Volontiraj
Volontiraj
Doniraj
Doniraj
Pretraga
Pretraga
Publikacije

Publikacije

Tijekom našeg djelovanja, pokazala se potreba za oblikovanjem raznih publikacija: od priručnika do cijelih strategija, plakata, letaka i raznih drugih materijala. U nastavku su takvi materijali, a naši članovi, zaposlenici i autori priručnika, strategija ili tekstova, davali su upute grafičkim dizajnerima, i pripremali tekstove za objave. Ove, 2023. godine, slavimo 10 godina od osnutka DIP-a, pa je ovo prilika da na jednom mjestu ostane i pisani trag o našem djelovanju. Isto tako mediji redovito prate naše aktivnosti, pa smo sabrali sve objave od 2019. godine u nastavku.

dovršiti…

I. Opći odjel:

 • Vidi na plakate, letke i brošure.

 

II. Odjel za pružanje socijalnih usluga i zagovaranje prava skupina u riziku

 • Berčić, M. Šešo, B. i Vučetić, K. (2022) Priručnik za zagovaranje prava mladih s teškoćama u razvoju i psihosocijalnom funkcioniranju (18-35) i odraslih osoba s invaliditetom (35+), Rijeka: DIP

 

III. Odjel za izvaninstitucionalne programe za djecu i mlade u riziku

1. Kreativna radionica stripa i ilustracije, Stvori novi kadar! , 2018. voditelj i autor Damir Steinfl

 

2. Vuna i ja, prijatelja dva!, 2017 – dalje voditeljice Petra Štimac i Barbara Fistonić

 

IV. Odjel za istraživanja, evaluacije, strategije i  analitika:        

1) Publikacije nastale na projektima u kojima je DIP bio suradnik i izvoditelj izrade, a članovi DIP-a su autori i dokumenata:

 • Berčić, M., Šešo, B. (2022) Program za mlade Primorsko-goranske županije za razdoblje od 2022 do 2024 godine, PGŽ
 • Berčić, M. (2020) Strategija kulturno turističke valorizacije ”Parka skulptura Dubrova”, u sklopu projekta Recolor, sufinanciranog sredstvima Europskog fonda za regionalni razvoj u sklopu programa prekogranične suradnje INTERREG V-A Italija-Hrvatska 2014.–2020. Labin: Grad Labin
 • Berčić, M. (2018) Regionalni program za mlade Istarske županije, Istarska županija, Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku Alfa Albona, Alumni FET, https://www.istra-istria.hr/fileadmin/dokumenti/novosti/sjednice_skupstine_2017/10/10-08-Regionalni_program_mladi.pdf.
 • Berčić, M., Šešo, B. (2018) Evaluacija marketinške učinkovitosti ulaganja TZ Poreč Parenzo, Turistička zajednica Poreča/Parenzo
 • Berčić, M. (2015) Snaga tolerancije – rezultati istraživanja o nasilju među mladima u sportu, Rijeka: UMKI pdfslide.Snaga-toleran-cije-rezultati-istraživanja-snaga-tolerancije-sprječavanje
 • Berčić, M. (2017) Lokalni program za mlade Grada Labina, Grad Labin, Ministarstvo socijalne poiltike i mladih, Alfa Albona
 • Berčić, M. (2015) Program za mlade Grada Poreča/Parenzo, UMKI, Jadranska mladinska ideja, YIA, Rijeka: UMKI
 • Berčić, M. (2015) Priručnik za razvoj prakse demokratskog dijaloga između mladih i donositelja odluka Neka se lokalni glasovi čuju”, RICZM RI – UMKI, dostupno na http://umki.hr/sites/umki.hr/files/cr collections/2/nekaselokalniglasovicuju2015.finalezaweb.pdf (publikacija/priručnik) ili nekaselokalniglasovicuju2015.finalezaweb
 • Berčić, M. , 2014. Neka se lokalni glasovi čuju 1, Rijeka: Regionalni info centar za mlade, https://umki.hr/wp-content/uploads/2018/09/umki-projekti-publikacija-lokalni_glasovi-dio1.pdf
 • Berčić, M. (2014) ”Mladi u zajednici bez barijera. Priručnik za mlade: mozaik znanja, vještina i iskustva javnog zagovaranja interesa mladih.” (hrv./slov. )Grad Opatija, dostupno na httn:!/www.mladiopatija.com/wordpress/wp. content/uploads/2014/08/Priru%C4%8Dnikza-mlade.Mladiuzajednicibez barijera.pdf (knjiga)

 

V. Odjel cjeloživotnog učenja  – obrazovanje i osposobljavanje

 • DIP, Berčić, M. i Šešo,B. (2022)  Stručno osposobljavanje za poslodavce: Što je stručna praksa? i Mentorski rad sa studentima, u okviru projekta financiranog iz ESF Perpetum Aquile;
 • DIP, Berčić,M. Mentorski programi za mlade (voditeljica radionica u okviru ERASMUS+ Competence for NEET, Alfa Albona
 • DIP, Berčić, M.  (2020) Što sad nordijsko hodanje ima s tim? /radionica za građane,  projekt u okviru programa Europska prijestolnica kulture Rijeka 2020, EPK Rijeka 2020, u programu Civilne inicijative proveden je projekt čiji je nositelj DIP – „RI Urban Inclusive Walking 2020. Za inkluzivnu i održivu Rijeku.
 • DIP, Berčić, M, Šešo, B., Vučetić, K. Prezentacija na sajmu PROMOHOTEL, Poreč, 22.2.2023. u sklopu projekta EDUKOSI.TURIZMA; financirano iz ESF Prezentacija – DIP – Promohotel

 

VI. Odjel za kulturu i tehničku kulturu: 

 • DIP, ur. Steinfl, D., Pisačić, M. Stojnić, D. (2023) Iracionalist, 1-2, dvobroj strip alamaha
 • DIP, Kvarneska kolonija autorskog stripa i ilistrcije, vol.1. , Steinfl, D. i dr. ur. (2021) Katalog radova s izložbe na 1. Kvarneskoj koloniji autroskog stripa i ilustracije. Rijeka:DIP
 • DIP, Marta Berčić, 2020. Interreg Recolor, “Strategija kulturno turisitičke valorizacije Parka skulptura Dubrova” Strategija KT valorizacije PSD_web
 • DIP, Kvarneska kolonija autorskog stripa i ilustracija, dvobroj strip alamaha “Iracionalist”, 1-2/20/2023., uredništvo: Damir Steinfl, Damir Stojnić, Matija Pisačić.

 

VII. Odjel za društveno poduzetništvo:

I. Evaluacije po narudžbi: 

Berčić, M., Šešo, B., 2019. Evaluacija marketinške učinkovitosti ulaganja Turističke zajednice Poreč.

Berčić, M. 2018. Evaluacija rada infocentra za mlade, Rijeka: Regionalni info centar za mlade:  https://umki.hr/wp-content/uploads/2018/09/umki-publikacije-evaluacijaprojektariczmiumki2015..pdf

 

I. Opći odjel (planiranje, upravljanje, evaluacija, financije, administracija i promidžba) 

Za sve projekte/programe sadržaje, ideje, ili, čak za neke i grafičku pripremu promomaterijala, rade naši članovi, volonteri i djelatnici. Najčešće nam te materijale uredi Tomislav iz Grafike Helvetike, s kojom već godinama surađujemo na grafičkoj pripremi publikacija, od plakata do knjiga. Prikupljamo ih kako bi za 10. godišnjicu rada imali i vizualni pregled i sjećanje na naše programe.

Za Projekte i programe:

 • mentorski program Laboratorij životnih vještina Prijatelji
 • Kampanja za zagovaranje prava OSI Distancirano socijalni
 • Priprema, pozor, radim! – program socijalnih usluga poludnevni boravak i psihosocijalna podrška.

 

1.1.  Muzej ovčarstva Lubenice, 2017., opis izloženih ukrasno-uporabnih predmeta koje su izradili članovi (OSI), prodajna donatorska izložba u Muzeju.

 

1.2. RI INCLUSIVE URBAN WALKING, 2020,Rijeka, EPK Civilne incijative

 

1.3. Hodaj i ti, 2021./2022. nastavak projekta RI INCLUSIVE URBAN WALKING

 

1.2. Priprema, pozor, radim! 2017./18.

 

2. za Kvarnersku koloniju autorskog stripa i ilustracije

 

Share on Facebook

Kontaktirajte nas

Informacije

Adresa
 • Wenzelova 2/1
 • Rijeka, Hrvatska
 • OIB: 78171364712
 • MB: 4152115
 • Žiro račun: ERSTE & ST. BANK
 • IBAN: HR68 2402 0061 1011 8082 8