A A A Black and white icon Change contrast icon
Volontiraj

Donatori

2022. godina

Europski fondovi:

1. Europski socijalni fond,  u okviru Poziva Poboljšanje pristupa ranjivih skupina tržištu rada u sektoru turizma i ugostiteljstva II kojeg je objavilo Ministarstvo turizma i sporta, a provodi se u okviru Operativnog programa  Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.

 

2. ERASMUS+ KA220

 

 

 

NACIONALANI, REGIONALNI I LOKALNI : 

1. Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva

https://zaklada.civilnodrustvo.hr 

 • Institucionalna podrška (od 2020. do 2022. godine) program “Prijatelji” – radno-okupacijski program poludnevni boravak! /udio u plaći voditeljice i udio u režijama – 3. godina institucionalne podrške
 • Trajanje: od 1.1.2020. do 31.12.2022.
 • Vrijednost programa: 350.000,00 kn
 • Institucionalna podrška: 90.000,00 kn godište

 

2. Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike

https://mrosp.gov.hr

 • Nastavak 3. godišnjeg programa 1 godina do 30.5.2021. DIP-ov klub mladih Priprema, pozor, radim! – za ostvarivanje prava mladih s teškoćama u razvoju i psihosocijalnom funkcioniranju; Trogodišnji program (2020-2023) mreža socijalnih usluga – P2 Problemi i zadovoljavanje potreba osoba s invaliditetom, Prioritet 1. – Prevencija institucionalizacije i povećanje socijalnog uključivanja korisnika
 • Trajanje: od 1.6.2020 do 30.5.2023.
 • Vrijednost programa: min.  350.000,00 kn godišnje
 • Sufinanciranje: 150.000,00 godišnje.

3. Primorsko-goranska županija

https://www.pgz.hr

a)  Sufinancira program radno-okupacijskih aktivnosti za mlade s teškoćama u razvoju i psihosocijalnom funkcioniranju “Priprema, pozor, radim!”/ 

 • Trajanje: kontinuirano
 • Vrijednost programa: min. 350.000,00 godišnje
 • Sufinanciranje: 50.000,00 kn za 2022. godinu,za udio u plaći za 4 djelatnika (1 sat) (socijalna skrb i mladi).

b) Sufinanciranje projekta UNAPRIJEĐENJE PRUŽANJA SOCIJALNIH USLUGA – ADAPTACIJA SANITARNIH ČVOROVA iz Ureda Županije, javni poziv zasufinanciranje programa j projekata u podrucju branitelja i stradalnika, demokratske politidke kulture, duhovnosti, hobistidke djelatnosti, ljudskih prava, medunarodne suradnje, zastite okoli5a i prirode, te civilne zastite u 2022. godini

 • Trajanje: od travnja do svibnja 2022. godine
 • Ukupna virjednost 125.000,00 kuna,  vrijednost adaptacije: 80.000,00 kuna – sufinanciranje; 3.000,00 za udio u troškovima adaptacije sanitarnih čvorova
 • Ostalo: donatori iz akcija za prikupljanje sredstava iz 2021 i 2022. godine.

c) Sufinanciranje komunikacijske kampanje “Distancirano socijalni” – kampanja za prava osoba s invaliditetom za inkluzivnu i održivu Primorsko–goransku županiju,  iz javnog poziva Ureda Županije, javni poziv za manifestacije koje će se održati do 30.6.0222.

 • Trajanje: od 2020 na dalje, za aktivnosti od svibnja do lipnja 2022. godine
 • Vrijednost:   sufinanciranje 2.000,00 kuna za udio u troškovima tiska Priručnika za zagovaranje prava OSI.
 • Ostalo: ostali donatori

4. Grad Rijeka

https://www.rijeka.hr

a) Dipov klub mladih – Priprema, pozor, radim! – socijalna usluga poludnevnog boravka i psihosocijalne podrške i savjetovanja za mlede s teškoćama u razvoju i psihosocijalnom funkcioniranju i ostale osobe s invaliditetom

 • Trajanje: kontinuirano, za 2022 godinu
 • Vrijednost programa: min 350.000,00 kuna, sufinanciranje 25.000 kuna za udio u plaći za 2 djelatnika
 • Ostalo: drugi donatori.

a)  “Distancirano socijalni”  – kampanja za zagovaranje prava na uključivanje u zajednicu mladih osoba s teškoćama u razvoju i psihosocijalnom funkcioniranju – mladih osoba s invaliditetom, iz Otvorenog natječaja Grada Rijeke za male potpore za 2022. godinu

 • Trajanje: od 2020 na dalje, za aktivnosti od svibnja do lipnja 2022.
 • Vrijednost: 25.000,00 kuna za dio kampanje; sufinanciranje 2.000,00 kuna, za udio u tisku Priručnika za zagovaranej prava OSI:
 • Ostalo: ostali donatori

 

page1image928032608 page1image928032896

5. HEP 

Natječaj za donacije 2022.

„DIP- ov klub mladih – Priprema pozor, radim! – socijalna usluga poludnevnog boravka za mlade s teškoćama u razvoju i psihosocijalnom funkcioniranju (osobe s invaliditetom)“ na natječaju “Svijetlo na putu, https://www.hep.hr/UserDocsImages/dokumenti/donacije/Donacije_rezultati_2022.pdf

Trajanje: kontinuirano, za aktivnosti u 2022. godini

Vrijednost: 350.000,00 kuna, za aktivnosti u 2022 godini; za kampanju i udio u tisku Priručnika, sufinanciranje 13.000,00 kuna

 

6. OTP banka

„DIP- ov klub mladih – Priprema pozor, radim! – socijalna usluga poludnevnog boravka za mlade s teškoćama u razvoju i psihosocijalnom funkcioniranju (osobe s invaliditetom)“

Trajanje: kontinuirano, za aktivnosti u 2022. godini

Vrijednost: 350.000,00 kuna, za aktivnosti u 2022 godini; za kampanju i udio u tisku Priručnika, sufinanciranje programskih aktivnosrti 10.000,00 kuna

 

. Ostali donatori:

 1. građani
 2. tvrtke

 

2021. godina                                            

Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva

https://zaklada.civilnodrustvo.hr 

 • Institucionalna podrška (od 2020. do 2022. godine) program “Prijatelji” – radno-okupacijski program poludnevni boravak! /udio u plaći voditeljice i udio u režijama – 2. godina institucionalne podrške
 • Trajanje: od 1.1.2020. do 31.12.2022.
 • Vrijednost programa: 350.000,00 kn
 • Institucionalna podrška: 90.000,00 kn godište

 

Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike

https://mrosp.gov.hr

 • Nastavak 3. godišnjeg programa 1 godina do 30.5.2021. DIP-ov klub mladih Priprema, pozor, radim! – za ostvarivanje prava mladih s teškoćama u razvoju i psihosocijalnom funkcioniranju; Trogodišnji program (2020-2023) mreža socijalnih usluga – P2 Problemi i zadovoljavanje potreba osoba s invaliditetom, Prioritet 1. – Prevencija institucionalizacije i povećanje socijalnog uključivanja korisnika
 • Trajanje: od 1.6.2020 do 30.5.2023.
 • Vrijednost programa: min.  350.000,00 kn godišnje
 • Sufinanciranje: 150.000,00 godišnje

 

Primorsko-goranska županija

https://www.pgz.hr

a)  sufinancira program radno-okupacijskih aktivnosti za mlade s teškoćama u razvoju i psihosocijalnom funkcioniranju “Priprema, pozor, radim!”/ udio u plaći za 4 djelatnika (1 sat) (socijalna skrb i mladi)

 • Trajanje: kontinuirano
 • Vrijednost programa: min. 350.000,00 godišnje
 • Sufinanciranje: 40.000,00 kn za 2021. godinu

b) izrada najvažnijeg strateškog dokumenta javnih politika za mlade ”Programa za mlade Primorsko-goranske goranske županije”, na inicijativu Savjeta mladih PGŽ je povjerena DIP-u.  Skupština je prihvatila prijedlog da se za razdoblje od 2021 do 2024 izradi ”Program za mlade!. Izrada je povjerena DIP-u a krenula krajem rujna s rokom izvršenja do kraja veljače 2021. godine.

 • Trajanje: od 1.10.2020 do 28.2.2021.
 • Ukupna vrijednost projekta: 150.000,00
 • Sufinanciranje: 74.500,00 kn

c)   Kvarnerska kolonija autorskog stripa i ilustracije (kultura) – održavanje kolonije, tisak kataloga i postave izložbe po PGŽ i drugdje (prema mogućnostima).

 • Trajanje:  2021. godina (ovisno o mjerama) od 21.10.2021. do 24.10.2021.
 • Vrijednost projekta: 110.000,00 kuna
 • Sufinanciranje: 15.000,00 kn

 

PartneRi – Poslovni klub

https://partneri.hr 

 • Kvarnerska kolonija autorskog stripa i ilustracije – sufinanciranje tiska kataloga s izložbe hrvatskog stripa i ilustracije u Exportdrvu održane od 8.11.2020. do 24.12.2020. , aktivnosti iz programa Kvarnerske kolonije
 • Trajanje: tijekom 2021 godine
 • Vrijednost projekta: 110.000,00
 • Sufinanciranje: 16.000,00 kn (tisak kataloga)

 

Grad Rijeka

https://www.rijeka.hr

 • Projekt Distancirano socijalni –  izložba fotografija dipovaca u suradnji sa studentima Akademijom primijenjenih umjetnosti
 • Trajanje; svibanj – lipanj 2021. godine
 • Vrijednost projekta: 30.000 kuna
 • Sufinanciranje Grada Rijeke: 1.100,00 kuna /za tiska fotografija

 

 Općina Kostrena

https://kostrena.hr

 • Projekt: Hodaj i ti! – šetnje za građane  po PGŽ – nordijsko hodanje s građanima po šetnicama u  Kostreni, s našim dipovcima
 • Trajanje: od lipnja do rujna 2021.
 • Vrijednost projekta: 75.000,00 kuna
 • Sufinanciranje Općine Kostrena za šetnje u Kostreni: 10.000,00 kuna

Grad Kastav

– donacija iz prikupljenih sredstava na humanitarnoj akciji Zadnje polne – za sanaciju wc.

Ostali donatori:

 1. OPG  WWW – Ivo Rajkovača – donacija sadnica voćki i ružmarina  te gnojivo za vrt u Viškovu

2.  SMART – Udruga za razvoj civilnog društva sudjeluje u provedbi Erasmus+ projekta pod nazivom EDUVOL – Volunteering as an  Educational Opportunity. Projekt je financiran kroz program Erasmus+, a provode ga sljedeći organizatori: Platforma volonterskih centara i organizacija iz Slovačke, Pro Vobis iz Rumunjske, Volunteering Hungary iz Mađarske, Volonterski centar Varšava iz Poljske te Udruga SMART – Volonterski centar Rijeka iz Hrvatske. Projekt je usmjeren na mlade i/ili osobe koje rade s mladima u formalnom ili neformalnom obliku, kao što su organizacije civilnog društva kojem pripada i naš DIP. Donirano: alati, sadnice, sjemenje,  zemlja i gnojivo te putni troškova za volontere za projekt DIP GREEN, studentski projekt service learning (učenje zalaganjem u zajednici).  Trajanje: od ožujka do svibnja 2021.

3.  Lust for pole dance – prikupljene donacije na plesu  za adaptaciju sanitarnih čvorova (uplaćeno u 2022.)

4. Foto Kurti, donacije uz Kuglice dobih želja, za adaptaciju sanitarnih čvorova (uplaćeno u 2022)

5. Ured ovlaštenog ing. strojarstva Davor Žentić,   http://www.zanetic.hr– za adptaciju sanitarnih čvorova (uplačeno u 2022)

6.  donator koji želi biti anoniman – za adaptaciju sanitarnih čvorova (2021)

7. Noctua – Tech, za adaptaciju sanitarnih čvorova (2021)

8. Viking Vista d.o.o., za adaptaciju sanitarnih čvorova (2021)

9. Specijalistička ambulanta obiteljske medicine Barbara, za adaptaciju sanitarnih čvorova (u 2022)

10.Specijalistička ambulanta obiteljske medicine  , za adaptaciju sanitarnih čvorova (u 2022)

10. Građani i građanke za adaptaciju sanitarnih čvorova (2021) i 2022.


2020. godina

Donatori:

Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike

https://mrosp.gov.hr

 • DIP-ov klub mladih ”Priprema, pozor, radim! – za ostvarivanje prava mladih s teškoćama u razvoju i psihosocijalnom funkcioniranju
 • Trogodišnji program (2020-2023) mreža socijalnih usluga – P2 Problemi i zadovoljavanje potreba osoba s invaliditetom
 • Prioritet 1. – Prevencija institucionalizacije i povećanje socijalnog uključivanja korisnika
 • Partneri:
 • Vrste usluga i aktivnosti: usluge koje doprinose prevenciji institucionalizacije osoba s invaliditetom i većoj kvaliteti života osoba s invaliditetom (socijalne usluge u širem smislu – umrežavanjem sa socijalnim uslugama u užem smislu)
  • boravak (poludnevni boravak) – socijalna usluga u širem smislu
  • klubovi korisnika (organizirane usluge koje pridonose socijalnom aktiviranju, druženju, kreativnom izražavanju i sudjelovanju u aktivnostima lokalne zajednice) i edukativne aktivnosti u svrhu informiranja korisnika i njihovih roditelja o socijalnim pravima, o načinima očuvanja zdravlja, odnosno prevencije bolesti kod specifičnih stanja svakog korisnika
  • psihosocijalna podrška za korisnike i njihove roditelje
  • stjecanje novih vještina u svrhu povećanja potencijala osoba s invaliditetom za samostalniji život i afirmaciji u društvu
  • inovativne socijalne usluge i modeli skrbi u zajednici koji pridonose neovisnom življenju i socijalnom uključivanju osoba s invaliditetom
  • radno-okupacijske aktivnosti u svrhu razvoja i očuvanja radnih navika i vještina
  • umrežavanje i uspostava kvalitete, komunikacijska kampanja zagovaranja interesa i prava korisničke skupine

Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva

https://zaklada.civilnodrustvo.hr

 • institucionalna podrška (od 2020. do 2022. godine) program “Prijatelji” – radno-okupacijski program poludnevni boravak!

 

Primorsko goranska županija

https://www.pgz.hr

 • sufinancira program radno-okupacijskih aktivnosti za mlade s teškoćama u razvoju i psihosocijalnom funkcioniranju “Priprema, pozor, radim!”
 • izrada najvažnijeg strateškog dokumenta javnih politika za mlade ”Programa za mlade Primorsko-goranske goranske županije”, na inicijativu Savjeta mladih PGŽ je povjerena DIP-u.  Skupština je prihvatila prijedlog da se za razdoblje od 2021 do 2024 izradi ”Program za mlade!. Izrada je povjerena DIP-u a krenula krajem rujna s rokom izvršenja do kraja veljače 2021. godine

 

 

Grad Rijeka

https://www.rijeka.hr

 • nefinancijska potpora: korištenje bazena Kantrida 1 staza, 2 x tjedno, u 2 termina bez naknade za aktivnost “Idemo plivati!” – rekreativno plivanje za djecu i mlade s teškoćama u razvoju i psihosocijalnom funkcioniranju

 

Soboslikarsko  ličilački obrt  Dževad  Osojkić

https://www.osojkic.hr/kako_nas_naci.htm 

 • nam je donirao 2 dana rada (30.7. i 1.8.2020) na ličilačkim poslovima za uređenje novog prostora u Wenzelovoj i ishodio popust kod dobavljača za materijal.

 

Ostali podupiratelji, sponzori i suradnici u 2020. godini:

Ljekarne Semeraldo

https://ljekarne-smeraldo.hr/ws_index.cshtml 

 • Donacija za rad na programu ”Priprema, pozor, radim! Hvala na potpori!, veljača 2020.

 

Lions Klub Korzo – Rijeka

https://www.lions.hr/pocetna

 • Donacija sredstava za rad na programu “Priprema, pozor, radim!” Hvala na razumijevanju i nesebičnosti i doniranim sredstvima za vrijeme pandemije virusa COVID 19., travanj 2020.

 


2019. godina

Donatori:

Primorsko goranska županija

https://www.pgz.hr

 • sufinanciranje programa “Laboratorij životnih vještina Prijatelji – modul 2″: 
  • kreativna radionica stripa i ilustracije ”Stvori novi kadar” za djecu u dobi od 7 do 13 godina. Održava se već 4 godine, a svake je godine upisano od 8 do 14 polaznika/ce. Voditelj Damir Steinfl: https://opatijskastripscena.blogspot.com
  • rekreativno bavljenje fizičkim aktivnostima: rekreativno plivanje za djecu i mlade s teškoćama u razvoju i psihosocijalnom funkcioniranju ”Idemo plivati!”

 

Grad Rijeka

https://www.rijeka.hr

 • nefinancijska potpora: korištenje bazena Kantrida 1 staza, 2 x tjedno, u 2 termina bez naknade za aktivnost “Idemo plivati!” – rekreativno plivanje za djecu i mlade s teškoćama u razvoju i psihosocijalnom funkcioniranju

 

OTP banka

https://www.otpbanka.hr

 • sufinancira radno-okupacijski program “Priprema pozor, radim!“

 

Europska prijestolnica kulture Rijeka 2020

https://rijeka2020.eu/program/civilne-inicijative/

 • Nordijsko hodanje  Ri Urban Inclusive Walking 2020 – Inkluzivna i održiva Rijeka

 

Ostali podupiratelji, sponzori i suradnici u 2019. godini:

Zaklada za poticanje partnerstva i razvoj civilnog društva Istra

https://www.civilnodrustvo-istra.hr

 

EU i Zadruga za etično financiranje

https://www.keep.eu/projects-programme/116/2014%20-%202020%20INTERREG%20VB%20Adriatic%20-%20Ionian

https://www.zef.hr

 • BEGIN – Adriatic-Ionian Programme INTERREG V-B Transtanional 2014-2020, stručni suradnici

 

Grad Labin

https://www.labin.hr

 

Nastavni Zavod za javno zdravstvo PGŽ

https://www.zzjzpgz.hr

 

Zeleni Kastav

https://www.facebook.com/zelenikastav/

 • prikupljamo donacije od građana  na sajmu Zeleni Kastav – poklanjamo im naše proizvode za njihovu donaciju!

Hilmar

https://hilmarrijeka.fullbusiness.com

 • popravak  trimera za travu

 

Bagat

https://www.poslovna.hr/lite/bagat-cik-cak,-trgovina-i-servis/241988/subjekti.aspx

 • popravak šivaćih  mašina

 

Ured ovlaštenog ing. strojarstva Davor Žanetić

https://www.zanetic.hr

 

Moj ured d.o.o.

https://mojured.hr/?cn-reloaded=1

 

Donacije građana, vlastita sredstva i članarina u 2019. godini:

 • za mentorski program Laboratorij životnih vještina Prijatelji – Modul 1 za mlade NEET
 • za radnookupacijski program Priprema, pozor,  radim!
 • za edukaciju mentora, pričuvnih volontera i volontera, likovne radionice, Idemo plivati, predstavljanje studijima
 • za popravak šivaćih mašina
 • na Malom DIP-ovom božićnom sajmu s Udrugom Vida

 


2018. godina

Donatori:

Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku RH

https://mdomsp.gov.hr

 • program radno-okupacijskih aktivnosti “Priprema, pozor, radim!”
 • Regionalni program za mlade Istarske županije – hodogram, istraživanje, sudjelovanje, oblikovanje teksta, rasprave, javno savjetovanje

 

Primorsko goranska županija

https://www.pgz.hr

 • sufinanciranje programa “Laboratorij životnih vještina Prijatelji – modul 2″: 
  • kreativna radionica stripa i ilustracije ”Stvori novi kadar” za djecu u dobi od 7 do 13 godina. Održava se već 4 godine, a svake je godine upisano od 8 do 14 polaznika/ce. Voditelj Damir Steinfl: https://opatijskastripscena.blogspot.com
  • rekreativno bavljenje fizičkim aktivnostima: rekreativno plivanje za djecu i mlade s teškoćama u razvoju i psihosocijalnom funkcioniranju ”Idemo plivati!”

 

Istarska županija

https://www.istra-istria.hr

 • Regionalni program za mlade Istarske županije – hodogram, istraživanje, sudjelovanje, oblikovanje teksta, rasprave, javno savjetovanje

 

Alfa Albona Labin

https://www.alfa-albona.hr

 • Regionalni program za mlade Istarske županije – hodogram, istraživanje, sudjelovanje, oblikovanje teksta, rasprave, javno savjetovanje

 

Alumni FET Pula

 • Regionalni program za mlade Istarske županije – hodogram, istraživanje, sudjelovanje, oblikovanje teksta, rasprave, javno savjetovanje

 

Ostali podupiratelji, sponzori i suradnici u 2018. godini:

EU i Zadruga za etično financiranje

https://www.keep.eu/projects-programme/116/2014%20-%202020%20INTERREG%20VB%20Adriatic%20-%20Ionian

https://www.zef.hr

 • BEGIN – Adriatic-Ionian Programme INTERREG V-B Transtanional 2014-2020, stručni suradnici

 

Grad Labin

https://www.labin.hr

 • radionice o društvenom poduzetništvu, istraživanje o mladima NEET https://5portal.hr/vijesti_detalj.php?id=20107
 • radionice osposobljavanja mladih i donositelja odluka  i izrada Akcijskog plana za provedbu LPZM Grada Labina
 • radionice i izrada programa rada savjeta mladih Grada Labina

 

Grad Poreč

http://www.porec.hr

 • radionice i izrada programa rada savjeta mladih Grada Poreča

 

Primorsko goranska županija

https://www.pgz.hr

 • Umjetnost i vuna

 

Zlatni ljudi

 • Umjetnost i vuna

 

Donacije građana, vlastita sredstva i članarina u 2018. godini:

 • Mentorski program Laboratorij životnih vještina Prijatelji – Modul 1 za mlade NEET
 • Edukacija mentora, pričuvnih volontera i volontera, likovne radionice, Idemo plivati, predstavljanje studijima

 


2017. godina

Donatori:

Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku RH

https://mdomsp.gov.hr

 • program radno-okupacijskih aktivnosti “Priprema, pozor, radim!”
 • Regionalni program za mlade Istarske županije – hodogram, istraživanje, sudjelovanje, oblikovanje teksta, rasprave, javno savjetovanje
 • Mentorski program laboratorij životnih vještina Prijatelji
  • modul 1: za mlade NEET   temeljni mentorski program, Idemo plivati, Vesela škola kuhanja, edukacije mentora, pričuvnih mentora i volontera, likovno kreativne radionice kao metoda grupnog rada s mentorskim parovima, pružanje stručne socijalne podrške MP, predstavljanje studijima
  • modul 2: za djecu i mlade u obrazovnom sustavu: Idemo plivati!, temeljni mentorski program Prijatelji, Igraj priču! (dječje psihodramatske radionice),  kreativne radionice stripa i ilustracije ”Stvori novi kadar”
 • Model praćenja djece i mladih s teškoćama u razvoju i psihosocijalnom funkcioniranju: “baza bijelih škola”, ”baza bijelih poslodavaca”, ”baza bijelih JP(R)LS”, “baza vještina i poslova za NEET”, koordinacija za praćenje
 •  Stručno osposobljavanje za odgojno obrazvne djelatnike EPI u vrtiću i školi i Dijabetes u školi

 

Primorsko goranska županija

https://www.pgz.hr

 • Mentorski program laboratorij životnih vještina Prijatelji
  • modul 1: za mlade NEET   temeljni mentorski program, Idemo plivati, Vesela škola kuhanja, edukacije mentora, pričuvnih mentora i volontera, likovno kreativne radionice kao metoda grupnog rada s mentorskim parovima, pružanje stručne socijalne podrške MP, predstavljanje studijima
  • modul 2: za djecu i mlade u obrazovnom sustavu: Idemo plivati!, temeljni mentorski program Prijatelji, Igraj priču! (dječje psihodramatske radionice),  kreativne radionice stripa i ilustracije ”Stvori novi kadar”
 • Model praćenja djece i mladih s teškoćama u razvoju i psihosocijalnom funkcioniranju: “baza bijelih škola”, ”baza bijelih poslodavaca”, ”baza bijelih JP(R)LS”, “baza vještina i poslova za NEET”, koordinacija za praćenje
 •  Stručno osposobljavanje za odgojno obrazvne djelatnike EPI u vrtiću i školi i Dijabetes u školi

 

Ostali podupiratelji, sponzori i suradnici u 2017. godini:

Grad Labin

https://www.labin.hr

 • radionice osposobljavanja mladih i donositelja odluka  i izrada Akcijskog plana za provedbu LPZM Grada Labina
 • radionice i izrada programa rada savjeta mladih Grada Labina

 

Grad Poreč

https://www.porec.hr

 • radionice i izrada programa rada savjeta mladih Grada Poreča

 

Istarska županija

https://www.istra-istria.hr

 • Regionalni program za mlade Istarske županije – hodogram, istraživanje, sudjelovanje, oblikovanje teksta, rasprave, javno savjetovanje

 

Alfa Albona Labin

https://www.alfa-albona.hr

 • Regionalni program za mlade Istarske županije – hodogram, istraživanje, sudjelovanje, oblikovanje teksta, rasprave, javno savjetovanje

 

Alumni FET Pula

 • Regionalni program za mlade Istarske županije – hodogram, istraživanje, sudjelovanje, oblikovanje teksta, rasprave, javno savjetovanje

 

Hrvatski zavod za zapošljavanje

https://www.hzz.hr

 • Javni rad – Koordinator volontiranja
 • Javni rad – Za rad spremni – pilot projekt “radnih asistenata”

 

Grad Rijeka

https://www.rijeka.hr

 • inkluzivno volontiranje mladih s teškoćama na Homo si teć!

 

Donacije građana, vlastita sredstva i članarina u 2017. godini:

 • Mentorski program laboratorij životnih vještina Prijatelji
  • modul 1: za mlade NEET   temeljni mentorski program, Idemo plivati, Vesela škola kuhanja, edukacije mentora, pričuvnih mentora i volontera, likovno kreativne radionice kao metoda grupnog rada s mentorskim parovima, pružanje stručne socijalne podrške MP, predstavljanje studijima
  • modul 2: za djecu i mlade u obrazovnom sustavu: Idemo plivati!, temeljni mentorski program Prijatelji, Igraj priču! (dječje psihodramatske radionice),  kreativne radionice stripa i ilustracije ”Stvori novi kadar”
 • Model praćenja djece i mladih s teškoćama u razvoju i psihosocijalnom funkcioniranju: “baza bijelih škola”, ”baza bijelih poslodavaca”, ”baza bijelih JP(R)LS”, “baza vještina i poslova za NEET”, koordinacija za praćenje
 •  Stručno osposobljavanje za odgojno obrazvne djelatnike EPI u vrtiću i školi i Dijabetes u školi

 


2016. godina

Donatori:

Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku RH

https://mdomsp.gov.hr

 • Mentorski program laboratorij životnih vještina Prijatelji
  • modul 1: za mlade NEET   temeljni mentorski program, Idemo plivati, Vesela škola kuhanja, edukacije mentora, pričuvnih mentora i volontera, likovno kreativne radionice kao metoda grupnog rada s mentorskim parovima, pružanje stručne socijalne podrške MP, predstavljanje studijima
  • modul 2: za djecu i mlade u obrazovnom sustavu: Idemo plivati!, temeljni mentorski program Prijatelji, Igraj priču! (dječje psihodramatske radionice),  kreativne radionice stripa i ilustracije ”Stvori novi kadar”
 • Model praćenja djece i mladih s teškoćama u razvoju i psihosocijalnom funkcioniranju: “baza bijelih škola”, ”baza bijelih poslodavaca”, ”baza bijelih JP(R)LS”, “baza vještina i poslova za NEET”, koordinacija za praćenje
 • Lokalni program za mlade Grada Labina – izrada programa (hodogram, tekst research, metodologija, tekst, rasprava)
 • Radionice i izrada Akcijskog plana LPZM  Program Labin

 

Primorsko goranska županija

https://www.pgz.hr

 • Mentorski program laboratorij životnih vještina Prijatelji
  • modul 1: za mlade NEET   temeljni mentorski program, Idemo plivati, Vesela škola kuhanja, edukacije mentora, pričuvnih mentora i volontera, likovno kreativne radionice kao metoda grupnog rada s mentorskim parovima, pružanje stručne socijalne podrške MP, predstavljanje studijima
  • modul 2: za djecu i mlade u obrazovnom sustavu: Idemo plivati!, temeljni mentorski program Prijatelji, Igraj priču! (dječje psihodramatske radionice),  kreativne radionice stripa i ilustracije ”Stvori novi kadar”
 • Model praćenja djece i mladih s teškoćama u razvoju i psihosocijalnom funkcioniranju: “baza bijelih škola”, ”baza bijelih poslodavaca”, ”baza bijelih JP(R)LS”, “baza vještina i poslova za NEET”, koordinacija za praćenje

 

Sveučilište u Rijeci Filozofski fakultet

https://www.ffri.uniri.hr/hr/

 • Mentorski program laboratorij životnih vještina Prijatelji
  • modul 1: za mlade NEET   temeljni mentorski program, Idemo plivati, Vesela škola kuhanja, edukacije mentora, pričuvnih mentora i volontera, likovno kreativne radionice kao metoda grupnog rada s mentorskim parovima, pružanje stručne socijalne podrške MP, predstavljanje studijima
  • modul 2: za djecu i mlade u obrazovnom sustavu: Idemo plivati!, temeljni mentorski program Prijatelji, Igraj priču! (dječje psihodramatske radionice),  kreativne radionice stripa i ilustracije ”Stvori novi kadar”
 • Model praćenja djece i mladih s teškoćama u razvoju i psihosocijalnom funkcioniranju: “baza bijelih škola”, ”baza bijelih poslodavaca”, ”baza bijelih JP(R)LS”, “baza vještina i poslova za NEET”, koordinacija za praćenje

 

Hrvatski zavod za zapošljavanje

https://www.hzz.hr

 • Javni rad – Koordinator volontiranja
 • Javni rad – Za rad spremni – pilot projekt “radnih asistenata”

 

Zaklada za poticanje partnerstva i razvoj civilnog društva Istra

https://www.civilnodrustvo-istra.hr

 • Do uspjeha bez prepreka, Studenti inspektori arhitektonskih barijera

 

Grad Labin

https://www.labin.hr

 • Lokalni program za mlade Grada Labina – izrada programa (hodogram, tekst research, metodologija, tekst, rasprava)
 • Radionice i izrada Akcijskog plana LPZM  Program Labin

 

Alfa Albona Labin

https://www.alfa-albona.hr

 • Lokalni program za mlade Grada Labina – izrada programa (hodogram, tekst research, metodologija, tekst, rasprava)
 • Radionice i izrada Akcijskog plana LPZM Program Labin

 

Ostali podupiratelji, sponzori i suradnici u 2016. godini:

Grad Rijeka

https://www.rijeka.hr

 • inkluzivno volontiranje mladih s teškoćama na Homo si teć!
 • Mali dipov priručnik za mentore

 

 

Ured za udruge

https://udruge.gov.hr

 • Nasilje u sportu i mladi HR – istraživanje o nasilju na i među mladima u sportu, 2015. 5. Nacionalni kongres Hrvatskog društva za sociologiju, nasilje i mladi NZJJ PGŽ, autorica publikacije M.Berčić
 • Projekt “Jadranska mladinska ideja”: YIA EU programi, stručni suradnici na projektu, izrada programa za mlade Grada Poreča https://umki.hr/projekti/arhiva/jadranska-mladinska-ideja/,  https://www.porec.hr/prva.aspx?stranica=5938&j=CRO

 

Udruga regionalni info centar za mlade Rijeka UMKI

https://www.volonteri.hr/organizacije/udruga-regionalni-info-centar-za-mlade-rijeka-umki-2/

 

Grad Poreč

https://www.porec.hr

 

Zveza prijateljev mladine Maribor i Institut za kreativna istraživanja

https://zpm-mb.si


Donacije građana, vlastita sredstva i članarina u 2016. godini:

 • Do uspjeha bez prepreka, Studenti inspektori arhitektonskih barijera
 • Lokalni program za mlade Grada Labina – izrada programa (hodogram, tekst research, metodologija, tekst, rasprava)
 • Radionice i izrada Akcijskog plana LPZM   Program Labin

 

 • Mentorski program laboratorij životnih vještina Prijatelji
  • modul 1: za mlade NEET   temeljni mentorski program, Idemo plivati, Vesela škola kuhanja, edukacije mentora, pričuvnih mentora i volontera, likovno kreativne radionice kao metoda grupnog rada s mentorskim parovima, pružanje stručne socijalne podrške MP, predstavljanje studijima
  • modul 2: za djecu i mlade u obrazovnom sustavu: Idemo plivati!, temeljni mentorski program Prijatelji, Igraj priču! (dječje psihodramatske radionice),  kreativne radionice stripa i ilustracije ”Stvori novi kadar”
 • Model praćenja djece i mladih s teškoćama u razvoju i psihosocijalnom funkcioniranju: “baza bijelih škola”, ”baza bijelih poslodavaca”, ”baza bijelih JP(R)LS”, “baza vještina i poslova za NEET”, koordinacija za praćenje
 • Mali dipov priručnik za mentore

 


2015. godina

Donatori:

Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku RH

https://mdomsp.gov.hr

 • Lokalni program za mlade Grada Labina – izrada programa (hodogram, tekst research, metodologija, tekst, rasprava)
 • Radionice i izrada Akcijskog plana LPZM  Program Labin
 • Mentorski program laboratorij životnih vještina Prijatelji
  • modul 1: za mlade NEET   temeljni mentorski program, Idemo plivati, Vesela škola kuhanja, edukacije mentora, pričuvnih mentora i volontera, likovno kreativne radionice kao metoda grupnog rada s mentorskim parovima, pružanje stručne socijalne podrške MP, predstavljanje studijima
  • modul 2: za djecu i mlade u obrazovnom sustavu: Idemo plivati!, temeljni mentorski program Prijatelji, Igraj priču! (dječje psihodramatske radionice),  kreativne radionice stripa i ilustracije ”Stvori novi kadar”
 • Model praćenja djece i mladih s teškoćama u razvoju i psihosocijalnom funkcioniranju: “baza bijelih škola”, ”baza bijelih poslodavaca”, ”baza bijelih JP(R)LS”, “baza vještina i poslova za NEET”, koordinacija za praćenje

 

Primorsko goranska županija

https://www.pgz.hr

 • Mentorski program laboratorij životnih vještina Prijatelji
  • modul 1: za mlade NEET   temeljni mentorski program, Idemo plivati, Vesela škola kuhanja, edukacije mentora, pričuvnih mentora i volontera, likovno kreativne radionice kao metoda grupnog rada s mentorskim parovima, pružanje stručne socijalne podrške MP, predstavljanje studijima
  • modul 2: za djecu i mlade u obrazovnom sustavu: Idemo plivati!, temeljni mentorski program Prijatelji, Igraj priču! (dječje psihodramatske radionice),  kreativne radionice stripa i ilustracije ”Stvori novi kadar”

 

Udruga regionalni info centar za mlade Rijeka UMKI

https://www.volonteri.hr/organizacije/udruga-regionalni-info-centar-za-mlade-rijeka-umki-2/

 

Sveučilište u Rijeci Filozofski fakultet

https://www.ffri.uniri.hr/hr/

 • Mentorski program laboratorij životnih vještina Prijatelji
  • modul 1: za mlade NEET   temeljni mentorski program, Idemo plivati, Vesela škola kuhanja, edukacije mentora, pričuvnih mentora i volontera, likovno kreativne radionice kao metoda grupnog rada s mentorskim parovima, pružanje stručne socijalne podrške MP, predstavljanje studijima
  • modul 2: za djecu i mlade u obrazovnom sustavu: Idemo plivati!, temeljni mentorski program Prijatelji, Igraj priču! (dječje psihodramatske radionice),  kreativne radionice stripa i ilustracije ”Stvori novi kadar”
 • Model praćenja djece i mladih s teškoćama u razvoju i psihosocijalnom funkcioniranju: “baza bijelih škola”, ”baza bijelih poslodavaca”, ”baza bijelih JP(R)LS”, “baza vještina i poslova za NEET”, koordinacija za praćenje

 

Grad Labin

https://www.labin.hr

 • Lokalni program za mlade Grada Labina – izrada programa (hodogram, tekst research, metodologija, tekst, rasprava)
 • Radionice i izrada Akcijskog plana LPZM   Program Labin

 

Alfa Albona Labin

https://www.alfa-albona.hr

 • Lokalni program za mlade Grada Labina – izrada programa (hodogram, tekst research, metodologija, tekst, rasprava)
 • Radionice i izrada Akcijskog plana LPZM   Program Labin

 

Ostali podupiratelji, sponzori i suradnici u 2015. godini:

 

Ured za udruge i UMKI

https://udruge.gov.hr

https://www.volonteri.hr/organizacije/udruga-regionalni-info-centar-za-mlade-rijeka-umki-2/

 • Nasilje u sportu i mladi HR – istraživanje o nasilju na i među mladima u sportu, 2015. 5. Nacionalni kongres Hrvatskog društva za sociologiju, nasilje i mladi NZJJ PGŽ, autorica publikacije M.Berčić

 

Udruga regionalni info centar za mlade Rijeka UMKI https://www.volonteri.hr/organizacije/udruga-regionalni-info-centar-za-mlade-rijeka-umki-2/

 

Grad Poreč

https://www.porec.hr

 

Zveza prijateljev mladine Maribor i Institut za kreativna istraživanja

https://zpm-mb.si

 

Donacije građana, vlastita sredstva i članarina u 2015. godini:

 • Lokalni program za mlade Grada Labina – izrada programa (hodogram, tekst research, metodologija, tekst, rasprava)
 • Radionice i izrada Akcijskog plana LPZM  Program Labin
 • Mentorski program laboratorij životnih vještina Prijatelji
  • modul 1: za mlade NEET   temeljni mentorski program, Idemo plivati, Vesela škola kuhanja, edukacije mentora, pričuvnih mentora i volontera, likovno kreativne radionice kao metoda grupnog rada s mentorskim parovima, pružanje stručne socijalne podrške MP, predstavljanje studijima
  • modul 2: za djecu i mlade u obrazovnom sustavu: Idemo plivati!, temeljni mentorski program Prijatelji, Igraj priču! (dječje psihodramatske radionice),  kreativne radionice stripa i ilustracije ”Stvori novi kadar”
 • Model praćenja djece i mladih s teškoćama u razvoju i psihosocijalnom funkcioniranju: “baza bijelih škola”, ”baza bijelih poslodavaca”, ”baza bijelih JP(R)LS”, “baza vještina i poslova za NEET”, koordinacija za praćenje


2014. godina

Donatori:

Primorsko goranska županija

https://www.pgz.hr

 

Udruga regionalni info centar za mlade Rijeka UMKI

https://www.volonteri.hr/organizacije/udruga-regionalni-info-centar-za-mlade-rijeka-umki-2/

 

Ostali podupiratelji, sponzori i suradnici u 2014. godini:

Udruga regionalni info centar za mlade Rijeka UMKI

https://www.volonteri.hr/organizacije/udruga-regionalni-info-centar-za-mlade-rijeka-umki-2/

 

Grad Poreč

https://www.porec.hr

 

Zveza prijateljev mladine Maribor i Institut za kreativna istraživanja

https://zpm-mb.si

 

Donacije građana, vlastita sredstva i članarina u 2014. godini:

 • projekt Prijatelji (mentorski program za mlade s teškoćama u razvoju i psihosocijalnom funkcioniranju)
 • projekt Idemo plivati!, rekreativno i terapijsko plivanje za djecu i mlade s teškoćama
Share on Facebook

Kontaktirajte nas

Informacije

Adresa
 • Wenzelova 2/1
 • Rijeka, Hrvatska
 • OIB: 78171364712
 • MB: 4152115
 • ŽIRO RAČUN: ZAGREBAČKA BANKA
 • IBAN: HR7123600001102394295
Kontakt
 • Društvo za istraživanje i potporu je korisnik institucionalne podrške Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva za stabilizaciju i/ili razvoj udruge.