O društveno poduzetničkim projektima

Što  je društveno poduzetništvo?

Europska komisija je  u „Inicijativi za društveno poslovanje“ (Social Business Initiative) pojmovno definirala koncept društvenog poduzetnika:

a)  društveni poduzetnik se određuje kao nositelj poduzetničke aktivnosti kojem je primarni cilj društveni utjecaj, a ne generiranje dobiti za vlasnike ili dioničare;

b)  društveni poduzetnik djeluje na način da pruža robu ili usluge na tržištu na poduzetnički i inovativan način te koristi ostvarenu dobit primarno za ispunjavanje društvenih ciljeva;

c)  način upravljanja poduzetničkim subjektom je otvorenog tipa te uključuje zaposlenike, korisnike i ostale dionike na koje utječe gospodarska aktivnost poduzetnika” http://Social Business Initiative, COM(2011)682 final od 25. listopada 2011., str.2.

Strategija razvoja društvenog poduzetništva u RH za razdoblje od 2015 do 2020 godine  http://www.esf.hr/wordpress/wp-content/uploads/2015/02/Strategija-razvoja-društvenog-poduzetništva-u-RH-za-razdoblje-2015-2020.pdf defnira  društveno poduzetništvo:

“Poslovanje temeljeno na načelima društvene, okolišne i ekonomske održivosti, kod kojeg se stvorena dobit/višak prihoda u cijelosti ili većim dijelom ulaže za dobrobit zajednice…. Kriteriji prepoznavanja društvenih

poduzetnika su:

 1. Društveni poduzetnik ostvaruje ravnotežu društvenih, okolišnih i ekonomskih ciljeva poslovanja.
 2. Društveni poduzetnik obavlja djelatnost proizvodnje i prometa roba, pružanja usluga ili obavlja umjetničku djelatnost kojom se ostvaruje prihod na tržištu, te koja ima povoljan utjecaj na okoliš, doprinosi unapređenju razvoja lokalne zajednice i društva u cjelini.
 3. Društveni poduzetnik stvara novu vrijednost i osigurava financijsku održivost na način da u trogodišnjem razdoblju poslovanja najmanje 25% godišnjeg prihoda planira ostvariti ili ostvaruje obavljanjem svoje poduzetničke djelatnosti.
 4. Društveni poduzetnik najmanje 75% godišnje dobiti, odnosno višak prihoda ostvaren obavljanjem svoje djelatnosti ulaže u ostvarivanje i razvoj ciljeva poslovanja, odnosno djelovanja.
 5. Društvenog poduzetnika odlikuje dobrovoljno i otvoreno članstvo te autonomija poslovanja, odnosno djelovanja.
 6. Republika Hrvatska, jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave ili tijelo javne vlasti ne može biti isključivi osnivač društvenog poduzetnika.
 7. Društvenog poduzetnika odlikuju demokratski način odlučivanja (uključenost dionika u transparentno i odgovorno upravljanje), odnosno odlučivanje nije isključivo vezano uz vlasničke udjele ili članske uloge već obuhvaća ključne dionike: radnike, članove, korisnike ili potrošače te suradničke organizacije.
 8. Društveni poduzetnik prati i vrednuje svoje društvene, ekonomske i okolišne učinke i utjecaj te rezultate vrednovanja koristi u planiranju svog daljnjeg poslovanja i vodi računa o njihovu poboljšanju.
 9. Društveni poduzetnik u slučaju kada prestaje obavljati djelatnost, svojim općim aktima ima definiranu obvezu svoju preostalu imovinu9, nakon pokrića obveza prema vjerovnicima i pokrića gubitka iz prethodnog razdoblja, prenijeti u vlasništvo drugog društvenog poduzetnika s istim ili sličnim ciljevima poslovanja, ili u vlasništvo jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave koja će je upotrijebiti za razvoj društvenog poduzetništva.”
  Društveno poduzetništvo  može imati razne pravne oblike: od tvtke do udruge, zaklade i zadruge. Mi načd društveno poduzetničke projekte ugovaramo kroz procese javne nabave ili izravnom pododbom za usluge koje proužamo.

Naše usluge koje smo do sada pružali izrazito su prema sadržaju orijentirane na zajednicu  javno dobro,  a način poslovanja je u skaldu s principima održivog razvoja  i druptevnog poduzetništva. Kapacitirani smo za pružanje više raznih usluga iz područja:

1.  strateško planiranje javnih politika – izrade strategija, desk analiza i primjenjenih istraživanja, izrada akcijskih planova temeljem strateških planova, izrada biblioteke pokazatelja i sl.

2. strateško planiranje za organizacija raznih vrsta – izrada strateških planova udruga, zaklada, zadruga, privatnih i javnih tvtki billo koje vrste

3.  praćenje,  vrednovanje i procjena učinkovitosti provedbe strategija, planova, intervencija, projekata, akcija, poslovanja – izrada instrumenta praćenja,  vrednovanja rezultata i procjena društvene učinkovitosti, studije učinkovitosti ulaganja i sl.

4. izrada i prvodbe primjenjenih istraživanja, obrada rezultata i interpetacija i dr.

Naš DP tim čine ljudi s iskustovm u izradi raznih studija i strategija, istraživanja, statističkoih obrada podataka i sl..

 

1. Strateško planiranje javnih poltika – izrada strategija, studija…

 2021 – 2022 Program za mlade Primorsko goranske županije

Više o svim fazama nastanka Programa za mlade Primorsko-goranske županije: https://dip.hr/programi/javne-politike-za-mlade/

Program za mlade PGŽ je  završen u veljači 2021. godine i na čitanju je u upravnim odjelima, kod mladih, a članovi  Savjeta mladih Primorsko-goranske županije  su ga prvi pročitali.

U studenom 2021 je bio javno savjetovanje sa zainteresiranom javnosti.https://www.pgz.hr/dokumenti/savjetovanja-s-javnoscu/?page=1&textSearch=&getFilters=true&nadleznost=Sve&datumPocetka=Svi&datumZavrsetka=Svi&datumObjave=Svi

Nakon ova rasprave slijedi rasprava na Skupšini PGŽ. U siječnju 2022 godineje na Skupštini PGŽ  prihvaćen Program za mlade PGŽ, kao strateški plan ulaganja u mlade i za mlade PGŽ

Obrazac1-Poziv-javnosti

Nacrt-prijedloga-Programa-za-mladePGZ2021-2024-2

Više o programima za mlade i aktivnom sudjelovanju mladih u priručniku za mlade koji ja za potrebe projekta Neka se lokalni glasovi čuju (nositelja: RIZM) napisala Marta Berčić : https://umki.hr/wp-content/uploads/2018/09/umki-publikacije-nekaselokalniglasovicuju2015.pdf

2020

Recolor/izrada Strategije kulturno turističke valorizacije Parka skulptura Dubrova

https://dip.hr/wp-content/uploads/2020/10/Strategija-sazetak-hrv-interactive.pdf

http://www.labin.hr/strategija-kulturno-turisticke-valorizacije-parka-skulptura-dubrova

Projekt izrade “Strategije kulturno turističke valorizacije Parka skulptura Dubrova” u suradnji s Gradom Labinom, a za projekt    “RECOLOR – Oživljavanje i unaprjeđenje umjetničkih djela I krajolika na Jadranu / Reviving and EnhanCing artwOrks Landscapes Of the adRiatic” sufinanciran  sredstvima Europske unije iz Europskog fonda za regionalni razvoj u sklopu Programa prekogranične suradnje INTERREG V-A Italija – Hrvatska 2014.-2020. (https://www.labin.hr/projekt-recolor)        

Strategija kulturno-turističke valorizacije Parka skulptura Dubrova za razdoblje od 2020. do 2030. godine        

Izrada Strategije je započela početkom siječnja 2020, a u međuvremenu smo izradili i “Branding strategiju Parka skulptura Dubrova i Mediteranskog kiparskog simpozija” kao sastavni dio ove Strategije, početni korak k razvojnim programima  i preduvjet za početak provedbe same Strategije. Suradnja s Gradom Labinom traje od našeg osnutka, a do sada smo sudjelovali u više projekata financiranih iz EU fondova na kojima je Grad Labin (https://www.labin.hr ) bio partner te drugim projektima u kojima je Grad bio nositelj, a mi stručni suradnici. Ova suradnja na ovom projektu pokazala je da i javna uprava može biti fleksibilna i u skladu s realnim stanjem jer smo imali priliku zajednički reprogramirati aktivnosti u skladu s mjerama zaštite od širenja pandemije COVID-19, što je rezultiralo i produžetkom roka, ali i uspješno odrađenim zadacima. Hvala Ani Černjul na izvrsnoj suradnji. Grad Labin se može smjestiti u rijetke gradove koji imaju sluha i zaista žele poduprijeti sve one koji rade na dobrobiti zajednice te dati podršku razvoju resursa kojima treba dati razvojnu podršku.  Na izradi Strategije smo izvrsno surađivali i s Istarskom županijom (https://www.istra-istria.hr/index.php?id=2) koja je također naš “stari” suradnik iz izrade “Regionalnog programa za mlade Istarske županije“  (https://www.istra-istria.hr/fileadmin/dokumenti/Izdvojeno/171228_Program_mladi_IZ.pdf)  koji smo također s ponosom izradili. Posebno bi istakli suradnju s gosp. Torbica koji je pročelnik UO za kulturu i zavičajnost IŽ, a koji je ujedno i veliki poznavatelj i stručnjak istarske kulture i baštine, pa je njegovo sudjelovanje izuzetno doprinijelo izradi ove Strategije. Suradnici na izradi bili su turistička zajednica Grada Labina TZ  Svete Nedelje, Upravni odjel za održivi razvoj IŽ, Upravni odjel za turizam IŽ i dr.  Isto tako, kroz izradu ove Strategije imali smo priliku odlično surađivati s entuzijastičnim i neumornim članovima udruge “Mediteranski kiparski simpozij” kojoj je dano na upravljanje prostor Parka skulptura Dubrova upravo zato jer su članovi ove udruge, umjetnici i drugi entuzijasti osmislili te realizirali ovaj jedinstven park/muzej na otvorenom. Ponosni smo što smo imali priliku izraditi ovu Strategiju. Planirani rok za tiskanje dvojezične publikacije je polovina kolovoza pa se očekuje i promocija ovog važnog dokumenta za očuvanje i razvoj Parka skulptura Dubrova, ali i pokretanje procedura zaštite kulturnog dobra i razvoj kulturnog turizma na ovom području (https://parkdubrova.eu). 

Danas 2.10.2020. smo u Informativnom centru Kocka u Labinu promovirali @Strategiju kulturno – turističke valorizacije Parka skulptura Dubrova kojoj smo radili cijelu ovu tešku 2020 godinu, u okviru projekta Interreg Recolor. @Grad Labin je dao sve da najbolje iskoristi priliku da kvalitetno iskoristi ovaj program, a @Mediteranski kiparski simpozij dao sve od sebe da prenese ljubav i brigu za ovaj resurs na sve. Naši suradnici, ključni dionici razvoja, od  Istarske županije do Općina su izuzetno doprinijeli uspostavi kvalitetnog dijaloga, jer bez motiviranosti svih za rad na “istoj stvari” nema napretka. Možda je zato prožeta i snovima i realnosti, sjajnom suradnjom svih dionika koji su vrlo stručno i iskreno dijelili s nama svoje iskustvo i znanje. Ponosni smo što smo dio ove sjajne budućnosti, odličnih ljudi punih i volje i znanja da guraju dalje ovo kulturno blago koje je sada u dobrim rukama, i Grada, i ljudi, i svih kojima je stalo da ga očuvaju i pokažu svijetu.

Strategija-sazetak-hrv-interactiv

RECOLOR_pozivnica_press_02.10.2020

page1image1171071648

 

Ostali programi

Doniraj i udomi

Udomljavanjem naših ukrasno-uporabnih predmeta sudjelujete u provedbi naših programa za mlade s teškoćama u razvoju i psihosocijalnom funkcioniranju. Mi ćemo vam zato pokloniti jedan ili više predemeta koje smo sami napravili.
Prijavi se

Kontaktirajte nas

Informacije

Adresa
 • Wenzelova 2/1
 • Rijeka, Hrvatska
 • OIB: 78171364712
 • MB: 4152115
 • ŽIRO RAČUN: ZAGREBAČKA BANKA
 • IBAN: HR7123600001102394295
Kontakt
 • Društvo za istraživanje i potporu je korisnik institucionalne podrške Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva za stabilizaciju i/ili razvoj udruge.