Volontiraj
Volontiraj
Doniraj
Doniraj
Pretraga
Pretraga
Cjeloživotno učenje i obrazovanje

Cjeloživotno učenje i obrazovanje

Cjeloživotno učenje i obrazovanje

Ovaj Odjel djeluje u svrhu unaprjeđenja kompetencija odraslih osoba, djece i mladih. Naše iskustvo u obrazovnom sektoru, kao i iskustvo i znanje našeg stručnog tima i stručnjaka s kojima surađujemo, pretvaramo u programe obrazovanja i osposobljavanja, ali i aktivnosti kojima se unaprjeđuje učenje.

Naš program cjeloživotnog učenja usmjeren je na različite oblike učenja, za sada verificiranih i neformalnih, s ciljem da se većina programa verificira pri nadležnom ministarstvu:

 1. obrazovni programi za stjecanje stručnih kompetencija
 2. obrazovni programi za stjecanje kompetencija za osobni razvoj
 3. obrazovni programi za osobe koje rade u obrazovanju odraslih
 4. obrazovni programi za osobe koje rade s mladima
 5. obrazovni program za osobe koje rade s osobama s invaliditetom
 6. stručna praksa
 7. drugi modeli učenja, poput “društveno korisnog učenja ili učenja zalaganjem u zajednici (service learning)
 8. volontiranje
 9. drugi načini.

Ovi programi se provode u okviru projekata s partnerima, ili ih možemo ponuditi raznim organizacijama, u našim prostorima ili kod vas.

Za sve upite, obratite se Marti Berčić, prof. sociologije, [email protected].

“Cjeloživotno učenje odnosi se na “svaku aktivnost učenja tijekom cijeloga života, radi unaprjeđenja znanja, vještina i kompetencija u okviru osobnog, građanskog, društvenog ili profesionalnog djelovanja pojedinca”https://www.cjelozivotno-ucenje.hr/cjelozivotno-ucenje/

Više o temeljnim dokumentima EU o cjeloživotnom učenju i značenju, posebno za mlade, pogledajte ovdje: https://eur-lex.europa.eu/content/summaries/summary-15-expanded-content.html#arrow_1501

Cjeloživotno obrazovanje (lifelong education): obrazovanje promatramo kao cjeloživotni proces organiziranog učenja, koje započinje obveznim školovanjem i formalnim obrazovanjem, i traje cijeli život.

Cjeloživotno učenje (lifelong learning): sveukupna aktivnost učenja tijekom života, s ciljem unapređenja znanja, vještina i kompetencija iz osobne, građanske/društvene perspektive i/ili perspektive rada/zaposlenja, traje doživotno, u raznim oblicima učenja, od formalnog do neformalnog.

Cjeloživotno obrazovanje je institucionalno organizirano učenje:

 • formalno – proces učenja koji je organiziran prema verificiranom obrazovnom programu kojim se stječe javna isprava o određenom stupnju obrazovanja, a stečene kvalifikacije upisuju u e-radnu knjižicu i
 • neformalno – proces učenja koji je organiziran prema obrazovni program koji nije verificiran, a usmjeren je na profesionalno osposobljavanje odraslih osoba za rad, za različite socijalne aktivnosti te za osobni razvoj. Na kraju obrazovnog procesa, polaznik prima potvrdu o sudjelovanju.

Razvoj 8 ključnih kompetencija najvažniji je korak ka daljnjem učenju: više na http://publications.europa.eu/resource/cellar/89e165de-b214-4013-81c6-c8a12e52330b.0019.02/DOC_1  Potičemo razvoj 8 ključnih kompetencija, osim u programima stručne prakse i drugih modela učenja, i kroz volontiranje naših volontera.

Osam ključnih kompetencija jesu:

 • komuniciranje na materinskom jeziku: sposobnost izražavanja i tumačenja koncepata, misli, osjećaja, činjenica i mišljenja usmenim i pismenim putem;
 • komuniciranje na stranom jeziku: kao što je prethodno i navedeno, ali uključuje i vještine posredovanja (tj. sažimanje, parafraziranje, tumačenje ili prevođenje) i međukulturnog razumijevanja;
 • matematička, znanstvena i tehnološka kompetencija: dobra ovladanost matematičkom pismenošću, razumijevanje prirodnog svijeta i sposobnost primjene znanja i tehnologije na pretpostavljenim ljudskim potrebama (poput medicine, prijevoza ili komunikacije);
 • digitalna kompetencija: sigurna i kritična uporaba informacija i komunikacijskih tehnologija za rad, rekreaciju i komunikaciju;
 • učenje kako učiti: sposobnost učinkovitog upravljanja vlastitim učenjem, samostalno ili u skupini;
 • socijalne i građanske kompetencije: sposobnost učinkovitog i konstruktivnog sudjelovanja u vlastitom društvenom i radnom životu te uključivanje u aktivno i demokratsko sudjelovanje, posebice u sve raznolikijim društvima;
 • osjećaj za inicijativu i poduzetništvo: sposobnost pretvaranja ideja u aktivnosti kroz kreativnost, inovacije i poduzimanje rizika, kao i sposobnost planiranja i upravljanja projektima;
 • kulturna svijest i izražavanje sposobnost da se cijeni kreativna važnost ideja, iskustava i osjećaja u medijima poput glazbe, književnosti i vizualnih i izvedbenih umjetnosti. Više o “učenju kako učiti” na: https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2019_01_7_154.html

 

Share on Facebook

Kontaktirajte nas

Informacije

Adresa
 • Wenzelova 2/1
 • Rijeka, Hrvatska
 • OIB: 78171364712
 • MB: 4152115
 • Žiro račun: ERSTE & ST. BANK
 • IBAN: HR68 2402 0061 1011 8082 8