Volontiraj
Volontiraj
Doniraj
Doniraj
Pretraga
Pretraga

Donatori, sponzori

2023. godina

I. Europski fondovi – DIP, Odjel za cjeloživotno učenje – osposobljavanje za osobe koje rade u obrazovanju odraslih osoba s invaliditetom

1. Europski socijalni fond, u okviru Poziva, Poboljšanje pristupa ranjivih skupina tržištu rada u sektoru turizma i ugostiteljstva II, kojeg je objavilo Ministarstvo turizma i sporta, a provodi se u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.*

 

EDUKOSI.TURIZAM-EDUKACIJE ZA OSOBE S INVALIDITETOM U TURIZAM UP.02.2.2.17 više na https://dip.hr/programi/o-programu-esf-edukosi-turizam-edukacije-za-osobe-s-invaliditetom-u-turizmui/

Odobrena ukupna vrijednost projekta je 1.240.441,74 kn, a financirat će se u 100%-tnom iznosu ukupnih prihvatljivih izdataka projekta.

Nositelj: Pučko otvoreno učilište Poreč https://www.poup.hr/projekti-eu-a/edukositurizam/je nositelj

Partneri su:

Društvo invalida Poreč https://drustvo-invalida-porec.hr,

DANTE – ustanova za obrazovanje odraslih Rijeka,https://dante-ri.hr

Društvo za istraživanje i potporu Rijeka https://dip.hr/

i Mini karavan servis d.o.o. – Polidor kamp Funtana.

2. ERASMUS+ KA220 – više na https://dip.hr/erasmus-ka220-rael-inclusion-training-adult-educators-for-working-with-adults-with-learning-and-behavioural-difficulties-and-disabilities/

Projekt je, u najvećem iznosu, od 250.000 eura, odobren u okviru programa ERASMUS+, KA220– Agreement Number: 2022-1-HR01-KA220-ADU-000085871: koordinacijska partnerstva za obrazovanje odraslih. Trajanje projekta: od 1.10.2022. do 30.9.2024. Koordinator/nositelj je DIP. Partneri na projektu su:

Association Euni Partners , Blagoevgrad, Bugarska https://eunipartners.com

DOMSPAIN SLU, Reus, Španjolska,  https://domspain.es/en/home

Ustanova za obrazovanje odraslih Dante, Rijeka, Hrvatska https://dante-ri.hr

ZEWELEPE CONSULTANTS LIMITED, Limassol, Cipar  – https://zewelepe.eu

edEUcation SAS,  Les Contamines Montjoie, Francuska, http://www.edeucation.co

II. Nacionalna, regionalna i lokalna javna tijela: DIP Odjel za socijalne usluge 

1. Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike https://mrosp.gov.hr 

DIP – Odjel za socijalne usluge

1.1. Novi trogodišnji ciklus /program  od 1.6.2023. do 31.5.2026. godine: DNEVNI CENTAR PRIJATELJI  – socijalne usluge poludnevnog boravka i psihosocijalne podrške za osobe s invaliditetom. 

Po Pozivu „Razvoj i širenje mreže socijalnih usluga za razdoblje 2023. do 2025.“ zaprimljeno je ukupno 466 prijava, od kojih su 452 prijave odnosno njih 97% zadovoljile formalne uvjete propisane u „Uputama za prijavitelje“Prioritetno područje P2. Programi usmjereni djeci s teškoćama u razvoju i odraslim osobama s invaliditetom: u procjenjivanje je upućena 221 prijava, od kojih će Ministarstvo financirati 163 programa odnosno 74% ukupno procijenjenih prijava u iznosu od 4.075.000 eura.https://mrosp.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Socijalna%20politika/Pozivi/Privremeni%20rez%20sirenje%20mreze%2023//Odluka%20o%20raspodjeli%20financijskih%20sredstava_Sirenje%20mreze.pdf

Svim programima je odobren isti iznos, 25.000 eura. Vrijednost programa je cca 130.000 eura.

– sufinanciraju se udjeli u plaćama za socijalnu uslugu psihosocijalne podrške  za 2 psihologa i novo zaposlenu mladu osobu – psihologa te udio za troškove za  provedbu glazbene terapije za sljedeće 3 godine.

Partneri:

 1. Centar za odgoj i obrazovanje 
 2. Centar za rehabilitaciju Rijeka
 3. Nastavni zavod za javno zdravstvo Primorsko – goranske županije
 4. Zavod za socijalni rad, Podružnica Rijeka
 5. Primorsko-goranska županija
 6. Grad Rijeka
 7. Hrvatski zavod za zapošljavanje, Podružni ured Rijeka
 8. Veslački klub Jadran

Suradnici: Centar za profesionalnu rehabilitaciju,  Hotel Hilton Costabella, BM Plast d.o.o., Vuples d.o.o., Rudan d.o.o.,

1.2. “Glavarina” ili ugovor za pružanje socijalnih usluga za boravak za 15 korisnika

UPDATE: 9.10.2023.  Ugovor je potpisan za 15 korisnika za socijalnu uslugu poludnevnog boravka i vrijedi od 1.9.2023. godine. Vidi https://dip.hr/iznimno-vazan-dan-za-djelovanje-dip-a-u-ponedjeljak-9-10-2023-godine-nas-predstavnik-bernard-seso-je-preuzeo-ugovor-s-ministarstvom-rada-mirovinskog-sustava-obitelji-i-socijalne-politike-o-pruz/ 

1.7.2023.  Očekivali smo pregovaranje i ugovaranje za financiranje socijalnih usluga poludnevnog boravka za što je isto Ministarstvo raspisalo javni poziv: https://mrosp.gov.hr/pristup-informacijama-16/natjecaji-pozivi-i-zaposljavanje/ostali-natjecaji-i-pozivi/javni-poziv-za-podnosenje-ponuda-za-sklapanje-ugovora-za-pruzanje-socijalnih-usluga-u-republici-hrvatskoj/13105. Očekujemo  “glavarinu” odnosno  financiranje plaća i ostalih troškova za socijalnu uslugu poludnevnog boravka, odnosno plaće za voditeljicu i 2 rehabilitatora te ostale troškove obaveznih aktivosti.

1.3  Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike – Nastavak trogodišnjeg programa  – 3. godina, do 30.5.2023. DIP-ov klub mladih, Priprema, pozor, radim! – za ostvarivanje prava mladih s teškoćama u razvoju i psihosocijalnom funkcioniranju; Trogodišnji program (2020-2023) mreža socijalnih usluga – P2 Problemi i zadovoljavanje potreba osoba s invaliditetom, Prioritet 1. – Prevencija institucionalizacije i povećanje socijalnog uključivanja korisnika

Trajanje: od 1.6.2020 do 30.5.2023.

Vrijednost programa: min. 350.000,00 kn godišnje.

Sufinanciranje: 150.000,00 godišnje

 

.

https://www.pgz.hr/

2. Primorsko-goranska županija https://www.pgz.hr

2.1.  PGŽ – DIP,  Odjel za socijalne usluge

Sufinancira program socijalnih usluga poludnevnog boravka i psihosocijalne podrške u Dnevnom centru Prijatelji 

  • Trajanje: kontinuirano.
  • Vrijednost programa: min. 130.000 eura  godišnje.
  • Sufinanciranje: 6.700 eura  za 2023. godinu, za udio u plaći za 4 djelatnika (UO za socijalnu politiku i mlade).

2.2.  PGŽ  – DIP,  Odjel za kulturu i tehničku kulturu / Tehnička kultura za osobe s invaliditetom 

2.2.1. Primorsko -goranska županija sufinancira aktivnosti iz područja tehničke kulture /informatička pismanost i siguranosti  u Dnevnom centru Prijatelji za unaprijeđenje digitane pismenosti osoba s invaliditetom (informatičke aktivnosti i izrada aplikacije za osobe s invaliditetom “za svaki dan” (Odjel za kulturu , tehničku kulturu i sport): DIP i ti za IT!

Trajanje: 2023. godina i dalje

Vrijednost programa: 30.000 eura

Sufinanciranje: 3.500 eura za udio u plaći za 5 mjeseci, naknade mentoru i autoru aplikacije (demo radna verzija).

3. PGŽ 

https://www.pgz.hr/

DIP – Kultura – kreativne industrije 

3.1.   Primorsko-goranska županija sufinancira program “Kvarnerska kolonija autorskog stripa i ilustracije vol. 3. 2023. godina za Koloniju i izdavanje prvog časopisa za strip u PGŽ;

Trajanje: 2023. godina (do 6. 2023., godine tiskanje 1. Almanaha za strip Iracionalist, do 11.2023. Kolonija)

Vrijednost programa: 35.000 eura

Sufinanciranje: 3.500 eura za smještaj, putne troškove, prehranu i promotivne aktivnosti.

 

4. Grad Rijeka. 

https://www.rijeka.hr 

 

DIP – Odjel za socijalne usluge

4.1 Dnevni centar Prijatelji  – socijalna usluga poludnevnog boravka i psihosocijalne podrške za mlade s teškoćama u razvoju i psihosocijalnom funkcioniranju i ostale osobe s invaliditetom

 • Trajanje: kontinuirano, za 2023. godinu.
 • Vrijednost programa: min 130.000 eura
 • Sufinanciranje 3.500 eura  za udio u plaći za 4 djelatnika.
 • Ostalo: drugi donatori.

4.2.   “Distancirano socijalni” – ŽELIM RADITI! – kampanja za zagovaranje prava na rad i uključivanje u zajednicu mladih osoba s teškoćama u razvoju i psihosocijalnom funkcioniranju – mladih osoba s invaliditetom, iz Otvorenog natječaja Grada Rijeke za male potpore za 2023. godinu

 • Trajanje: od 2020. na dalje, za aktivnosti od svibnja do lipnja 2023.
 • Vrijednost: 4.000 EURA za kampanju;
 • Sufinanciranje: 300 eura
 • Ostalo: ostali donatori

 

 

5. Grad Kastav – DIP, Odjel za socijalne usluge

 

https://kastav.hr/

5.1.  Mapiranje potreba osoba s invaliditetom na području Grada kastva i okolnih općina – širenej mreže pružatelja socijalnih usluga

 • Trajanje: od 9.2023. do 12.2023.
 • Vrijednost: 10.000 eura
 • Sufinanciranje: 700 eura
 • Ostalo: ostali donatori

 

 

6. ACI d.d.  -. DIP, Odjel za socijalne usluge

ACI Marine https://aci-marinas.com/hr/

Želim raditi! – modeli rada osoba s invaliditetom, za 2023, 1. polugodište – za pružanje socijalnih usluga i kampanju za ostvarivanje prava na rad. 

 • Trajanje: od 1.6.2023. do 31.12.2023.
 • Vrijednost: 20.000 eura
 • Sufinanciranje: 1.500 eura
 • Ostalo: ostali donatori

 

III. Tvrtke, ustanove…DIP, Odjel za socijalne usluge i Opći odjel

https://www.cinipravustvar.hr/doniraj?id=181

A1 Čini pravu stvar platforma za prikupljanje sredstava za Bubnjarski krug – Daj mi da bubnjam – glazbeno-terapijska aktivnost iz socijalne usluge psihosocijalne podrške

Trajanje: 2023. i kontinuirano

Vrijednost: 5.000 eura, za nabavu bubnjeva i naknadu voditeljima.

 

Vecla https://vecla.hr 

– za Bubnjarski krug i akciju  “Daj mi da bubnjam”: donacija 200 eura.

 

IV. Privatne osobe, građani

Volonterka Danijela Ćuk, prihod od prodaje zbirke poezije Pozitivom do života!
Riječki komorni zbor Val, donacija prikupljena na koncertu povodom Dana žena.

Građani: 

Irena Briški Bubica i grupa prijateljica  – “grupa prijateljica donira u sjećanje na preminulu prijateljicu Josipu”  prikupile za naš rad 200 eura – za nabavu opreme za kuhinju.

Mirna Knežević, prijateljica naše pokojne Andree i naša prijateljica,  redovito donira za naš rad, za tekuće materijalne troškove.

 


2022. godina

Policijska uprava Primorsko – goranske županije – donacija za adaptaciju kuhinje
Europski fondovi:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://primorsko-goranska-policija.gov.hr/

1. Europski socijalni fond, u okviru Poziva Poboljšanje pristupa ranjivih skupina tržištu rada u sektoru turizma i ugostiteljstva II, kojeg je objavilo Ministarstvo turizma i sporta, a provodi se u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.

2. ERASMUS+ KA220 – više na https://dip.hr/erasmus-ka220-rael-inclusion-training-adult-educators-for-working-with-adults-with-learning-and-behavioural-difficulties-and-disabilities/

Projekt je, u najvećem iznosu od 250.000 eura, odobren u okviru programa ERASMUS+, KA220– Agreement Number: 2022-1-HR01-KA220-ADU-000085871:  koordinacijska partnerstva za obrazovanje odraslih. Trajanje projekta: od 1.10.2022. do 30.9.2024. Koordinaotri/nositelj je DIP. Partneri na projektu su:

Association Euni Partners , Blagoevgrad,  Bugarska https://eunipartners.com

DOMSPAIN SLU,  Reus, Španjolska,  https://domspain.es/en/home

Ustanova za obrazovanje odraslih, Dante, Rijeka, Hrvatska https://dante-ri.hr

ZEWELEPE CONSULTANTS LIMITED,  Limassol, Cipar  – https://zewelepe.eu

edEUcation SAS, Les Contamines Montjoie, Francuska, http://www.edeucation.co

 

NACIONALNI, REGIONALNI I LOKALNI : 

1. Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva

https://zaklada.civilnodrustvo.hr 

 • Institucionalna podrška (od 2020. do 2022. godine) program “Prijatelji” – radno-okupacijski program poludnevni boravak! /udio u plaći voditeljice i udio u režijama – 3. godina institucionalne podrške
 • Trajanje: od 1.1.2020. do 31.12.2022. Vrijednost programa: 350.000,00 kn. Institucionalna podrška: 90.000,00 kn godišnje

 

2. Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike

https://mrosp.gov.hr

 • Nastavak trogodišnjeg programa 2 godina do 30.5.2022. DIP-ov klub mladih Priprema, pozor, radim! – za ostvarivanje prava mladih s teškoćama u razvoju i psihosocijalnom funkcioniranju; Trogodišnji program (2020-2023) mreža socijalnih usluga – P2 Problemi i zadovoljavanje potreba osoba s invaliditetom, Prioritet 1. – Prevencija institucionalizacije i povećanje socijalnog uključivanja korisnika
 • Trajanje: od 1.6.2020 do 30.5.2023. Vrijednost programa: min. 350.000,00 kn godišnje. Sufinanciranje: 150.000,00 godišnje.

 

3. Primorsko-goranska županija https://www.pgz.hr

a)  Sufinancira program radno-okupacijskih aktivnosti za mlade s teškoćama u razvoju i psihosocijalnom funkcioniranju “Priprema, pozor, radim!”/ 

 • Trajanje: kontinuirano. Vrijednost programa: min. 350.000,00 godišnje. Sufinanciranje: 50.000,00 kn za 2022. godinu, za udio u plaći za 4 djelatnika (1 sat) (socijalna skrb i mladi).

b) Sufinanciranje projekta UNAPRJEĐENJE PRUŽANJA SOCIJALNIH USLUGA – ADAPTACIJA SANITARNIH ČVOROVA iz Ureda Županije, javni poziv za sufinanciranje programa j projekata u području branitelja i stradalnika, demokratske politike kulture, duhovnosti, holističke djelatnosti, ljudskih prava, međunarodne suradnje, zaštite okoliša i prirode, te civilne zaštite u 2022. godini

 • Trajanje: od travnja do svibnja 2022. godine. Ukupna vrijednost 125.000,00 kuna, vrijednost adaptacije: 80.000,00 kuna – sufinanciranje; 3.000,00 za udio u troškovima adaptacije sanitarnih čvorova. Ostalo: donatori iz akcija za prikupljanje sredstava iz 2021. i 2022. godine.

c) Sufinanciranje komunikacijske kampanje “Distancirano socijalni” – kampanja za prava osoba s invaliditetom za inkluzivnu i održivu Primorsko–goransku županiju, iz javnog poziva Ureda Županije, javni poziv za manifestacije koje će se održati do 30.6.0222.

 • Trajanje: od 2020. na dalje, za aktivnosti od svibnja do lipnja 2022. godine. Vrijednost: sufinanciranje 2.000,00 kuna, za udio u troškovima tiska Priručnika za zagovaranje prava OSI. Ostalo: ostali donatori

 

4. Grad Rijeka

https://www.rijeka.hr

a) “DIP-ov klub mladih – Priprema, pozor, radim!” – socijalna usluga poludnevnog boravka i psihosocijalne podrške i savjetovanja za mlade s teškoćama u razvoju i psihosocijalnom funkcioniranju i ostale osobe s invaliditetom

 • Trajanje: kontinuirano, za 2022 godinu. Vrijednost programa: min 350.000,00 kuna, sufinanciranje 25.000 kuna za udio u plaći za 2 djelatnika. Ostalo: drugi donatori.

b)  “Distancirano socijalni” – kampanja za zagovaranje prava na uključivanje u zajednicu mladih osoba s teškoćama u razvoju i psihosocijalnom funkcioniranju – mladih osoba s invaliditetom, iz Otvorenog natječaja Grada Rijeke za male potpore za 2022. godinu

 • Trajanje: od 2020. na dalje, za aktivnosti od svibnja do lipnja 2022. Vrijednost: 25.000,00 kuna za dio kampanje; sufinanciranje 2.000,00 kuna, za udio u tisku Priručnika za zagovaranje prava OSI. Ostalo: ostali donatori

 

5. HEP 

 

Natječaj za donacije 2022.

https://www.hep.hr/

„DIP- ov klub mladih – Priprema pozor, radim!” – socijalna usluga poludnevnog boravka za mlade s teškoćama u razvoju i psihosocijalnom funkcioniranju (osobe s invaliditetom)“ na natječaju “Svijetlo na putu, https://www.hep.hr/UserDocsImages/dokumenti/donacije/Donacije_rezultati_2022.pdf

 • Trajanje: kontinuirano, za aktivnosti u 2022. godini. Vrijednost: 350.000,00 kuna, za aktivnosti u 2022 godini; za kampanju i udio u tisku Priručnika, sufinanciranje 13.000,00 kuna

 

6. OTP banka

https://www.otpbanka.hr/

„DIP- ov klub mladih – Priprema pozor, radim!” – socijalna usluga poludnevnog boravka za mlade s teškoćama u razvoju i psihosocijalnom funkcioniranju (osobe s invaliditetom)“

Trajanje: kontinuirano, za aktivnosti u 2022. godini. Vrijednost: 350.000,00 kuna, za aktivnosti u 2022. godini; za kampanju i udio u tisku Priručnika, sufinanciranje programskih aktivnosti, 10.000,00 kuna

Ostali donatori:

 1. građani
 2. tvrtke

2021. godina                                            

Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva  

https://zaklada.civilnodrustvo.hr 

 • Institucionalna podrška (od 2020. do 2022. godine) program “Prijatelji” – radno-okupacijski program poludnevni boravak! /udio u plaći voditeljice i udio u režijama – 2. godina institucionalne podrške
 • Trajanje: od 1.1.2020. do 31.12.2022. Vrijednost programa: 350.000,00 kn. Institucionalna podrška: 90.000,00 kn godišnje

 

Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike

https://mrosp.gov.hr

 • Nastavak trogodišnjeg programa, 1. godina do 30.5.2021. DIP-ov klub mladih Priprema, pozor, radim! – za ostvarivanje prava mladih s teškoćama u razvoju i psihosocijalnom funkcioniranju; Trogodišnji program (2020-2023) mreža socijalnih usluga – P2 Problemi i zadovoljavanje potreba osoba s invaliditetom, Prioritet 1. – Prevencija institucionalizacije i povećanje socijalnog uključivanja korisnika
 • Trajanje: od 1.6.2020 do 30.5.2023. Vrijednost programa: min. 350.000,00 kn godišnje. Sufinanciranje: 150.000,00 godišnje

 

Primorsko-goranska županija https://www.pgz.hr

a)  sufinancira program radno-okupacijskih aktivnosti za mlade s teškoćama u razvoju i psihosocijalnom funkcioniranju “Priprema, pozor, radim!”/ udio u plaći za 4 djelatnika (1 sat) (socijalna skrb i mladi)

 • Trajanje: kontinuirano. Vrijednost programa: min. 350.000,00 godišnje. Sufinanciranje: 40.000,00 kn za 2021. godinu

b) izrada najvažnijeg strateškog dokumenta javnih politika za mlade ”Programa za mlade Primorsko-goranske goranske županije”, na inicijativu Savjeta mladih PGŽ je povjerena DIP-u.  Skupština je prihvatila prijedlog da se za razdoblje od 2021 do 2024 izradi ”Program za mlade!. Izrada je povjerena DIP-u, a krenula je krajem rujna, s rokom izvršenja do kraja veljače 2021. godine.

 • Trajanje: od 1.10.2020. do 28.2.2021. Ukupna vrijednost projekta: 150.000,00. Sufinanciranje: 74.500,00 kn

c)   Kvarnerska kolonija autorskog stripa i ilustracije (kultura) – održavanje kolonije, tisak kataloga i postave izložbe po PGŽ i drugdje (prema mogućnostima).

 • Trajanje: 2021. godina (ovisno o mjerama) od 21.10.2021. do 24.10.2021. Vrijednost projekta: 110.000,00 kuna. Sufinanciranje: 15.000,00 kn

 

PartneRi – Poslovni klub

https://partneri.hr 

 • Kvarnerska kolonija autorskog stripa i ilustracije – sufinanciranje tiska kataloga s izložbe hrvatskog stripa i ilustracije u Exportdrvu, održane od 8.11.2020. do 24.12.2020. , aktivnosti iz programa Kvarnerske kolonije
 • Trajanje: tijekom 2021 godine. Vrijednost projekta: 110.000,00. Sufinanciranje: 16.000,00 kn (tisak kataloga)

 

Grad Rijeka

https://www.rijeka.hr

 • Projekt Distancirano socijalni –  izložba fotografija “DIP-ovaca” u suradnji sa studentima Akademije primijenjenih umjetnosti
 • Trajanje; svibanj – lipanj 2021. godine. Vrijednost projekta: 30.000 kuna. Sufinanciranje Grada Rijeke: 1.100,00 kuna /za tisak fotografija

 

Općina Kostrena

https://kostrena.hr

 • Projekt: Hodaj i ti! – šetnje za građane  po PGŽ-u – nordijsko hodanje s građanima po šetnicama u Kostreni, s našim “DIP-ovcima”
 • Trajanje: od lipnja do rujna 2021. Vrijednost projekta: 75.000,00 kuna. Sufinanciranje Općine Kostrena za šetnje u Kostreni: 10.000,00 kuna

 

Grad Kastav

 

 

 

 

Grad Kastav https://kastav.hr

– donacija iz prikupljenih sredstava na humanitarnoj akciji Zadnje polne – za sanaciju wc-a.

 

Ostali donatori:

1. OPG WWW – Ivo Rajkovača – donacija sadnica voćki i ružmarina, te gnojivo za vrt u Viškovu

2.  SMART – Udruga za razvoj civilnog društva sudjeluje u provedbi Erasmus+ projekta pod nazivom EDUVOL – Volunteering as an Educational Opportunity. Projekt je financiran kroz program Erasmus+, a provode ga sljedeći organizatori: Platforma volonterskih centara i organizacija iz Slovačke, Pro Vobis iz Rumunjske, Volunteering Hungary iz Mađarske, Volonterski centar Varšava iz Poljske te Udruga SMART – Volonterski centar Rijeka iz Hrvatske. Projekt je usmjeren na mlade i/ili osobe koje rade s mladima u formalnom ili neformalnom obliku, kao što su organizacije civilnog društva, kojem pripada i naš DIP. Donirano: alati, sadnice, sjemenje,  zemlja i gnojivo te putni troškova za volontere za projekt DIP GREEN, studentski projekt service learning (učenje zalaganjem u zajednici). Trajanje: od ožujka do svibnja 2021.

3.  Lust for pole dance – prikupljene donacije na plesu, za adaptaciju sanitarnih čvorova (uplaćeno u 2022.)

4. Foto Kurti, donacije uz Kuglice dobih želja, za adaptaciju sanitarnih čvorova (uplaćeno u 2022.)

5. Ured ovlaštenog ing. strojarstva Davor Žanetić, http://www.zanetic.hr – za adaptaciju sanitarnih čvorova (uplaćeno u 2022.)

6.  donator koji želi ostati anoniman – za adaptaciju sanitarnih čvorova (2021.)

7. Noctua – Techza adaptaciju sanitarnih čvorova (2021.)

8. Viking Vista d.o.o., za adaptaciju sanitarnih čvorova (2021.)

9. Specijalistička ambulanta obiteljske medicine Barbara, za adaptaciju sanitarnih čvorova (u 2022.)

10. Specijalistička ambulanta obiteljske medicine, za adaptaciju sanitarnih čvorova (u 2022.)

11. Građani i građanke za adaptaciju sanitarnih čvorova (2021.) i (2022.)


2020. godina

Donatori:

Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike

https://mrosp.gov.hr

 • “DIP-ov klub mladih ”Priprema, pozor, radim!” – za ostvarivanje prava mladih s teškoćama u razvoju i psihosocijalnom funkcioniranju
 • Trogodišnji program (2020.-2023.) mreža socijalnih usluga – P2 Problemi i zadovoljavanje potreba osoba s invaliditetom. Prioritet 1. – Prevencija institucionalizacije i povećanje socijalnog uključivanja korisnika
 • Partneri:
 • Vrste usluga i aktivnosti: usluge koje doprinose prevenciji institucionalizacije osoba s invaliditetom i većoj kvaliteti života osoba s invaliditetom (socijalne usluge u širem smislu – umrežavanjem sa socijalnim uslugama u užem smislu)
  • boravak (poludnevni boravak) – socijalna usluga u širem smislu
  • klubovi korisnika (organizirane usluge koje pridonose socijalnom aktiviranju, druženju, kreativnom izražavanju i sudjelovanju u aktivnostima lokalne zajednice) i edukativne aktivnosti u svrhu informiranja korisnika i njihovih roditelja o socijalnim pravima, o načinima očuvanja zdravlja, odnosno prevencije bolesti kod specifičnih stanja svakog korisnika
  • psihosocijalna podrška za korisnike i njihove roditelje
  • stjecanje novih vještina u svrhu povećanja potencijala osoba s invaliditetom za samostalniji život i afirmaciju u društvu
  • inovativne socijalne usluge i modeli skrbi u zajednici koji pridonose neovisnom življenju i socijalnom uključivanju osoba s invaliditetom
  • radno-okupacijske aktivnosti u svrhu razvoja i očuvanja radnih navika i vještina
  • umrežavanje i uspostava kvalitete, komunikacijska kampanja zagovaranja interesa i prava korisničke skupine

 

Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva

https://zaklada.civilnodrustvo.hr

 • institucionalna podrška (od 2020. do 2022. godine) program “Prijatelji” – radno-okupacijski program poludnevni boravak!

 

Primorsko goranska županija

https://www.pgz.hr

 • sufinancira program radno-okupacijskih aktivnosti za mlade s teškoćama u razvoju i psihosocijalnom funkcioniranju “Priprema, pozor, radim!”
 • izrada najvažnijeg strateškog dokumenta javnih politika za mlade ”Programa za mlade Primorsko-goranske županije”, na inicijativu Savjeta mladih PGŽ je povjerena DIP-u. Skupština je prihvatila prijedlog da se za razdoblje od 2021. do 2024. izradi ”Program za mlade!. Izrada je povjerena DIP-u, a krenula je krajem rujna, s rokom izvršenja do kraja veljače 2021. godine

 

 

Grad Rijeka

https://www.rijeka.hr

 • nefinancijska potpora: korištenje bazena Kantrida, jedna staza, 2 x tjedno, u 2 termina, bez naknade za aktivnost “Idemo plivati!” – rekreativno plivanje za djecu i mlade s teškoćama u razvoju i psihosocijalnom funkcioniranju

 

Soboslikarsko-ličilački obrt Dževad Osojkić

https://www.osojkic.hr/kako_nas_naci.htm 

 • nam je donirao 2 dana rada (30.7. i 1.8.2020.) na ličilačkim poslovima, za uređenje novog prostora u Wenzelovoj, i ishodio popust kod dobavljača za materijal.

 

Ostali podupiratelji, sponzori i suradnici u 2020. godini:

Ljekarne Semeraldo https://ljekarne-smeraldo.hr/ws_index.cshtml 

 • Donacija za rad na programu ”Priprema, pozor, radim! Hvala na potpori!, veljača 2020.

 

 

 

Lions Klub Korzo – Rijeka

https://www.lions.hr/pocetna

 • Donacija sredstava za rad na programu “Priprema, pozor, radim!” Hvala na razumijevanju, nesebičnosti i doniranim sredstvima za vrijeme  trajanja pandemije virusa COVID-19., travanj 2020.

 


2019. godina

Donatori:

Primorsko-goranska županija

https://www.pgz.hr

 • sufinanciranje programa “Laboratorij životnih vještina Prijatelji – modul 2″:
  • kreativna radionica stripa i ilustracije ”Stvori novi kadar” za djecu u dobi od 7 do 13 godina. Održava se već 4 godine, a svake je godine upisano od 8 do 14 polaznika/ica. Voditelj Damir Steinfl: https://opatijskastripscena.blogspot.com
  • rekreativno bavljenje fizičkim aktivnostima: rekreativno plivanje za djecu i mlade s teškoćama u razvoju i psihosocijalnom funkcioniranju ”Idemo plivati!”

 

Grad Rijeka

https://www.rijeka.hr

 • nefinancijska potpora: korištenje bazena Kantrida 1 staza, 2 x tjedno, u 2 termina bez naknade za aktivnost “Idemo plivati!” – rekreativno plivanje za djecu i mlade s teškoćama u razvoju i psihosocijalnom funkcioniranju

OTP banka  https://www.otpbanka.hr

 • sufinancira radno-okupacijski program “Priprema, pozor, radim!“

 

Europska prijestolnica kulture Rijeka 2020 https://rijeka2020.eu/program/civilne-inicijative/

 • Nordijsko hodanje – Ri Urban Inclusive Walking 2020 – Inkluzivna i održiva Rijeka

Ostali podupiratelji, sponzori i suradnici u 2019. godini:

Zaklada za poticanje partnerstva i razvoj civilnog društva Istra https://www.civilnodrustvo-istra.hr

 

EU i Zadruga za etično financiranje

https://www.keep.eu/projects-programme/116/2014%20-%202020%20INTERREG%20VB%20Adriatic%20-%20Ionian

https://www.zef.hr

 • BEGIN – Adriatic-Ionian Programme INTERREG V-B Transtanional 2014-2020, stručni suradnici

 

Grad Labin https://www.labin.hr

 

Nastavni Zavod za javno zdravstvo PGŽ https://www.zzjzpgz.hr

 

Zeleni Kastav https://www.facebook.com/zelenikastav/

 • prikupljamo donacije od građana na sajmu Zeleni Kastav – poklanjamo im naše proizvode za njihovu donaciju!

Hilmar https://hilmarrijeka.fullbusiness.com

 • popravak trimera za travu

Bagat https://www.poslovna.hr/lite/bagat-cik-cak,-trgovina-i-servis/241988/subjekti.aspx

 • popravak šivaćih mašina

Ured ovlaštenog ing. strojarstva Davor Žanetić https://www.zanetic.hr

Moj ured d.o.o. https://mojured.hr/?cn-reloaded=1

 

Donacije građana, vlastita sredstva i članarina u 2019. godini:

 • za mentorski program Laboratorij životnih vještina Prijatelji – Modul 1 za mlade NEET
 • za radnookupacijski program Priprema, pozor, radim!
 • za edukaciju mentora, pričuvnih volontera i volontera, likovne radionice, Idemo plivati, predstavljanje studijima
 • za popravak šivaćih mašina
 • na Malom DIP-ovom božićnom sajmu, s Udrugom Vida

2018. godina

Donatori:

Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku RH https://mdomsp.gov.hr

 • program radno-okupacijskih aktivnosti “Priprema, pozor, radim!”
 • Regionalni program za mlade Istarske županije – hodogram, istraživanje, sudjelovanje, oblikovanje teksta, rasprave, javno savjetovanje

Primorsko-goranska županija https://www.pgz.hr

 • sufinanciranje programa “Laboratorij životnih vještina Prijatelji – modul 2″: 
  • kreativna radionica stripa i ilustracije ”Stvori novi kadar” za djecu u dobi od 7 do 13 godina. Održava se već 4 godine, a svake je godine upisano od 8 do 14 polaznika/ce. Voditelj Damir Steinfl: https://opatijskastripscena.blogspot.com
  • rekreativno bavljenje fizičkim aktivnostima: rekreativno plivanje za djecu i mlade s teškoćama u razvoju i psihosocijalnom funkcioniranju ”Idemo plivati!”

Istarska županija https://www.istra-istria.hr

 • Regionalni program za mlade Istarske županije – hodogram, istraživanje, sudjelovanje, oblikovanje teksta, rasprave, javno savjetovanje

Alfa Albona Labin https://www.alfa-albona.hr

 • Regionalni program za mlade Istarske županije – hodogram, istraživanje, sudjelovanje, oblikovanje teksta, rasprave, javno savjetovanje

 

Alumni FET Pula

 • Regionalni program za mlade Istarske županije – hodogram, istraživanje, sudjelovanje, oblikovanje teksta, rasprave, javno savjetovanje

Ostali podupiratelji, sponzori i suradnici u 2018. godini:

EU i Zadruga za etično financiranje

https://www.keep.eu/projects-programme/116/2014%20-%202020%20INTERREG%20VB%20Adriatic%20-%20Ionian

https://www.zef.hr

 • BEGIN – Adriatic-Ionian Programme INTERREG V-B Transtanional 2014-2020, stručni suradnici

 

Grad Labin https://www.labin.hr

 • radionice o društvenom poduzetništvu, istraživanje o mladima NEET https://5portal.hr/vijesti_detalj.php?id=20107
 • radionice osposobljavanja mladih i donositelja odluka  i izrada Akcijskog plana za provedbu LPZM Grada Labina
 • radionice i izrada programa rada savjeta mladih Grada Labina

 

Grad Poreč http://www.porec.hr

 • radionice i izrada programa rada savjeta mladih Grada Poreča

 

Primorsko-goranska županija

https://www.pgz.hr

 • Umjetnost i vuna

Zlatni ljudi

 • Umjetnost i vuna

Donacije građana, vlastita sredstva i članarina u 2018. godini:

 • Mentorski program Laboratorij životnih vještina Prijatelji – Modul 1 za mlade NEET
 • Edukacija mentora, pričuvnih volontera i volontera, likovne radionice, Idemo plivati, predstavljanje studijima

2017. godina

Donatori:

Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku RH https://mdomsp.gov.hr

 • program radno-okupacijskih aktivnosti “Priprema, pozor, radim!”
 • Regionalni program za mlade Istarske županije – hodogram, istraživanje, sudjelovanje, oblikovanje teksta, rasprave, javno savjetovanje
 • Mentorski program – laboratorij životnih vještina Prijatelji
  • modul 1: za mlade NEET – temeljni mentorski program, Idemo plivati, Vesela škola kuhanja, edukacije mentora, pričuvnih mentora i volontera, likovno-kreativne radionice kao metoda grupnog rada s mentorskim parovima, pružanje stručne socijalne podrške MP, predstavljanje studijima
  • modul 2: za djecu i mlade u obrazovnom sustavu: Idemo plivati!, temeljni mentorski program Prijatelji, Igraj priču! (dječje psihodramatske radionice),  kreativne radionice stripa i ilustracije ”Stvori novi kadar”
 • Model praćenja djece i mladih s teškoćama u razvoju i psihosocijalnom funkcioniranju: “baza bijelih škola”, ”baza bijelih poslodavaca”, ”baza bijelih JP(R)LS”, “baza vještina i poslova za NEET”, koordinacija za praćenje
 •  Stručno osposobljavanje za odgojno-obrazovne djelatnike EPI u vrtiću i školi i Dijabetes u školi

 

Primorsko-goranska županija https://www.pgz.hr

 • Mentorski program – laboratorij životnih vještina Prijatelji
  • modul 1: za mlade NEET – temeljni mentorski program, Idemo plivati, Vesela škola kuhanja, edukacije mentora, pričuvnih mentora i volontera, likovno-kreativne radionice kao metoda grupnog rada s mentorskim parovima, pružanje stručne socijalne podrške MP, predstavljanje studijima
  • modul 2: za djecu i mlade u obrazovnom sustavu: Idemo plivati!, temeljni mentorski program Prijatelji, Igraj priču! (dječje psihodramatske radionice), kreativne radionice stripa i ilustracije ”Stvori novi kadar”
 • Model praćenja djece i mladih s teškoćama u razvoju i psihosocijalnom funkcioniranju: “baza bijelih škola”, ”baza bijelih poslodavaca”, ”baza bijelih JP(R)LS”, “baza vještina i poslova za NEET”, koordinacija za praćenje
 •  Stručno osposobljavanje za odgojno obrazvne djelatnike EPI u vrtiću i školi i Dijabetes u školi

Ostali podupiratelji, sponzori i suradnici u 2017. godini:

Grad Labin https://www.labin.hr

 • radionice osposobljavanja mladih i donositelja odluka i izrada Akcijskog plana za provedbu LPZM Grada Labina
 • radionice i izrada programa rada savjeta mladih Grada Labina

 

Grad Poreč https://www.porec.hr

 • radionice i izrada programa rada savjeta mladih Grada Poreča

 

Istarska županija https://www.istra-istria.hr

 • Regionalni program za mlade Istarske županije – hodogram, istraživanje, sudjelovanje, oblikovanje teksta, rasprave, javno savjetovanje

 

Alfa Albona Labin https://www.alfa-albona.hr

 • Regionalni program za mlade Istarske županije – hodogram, istraživanje, sudjelovanje, oblikovanje teksta, rasprave, javno savjetovanje

Alumni FET Pula

 • Regionalni program za mlade Istarske županije – hodogram, istraživanje, sudjelovanje, oblikovanje teksta, rasprave, javno savjetovanje

Hrvatski zavod za zapošljavanje

https://www.hzz.hr

 • Javni rad – Koordinator volontiranja
 • Javni rad – Za rad spremni – pilot projekt “radnih asistenata”

Grad Rijeka https://www.rijeka.hr

 • inkluzivno volontiranje mladih s teškoćama na Homo si teć!

Donacije građana, vlastita sredstva i članarina u 2017. godini:

 • Mentorski program laboratorij životnih vještina Prijatelji
  • modul 1: za mlade NEET   temeljni mentorski program, Idemo plivati, Vesela škola kuhanja, edukacije mentora, pričuvnih mentora i volontera, likovno kreativne radionice kao metoda grupnog rada s mentorskim parovima, pružanje stručne socijalne podrške MP, predstavljanje studijima
  • modul 2: za djecu i mlade u obrazovnom sustavu: Idemo plivati!, temeljni mentorski program Prijatelji, Igraj priču! (dječje psihodramatske radionice), kreativne radionice stripa i ilustracije ”Stvori novi kadar”
 • Model praćenja djece i mladih s teškoćama u razvoju i psihosocijalnom funkcioniranju: “baza bijelih škola”, ”baza bijelih poslodavaca”, ”baza bijelih JP(R)LS”, “baza vještina i poslova za NEET”, koordinacija za praćenje
 •  Stručno osposobljavanje za odgojno-obrazovne djelatnike EPI, u vrtiću i školi i Dijabetes u školi

2016. godina

Donatori:

Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku RH https://mdomsp.gov.hr

 • Mentorski program laboratorij životnih vještina Prijatelji
  • modul 1: za mlade NEET   temeljni mentorski program, Idemo plivati, Vesela škola kuhanja, edukacije mentora, pričuvnih mentora i volontera, likovno kreativne radionice kao metoda grupnog rada s mentorskim parovima, pružanje stručne socijalne podrške MP, predstavljanje studijima
  • modul 2: za djecu i mlade u obrazovnom sustavu: Idemo plivati!, temeljni mentorski program Prijatelji, Igraj priču! (dječje psihodramatske radionice),  kreativne radionice stripa i ilustracije ”Stvori novi kadar”
 • Model praćenja djece i mladih s teškoćama u razvoju i psihosocijalnom funkcioniranju: “baza bijelih škola”, ”baza bijelih poslodavaca”, ”baza bijelih JP(R)LS”, “baza vještina i poslova za NEET”, koordinacija za praćenje
 • Lokalni program za mlade Grada Labina – izrada programa (hodogram, tekst research, metodologija, tekst, rasprava)
 • Radionice i izrada Akcijskog plana LPZM  Program Labin

Primorsko-goranska županija https://www.pgz.hr

 • Mentorski program laboratorij životnih vještina Prijatelji
  • modul 1: za mlade NEET   temeljni mentorski program, Idemo plivati, Vesela škola kuhanja, edukacije mentora, pričuvnih mentora i volontera, likovno kreativne radionice kao metoda grupnog rada s mentorskim parovima, pružanje stručne socijalne podrške MP, predstavljanje studijima
  • modul 2: za djecu i mlade u obrazovnom sustavu: Idemo plivati!, temeljni mentorski program Prijatelji, Igraj priču! (dječje psihodramatske radionice),  kreativne radionice stripa i ilustracije ”Stvori novi kadar”
 • Model praćenja djece i mladih s teškoćama u razvoju i psihosocijalnom funkcioniranju: “baza bijelih škola”, ”baza bijelih poslodavaca”, ”baza bijelih JP(R)LS”, “baza vještina i poslova za NEET”, koordinacija za praćenje

 

Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet https://www.ffri.uniri.hr/hr/

 • Mentorski program laboratorij životnih vještina Prijatelji
  • modul 1: za mlade NEET   temeljni mentorski program, Idemo plivati, Vesela škola kuhanja, edukacije mentora, pričuvnih mentora i volontera, likovno kreativne radionice kao metoda grupnog rada s mentorskim parovima, pružanje stručne socijalne podrške MP, predstavljanje studijima
  • modul 2: za djecu i mlade u obrazovnom sustavu: Idemo plivati!, temeljni mentorski program Prijatelji, Igraj priču! (dječje psihodramatske radionice),  kreativne radionice stripa i ilustracije ”Stvori novi kadar”
 • Model praćenja djece i mladih s teškoćama u razvoju i psihosocijalnom funkcioniranju: “baza bijelih škola”, ”baza bijelih poslodavaca”, ”baza bijelih JP(R)LS”, “baza vještina i poslova za NEET”, koordinacija za praćenje

Hrvatski zavod za zapošljavanje https://www.hzz.hr

 • Javni rad – Koordinator volontiranja
 • Javni rad – Za rad spremni – pilot projekt “radnih asistenata”

 

Zaklada za poticanje partnerstva i razvoj civilnog društva Istra https://www.civilnodrustvo-istra.hr

 • Do uspjeha bez prepreka, Studenti inspektori arhitektonskih barijera

Grad Labin https://www.labin.hr

 • Lokalni program za mlade Grada Labina – izrada programa (hodogram, tekst research, metodologija, tekst, rasprava)
 • Radionice i izrada Akcijskog plana LPZM  Program Labin

Alfa Albona Labin https://www.alfa-albona.hr

 • Lokalni program za mlade Grada Labina – izrada programa (hodogram, tekst research, metodologija, tekst, rasprava)
 • Radionice i izrada Akcijskog plana LPZM Program Labin

 

Ostali podupiratelji, sponzori i suradnici u 2016. godini:

Grad Rijeka https://www.rijeka.hr

 • inkluzivno volontiranje mladih s teškoćama na Homo si teć!
 • Mali DIP-ov priručnik za mentore

 

 

Ured za udruge https://udruge.gov.hr

 • Nasilje u sportu i mladi HR – istraživanje o nasilju na i među mladima u sportu, 2015. 5. Nacionalni kongres Hrvatskog društva za sociologiju, nasilje i mladi NZJJ PGŽ, autorica publikacije M.Berčić
 • Projekt “Jadranska mladinska ideja”: YIA EU programi, stručni suradnici na projektu, izrada programa za mlade Grada Poreča https://umki.hr/projekti/arhiva/jadranska-mladinska-ideja/,  https://www.porec.hr/prva.aspx?stranica=5938&j=CRO

Udruga regionalni info centar za mlade Rijeka UMKI https://www.volonteri.hr/organizacije/udruga-regionalni-info-centar-za-mlade-rijeka-umki-2/

Grad Poreč https://www.porec.hr

Zveza prijateljev mladine Maribor i Institut za kreativna istraživanja https://zpm-mb.si


Donacije građana, vlastita sredstva i članarina u 2016. godini:

 • Do uspjeha bez prepreka, Studenti inspektori arhitektonskih barijera
 • Lokalni program za mlade Grada Labina – izrada programa (hodogram, tekst research, metodologija, tekst, rasprava)
 • Radionice i izrada Akcijskog plana LPZM  Program Labin

 

 • Mentorski program laboratorij životnih vještina Prijatelji
  • modul 1: za mlade NEET   temeljni mentorski program, Idemo plivati, Vesela škola kuhanja, edukacije mentora, pričuvnih mentora i volontera, likovno kreativne radionice kao metoda grupnog rada s mentorskim parovima, pružanje stručne socijalne podrške MP, predstavljanje studijima
  • modul 2: za djecu i mlade u obrazovnom sustavu: Idemo plivati!, temeljni mentorski program Prijatelji, Igraj priču! (dječje psihodramatske radionice),  kreativne radionice stripa i ilustracije ”Stvori novi kadar”
 • Model praćenja djece i mladih s teškoćama u razvoju i psihosocijalnom funkcioniranju: “baza bijelih škola”, ”baza bijelih poslodavaca”, ”baza bijelih JP(R)LS”, “baza vještina i poslova za NEET”, koordinacija za praćenje
 • Mali DIP-ov priručnik za mentore

2015. godina

Donatori:

Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku RH https://mdomsp.gov.hr

 • Lokalni program za mlade Grada Labina – izrada programa (hodogram, tekst research, metodologija, tekst, rasprava)
 • Radionice i izrada Akcijskog plana LPZM  Program Labin
 • Mentorski program laboratorij životnih vještina Prijatelji
  • modul 1: za mlade NEET   temeljni mentorski program, Idemo plivati, Vesela škola kuhanja, edukacije mentora, pričuvnih mentora i volontera, likovno kreativne radionice kao metoda grupnog rada s mentorskim parovima, pružanje stručne socijalne podrške MP, predstavljanje studijima
  • modul 2: za djecu i mlade u obrazovnom sustavu: Idemo plivati!, temeljni mentorski program Prijatelji, Igraj priču! (dječje psihodramatske radionice), kreativne radionice stripa i ilustracije ”Stvori novi kadar”
 • Model praćenja djece i mladih s teškoćama u razvoju i psihosocijalnom funkcioniranju: “baza bijelih škola”, ”baza bijelih poslodavaca”, ”baza bijelih JP(R)LS”, “baza vještina i poslova za NEET”, koordinacija za praćenje

 

Primorsko-goranska županija https://www.pgz.hr

 • Mentorski program laboratorij životnih vještina Prijatelji
  • modul 1: za mlade NEET   temeljni mentorski program, Idemo plivati, Vesela škola kuhanja, edukacije mentora, pričuvnih mentora i volontera, likovno kreativne radionice kao metoda grupnog rada s mentorskim parovima, pružanje stručne socijalne podrške MP, predstavljanje studijima
  • modul 2: za djecu i mlade u obrazovnom sustavu: Idemo plivati!, temeljni mentorski program Prijatelji, Igraj priču! (dječje psihodramatske radionice), kreativne radionice stripa i ilustracije ”Stvori novi kadar”

 

Udruga regionalni info centar za mlade Rijeka UMKI https://www.volonteri.hr/organizacije/udruga-regionalni-info-centar-za-mlade-rijeka-umki-2/

Sveučilište u Rijeci Filozofski fakultet https://www.ffri.uniri.hr/hr/

 • Mentorski program laboratorij životnih vještina Prijatelji
  • modul 1: za mlade NEET   temeljni mentorski program, Idemo plivati, Vesela škola kuhanja, edukacije mentora, pričuvnih mentora i volontera, likovno kreativne radionice kao metoda grupnog rada s mentorskim parovima, pružanje stručne socijalne podrške MP, predstavljanje studijima
  • modul 2: za djecu i mlade u obrazovnom sustavu: Idemo plivati!, temeljni mentorski program Prijatelji, Igraj priču! (dječje psihodramatske radionice),  kreativne radionice stripa i ilustracije ”Stvori novi kadar”
 • Model praćenja djece i mladih s teškoćama u razvoju i psihosocijalnom funkcioniranju: “baza bijelih škola”, ”baza bijelih poslodavaca”, ”baza bijelih JP(R)LS”, “baza vještina i poslova za NEET”, koordinacija za praćenje

 

Grad Labin https://www.labin.hr

 • Lokalni program za mlade Grada Labina – izrada programa (hodogram, tekst research, metodologija, tekst, rasprava)
 • Radionice i izrada Akcijskog plana LPZM   Program Labin

 

Alfa Albona Labin https://www.alfa-albona.hr

 • Lokalni program za mlade Grada Labina – izrada programa (hodogram, tekst research, metodologija, tekst, rasprava)
 • Radionice i izrada Akcijskog plana LPZM   Program Labin

 

Ostali podupiratelji, sponzori i suradnici u 2015. godini:

 

Ured za udruge i UMKI https://udruge.gov.hr

https://www.volonteri.hr/organizacije/udruga-regionalni-info-centar-za-mlade-rijeka-umki-2/

 • Nasilje u sportu i mladi HR – istraživanje o nasilju nad i među mladima u sportu, 2015. 5. Nacionalni kongres Hrvatskog društva za sociologiju, nasilje i mladi NZJJ PGŽ, autorica publikacije M.Berčić

 

Udruga regionalni info centar za mlade Rijeka UMKI https://www.volonteri.hr/organizacije/udruga-regionalni-info-centar-za-mlade-rijeka-umki-2/

 

Grad Poreč https://www.porec.hr

 

Zveza prijateljev mladine Maribor i Institut za kreativna istraživanja https://zpm-mb.si

Donacije građana, vlastita sredstva i članarina u 2015. godini:

 • Lokalni program za mlade Grada Labina – izrada programa (hodogram, tekst research, metodologija, tekst, rasprava)
 • Radionice i izrada Akcijskog plana LPZM  Program Labin
 • Mentorski program laboratorij životnih vještina Prijatelji
  • modul 1: za mlade NEET   temeljni mentorski program, Idemo plivati, Vesela škola kuhanja, edukacije mentora, pričuvnih mentora i volontera, likovno kreativne radionice kao metoda grupnog rada s mentorskim parovima, pružanje stručne socijalne podrške MP, predstavljanje studijima
  • modul 2: za djecu i mlade u obrazovnom sustavu: Idemo plivati!, temeljni mentorski program Prijatelji, Igraj priču! (dječje psihodramatske radionice),  kreativne radionice stripa i ilustracije ”Stvori novi kadar”
 • Model praćenja djece i mladih s teškoćama u razvoju i psihosocijalnom funkcioniranju: “baza bijelih škola”, ”baza bijelih poslodavaca”, ”baza bijelih JP(R)LS”, “baza vještina i poslova za NEET”, koordinacija za praćenje

2014. godina

Donatori:

Primorsko-goranska županija https://www.pgz.hr

Udruga regionalni info centar za mlade Rijeka UMKI

https://www.volonteri.hr/organizacije/udruga-regionalni-info-centar-za-mlade-rijeka-umki-2/

 

Ostali podupiratelji, sponzori i suradnici u 2014. godini:

Udruga regionalni info centar za mlade Rijeka UMKI https://www.volonteri.hr/organizacije/udruga-regionalni-info-centar-za-mlade-rijeka-umki-2/

 

Grad Poreč https://www.porec.hr

Zveza prijateljev mladine Maribor i Institut za kreativna istraživanja https://zpm-mb.si

Donacije građana, vlastita sredstva i članarina u 2014. godini:

 • projekt Prijatelji (mentorski program za mlade s teškoćama u razvoju i psihosocijalnom funkcioniranju)
 • projekt Idemo plivati!, rekreativno i terapijsko plivanje za djecu i mlade s teškoćama
Share on Facebook

Kontaktirajte nas

Informacije

Adresa
 • Wenzelova 2/1
 • Rijeka, Hrvatska
 • OIB: 78171364712
 • MB: 4152115
 • Žiro račun: ERSTE & ST. BANK
 • IBAN: HR68 2402 0061 1011 8082 8