Volontiraj
Volontiraj
Doniraj
Doniraj
Pretraga
Pretraga

O društveno poduzetničkim projektima

Što je društveno poduzetništvo?

Društveno poduzetništvo ima cilj povećati društveni utjecaj, primarno ostvarujući dobit za ispunjavanje društvenih ciljeva. Društveni poduzetnik može biti bilo koje pravno tijelo (udruga, tvtka, zadruga, obrt) koje ulaže u javno dobro. Naše zakonodavstvo i javne politike nisu do sada prepoznali značaj ove vrste poduzetnika i ne daju dovoljno poticaja za razvoj društvenog poduzetništva, za razliku od država okruženja. Više na OECD. https://www.oecd.org/cfe/leed/social-economy/social-entrepreneurship.htm

U okviru dopuštene gospodarske djelatnosti za pružene usluge i robu, ispostavljamo račun ili e-račun, a u 2023. godinu ulazimo oslobođeni PDV-a, prema Članku 90. Zakona o PDV-u.

Dosadašnja gospodarska djelatnost, koja je uvijek povezana sa ciljevima djelovanja DIP-a i čiji prihod je uvijek bio namijenjen troškovima programa koje DIP provodi

I. Naš DIP tim za gospodarsku djelatnost udruge čine članovi i suradnici, ljudi s iskustvom u izradi raznih studija i strategija, istraživanja, statističkih obrada podataka i sl.

Naše usluge, koje smo do sada pružali izrazito su, prema sadržaju, orijentirane na zajednicu i javno dobro, a način poslovanja je u skladu s principima održivog razvoja i društvenog poduzetništva. Kapacitirani smo za pružanje više raznih usluga iz područja:

1.  strateško planiranje javnih politika – izrade strategija, desk analiza i primijenjenih istraživanja, izrada akcijskih planova temeljem strateških planova, izrada biblioteke pokazatelja i sl.

2. strateško planiranje za organizacije raznih vrsta – izrada strateških planova udruga, zaklada, zadruga, privatnih i javnih tvrtki bilo koje vrste

3.  praćenje, vrednovanje i procjena učinkovitosti provedbe strategija, planova, intervencija, projekata, akcija, poslovanja – izrada instrumenta praćenja, vrednovanja rezultata i procjena društvene učinkovitosti, studije učinkovitosti ulaganja i sl.

4. izrada i prvodbe primijenjenih istraživanja, obrada rezultata i interpetacija i dr.

Više na Odjelu za istraživanja i strategije.  Sav prihod je namijenjen za održavanje programa i troškove djelatnosti.

 

II. Naši nominalni članovi mogu raditi u svrhu radno-okupacijskih i rehabilitacijskih aktivnosti razne priozvode, i pružati razne usluge. Kroz te radne aktivnosti pripremamo i poslodavce i članove za rad na otvorenom tržištu rada. 

Naši članovi su do sada isporučivali razne proizvode i usluge, u okviru našeg programa pružanja socijalnih usluga i u svrhu rehabilitacije i povećanja učinkovitosti radno-okupacijskih aktivnosti. S obzirom na to da su većinom osobe s invaliditetom, uključujemo ih u rad na više načina:

 1. inkluzivno volontiranje / nema prihoda, ali je učinkovita priprema za rad
 2. radne aktivnosti u “Dnevnom centru Prijatelji”: npr.
 •  izrada poluproizvoda, poput sklapanja dijelova čepova za tvrtku B.M. PLAST (prihod je namijenjen za troškove provedbe programa)
 • ili izrada kuglica za bor od filcane vune, za zaposlenike Hotela Hilton u Rijeci (prihod je namijenjen za troškove programa).
 • na radno-okupacijskim aktivnostima izrađuju se proizvodi koji se poklanjaju donatorima na sajmovima (prihod od donacija je namijenjen troškovima provedbe programa) – nije gospodarska djelatnost.

Kada je moguće, članovima se isplaćuje nagrada za rad, u obliku pomoći, do neoporezivog dijela.

  radne aktivnosti kod drugih poslodavaca: grupe osoba iz programa uz podršku radnih asistenata, rade ugovorene poslove kod poslodavaca (prihod je namijenjen troškovima programa i naknadi – nagradi za rad)

  poslovi koji predstavljaju pripremu i poslodavca i radnika za zapošljavanje osoba s invaliditetom na otvorenom tržištu rada, prema dva modela:

– uz podršku osobama u radu osobama s invaliditetom, koja može biti stalna ili kratkotrajna – usluge vanjskog mentora

– bez podrške u radu, ali uz pripremni period prilagodbe i poslodavca i radnika -. usluge vanjskog stručnog suradnika.

 

III. S obzirom na to da gospodarska djelatnost udruge ima ograničenja, odlučili smo pokrenuti tvrtku čija djelatnost je usmjerena djelatnostima/poslovima koje ljudi za koje radimo mogu raditi.  Od siječnja 2023. godine registrirana je tvrtka DIP lab d.o.o. sa svrhom stvaranja suradnje s poslodavcima i poduzetnicima te stvaranja pozitivnog okruženja i poticanja zapošljavanja osoba s invaliditetom. Pokrećemo naše registrirane djelatnosti i zapošljavamo osobe s invaliditetom. Više o svemu uskoro!

 

O društvenom poduzetništvu:

Europska komisija je u „Inicijativi za društveno poslovanje“ (Social Business Initiative) pojmovno definirala koncept društvenog poduzetnika:

a) društveni poduzetnik se određuje kao nositelj poduzetničke aktivnosti kojem je primarni cilj društveni utjecaj, a ne generiranje dobiti za vlasnike ili dioničare;

b) društveni poduzetnik djeluje na način da pruža robu ili usluge na tržištu na poduzetnički i inovativan način te koristi ostvarenu dobit primarno za ispunjavanje društvenih ciljeva;

c) način upravljanja poduzetničkim subjektom je otvorenog tipa, te uključuje zaposlenike, korisnike i ostale dionike na koje utječe gospodarska aktivnost poduzetnika” http://Social Business Initiative, COM(2011)682 final od 25. listopada 2011., str.2.

Strategija razvoja društvenog poduzetništva u RH za razdoblje od 2015. do 2020. godine  http://www.esf.hr/wordpress/wp-content/uploads/2015/02/Strategija-razvoja-društvenog-poduzetništva-u-RH-za-razdoblje-2015-2020.pdf definira društveno poduzetništvo:

“Poslovanje temeljeno na načelima društvene, okolišne i ekonomske održivosti, kod kojeg se stvorena dobit/višak prihoda u cijelosti ili većim dijelom ulaže za dobrobit zajednice…. Kriteriji prepoznavanja društvenih poduzetnika su:

 1. Društveni poduzetnik ostvaruje ravnotežu društvenih, okolišnih i ekonomskih ciljeva poslovanja.
 2. Društveni poduzetnik obavlja djelatnost proizvodnje i prometa roba, pružanja usluga ili obavlja umjetničku djelatnost kojom se ostvaruje prihod na tržištu, te koja ima povoljan utjecaj na okoliš, doprinosi unapređenju razvoja lokalne zajednice i društva u cjelini.
 3. Društveni poduzetnik stvara novu vrijednost i osigurava financijsku održivost na način da u trogodišnjem razdoblju poslovanja najmanje 25% godišnjeg prihoda planira ostvariti ili ostvaruje obavljanjem svoje poduzetničke djelatnosti.
 4. Društveni poduzetnik najmanje 75% godišnje dobiti, odnosno višak prihoda ostvaren obavljanjem svoje djelatnosti ulaže u ostvarivanje i razvoj ciljeva poslovanja, odnosno djelovanja.
 5. Društvenog poduzetnika odlikuje dobrovoljno i otvoreno članstvo te autonomija poslovanja, odnosno djelovanja.
 6. Republika Hrvatska, jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave ili tijelo javne vlasti ne može biti isključivi osnivač društvenog poduzetnika.
 7. Društvenog poduzetnika odlikuju demokratski način odlučivanja (uključenost dionika u transparentno i odgovorno upravljanje), odnosno odlučivanje nije isključivo vezano uz vlasničke udjele ili članske uloge, već obuhvaća ključne dionike: radnike, članove, korisnike ili potrošače te suradničke organizacije.
 8. Društveni poduzetnik prati i vrednuje svoje društvene, ekonomske i okolišne učinke i utjecaj, te rezultate vrednovanja koristi u planiranju svog daljnjeg poslovanja, i vodi računa o njihovu poboljšanju.
 9. Društveni poduzetnik u slučaju kada prestaje obavljati djelatnost, svojim općim aktima ima definiranu obvezu svoju preostalu imovinu, nakon pokrića obveza prema vjerovnicima i pokrića gubitka iz prethodnog razdoblja, prenijeti u vlasništvo drugog društvenog poduzetnika s istim ili sličnim ciljevima poslovanja, ili u vlasništvo jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave koja će je upotrijebiti za razvoj društvenog poduzetništva.”
  Društveno poduzetništvo može imati razne pravne oblike: od tvrtke do udruge, zaklade i zadruge. Mi naše društveno-poduzetničke projekte ugovaramo kroz procese javne nabave, ili izravnom ponudom za usluge koje pružamo.

 

 

 

Ostali programi

Doniraj i udomi

Udomljavanjem naših ukrasno-uporabnih predmeta sudjelujete u provedbi naših programa za mlade s teškoćama u razvoju i psihosocijalnom funkcioniranju. Mi ćemo vam zato pokloniti jedan ili više predmeta koje smo sami napravili.  
Prijavi se

Kontaktirajte nas

Informacije

Adresa
 • Wenzelova 2/1
 • Rijeka, Hrvatska
 • OIB: 78171364712
 • MB: 4152115
 • Žiro račun: ERSTE & ST. BANK
 • IBAN: HR68 2402 0061 1011 8082 8