Volontiraj
Volontiraj
Doniraj
Doniraj
Pretraga
Pretraga

Izrada Programa za mlade Primorsko-goranske županije


Strategije i javne politike za mlade  – izrada Programa za mlade Primorsko-goranske županije, od 2020. do 2022. godine

Programi za mlade su strategije ili strateški planovi koji jamče mladima da će donositelji odluka ulagati u njih. Izrada programa za mlade je proces tijekom kojeg im se približavamo, kako bi pronašli najbolje mjere za unaprjeđenje njihovog života, a to je mozaik stručnih znanja i aktivnog sudjelovanja mladih u odlučivanju o predmetima koji ih se tiču. Naša voditeljica programa izradila je više priručnika za mlade upravo s ovim temama, a imamo puno iskustva u planiranju, izradi i provedbi raznih programa za mlade. Neki od priručnika koje je naša voditeljica napisala upravo nakon završenih projekata za mlade su:

Priručnik za mlade. Mladi u zajednici bez barijera ili nekaselokalniglasovicuju2015.finalezaweb

U okviru ovog programa, već godinama smo prisutni u izradi strategija za mlade, za koje izrađujemo metodologiju izrade, vodimo javne forume, analiziramo podatke o mladima (desk research), provodimo istraživanja, ali i predlažemo (pišemo) sam tekst strategije, kao rezultat naših istraživanja i analiza potreba mladih i strukturiranog dijaloga s donositeljima odluka i ključnim dionicima. Tako smo, za jedinice lokalne i regionalne samouprave, izradili više programa za mlade, dok smo u izradi nekoliko njih sudjelovali zastupajući različite skupine mladih.

Trenutno je u izradi nacionalni program za mlade, kojeg čekamo više godina: https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/MainScreen?entityId=13290. pa je izrada ovog programa bila još izazovnija.

Ciljevi izrade su usklađeni s 11 ciljeva EU strategije za mlade od 2019. do 2027.:

Connecting EU with Youth – povezivanje mladih
Equality of All Genders – jednakost spolova/rodova
Inclusive Societies – inkluzivna/uključiva društva
Information & Constructive Dialogue – informacije/informiranost i konstruktivni dijalog
Mental Health & Wellbeing – mentalno zdravlje i blagostanje mladih
Moving Rural Youth Forward – unaprjeđenje života mladih u ruralnim područjima
Quality Employment for All – kvalitetno zapošljavanje za sve
Quality Learning – kvalitetno učenje
Space and Participation for All – prostor i sudjelovanje za sve
Sustainable Green Europe – održiva Zelena EU/Hrvatska
Youth Organizations & European Programes –  programi EU-a s mladima – organizacije mladih i za mlade i programi za mlade 

Program za mlade Primorsko-goranske županije smo imali čast izraditi mi, “DIP-ov“ tim. Nakon prijave na javnoj nabavi, odabrani smo kao najbolji ponuditelj pa je odmah započela izrada i pripreme za izradu programa za mlade PGŽ-a. U izravni tim koji izrađuje program prema već iskušanoj, ali prilagođenoj strukturi mladih u PGŽ-u, uključeni su:

 • Bernard Šešo, psih. – zaposlenik u DIP-u, voditelj analize podataka, radionice za mlade i drugo
 • Sanja Crnković – članica DIP-a, voditeljica prikupljanja statističkih podatka, grafičke obrade i dr.
 • Marta Berčić, prof.soc. – voditeljica projekta, zaposlenica u DIP-u.
 • Karmen Vučetič, psih. – zaposlenica u DIP-u, analiza podataka.

Autori teksta Programa za mlade PGŽ su Marta Berčić i Bernard Šešo.

U izradu su izravno uključeni mladi, članovi Savjeta mladih PGŽ-a, koji su inicirali izradu programa, i Primorsko-goranska županija, a tijekom izrade smo uključivali volontere, ključne dionike (udruge, ustanove i druge organizacije koji u svojim programima imaju programe za mlade), mlade iz različitih oblika djelovanja mladih i druge mlade koji žele doprinijeti unaprjeđenju položaja mladih.

Hodogram izrade smo predstavili naručiteljima i krenuli u izradu u jeku pandemije korona virusa. Izrada se odvijala u fazama, a prvu smo započeli 29.9.2020.:

 1. Prikupljanje socio-demografskih podatka o mladima (kraj 9.2020.).
 2. Priprema za komunikacijsku kampanju:
 • sastanci sa SM PGŽ: 30.9. sastanak sa SM PGŽ; 2.10. 2020. predstavljanje programa na Koordinaciji SM iz PGŽ (Marčelji)
 • medijski nastupi – kontinuirano (Vidi: https://dip.hr/program-za-mlade/) Prilagodba protokola za intervju s organiziranim oblicima djelovanja mladih (udruge) (početak 10.2020.)

3. Izrada i prilagodba obrazaca za izradu proračuna za mlade: upućivanje svim JLS (početak 10.2020.)

4. Komunikacija s JLS i SM (kontinuirano)

5. Terenski rad – obilazak JLS-a radi informiranja mladih i početka provedbe te najave događanja:

 • Općina Lopar i Grad Rab, 8.10.2020. 

6. Prvi ciklus strukturiranog dijaloga s mladima (open method of coordination in the youth field) radionice/javni forumi, radne skupine

7. Drugi ciklus strukturiranog  dijaloga s mladima – analiza postignutih mogućnosti, rješenja i prednosti za sve cjeline (gradovi i općine)

8. Treći ciklus strukturiranog dijaloga s mladima – prijedlozi, kritike i analiza predloženih mjera i indikatora za praćenje

9. Javno savjetovanje zainteresirane javnosti

10. Prihvaćanje na Skupštini PGŽ-a

11. Izrada akcijskih planova

Odmah smo uputili pozive mladima da se odazovu na aktivno sudjelovanje u izradi programa.

“Ako ste osoba koja radi za mlade ili ste mlada osoba, javite nam se!  Trebate li podršku u zagovaranju interesa mladih ili učenju kako pregovarati s donositeljima odluka, kako izraditi program rada savjeta mladih, kako iz programa za mlade/strategije izraditi akcijski plan, bilo koji savjet oko zapošljavanja, biranja škole i studija; ako ne znate što ćete … javite se! Imamo puno iskustva na tom području.”


U nastavku je kronološki niz koraka koje smo poduzeli kako bi izradili program za mlade PGŽ, u jeku pandemije. Koraci su predstvaljeni obrnutim kronološkim redom, od završetka do prvih koraka. Tako postižemo transparentnost, pa zainteresirana javnost može pratiti i evaluirati sve korake nastanka ovog normativnog akta, koji je usvojila skupština PGŽ. 

Veljača 2022. – Nakon što je na županijskoj skupštini 17.1.2022. godine usvojen Program za mlade PGŽ počinje, izrada akcijskog plana za 2022 i oblikovanje instrumenata za praćenje provedbe Programa za mlade.

Tijekom veljače smo:

 1. predstavili Program za mlade PGŽ novom sazivu Savjeta mladih PGŽ i započeli informiranje o važnosti njihovog aktivnost uklujčivanja u implementaciju provedbe
 2. započeli izradu upitnika obrasca za praćenje provedbe.

Siječanj 2022. godine – Skupština Primosko-gronaske županije će krajem siječnja raspravljati o Programu za mlade Primorsko-goranske županije. Nakon usvajanja, slijedi izrada Akcijskog plana implementacije Programa za 2022. godinu.

Listopad 2021. godine – Uskoro očekujemo savjetovanje sa zainteresiranom javnosti o Programu za mlade Primorsko-goranske županije. Pratite stranice PGŽ https://www.pgz.hr/dokumenti/savjetovanja-s-javnoscu/ ili https://www.pgz.hr/ustroj/skupstina/zupanijski-savjet-mladih/

Program za mlade, temeljem analitičke podloge i rezultata uključivanja ključnih dionika i mladih, usmjeren je na  3 razvojna smjera javnih politika za mlade /  cjelovit tekst kao i razvojni smjerovi bit će dostupni na stranicama u trenutku kada bude objavljeno javno savjetovanje. Prilika je to da nam ukažete na neke,  za mlade, objektivne i dokazane činjenice koja su nam možda promakle. Ne zaboravite, mislite na mlade u svojim sredinama, kao i na njihove potrebe.

U nastavku su materijali o kojima smo raspravljali, podsjetnik kako je bilo prije vaših intervencija, koje smo uzeli u obzir u prijedlogu Nacrta programa za mlade PGŽ. Cjelovit tekst će uskoro biti dostupan.

Društvena uključenost, dobrobit i zdravlje mladih-1

Obrazac za javni forum – Kvalitetno obrazovanje, učenje i zapošljavanje mladih-1

Obrazac za javni forum – Uključivanje, povezivanje i osnaživanje mladih-1

2020/2021 Izrada Programa za mlade Primorsko goranske županije

Krajem veljače smo, prema ugovoru s PGŽ-om, isporučili nacrt Programa za mlade PGŽ. Program za mlade upućen je na čitanje nadležnim upravnim odjelima PGŽ i predsjedniku SM PGŽ, s kojim je održan i sastanak kako bi usuglasili primjedbe. Nakon uvaženih primjedbi i korekcije nacrta Programa za mlade, Nacrt Programa se upućuje na javno savjetovanje sa zainteresiranom javnošću, koje će biti objavljeno na mrežnoj stranici PGŽ., o čemu se sve ključne dionike na vrijeme obavijestilo.

Siječanj i veljača 2021Pozivamo mlade da se uključe u raspravu. Radni materijal je dostupan do kraja izrade programa. 

Poziv za sudjelovanje u javnim forumima upućen je svim JLS-ve, Županiji, svim udrugama koje su do sada aktivno sudjelovale, obrazovnim ustanovama, Centrima za socijalnu skrb na području PGŽ, Obrtničkoj komori, Gospodarskoj komori, Sveučilištu u Rijeci  i drugim ključnim dioncima.

Poziv je objavljen na našim Fb stranicama i na mrežnoj stranici PGŽ:

https://www.pgz.hr/objave/javni-forumi-za-mlade-izrada-programa-za-mlade-primorsko-goranske-zupanije/

Poziv je objavljen i na mrežnim stranicama Sveučilišta u Rijeci,  i na mrežnoj i facebook stranici Studentskog zbora Rijeka

https://uniri.hr/vijesti/sudjelujte-u-javnim-forumima-o-izradi-plana-za-mlade-pgz-a/

https://sz.uniri.hr/vijesti/program-za-mlade-primorsko-goranske-zupanije-javni-forumi-o-strateskom-okviru/

https://www.facebook.com/szsur/posts/3782578575133979

Početkom veljače, oblikovali smo radni materijal za javni forum kako bi oblikovali strateški okvir za Program.

Obrazac za javni forum – Društvena uključenost, dobrobit i zdravlje mladih-1

Obrazac za javni forum – Kvalitetno obrazovanje, učenje i zapošljavanje mladih-1

Obrazac za javni forum – Uključivanje, povezivanje i osnaživanje mladih-1

Do 10.veljače 2021 smo prikupili podatke za 100 udruga, koje su ispunile upitnike o kapacitiranosti za provedbu i implemenataciju Programa za mlade PGŽ-a. To su vrijedni podaci koji nam ne govore samo o kapacitetima, nego i o spremnosti za praćenje i implemenataciju Programa. Pozivamo vas da, ako još niste, ispunite upitnik.

Upitnik o kapacitiranosti OCD je i dalje na sljedećoj poveznici:

https://forms.gle/BKH5sEggsq2MijBt7

U siječnju 2021. godine pozvali smo  predstavnike organizacija civilnog društva na informativni sastanak s ciljem upoznavanja i sudjelovanja u izradi Programa za mlade Primorsko-goranske županije. Na informativnom sastanku biti će predstavljen plan izrade Programa. Također, cilj sastanka je detaljnije informirati organizacije civilnog društva o načinu i važnosti ispunjavanja upitnika koji ispituje kapacitiranost OCD kao ključnih dionika u procesima izrade i provedbe Programa za mlade. Sudjelovanje udruga je od izuzetne vrijednosti, te samo u tu svrhu orgnizirali  informativni sastanak putem Zoom platforme  slijedećim  termina:

1) Četvrtak 21.1.2021. u 17:00 sati.  2) Petak 22.1.2021. u 11:00 sati

Upitnik o kapacitiranosti OCD je i dalje na slijedećoj poveznici:

https://forms.gle/BKH5sEggsq2MijBt7

Prijave za sudjelovanje na informativnom sastanku su bile  na slijedećoj poveznici: 

https://forms.gle/7wGvRfpHmLcYjLqd7

Rok za prijavu na informativni sastanak je četvrtak 21.1.2021. godine do 12:00 sati.

Rok za ispunjavanje upitnika o kapacitiranosti OCD-a je četvrtak 28.1.2021. godine. Zbog važnosti ovih podataka poveznica za ispunjavanje upitnika je i dalje otvorena. 

Zahvaljujemo se svima na suradnji i pozivamo Vas i dalje  da se aktivno uključite u daljnje faze izrade ovoga programa. Za sva dodatna pitanja slobodno se obratite voditeljima metodologije prikupljanja podataka za izradu programa za mlade PGŽ – Marti Berčić ([email protected]; mob. 091 558 0920) i Bernardu Šešu ([email protected]; mob. 091 752 3998).

Prosinac 2020.

 1. prikupljamo i dalje podatke jedinica lokalne i područne samouprave za izradu PRORAČUNA ZA MLADE.  U tu svrhu smo oblikovali obrasce za prikupljanje podatka o ulaganjima u mlade na razini svih JLS na području PGŽ.  Odaziv je slab jer javne uprave ne promišljaju javne politike na ovaj suvremen način. Zakon o proračunu određuje način izvještavanja JLS na način da definira izvore prihoda i rashode prema klasifikaciji koja je nerazumljiva mladima. https://www.zakon.hr/z/283/Zakon-o-proračunu .
 2. Kako bi pratili ulaganja iz javnih prihoda Eu se sve više okreće i novim oblicima izvještavanja kroz koje je vidljivo ulaganje i praćenje pojedinih prava i obveza prema građanima. Tako je RH prihvatila Proračun za djecu. https://mfin.gov.hr/UserDocsImages/dokumenti/proracun/djecji-proracun/Djecji%20proracun%20–%20metodološki%20prirucnik180910.pdf?.  Tako na razini RH pratimo podršku koju JLS daju ostvarivanju dječjih prava iz UN Konvencije o dječjim pravima. https://mfin.gov.hr/proracun-86/djecji-proracun/611
 3. U RH se o mladima prikupljaju podaci jedino za rad savjeta mladih koji predstavljaju savjetodavno tijelo predstavničkom (gradsko i općinsko viječe i Skupština županija) i izvršnom tijelu (gradonačelnici, načelnici i župani) pri donošenju odluka o pitanjima koja se tiču mladih. https://demografijaimladi.gov.hr/UserDocsImages/5797?fbclid=IwAR10wSNPIy2RZIhe6bT62AYiKKNA0o6DRRd-NbeGrdXuo2Oz0Wgop-zKRa0
 4. Kako u RH I inače ne postoji praksa “evidence based policiy” već tek individualni pozitivni primjeri, veseli nas da dio podataka o mjerama ulaganja o mladima možemo pratiti kroz prikupljanje podatka o proedbi demografske politike. https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiOWRiMzY0NDEtMWJkMC00ZDYzLWI2MzUtNzI0YzEwOWM0MzQxIiwidCI6Ijg2YTIyNzYzLWY1ZDgtNDI1OS05ZTk5LTM0MzZiNTFmMmNkZiIsImMiOjl9&fbclid=IwAR39GE9sxre5Q0sq1F7gNnnX5A1HVhXIK2QbJbTxWEpzkKWxCIKVVE2v2aM. 

Studeni 2020. Što smo do sada skuhaliMi se pitamo što o svemu tome misle mladi? Je li  im stalo? Jesu li informirani? Do čega im je stalo? Nama je stalo do mladih!  Javite se nama da vas uključimo!

Facebook: https://www.facebook.com/istrazivanjeipotpora/?modal=suggested_action&notif_id=1605509075764339&notif_t=page_user_activity&ref=notif ili e-mail: [email protected]

Kako bi lakše pratili kako nastaje “Program za mlade PGŽ-e” napisali smo prije 10-tak godina i Priručnik za razvoj prakse  demokratskog dijaloga između mladih i donositelja odluka u okviru ERASMUS+ projekta na kojem smo bili stručni suradnici.  Što bi sve trebali i što ćemo učiniti ovisi o mladima i ključnim dionicima i njihovom aktivnom uključivanju u sam proces izrade i kasnije provedbu. Više o tome na: https://umki.hr/wp/wp-content/uploads/2018/09/umki-publikacije-nekaselokalniglasovicuju2015.pdf

Polako kreiramo, kockicu po kockicu “mozaik potreba, mogućnosti i izazova mladih” ili “mapu zajednice mladih”. Temelj za uključivanje mladih su i EU strateški dokumenti, poput:

Prema Nacrtu nacionalnog programa za mlade, koji još nije usvojen, prioritetna područja djelovanja za mlade, alati za uspješno djelovanje i prioritetne skupine mladih su:

 • Područja djelovanja:  Obrazovanje, znanost i cjeloživotno učenjeZapošljavanje i poduzetništvoZdravlje i sport; Socijalna uključenost
 • Alati za aktivno djelovanje : Aktivno sudjelovanje mladih i održivi razvoj zajedniceRad s mladima  
 • Prioritetne skupine: Mladi u ruralnim područjima
 • Prioritetni pravac: Mladi u europskom i globalnom okruženju. 

Što smo skuhali

 1. Prikupili smo sociodemografske podatke o mladima naše županije
 2. Analizirali smo većinu strateških dokumenata svih JLS na području PGŽ kako bi pronašli što je do sada planirano za mlade. Naša strategija/program za mlade mora biti usklađen s svim strategijama jer samo tako donositelji odluka i ključni dionici mogu prepoznati svoju ulogu u promjenama i preuzeti odgovornost za implementaciju već postojećih mjera.
 3. Uputili smo zamolbu svim JLS da nam dostave podatke o ulaganjima u mlade kako bi oblikovali “proračun za mlade PGŽ” te tako jasno i transparentno pokazali mladima koliko je teško ili lagano ulaganje u mlade na lokalnoj i regionalnoj razini. U roku od 14 dana dostavili su nam podatke o ulaganjima iz sljedećih vrijednih JLS: Općina Matulji, Grad Opatija i Grad Delnice. Ostali? Primorsko-goranska županija obuhvaća 14 gradova i 22 općine te 510 naselja u sastavu gradova i općina. Molimo vas za suradnju, jer rezultati ovog koraka su jako važni, za informiranje mladih, ali i za promjene u percepciji ulaganja u mlade.
 4. Osim toga, nakon što sve JLS dostave podatke imat će priliku ispuniti obrazac samoprocjene o ulaganjima u mlade koje će dobiti na svoje e-mail adrese: Alat za samoocjenjivanje za politike za mlade (https://rm.coe.int/self-assessment-tool-for-youth-policy-croatian/1680971cc5 )
 5. Uputili smo zamolbu za dostavom podatka o mladima iz područja socijalne politike, pa smo uputili zamolbu svim Centrima za socijalnu skrb i njihovim podružnicama za dostavom podataka. Hvala Centru za socijalnu skrb Rijeka na brzini dostave. A ostali? Molimo vas da nam što prije dostavite, zadali smo rok jer bez vaših podataka ne možemo dalje.
 6. Nastavni zavod za javno zdravstvo Primorsko goranske županije, Odjel za socijalnu medicinu nam je doslovce odmah dostavio podatke o pobolu mladih, usprkos najvećem opterećenju koje imaju svi djelatnici te institucije zbog epidemije.  Tako smo doznali da su mentalne bolesti “skočile” u drugu po učestalosti kategoriju bolesti koje su evidentirane (što znači da su mladi bili uključeni u kliničko liječenje), nakon ozljeda koje su uvijek na prvom mjestu.
 7. Započeli smo intervjue sa stručnjacima koji rade s mladima kako bi obuhvatili što više različitih problema i mogućnosti s kojima se suočavaju ovi ključni dionici. Sastanke smo proveli preko ZOOM platforme  i to sa Sveučilišnim savjetovališnim centrom (https://www.ssc.uniri.hr/hr/) i to sa svim Uredima: Psihološkim savjetovalištem, Uredom za studente s invaliditetom i Uredom za karijere. Time smo načeli teme i probleme o kojima moramo još razgovarati, za studentsku populaciju mladih, a zagrebli smo u više područja: mentalno zdravlje, pravo na jednake mogućnosti u visokom obrazovanju i zapošljavanje. Hvala puno kolegicama iz ova tri ureda!
 8. Što još? Sad nas čeka prikupljanje podatka i uključivanje drugih ključnih dionika, posebno stručnjaka koji rade s mladima, bilo da se radi o državnim ustanovama ili drugim institucijama ili organizacijama civilnog društva. Organizacije civilnog društva ili izvaninstitucionalna potpora u različitim sektorima djelovanja mladih su izrazito bitne za mlade. Zato ćemo ispitati i kapacitiranost i spremnost organizacija civilnog društva za provedbu i implementaciju programa za mlade te stavove osoba koje rade s mladima (youth workera).
 9. Kroz sve ove faze prikupljanja podataka imamo i druge ciljeve osim samog prikupljanja podatka. Cilj nam je i aktivirati i uključiti sve dionike i mlade te neformalno educirati iste o nužnosti dijaloga s mladima pri donošenju odluka.

Izrada programa za mlade je i inače poseban izazov, a naročito sada kada:

 1. Svi živimo na “rubu” ili  u nekim novim modelima stvarnosti, pa smo se još više diferencirali, imamo dnevne borbe s različitim novim izazovima zbog epidemije, pa i donositelji odluka i svi koji provode programe za mlade, a posebno mladi. Stoga je glavna “isprika” većini (ključnim dionicima u kreiranju javnih politika za mlade) kojima smo dostavili poziv za dostavom podatka da kasne, jer nemaju dovoljno resursa zbog bolesti. No, i taj podatak je značajan.
 2. Nismo u mogućnosti, kao što smo planirali, organizirati susrete s mladima “uživo” jer dovodimo u rizik i mlade i nas koji radimo s njima
 3. Prema dosadašnjoj komunikaciji s ključnim dionicima, ali i mladima, saznajemo da se većina “žali” da nema dovoljno vremena, jer su stalno online. 

Listopad 2020. PZM PGŽ 

Izrada strategija/programa za mlade je proces kroz ćemo na objektivan način (evidence-based policy) doznati što više o mladima, ali i prilika da informiramo, educiramo za aktivno građanstvo i aktiviramo mlade, ali i ključne dionike i donositelje odluka za provedbu programa. Program za mlade će biti usklađen s nacionalnim, regionalnim, lokalnim ali i EU javnim politikama za mlade.

Više na: https://ec.europa.eu/youth/policy/youth-strategy_en i https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018DC0269&from=en

Plan nastavka istraživanja za “mapu zajednice mladih” je  izrada “user friendly budget report for youth”“proračuna za mlade”  i ispitivanje kapacitiranosti ključnih dionika (a posebno udruga mladih i za mlade i drugih organiziranih oblika djelovanja mladih) za provedbu programa za mlade.

Pripremamo aktivnosti kojima ćemo, koristeći nekoliko metoda prikupljanja podataka, analizirati  navedena područja. Do sada smo prikupili sociodemografske podatke i analizirali dokumente iz kojih se iščitavaju javne politike za mlade.

1.Kakve su javne  politike za i prema mladima na nacionalnoj, regionalnoj ili lokalnoj razini vidljivo je u ulaganjima za mlade, kao i u financiranim programima prihvaćenima u proračunu! Kako bi mladi znali u kom smjeru “pušu vjetrovi” i kako se politike odnose prema “generacijama na kojima svijet ostaje” potrebno je transparentno i objektivno prikazati ulaganja gradova, općina i županije u mlade. U tu svrhu prikupljamo podatke iz gradova i općina o ulaganjima za mlade, prema područjima djelovanja za mlade.

Pripremili smo obrasce za jedinice lokalne samouprave na području Primorsko-goranske županije, koje sada upućujemo kako bi prikupili podatke.

2. Ne bi li program za mlade bio uspješno implementiran u zajednicu i bio učinkovit, potrebna je sinergija svih dionika u zajednici –  javnih politika, ključnih dionika i aktiviranje mladih. Kapacitiranost organiziranih oblika djelovanja mladih (udruga, savjeta mladih, učeničkih vijeća, podmlatka političkih stranaka i vjerskih zajednica ili inicijativa mladih) i ključnih dionika koji u svojem radu rade s mladima (ustanove i dr.) za provedbu programa te njihova spremnost na aktivno sudjelovanje u implementaciji programa,  izrazito je važan faktor učinkovitosti programa. Stoga, ispitujemo i ove dimenzije pa pripremamo protokol strukturiranog intervja i/ili upitnik za ove dionike kako bi prikupili podatke o njihovoj kapacitranosti i spremnosti za provedbu programa.

3. Nakon što prikupimo sve ove podatke i analiziramo sociodemografske podatke o mladima, analiziramo sve postojeće strategije i dokumente iz kojih je vidljiv smjer javnih politika za mlade, izdvojit ćemo prioritetna strateška područja djelovanja za mlade, goruće probleme i mogućnosti/potencijale te rješenja i raspraviti ih s mladima i ključnim dionicima. Njihovo viđenje ovih elementa dovest će nas do ciljeva i mjera za unaprjeđenje javnih politika. Nakon toga, ponovno uključujemo sve dionike, ali i donositelje odluka, kako bi, koristeći koordiniranu metodu komunikacije ili strukturirani dijalog, ponovno došli do novih rješenja, i to ponavljamo više puta na terenu i online.


Rujan, 2020.

 

Ostali programi

Doniraj i udomi

Udomljavanjem naših ukrasno-uporabnih predmeta sudjelujete u provedbi naših programa za mlade s teškoćama u razvoju i psihosocijalnom funkcioniranju. Mi ćemo vam zato pokloniti jedan ili više predmeta koje smo sami napravili.  
Prijavi se

Kontaktirajte nas

Informacije

Adresa
 • Wenzelova 2/1
 • Rijeka, Hrvatska
 • OIB: 78171364712
 • MB: 4152115
 • Žiro račun: ERSTE & ST. BANK
 • IBAN: HR68 2402 0061 1011 8082 8