Volontiraj
Volontiraj
Doniraj
Doniraj
Pretraga
Pretraga

O volontiranju

Što znači biti volonter ili volonterka u DIP-u?

Temelj djelovanja u civilnom društvu je volontiranje. Naši volonteri i volonterke su dionici provedbe naših programa. Volontiranje je doprinos zajednici i pozitivnim promjenama, volontiranjem se uči i stječu kompetencije za osobni razvoj, kao i stručne kompetencije.

Odnos prema volonterima i odnos volontera prema organizatoru volontiranja, u ovom slučaju nama, reguliran  je Zakonom o volonterstvu https://www.zakon.hr/z/258/Zakon-o-volonterstvu  i  Etičkim kodeskom volontera https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2008_05_55_1915.html. 
„Volontiranjem se, u smislu ovoga Zakona, smatra dobrovoljno ulaganje osobnog vremena, truda, znanja i vještina kojima se obavljaju usluge ili aktivnosti za dobrobit druge osobe ili zajednice, a obavljaju ih osobe na način predviđen ovim Zakonom, bez postojanja uvjeta isplate novčane nagrade ili potraživanja druge imovinske koristi za obavljeno volontiranje, ako ovim Zakonom nije drukčije određeno.“ (čl. 3.)

Volonteri mogu biti: 

 • članovi DIP-a
 • građani, svih dobnih skupina
 • zaposlenici tvrtki
 • druge osobe koje žele doprinijeti našem djelovanju.

Naši volonterski programi oblikovani su tako da se mogu prilagođavati kratkotrajnom i dugotrajnom volontiranju:

1. kratkotrajno volontiranje – povremeno, vezano uz akcije ili povremeni interes
2. dugotrajno  – prema Zakonu o volontiranju, dugotrajnim volontiranjem se smatraju one aktivnosti „koje volonter obavlja redovito i kontinuirano, najmanje dva puta mjesečno, u razdoblju od najmanje tri mjeseca bez prekida.“ (čl. 3.)
S obzirom na to da je naš primarni program namijenjen osobama s invaliditetom i drugim osobama koji trebaju podršku i skrb, posebnu pažnju posvećujemo i formalnom reguliranju odnosa s volonterima, pa smo tako razvili “protokol za primanje i rad volontera“:
1. Inicijalni intervju i/ili grupni sastanak na kojem razgovaramo o motivima i interesima volontera, predstavljamo naš rad.
2. Sklapamo ugovor o volontiranju s volonterom.
3. Volonter potpisuje izjavu kojom potvrđuje da nema zapreke za volontiranje iz članka 10. Zakon o volontiranju
4. Od Ministarstva pravosuđa se traži posebno uvjerenje o osobi (kazneni postupci)
5. Osposobljavamo svakog volontera za rad, u trajnju od 5 do 20 sati, ovisno o volonterskoj poziciji
6. Svaki volonter ima mentora, osobu koja radi ili duže volontira u DIP-u, za svakodnevnu komunikaciju i podršku
7.  Najmanje jednom mjesečno se sa volonterima održavaju sastanci grupne podrške, kako bi izmijenili iskustva i riješili nedoumice
8. Svakom volonteru izdajemo potvrdu o volontiranju, najmanje dvije godišnje i na zahtjev
9. Izdajemo potvrde o stečenim kompetencijama na zahtjev, iako o učenju razgovaramo često
10. Izdajemo posebne zahvale volonterima koji su dali posebni doprinos, zahvalama za najvolontere , a obično njih prijavljujemo za dodjelu nagrada za najvolontere.
11. Volonteri koji izraze želju da daju više, mogu postati članovi.
Ogledni primjeri dokumenata:
1. Ugovor o volontiranju UGOVOR_O_VOLONTIRANJU_11.11.2022.
2.  Pitanja za volontere za životopis – predstavljanje OBRAZAC ZA VOLONTERE – pitanja za životopis
3. Izjava da ne postoje okolnosti iz članka 10. Zakona o volonterstvu (NN 58/07, 22/13, 84/21) prema kojima mi ne bi bilo dopušteno volontiranje kojim se pružaju usluge djeci, osobama s invaliditetom, starijim i nemoćnim osobama, bolesnim osobama ili osobama koje su lišene poslovne sposobnosti:   IZJAVA_ZAPREKE_ČL.10
4. Posebna potvrda Ministarstva pravosuđa za fizičke osobe koju traži pravna osoba Obrazac IIIa
5. Potvrda o stečenim kompetencijama: Potvrda o kompetencijama stečenim kroz volontiranje

Volonterske pozicije

Volontirati možete u raznim programima, od asistenta u poludnevnom boravku do “čuvara stripa” ili na financijskim ili administrativnim poslovima.

1. U odjelu za pružanje socijalnih usluga u  “Dnevnom centru Prijatelji”  – socijalne usluge poludnevnog boravka i psihosocijalne podrške – https://dip.hr/programi/sto_su_socijalne_usluge/

U Dnevnom centru Priatelji, pružamo socijalne usluge mladima s teškoćama u razvoju i psihosocijalnom funkcioniranju i ostalim osobama s invaliditetom, te osobama koje trebaju podršku i skrb.

Nazivi programa u Dnevnom centru Prijatelj:

‘DIP-ov klub mladih’:  ‘Laboratorij životnih vještina – Prijatelji’ radno okupacijskih aktivnosti ‘Priprema, pozor, radim!’ – družite se s mladima s teškoćama u razvoju i psihosocijalnom funkcioniranju i mladima u NEET statusu.

Svatko tko zna koliko je važno imati socijalnu podršku može biti mentor/ica, uz edukaciju udruge DIP. Ovisno o tome koliko imate slobodnog vremena i koje interese imate, možete se uključiti u različite aktivnosti s različitim intenzitetom:

 1. Mentori: dugotrajno volontiranje, individualni i grupni rad s korisnikom, jednom tjedno (od 1 do 3 sata) u paru te najmanje jednom mjesečno u grupnim aktivnostima, uz podršku stručnog tima, prema individualnom planu za svaki par. Individualni plan uključuje: ospobljavanje mentora za rad i izrada plana i ciljeva aktivnosti, upoznavanje obitelji, utvrđivanje pravila,
 2. Pričuvni mentori: volonteri koji su educirani za mentore, ali trenutno nemaju mentorskog para  (volontiraju na grupnim aktivnostima, pridružuju se paru povremeno), volontiraju na drugim poslovima te sudjeluju u radu udruge na drugim projektima – rad najmanje jednom mjesečno na grupnim aktivnostima, po potrebi i volji više, zamjenjuju mentore kada oni odustanu ili ne mogu izvršavati preuzete obveze;
 3. Asistenti u ‘DIP-ovom klubu mladih’: volontiranje na poslovima uz aktivnosti iz programa poludnevnog boravka, uz obvezno osposobljavanje za rad s OSI. Daju podršku voditeljima i sudionicima (korisnicima) u izvršvanju zadataka, potiču korisnike na aktivno sudjelovanje, daju socijalnu podršku korisnicima; Vidi plan rada u poludnevnom boravku.
 4. Volonter pratitelj: volontiranje na aktivnostima na kojima je potrebna pratnja korisniku radi učenja samostalnog kratanja, od doma do odredišta na kojem se provode aktivnosti;
 5. Asistenti voditeljima za razne aktivnosti iz programa: volontiranje na povremenim akcijama ili drugim projektima (poput istraživanja, aktivnosti u prirodi, edukacija za mlade) i drugim aktivnostima (građanske akcije) koje organizira ili provodi DIP u partnerstvu s drugim udrugama u području socijalne skrbi, zdravlja i sl. Asistenti u provedbi komunikacijskih kampanja za ostvarivanje prava primarne skupine i sl.
 6. Asistenti na administrativnim poslovima: vezani uz provedbu programa, poslovi administriranja mrežne stranice, prijevoda, arhiviranje, asistencija oko dokumentiranja, asistenti za planiranje prijava projekata i sl.

Volonteri se uključuju u rad na kreativnim radionicama, likovnim radionicama, radionicama šivanja, kulinarskim radionicama, sportskim radionicama, radionicama u vrtu, odlascima na sajmove i drugim aktivnostima. Radionice se održavaju 3 – 5 puta tjedno, u jutarnjim ili popodnevnim terminima, u prostoru Udruge DIP (Wenzelova 2) ili po dogovoru na drugim lokacijama (vrt, bazen).

2. U Odjelu za kulturu i tehničku kulturu:

Kvarnerska kolonija autorskog stripa i ilustracije: 

 1. asistent pri organizaciji kolonije
 2. asistent pri postavi izložbi
 3. “čuvar stripa”
 4. administrativni poslovi.

Digitalna pismenost: 

 1. asistent ili izvoditelj aktivnosti poput sigurnosti na internetu, osnovne digitalne pismenosti
 2. asistent na poslovima održavanja računala i mrežnog sustava
 3. drugo

DEEP GREEN vol. 2. 

 1. asistent na poslovima vođenja ili izvoditelj o odvajanju otpada
 2. asistent ili izvoditelj za aktivnosti kompostiranja
 3. asistent ili izvoditelj za aktivnosti recikliranja i ponovne uporabe
 4. drugo

3. U odjelu za istraživanja, strategije i drugo:

 1. asistent pri prikupljanju podataka
 2. anketar, voditelj intervjua, moderator
 3. kreator digitalnog sadržaja
 4. asistent pri provedbi istraživanja
 5. drugo

4. Opći odjel:

 1. asistent u administrativnim poslovima
 2. asistent u pisanju projekata
 3. asistent u praćenju provedbe projekata
 4. asistent u izvještavanju
 5. uredsko poslovanje
 6. drugo.
Naše studente volontere koji dugotrajno volontiraju i  iskažu poseban interes, nominiramo za nagrade za volontere koje dodjeljuju Udruga za razvoj civilnog drutva SMART, Grad Rijeka i Primorsko-goranska županija, pa su do sada nagrade i pohvale dobili i oni studenti koji su volontirali u našoj udruzi: https://www.novilist.hr/rijeka-regija/rijeka/ovo-su-volonteri-2021-godine/https://www.mojarijeka.hr/dodijeljene-nagrade-najboljim-volonterima-u-2019-godini/  ili https://www.volonterski-centar-ri.org/project/10-godina-nagrade-volonteri-godine/
U 2023. godini smo dobili, kao priznanje za našu desetgodišnjicu djelovanja, nagradu za najorganizatora volontiranja u Primorsko-goranskoj županiji, a naša volonterka Veronica Vrhovnik je dobila pohvalu za svoj volonterski rad.

Ponosni smo što je ovo priznanje zajednice u kojoj živimo i radimo došlo na deset godišnjicu djelovanja DIP-a pa je to ujedno i najveće hvala svim volonteirma koji su do sada s nama gradili put ka uključivom društvu i zajednici koja brine o svima u zajednici. A bilo ih jako jako puno, jer proječno godišnje dođe oko 70 do 80 mladih volontera kojima želimo prenijeti svu ljubav i znanje koje imamo u ovome što radimo. Ponosni smo na sve volotnere koji s nama grade bolju zajednicu, jer kako mi uvijek govorimo i poručujemo svima: Bez volontera mi ne možemo!:
I zato trk do DIP, Rijeka i uključi se, jer posla ima uvijek za sve.
Pogledajte video koji je napravio Spirit, Rijeka i Denis. Hvala Volonterski Centar Udruge Smart na dugogodišnjoj suradnji.
Razlika između volontiranja i stručne prakse ili drugih modela učenja ili rada, poput pripravništva?
 Volontiranje je dobrovoljni i neplaćeni rad, a stručna praksa i drugi modeli učenja, poput “service learning” ili učenja zalaganjem u zajednici su modeli učenja, metode kojima se postižu očekivani obrazovni ishodi.
Iako se kroz volontiranje i uči, to nije primarni cilj ovog rada, primarno je kod volontiranja svojim radom doprinijeti provedbi aktivnosti neprofitne organizacije. Primarni cilj praksi ili kolegija koji u fokusu imaju stjecanje iskustva u radu u organizacijama civilnog društva ili drugim organizacijama, je ispunjavanje predviđenih ishoda kolegija – stečene kompetencije u organizacijama, što znači da nositelji kolegija procjenjuju da je to iskustvo doprinijelo ishodima učenja i/ili kolegija. Više o stručnoj praksi i drugim modelima učenja: https://dip.hr/strucna-baza-strucna-praksa-za-studente/

Link na prijavni obrazac: https://dip.hr/volontiraj/

 

Share on Facebook

Kontaktirajte nas

Informacije

Adresa
 • Wenzelova 2/1
 • Rijeka, Hrvatska
 • OIB: 78171364712
 • MB: 4152115
 • Žiro račun: ERSTE & ST. BANK
 • IBAN: HR68 2402 0061 1011 8082 8