima korisnici sudjeluju na aktivnostima u vodi (plivanje) najčešće su male (do 10 sudionika) te su pažljivo oblikovane, ovisno o vrstama teškoća djece i mladih.

Aktivnost je organizirana i slobodna igra u vodi, a metode imaju karakteristike terapije i rekreativnog treninga, što potiče visoku motivaciju kod sudionika, poboljšava njihovu motoriku, smanjuje nemir te omogućuje da lakše svladavaju teškoće. Osim toga, aktivnost omogućuje socijalizaciju djece i mladih s njihovim vršnjacima i drugim osobama. Voditelji su iskusni plivači, stručno osposobljeni na internim ili drugim osposobljavanjima za razne metode rada s djecom i mladima, a posebno su orijentirani na rad u vodi.

Do sada su voditelji bili:

 • Ivona Trtanj Šneler, mag. primarnog obrazovanja – iskusna plivačica s mnoštvom dodatnog stručnog osposobljavanja, poput Halliwick koncepta (https://www.hpsoi.hr/halliwick-hrvatska)
 • Ana Matković, mag. primarnog obrazovanja – iskusna i vrhunska plivačica, mentorica/ volonterka u programu za vrijeme studija, od 2018. do 2022. godine
 • Vinko Šešelja – od 2020. godine iskusni plivač i volonter.

Preuzmite pdf: print-plivanje

3. Igraj priču!

“Igraj priču!” je oblik terapijsko-savjetodavne aktivnosti, točnije, radionice dječje psihodrame, kojom povoljno utječemo na sprječavanje razvoja patoloških stanja kod djece u riziku. Ova aktivnost odvija se kroz ciklus od 10 radionica u kojima sudjeluju djeca s emocionalnim teškoćama, teškoćama u učenju i drugim rizicima, a vodi ih stručna suradnica stručno osposobljena za ovu metodu rada.

Ova grupna psihodramska metoda primjenjuje se od 60/70-ih godina na području Amerike i Europe, a mi ju provodimo u programu “Laboratorij životnih vještina – PRIJATELJI” već od samog početka programa, od 2015. godine.

Cilj ove aktivnosti jest omogućiti djeci slobodno i nesputano izražavanje vlastitih emocija, odigravanje situacija iz svakodnevnog života kroz spontanu igru, oslobađanje kreativnosti, razumijevanje sebe i drugih ljudi te svojih i tuđih osobina i ponašanja. Svijet mašte pruža spokoj i mogućnost kreativnog izražavanja. Kroz kreativnu simboliku djeca formuliraju vlastite teškoće i iskušavaju nova rješenja.

Kako se ostvaruje navedeni cilj?

“Igraj priču” je grupni oblik rada s djecom, a metoda rada je razvoj kreativne aktivnosti u svrhu doticaja s djetetovim “unutarnjim svijetom”. Na radionicama dječje psihodrame sudjeluju male grupe od 4 do 8 djece i približne dobi. Tu ciljanu skupinu čine djeca u dobi od 5 do 12 godina (predškolska i školska djeca) bez teškoća ili s određenim emocionalnim i/ili ponašajnim teškoćama. Tako se ova aktivnost primjerena za djecu s poremećajima učenja, ona koja pate od anksioznih poremećaja, bilo kojeg psihosomatskog poremećaja, ona koja se suočavaju s nasiljem u obitelji ili školskoj sredini, kao i ona djeca koja se suočavaju s raznim izazovima i prilagodbom na nove životne situacije, kao što je smrt bliske osobe, razvod ili razdvojenost članova obitelji (npr. član obitelji na odsluženju kazne zatvora). Zajednička svima je najčešće i socijalna isključenost.

S navedenom skupinom, nakon procjene kompatibilinosti, voditelji radionica dječje psihodrame (jedna do dvije odrasle osobe, stručno osposobljeni voditelji dječje psihodrame) oblikuju 10 radionica u kojima je naglasak na igri i poticajnoj te stvaralačkoj atmosferi (različite igre uloga, oblikuje se priča/dramski predložak).

Radionice se održavaju u ciklusima od 10 do 12 susreta, a elementi strukture su sljedeći:

 • uvodni razgovor s roditeljima/skrbnicima
 • uvodni razgovor s djetetom
 • susreti dječje psihodrame (jednom tjedno) – igre uloga prema oblikovanoj priči/dramskom predlošku
 • završni susret s roditeljima/skrbnicima
 • dokumentiranje i analiza susreta.

Djeca su visoko motivirana jer su oni akteri i stvaraoci priče, a voditelju svaka nova radionica pruža temelj za analizu i poticanje te razvoj metoda za sljedeću radionicu.

Nakon procjene voditelja, roditeljima se preporuča ili daljnji nastavak ili druge aktivnosti.

Voditeljica radionice “Igraj priču” je Tanja Sudiskas, mag. socijalne pedagogije.

 

4. Stvori novi kadar! – kreativna radionica autorskog stripa i ilustracije Damira Steifla

Pdf: print-strip-radionica-a4-trifold-3mm

TV emisija posvećena radionici: Kanal RI, Učionica, 10.2018.:

https://www.youtube.com/watch?v=p80gPW1ymV8

“Stvori novi kadar” vesela je i zabavna radionica stripa i ilustracije namijenjena djeci osnovnoškolskog uzrasta, točnije, učenicima do 6. razreda. Radionica se provodi od 2015. godine i  od tada okuplja djecu sklonu crtanju i pisanju u posebno stvaralačkom mediju ili umjetničkoj formi  – stripu. Strip  predstavlja medij za izražavanje stvaralačkog potencijala, ali i emotivnih stanja, problema u obitelji i slično. Radionica je namijenjena svakom djetetu koje želi provesti slobodno vrijeme otkrivajući mogućnosti pisanog i crtanog izričaja. Svako dijete može izraziti unutrašnji i vanjski svijet kroz priču, uz vođenje autora specifičnog stripa koji vodi djecu u malim grupama u otkrivanje čudesnih mogućnosti ovog izričaja. Djeca već u ranijoj dobi iskazuju svoj svijet ideja, boja i naziva događaja stvari i pojava. Povezivanjem “kadrova” u priču djeci se omogućuje autonomnost u izražavanju emocija i prepreka  s kojima se suočavaju. Kroz igru slaganja kadrova stripa i ilustracije vlastitih priča, djeca otkrivaju svijet odnosa među vršnjacima, pogled na svijet oko djece, sreće i probleme koji okupiraju školarce.

Radionice se provode tijekom cijele školske godine u manjim grupama, a do sada je ovoj radionici prisustvovalo oko 30-tak djece, od kojih se veći dio susreo s nekim emocionalnim problemom, teškoćama u učenju (nemogućnost koncentracije, hiperaktivnost i sl.). Ova radionica odvija se u suradnji sa stručnjacima, socijalnim pedagozima i psihologom, a voditelj je samostalni umjetnik, Damir Steinfl, koji usklađuje provedbu i način rada na radionicama sa stanjem i potrebama djece i mladih.

Autor radionice je i sam, kao dijete i mlada osoba, dobivao nagrade za specifični stil stripa, koji njeguje i danas.

Cilj ovih radionica jest razvijanje tolerancije kao temelja civilizacijskog ponašanja i kulture mira. Svaki rad je vrijedan i svakom djetetu se posvećuje puna pažnja, zbog čega će osjetiti ispunjenje i zadovoljstvo nakon kreativnog rada. Ovime se potiče rad u svrhu samog likovnog i pisanog izražavanja, a ne radi vanjske nagrade. Također, želi se potaknuti suradnja među vršnjacima, međusobno upoznavanje, slobodno i drugačije izražavanje, provođenje slobodnog vremena u kreativnom izražavanju, čime će ojačati samopouzdanje i samopoštovanje djece. Osim toga, podučava ih se kako likovno prikazati zadane motive, predočiti međuodnos zadanih motiva, koristiti osnovne elemente likovnog komponiranja, savladati stilizaciju crteža, uočiti karakteristično planiranje u stvaranju stripa, naučiti komponirati tekst u likovni prikaz, prepoznati povijesni razvoj stripa, savladavanje jezika stripa kroz izradu strip pasica (uz korištenje teksta, bez teksta, upotreba onomatopeja, kadriranje i sl.).

Kako se ostvaruje navedeni cilj? 

Radionice se provode od rujna do polovice srpnja (i za vrijeme školskih praznika) u manjim grupama (5-10 sudionika). Radionica se odvija jedanput tjedno i to najčešće srijedom od 17:00 do 19:00 sati. Grupe se oblikuju nakon prijava prema uzrastu, a radi se u jednoj ili dvije grupe u popodnevnim satima.

Svaki sat započinje uvodom kojim se polaznike radionice postupno, nenametljivo i kroz igru upoznaje sa pojedinim procesima izrade stripa i ilustracije te pojedinim ostvarenjima navedene umjetničke forme. Zadržava se na pojedinim sadržajima prema interesu i potrebi djece, a sadržaj procesa i tema su: ideja – skice – scenarij – kadriranje – olovka – tuširanje – kolor – finalizacija i objavljivanje. Osim s procesom, upoznaje ih se i sa materijalima (pribor) i tehnikama izrade stripa. Posebna pažnja posvećuje se temi života u zajednici i odnosima u obitelji i među vršnjacima, dječjim pravima te temi “grada”, odnosno, urbanim temama (ekološkim i sl.)

Kroz individualni pristup, polaznike se motivira na samostalni rad, oslobađanje mašte, pomaže im se savjetima kako bi u datom trenutku, na najbolji mogući način, realizirali ideje, priče i crteže koje sami osmišljavaju. Djeci se omogućuje da sudjeluju u odabiru tema i ritmu rada, kako grupnog tako i individualnog.

Za polaznike se nakon svakog ciklusa organizira izložba radova u prostorima primjerenima za strip, a u okviru rada organiziraju se i posjete Muzeju moderne suvremene umjetnosti.

Na kraju svakog ciklusa, objavljuju se radovi na blogu Kvarnerska strip scena (https://opatijskastripscena.blogspot.com/).

Voditelj je Damir Steinfl, samostalni umjetnik, autor mnogih izložbi i autorskih djela

Ciljna skupina:

 • djeca osnovnoškolskog uzrasta, u dobi od 7 do 13 godina (učenici do 6. razreda)

Mjesečnu članarinu u iznosu 200,00 kn možete uplatiti općom uplatnicom ili skeniranjem 2D koda:

Podaci za plaćanje općom uplatnicom (u pošti ili banci):
Društvo za istraživanje i potporu
Wenzelova 2/1, 51000 Rijeka
IBAN: HR7123600001102394295 (ZABA)
MODEL: 00
POZIV NA BROJ: 12345678
OPIS PLAĆANJA: Članarina za Klub strip crtača

U nastavku možete vidjeti 2D bar kod za plaćanje članarine koji možete skenirati putem aplikacije mobilnog bankarstva. U izborniku u aplikaciji pronađite opciju ‘skeniranje uplatnice’ / ‘skeniraj i plati’ / ‘skeniranje 2D bar koda’ / ‘slikaj i plati’ i sl.- aplikacija će sama popuniti sva polja.

 

5) “Vuna i ja – prijatelja dva!” – inovativna metoda mokrog filcanja vune rukama i nogama!

 

 

Ova aktivnost nastala je temeljem iskustva voditeljica Petre Štimac i Barbare Fistonić, obje socijalne pedagoginje, u radu s djecom i mladima u školi te na aktivnostima u našoj udruzi, DIP-u. Upravo zbog učinkovitosti ove odgojno-obrazovne metode rada s djecom, pristupilo se izradi programa kojem je izdana suglasnost nadležnog ministarstva za provedbu ove aktivnosti u školama.

Ova metoda rada ima terapijski i odgojno-obrazovni učinak. Pokazalo se da su djeca s poremećajima u ponašanju i drugim teškoćama vrlo aktivno prihvatila ovu metodu.

Učinci su:

a) smanjivanje psihofizičke napetosti, opuštanje,

b) razvoj samokontrole,

c) jačanje samopouzdanja,

d) razvijanje komunikacijskih i socijalnih vještina,

e) razvijanje motoričkih, senzornih i kognitivnih vještina

f) razvijanje ustrajnosti i fokusa u radu

g) povećanje obrazovnih postignuća

h) uvođenje inovativne metode rada u odgojno-obrazovni proces.

Mokro filcanje vune podrazumijeva stiskanje vune dlanovima i stopalima u toploj vodi i sapunu na različitim taktilnim podlogama pri čemu se oblikuju različiti ukrasno – upotrebni predmeti. Filcanje vune je korisnicima zabavno i ugodno, te im omogućuje zbližavanje, građenje odnosa u pozitivnoj atmosferi (filcamo uz opuštajuću glazbu i miris eteričnih ulja). Osim mokrog filcanja rukama, mi koristimo i mokro filcanje nogama, čime dodatno stimuliramo osnovni senzorni sustav.

Ciljne skupine kojima je aktivnost namijenjena:

 • populacija djece i mladih
 • djeca i mladi u riziku
 • djeca i mladi s teškoćama (poremećaji u ponašanju, poremećaji iz autističnog spektra, intelektualne teškoće)
 • odgojno-obrazovni djelatnici,
 • svi koji su zainteresirani za učenje tehnike mokrog filacanja vune, npr. manageri (team building). Učenici su mirniji, povećava im se koncentracija.

Metoda djeluje na motoričke, psihofizičke i druge sposobnosti sudionika. Isto tako, budući da se radi s vunom koja je, navodno, “otpad”, ova metoda doprinosi ekološkoj svijesti djece i mladih. Ova aktivnost provodi se jednom tjedno ili mjesečno, u grupama do 10 učenika

Radionica traje dva i pol sata, s manjim brojem sudionika (4-6), a termini se održavaju u dogovoru s voditeljicama. Sudionici će naučiti osnovna znanja tehnike mokrog filcanja vune, te će izraditi i ponijeti kući: torbicu za mobitel i mirisni cvijet.

Metoda rada je predstavljena na Aktivima stručnih suradnika, na Konferenciji socijalnih pedagoga 2018. godine. 

Prezentaciju možete pogledati ovdje: https://budi-kreativan-prezentacija

Radionice mokrog filcanja vune do sada su provedene u:

– OŠ Fran Franković, Rijeka (posebni razredni odjel za učenike s poremećajima u ponašanju, radionice se provode već 5 godina, 30 učenika, jača samokontrola, bolji međusobni odnosi, smanjenje frustracija)

– OŠ Fran Franković Rijeka (redovna populacija učenika koji su pokazali interes za filcanje, 10 učenika, opuštanje, prihvaćanje različitosti i tolerancija spram učenika s teškoćama, razvijanje koncentracije, strpljenja i fokusa)

– OŠ Sveti Matej, Viškovo (posebna obrazovna skupina za učenike s intelektualnim teškoćama, 5 učenika, opuštanje, građenje odnosa, fokus, strpljenje )

– Centar za autizam Rijeka (4 učenika, senzorna integracija, opuštanje, međusobno povezivanje, koncentracija)

–  Centar za pružanje usluga u zajednici Izvor, Selce (poludnevni tretman za djecu i mlade s poremećajima u ponašanju, 20 učenika, povezivanje i jačanja međusobnih odnosa, kvalitetno provođenje slobodnog vremena slobodnog vremena razvoj poduzetništva )

– OŠ Ivana Mažuranića, Novi Vinodolski (posebna obrazovna skupina za učenike s intelektualnim teškoćama, senzorna integracija, razvoj strpljenja i koncentracije, opuštanje),

– OŠ Ivana Mažuranića, Novi Vinodolski (desetak djelatnica škole, uglavnom učiteljice razredne nastave, naučile osnovna znanja mokrog filcanja vune koja će prenijeti svojim učenicima na satovima razrednog odjela).

Ostali programi

Doniraj i udomi

Udomljavanjem naših ukrasno-uporabnih predmeta sudjelujete u provedbi naših programa za mlade s teškoćama u razvoju i psihosocijalnom funkcioniranju. Mi ćemo vam zato pokloniti jedan ili više predmeta koje smo sami napravili.  
Prijavi se

Kontaktirajte nas

Informacije

Adresa
 • Wenzelova 2/1
 • Rijeka, Hrvatska
 • OIB: 78171364712
 • MB: 4152115
 • Žiro račun: ERSTE & ST. BANK
 • IBAN: HR68 2402 0061 1011 8082 8