Volontiraj
Volontiraj
Doniraj
Doniraj
Pretraga
Pretraga

Lokalni program za mlade Grada Labina

2016./2017. Lokalni program za mlade Grada Labina

DIP-ovi stručnjaci su sudjelovali u izradi ovog strateškog dokumenta javnih politika u svim fazama, od prijave projekta do izrade metodološke strategije; od provedbe istraživanja do izrade konačnog teksta dokumenta.

Autorica konačnog dokumenta Lokalnog programa za mlade Grad Labina je Marta Berčić, a suradnik je bio i Bernard Šešo, uz druge suradnike iz partnerskih organizacija.

Temeljem prikupljenih podataka iz više od 400 dokumenata i drugih izvora, kroz skoro pa jednogodišnje razdoblje, koristeći kvalitativne, kvantitativne i participativne metode, u procesu analize problema i potreba mladih Labina, u dokumentu se izdvajaju osnovne smjernice za razvoj politika za mlade Grada Labina. Iznose se zaključci nastali temeljem rezultata ovih analiza, a svrha predloženih mjera je dugoročno planirati unaprjeđenje i promjenu društvenog položaja mladih Labina, s naglaskom na aktivno uključivanje svih dionika, a posebno mladih. Kako bi se osiguralo praćenje provedbe, definiraju se indikatori za praćenje (provedbe) i uspješnost (rezultata), a ukupno čine osnovne smjernice za izradu akcijskih provedbenih planova.

Više o tome ovdje: http://www.labin.hr/Files/LOKALNI%20PROGRAM%20ZA%20MLADE%20GRADA%20LABINA.pdf

Nositelj projekta je Grad Labin a partneri su Udruga za mlade Alfa Albona, dok je DIP izradio metodologiju, organizirao javne forume i druge načine strukturiranog dijaloga s mladima.

U nastavku projekta u više navrata smo izradili i Akcijske planove za provedbu Lokalnog programa za mlade, koristeći participativne i druge metode i tehnike, a izradu je vodila, uz analizu i sintezu rezultata Marta Berčić, uz uključivanje ključnih dionika.

Vidi još: https://www.alfa-albona.hr/lokalni-program-za-mlade-grada-labina-na-javnoj-raspravi-do-17-srpnja-2015/

https:/        /radiolabin.hr/news_details.php?id=398

Share on Facebook

Kontaktirajte nas

Informacije

Adresa
  • Wenzelova 2/1
  • Rijeka, Hrvatska
  • OIB: 78171364712
  • MB: 4152115
  • Žiro račun: ERSTE & ST. BANK
  • IBAN: HR68 2402 0061 1011 8082 8