O projektu JPZM – izrada Programa za mlade PGŽ


Veljača 2022.

Nakon što je na županijskoj skupštini 17.1.2022. godine usvojen Program za mlade PGŽ počinje  izrada akcijskog plana za 2022 i oblikovanje instrumenta za praćenje provedbe Programa za mlade.

Tijekom veljače smo:

 1. predstavili Program za mlade PGŽ novom sazivu Savjeta mladih PGŽ i započeli informiranje o važnosti njihovog aktivnost uklujčivanja u implementaciju provedbe
 2. započeli izradu upitnika. obrazsca za praćenje

 

 

 

Siječanj 2022.

Skupština Primosko-gronaske županije će krajm siječnja raspravljati o Programu za mlade Primorsko-goranske županije. Nakon usvajanja slijedi izrada Akcijskog plana implementacije Programa za 2022. godinu.

Listopad 2021. godine PZM PGŽ

Uskoro očekujemo savjetovanje sa zainteresiranom javnosti o Programu za mlade Primorsko-goranske županije. Pratite stranice PGŽ https://www.pgz.hr/dokumenti/savjetovanja-s-javnoscu/ ili https://www.pgz.hr/ustroj/skupstina/zupanijski-savjet-mladih/

Program za mlade je temeljem analitičke podloge i rezultata uključivanja ključnih dionika i mladih usmjeren na  3 razvojna smjera javnih politika za mlade: cjelovit tekst kao i razvojni smjerovi bit će dostupni na stranicama u trenutku kada bude objavljeno javno savjetovanje.

Prilika je to da nam ukažete na neke,  za mlade,  objektivne i dokazane činjenice koja su nam možda promakle. Ne zaboravite, mislite na mlade u svojim sredinama i njihove potrebe..

U nastavku su materijali o kojima smo već raspravljali, samo da vas podsjetimo kako je to bilo prije vaših intervencija koje smo uzeli u obzir u prijedlogu Nacrta progrma za mlade PGŽ.  Cjelovit tekst će biti uskoro dostupan.

Društvena uključenost, dobrobit i zdravlje mladih-1

Obrazac za javni forum – Kvalitetno obrazovanje, učenje i zapošljavanje mladih-1

Obrazac za javni forum – Uključivanje, povezivanje i osnaživanje mladih-1

 

2020/2021 Izrada Programa za mlade Primorsko goranske županije

Krajem veljače se prema ugovoru s PGŽ isporučilo nacrt Programa za mlade PGŽ. Program za mlade je upućen na čitanje  nadležnim upravnim odjelima  PGŽ i predsjedniku SM PGŽ, s kojim je održan i sastanak kako bi usuglasili primjedbe.

Nakon uvaženih primjedbi i korekcije nacrta Programa za mlade Nacrt Progrma ce upućuje na javno savjetovanje sa zainteresiranom javnosti  koje će biti objavljeno na mrežnoj stranici PGŽ., a  čemu ćemo sve ključne dionike na vrijeme obavijestiti.

 

Siječanj i veljača 2021.

Pozivamo mlade da se uključe u raspravu. Radni materijal je dostupan do kraja izrade programa. 

Poziv za sudjelovanje u javnim forumima je upućen svim JLS-ve, Županiji, svim udrugama koje su do sada aktivno sudjelovale, obrazovnim ustanovama, Centrima za socijalnu skrb na području PGŽ, Obrtničkoj komori, Gospodarskoj komori, Sveučilištu u Rijeci  i drugim ključnim dioncima.

Poziv je objavljen na našim FCb stranicama i na mrežnoj stranici PGŽ:

https://www.pgz.hr/objave/javni-forumi-za-mlade-izrada-programa-za-mlade-primorsko-goranske-zupanije/

Poziv je objavljen i na mrežnim stranicama Sveučilišta u Rijeci,  i na mrežnoj i facebook stranici Studentskog zbora Rijeka

https://uniri.hr/vijesti/sudjelujte-u-javnim-forumima-o-izradi-plana-za-mlade-pgz-a/

https://sz.uniri.hr/vijesti/program-za-mlade-primorsko-goranske-zupanije-javni-forumi-o-strateskom-okviru/

https://www.facebook.com/szsur/posts/3782578575133979

 

Početkom veljače smo oblikovali radni materijal za javni forum kako bi oblikovali strateški okvir za Program.

Obrazac za javni forum – Društvena uključenost, dobrobit i zdravlje mladih-1

Obrazac za javni forum – Kvalitetno obrazovanje, učenje i zapošljavanje mladih-1

Obrazac za javni forum – Uključivanje, povezivanje i osnaživanje mladih-1

 

Do 10.veljače 2021 smo prikupili  podatke za 100 udruga koje su ispunili upitnike o kapacitiranosti za provedbu i implemenataciju Progrma za mlade PGŽ. To su vrijedni podaci koji nam ne govore samo o kapacitetima nego i spremnosti za praćenje i implemenataciju Programa. Pozivamo vas da ako niste možete i dalje ispuniti.

Upitnik o kapacitiranosti OCD je i dalje na slijedećoj poveznici:

https://forms.gle/BKH5sEggsq2MijBt7

 

U siječnju 2021. godine pozvali smo  predstavnike organizacija civilnog društva na informativni sastanak s ciljem upoznavanja i sudjelovanja u izradi Programa za mlade Primorsko-goranske županije. Na informativnom sastanku biti će predstavljen plan izrade Programa. Također, cilj sastanka je detaljnije informirati organizacije civilnog društva o načinu i važnosti ispunjavanja upitnika koji ispituje kapacitiranost OCD kao ključnih dionika u procesima izrade i provedbe Programa za mlade. Sudjelovanje udruga je od izuzetne vrijednosti te samo u tu svrhu  orgnizirali  informativne sastanak putem Zoom platforme  slijedećim  termina:

1) Četvrtak 21.1.2021. u 17:00 sati

2) Petak 22.1.2021. u 11:00 sati

Upitnik o kapacitiranosti OCD je i dalje na slijedećoj poveznici:

https://forms.gle/BKH5sEggsq2MijBt7

Prijava za sudjelovanje na informativnom sastanku su bile  na slijedećoj poveznici: 

https://forms.gle/7wGvRfpHmLcYjLqd7

Rok za prijavu na informativni sastanak je četvrtak 21.1.2021. godine do 12:00 sati.

Rok za ispunjavanje upitnika o kapacitiranosti OCD-a je četvrtak 28.1.2021. godine. Zbog važnosti ovih podataka poveznica za ispunjavanje upitnika je i dalje otvorena. 

Zahvaljujemo se svima na suradnji i pozivamo Vas i dalje  da se aktivno uključite u daljnje faze izrade ovoga programa. Za sva dodatna pitanja slobodno se obratite voditeljima metodologije prikupljanja podataka za izradu programa za mlade PGŽ – Marti Berčić ([email protected]; mob. 091 558 0920) i Bernardu Šešu ([email protected]; mob. 091 752 3998).

Prosinac 2020

 1. prikupljamo i dalje podatke jedinica lokalne i područne samouprave za izradu PRORAČUNA ZA MLADE.  U tu svrhu smo oblikovali obrasce za prikupljanje podatka o ulaganjima u mlade na razini svih JLS na području PGŽ.  Odaziv je slab jer javne uprave ne promišljaju javne politike na ovaj suvremen način. Zakon o proračunu određuje način izvještavanja JLS na način da definira izvore prihoda i rashode prema klasifikaciji koja je nerazumljiva mladima. https://www.zakon.hr/z/283/Zakon-o-proračunu .
 2. Kako bi pratili ulaganja iz javnih prihoda Eu se sve više okreće i novim oblicima izvještavanja kroz koje je vidljivo ulaganje i praćenje pojedinih prava i obveza prema građanima. Tako je RH prihvatila Proračun za djecu. https://mfin.gov.hr/UserDocsImages/dokumenti/proracun/djecji-proracun/Djecji%20proracun%20–%20metodološki%20prirucnik180910.pdf?.  Tako na razini RH pratimo podršku koju JLS daju ostvarivanju dječjih prava iz UN Konvencije o dječjim pravima. https://mfin.gov.hr/proracun-86/djecji-proracun/611
 3. U RH se o mladima prikupljaju podaci jedino za rad savjeta mladih koji predstavljaju savjetodavno tijelo predstavničkom (gradsko i općinsko viječe i Skupština županija) i izvršnom tijelu (gradonačelnici, načelnici i župani) pri donošenju odluka o pitanjima koja se tiču mladih. https://demografijaimladi.gov.hr/UserDocsImages/5797?fbclid=IwAR10wSNPIy2RZIhe6bT62AYiKKNA0o6DRRd-NbeGrdXuo2Oz0Wgop-zKRa0
 4. Kako u RH I inače ne postoji praksa “evidence based policiy” već tek individualni pozitivni primjeri, veseli nas da dio podataka o mjerama ulaganja o mladima možemo pratiti kroz prikupljanje podatka o proedbi demografske politike. https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiOWRiMzY0NDEtMWJkMC00ZDYzLWI2MzUtNzI0YzEwOWM0MzQxIiwidCI6Ijg2YTIyNzYzLWY1ZDgtNDI1OS05ZTk5LTM0MzZiNTFmMmNkZiIsImMiOjl9&fbclid=IwAR39GE9sxre5Q0sq1F7gNnnX5A1HVhXIK2QbJbTxWEpzkKWxCIKVVE2v2aM. 

Obrasci za JLS:

Studeni 2020.

Što smo do sada skuhali? Mi se pitamo što o svemu tome misle mladi? Je li  im stalo?Jesu li informirani? Do čega im je stalo? Nama je stalo do mladih!  Javite se nama da vas uključimo!

Facebook: https://www.facebook.com/istrazivanjeipotpora/?modal=suggested_action&notif_id=1605509075764339&notif_t=page_user_activity&ref=notif

ili

E-mail: [email protected]

 

Kako bi lakše pratili kako nastaje “Program za mlade PGŽ-e” napisali smo još prije više godina i Priručnik za razvoj prakse  demokratskog dijaloga između mladih i donositelja odluka u okviru ERASMUS+ projekta na kojem smo bili stručni suradnici.  Što bi sve trebali i što ćemo učiniti ovisi o mladima i ključnim dionicima i njihovom aktivnom uključivanju u sam proces izrade i kasnije provedbu. Više o tome na: https://umki.hr/wp/wp-content/uploads/2018/09/umki-publikacije-nekaselokalniglasovicuju2015.pdf

Polako kreiramo, kockicu po kockicu “mozaik potreba, mogućnosti i izazova mladih” ili “mapu zajednice mladih”. Temelj za uključivanje mladih su i EU strateški dokumenti poput:

Prema Nacrtu nacionalnog programa za mlade, koji još nije usvojen, prioritetna područja djelovanja za mlade, alati za uspješno djelovanje i prioritetne skupine mladih su:

 • Područja djelovanja:  Obrazovanje, znanost i cjeloživotno učenjeZapošljavanje i poduzetništvoZdravlje i sport; Socijalna uključenost
 • Alati za aktivno djelovanje : Aktivno sudjelovanje mladih i održivi razvoj zajedniceRad s mladima  
 • Prioritetne skupine: Mladi u ruralnim područjima
 • Prioritetni pravac: Mladi u europskom i globalnom okruženju. 

 

Što smo skuhali? 

 1. Prikupili smo sociodemografske podatke o mladima naše županije
 2. Analizirali smo većinu strateških dokumenata svih JLS na području PGŽ kako bi pronašli što je do sada planirano za mlade. Naša strategija/program za mlade mora biti usklađen s svim strategijama jer samo tako donositelji odluka i ključni dionici mogu prepoznati svoju ulogu u promjenama i preuzeti odgovornost za implementaciju već postojećih mjera.
 3. Uputili smo zamolbu svim JLS da nam dostave podatke o ulaganjima u mlade kako bi oblikovali “proračun za mlade PGŽ” te tako jasno i transparentno pokazali mladima koliko je teško ili lagano ulaganje u mlade na lokalnoj i regionalnoj razini. U roku od 14 dana dostavili su nam podatke  o ulaganjima iz sljedećih vrijednih JLS: Općina Matulji, Grad Opatija i Grad Delnice. Ostali? Primorsko-goranska županija obuhvaća 14 gradova i 22 općine te 510 naselja u sastavu gradova i općina. Molimo vas za suradnju jer rezultati ovog koraka su jako važni, za informiranje mladih, ali i za promjene u percepciji ulaganja u mlade.
 4. Osim toga, nakon što sve JLS dostave podatke imat će priliku ispuniti obrazac samoprocjene o ulaganjima u mlade koje će dobiti na svoje e-mail adrese: Alat za samoocjenjivanje za politike za mlade (https://rm.coe.int/self-assessment-tool-for-youth-policy-croatian/1680971cc5 )
 5. Uputili smo zamolbu za dostavom podatka o mladima iz područja socijalne politike, pa smo uputili zamolbu svim Centrima za socijalnu skrb i njihovim podružnicama za dostavom podataka. Hvala Centru za socijalnu skrb Rijeka na brzini dostave. A ostali? Molimo vas da nam što prije dostavite, zadali smo rok jer bez vaših podataka ne možemo dalje.
 6. Nastavni zavod za javno zdravstvo Primorsko goranske županije, Odjel za socijalnu medicinu nam je doslovce odmah dostavio podatke o pobolu mladih, usprkos najvećem opterećenju koje imaju svi djelatnici te institucije zbog epidemije.  Tako smo doznali da su mentalne bolesti “skočile” u drugu po učestalosti kategoriju bolesti koje su evidentirane (što znači da su mladi bili uključeni u kliničko liječenje), nakon ozljeda koje su uvijek na prvom mjestu.
 7. Započeli smo intervjue sa stručnjacima koji rade s mladima kako bi obuhvatili što više različitih problema i mogućnosti s kojima se suočavaju ovi ključni dionici. Sastanke smo proveli preko ZOOM platforme  i to sa Sveučilišnim savjetovališnim centrom (https://www.ssc.uniri.hr/hr/)  i to sa svim Uredima: Psihološkim savjetovalištem, Uredom za studente s invaliditetom  i Uredom za karijere. Time smo načeli teme i probleme o kojima moramo još razgovarati, za studentsku populaciju mladih, a zagrebli smo u više područja: mentalno zdravlje, pravo na jednake mogućnosti u visokom obrazovanju i zapošljavanje. Hvala puno kolegicama iz  ova tri ureda!
 8. Što još? Sad nas čeka prikupljanje podatka i uključivanje drugih ključnih dionika, posebno stručnjaka koji rade s mladima, bilo da se radi o državnim ustanovama ili drugim institucijama ili organizacijama civilnog društva. Organizacije civilnog društva ili izvaninstitucionalna potpora u različitim sektorima djelovanja mladih su izrazito bitne za mlade. Zato ćemo ispitati i kapacitiranost i spremnost organizacija civilnog društva za provedbu i implementaciju programa za mlade te stavove osoba koje rade s mladima (youth workera).
 9. Kroz sve ove faze prikupljanja podataka imamo i druge ciljeve osim samog prikupljanja podatka. Cilj nam je i aktivirati i uključiti sve dionike i mlade te neformalno educirati iste o nužnosti dijaloga s mladima pri donošenju odluka.

 

Izrada programa za mlade je i inače poseban izazov, a naročito sada kada:

 1. Svi živimo na “rubu” ili  u nekim novim modelima stvarnosti, pa smo se još više diferencirali, imamo dnevne borbe s različitim novim izazovima zbog epidemije, pa i donositelji odluka i svi koji provode programe za mlade, a posebno mladi. Stoga je glavna “isprika” većini  (ključnim dionicima u kreiranju javnih politika za mlade) kojima smo dostavili poziv za dostavom podatka da kasne jer nemaju dovoljno resursa zbog bolesti. No, i taj podatak je podatak.
 2. Nismo u mogućnosti, kao što smo planirali,  organizirati susrete s mladima “uživo” jer dovodimo u rizik i mlade i nas koji radimo s mladima
 3. Prema dosadašnjoj komunikaciji s ključnim dionicima, ali i mladima većina, se “žali” da nema dovoljno vremena jer su stalno online. 

Listopad 2020. PZM PGŽ 

Izrada strategija/programa za mlade je proces kroz ćemo na objektivan način (evidence based policy) doznati što više o mladima, ali i prilika da informiramo, educiramo za aktivno građanstvo  i aktiviramo mlade, ali i ključne dionike  i donositelje odluka za provedbu programa. Program za mlade će biti usklađen s nacionalnim, regionalnim, lokalnim ali i EU javnim politikama za mlade.

Više na: https://ec.europa.eu/youth/policy/youth-strategy_en i https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018DC0269&from=en

Plan nastavka istraživanja za “mapu zajednice mladih” je  izrada “user friendly budget report for youth”“proračuna za mlade”  i ispitivanje kapacitiranosti ključnih dionika (a posebno udruga mladih i za mlade i drugih organiziranih oblika djelovanja mladih) za provedbu programa za mlade.

Pripremamo  aktivnosti kojima ćemo, koristeći nekoliko metoda prikupljanja podataka, analizirati  navedena područja. Do sada smo prikupili sociodemografske podatke i analizirali dokumente iz kojih se iščitavaju javne politike za mlade.

1.Kakve su javne  politike za i prema mladima na nacionalnoj, regionalnoj ili lokalnoj razini vidljivo je u ulaganjima za mlade, financiranim programima prihvaćenima u proračunu! Kako bi mladi znali u kom smjeru “pušu vjetrovi” i kako se politike odnose prema “generacijama na kojima svijet ostaje” potrebno je trenasparentno i objektivno prikazati ulaganja gradova, općina i županije u mlade. U tu svrhu prikupljamo podatke iz gradova i općina o ulaganjima za mlade, prema područjima djelovanja za mlade.

Pripremili smo  obrasce za jedinice lokalne samouprave na području Primorsko-goranske županije koje sada upućujemo kako bi prikupili podatke.

2. Ne bi li program za mlade bio uspješno implementiran u zajednicu i bio učinkovit, potrebna je sinergija svih dionika u zajednici –  javnih politika, ključnih dionika i aktiviranje mladih. Kapacitiranost organiziranih oblika djelovanja mladih (udruga, savjeta mladih, učeničkih vijeća, podmlatka političkih stranaka i vjerskih zajednica ili inicijativa mladih) i ključnih dionika koji u svojem radu rade s mladima (ustanove i dr.) za provedbu programa te njihova spremnost na aktivno sudjelovanje u implementaciji programa,  izrazito je važan faktor učinkovitosti programa. Stoga, ispitujemo i ove dimenzije pa pripremamo protokol strukturiranog intervja i/ili upitnik za ove dionike kako bi prikupili podatke o njihovoj kapacitranosti i spremnosti za provedbu programa.

3. Nakon što prikupimo sve ove podatke i analiziramo sociodemografske podatke o mladima, analiziramo sve postojeće strategije i doklumente iz kojih je vidljiv smjer javnih politika za mlade, izdvojit ćemo prioritetna  strateška područja djelovanja za mlade, goruće probleme i mogućnosti/potencijale te rješenja i raspraviti ih s mladima i ključnim dionicima. Njihovo viđenje ovih elementa dovest će nas do ciljeva i mjera za unaprijeđenje javnih politika. Nakon toga, ponovno uključujemo sve dionike, ali i donostelje odluka, kako bi, koristeći koordiniranu metodu komunikacije ili strukturirani dijalog, ponovno došli do novih rješenja i to ponavljamo više puta na terenu i online.


Rujan 2020.

Nakon prijave na javnoj nabavi, odabrani smo kao najbolji ponuditelj pa je odmah započela izrada i pripreme za izradu programa za mlade PGŽ-a.

U izravni tim koji izrađuje program prema već iskušanoj, ali prilagođenoj strukturi mladih u PGŽ-u, uključeni su:

 • Bernard Šešo, psih. – zaposlenik u DIP-u, voditelj analize podataka, radionice za mlade i drugo
 • Sanja Crnković – članica DIP-a, voditeljica prikupljanja statističkih podatka, grafičke obrade i dr.
 • Marta Berčić, prof.soc. – voditeljica projekta, zaposlenica u DIP-u

U izradu su izravno uključeni mladi, članovi Savjeta mladih PGŽ-a, koji su inicirali izradu programa, i Primorsko goranska županija, a tijekom izrade ćemo uključivati volontere, ključne dionike (udruge, ustanove i druge organizacije koji u svojim programima imaju programe za mlade), mlade iz različitih oblika djelovanja mladih i druge mlade koji žele doprinijeti unaprjeđenju položaja mladih.

Izrada programa za mlade je proces tijekom kojeg ćemo se približiti mladima kako bi pronašli najbolje mjere za unaprjeđenje njihovog života, a to je mozaik stručnih znanja i aktivnog sudjelovanja mladih u odlučivanju o predmetima koji se njih tiču. Ciljevi će biti usklađeni s 11 ciljeva EU strategije za mlade od 2019. do 2027.:

Connecting EU with Youth – povezivanje mladih
Equality of All Genders – jednakost spolova/rodova
Inclusive Societies – inkluzivna/uključiva društva
Information & Constructive Dialogue – informacije/informiranost  i konstruktivni dijalog
Mental Health & Wellbeing – mentalno zdravlje i blagostanje mladih
Moving Rural Youth Forward – unapređenje života mladih u ruralnim područjima
Quality Employment for All – kvalitetno zapošljavanje za sve
Quality Learning – kvalitetno učenje
Space and Participation for All – prostor i sudjelovanje za sve
Sustainable Green Europe – održiva Zelena EU/Hrvatska
Youth Organizations & European Programes  – EU-a s mladima – organizacije mladih i za mlade i programi za mlade 

Odvija se u fazama koje smo započeli 29.9.2020.:

1.Prikupljanje socio-demografskih podatka o mladima (Sanja) (kraj 9.2020.)

2. Priprema za komunikacijsku kampanju:

 • sastanci sa SM PGŽ: 30.9. sastanak sa SM PGŽ; 2.10. 2020. predstavljanje programa na Koordinaciji SM iz PGŽ (Marčelji)
 • medijski nastupi- kontinuirano (Vidi: https://dip.hr/program-za-mlade/)

3. Prilagodba protokola za intervju s organiziranim oblicima djelovanja mladih (udruge) (početak 10.2020.)

4. Izrada i prilagodba obrazaca za izradu proračuna za mlade: upućivanje svim JLS (početak 10.2020.)

5. Komunikacija s JLS i SM (kontinuirano)

6. Terenski rad – obilazak JLS-a radi informiranja mladih i početka provedbe te najave događanja:

 • Općina Lopar i Grad Rab, 8.10.2020. 

7. Prvi ciklus strukturiranog dijaloga s mladima (open method of coordination in the youth field) radionice/javni forumi, radne skupine

8. Drugi ciklus strukturiranog  dijaloga s mladima – analiza postignutih mogućnosti, rješenja i prednosti za sve cjeline (gradovi i općine)

9. Treći ciklus strukturiranog dijaloga s mladima – prijedlozi, kritike i analiza predloženih mjera i indikatora za praćenje

10. Javno savjetovanje zainteresirane javnosti

11. Prihvaćanje na Skupštini PGŽ-a

12. Izrada akcijskih planova

 

Ako ste osoba koja radi za mlade ili ste mlada osoba, javite nam se!  Trebate li podršku u zagovaranju interesa mladih ili kako pregovarati s donositeljima odluka, kako izraditi program rada savjeta mladih, kako iz programa za mlade/strategije izraditi akcijski plan, bilo koji savjet oko zapošljavanja, biranja škole i studija, ako ne znate što ćete … javite se! Imamo puno iskustva u tom području.

Naša voditeljica programa izradila je više priručnika za mlade upravo s ovim temama, a imamo puno iskustva u raznim programima za mlade. Neki od priručnika koje je naša voditeljica napisala upravo nakon završenih projekata za mlade su: 

Priručnik za mlade. Mladi u zajednici bez barijera ili nekaselokalniglasovicuju2015.finalezaweb

 

Obuhvaća sve programe i projekte u kojima sudjelujemo kao nositelji, partneri ili stručni suradnici, sudionici ili inicijatori aktivnosti kojima se zagovaraju interesi mladih svih skupina ove rizične i populacije pune potencijala. U okviru ovog programa već godinama smo prisutni u izradi strategija za mlade za koje izrađujemo metodologiju izrade, vodimo javne forume, analiziramo podatke o mladima (desk research), provodimo istraživanja, ali i predlažemo (pišemo) sam tekst strategije kao rezultat naših istraživanja i analiza potreba mladih i strukturiranog dijaloga s donositeljima odluka i ključnim dionicima.

Trenutno je u izradi nacionalni programa za mlade kojeg čekamo više godina: https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/MainScreen?entityId=13290.

Tako smo izradili za jedinice lokalne i regionalne samouprave više programa za mlade, dok smo u izradi nekoliko sudjelovali zastupajući različite skupine mladih.


2017/2018 Regionalni program za mlade Istarske županije

Projekt „Regionalni program za mlade Istarske županije“ provodi Istarska županija u partnerstvu s Udrugom mladih i Alumni FET iz Pule (https://www.alumni-fet-drmijomirkovic.hr/regionalni-program-za-mlade-istarske-zupanije/) te Udrugom za mlade Alfa Albona iz Labina (https://www.alfa-albona.hr/regionalni-program-za-mlade/), a nastao je na inicijativu Savjeta mladih Istarske županije. Projekt je financiran bespovratnim sredstvima Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku u iznosu od 52.500,00 kn, te sredstvima iz Proračuna Istarske županije u iznosu od 57.500,00 kn.

Izradu Programa inicirao je Savjet mladih IŽ, a u izradi programa sudjelovalo je više od 500 mladih, gradovi i općine IŽ, obrazovne i druge ustanove koje u svojim programima rade s mladima. Održano je više javnih foruma organiziranih prema područjima djelovanja za mlade, a rezultati istraživanja bili su na razmatranju u većina udruga mladih i za mlade. Iskustvo koje smo imali u radu s mladima neprocjenjivo je i obogatilo je naše djelovanje, a u samoj izradi sudjelovalo je više mladih iz partnerskih udruga i nezavisnih mladih zainteresiranih za analize i istraživanja o mladima.

 

Na sjednici Skupštine Istarske županije usvojen je Regionalni program za mlade Istarske županije:  https://www.istra-istria.hr/fileadmin/dokumenti/novosti/sjednice_skupstine_2017/10/10-08-Regionalni_program_mladi.pdf.

I dalje: https://www.facebook.com/rpmiz/ . 

U nastavku su poveznice na dio objava u medijima koji su pratili izradu ovog programa:

 


2016/2017 Lokalni program za mlade Grada Labina

Temeljem prikupljenih podataka iz više od 400 dokumenta i drugih izvora kroz skoro pa jednogodišnje razdoblje, koristeći se kvalitativnim i kvantitativnim metodama, u procesu analize problema i potreba mladih Labina, u nastavku se izdvajaju osnovne smjernice za razvoj politika za mlade u Gradu Labina. Iznose se zaključci nastali temeljem rezultata ovih analiza, a svrha predloženih mjera je dugoročno planirati unaprjeđenje i promjenu društvenog položaja mladih Labina, s naglaskom na aktivno uključivanje svih dionika, a posebno mladih. Kako bi se osiguralo praćenje provedbe definiraju se indikatori za praćenje (provedbe) i uspješnost (rezultata), a ukupno čine osnovne smjernice za izradu akcijskih provedbenih planova.

Više o tome ovdje:

Nositelj projekta je Grad Labin a partneri su Udruga za mlade Alfa Albona, dok je DIP izradio metodologiju, organizirao javne forume i druge načine strukturiranog dijaloga s mladim.

Vidi još: https://www.alfa-albona.hr/lokalni-program-za-mlade-grada-labina-na-javnoj-raspravi-do-17-srpnja-2015/https://radiolabin.hr/news_details.php?id=398

 


DIP na projektima iz područja NEET skupina – financirani iz EU fondova:

neodvršeno…

2019/2020

 

2019

 

2018

Youth centers fit for NEET, DIPŠ stručni suradnik na projektu ERASMS+ KA2, strateška partnerstva za mlade

 • Projekt „Informativni centri za mlade prikladni NEET sufinanciran je iz programa Erasmus+ Europske unije, Ključna akcija 2 kroz Nacionalnu agenciju za europske obrazovne programe i mobilnost, a provodila ga je Koalicija omladinskih organizacija SEGA iz Makedonije,  Regionalni info centar za mlade Rijeka iz Hrvatske i Stowarzyszenie Edukacja przez Internet iz Poljske. Cilj projekta je rad na inovativnom pristupu u identificiranju uzora za informiranje mladih o potrebama ljudi u NEET situaciji. Prevencija bi trebala biti prioritetna kako bi se izbjeglo povećanje broja mladih koji dolaze u NEET situaciju i razbijanje međugeneracijskog kruga socijalne isključenosti. Potreban je proaktivan pristup mladim organizacijama kako bi se osigurala rana intervencija kako bi se izbjeglo da mladi dođu u NEET situaciju. Jačanjem kapaciteta organizacija mladih, omladinskog rada i drugih oblika inkluzije osigurat ćemo korištenje njihovog potencijala za poticanje socijalne uključenosti mladih u NEET situaciji. Promicati i povećati dostupnost stručnog savjetovanja i usmjeravanja prilagođenih potrebama socijalno isključenih mladih u svim fazama njihova života. Kroz TOT će se mladi radnici upoznati s novim pristupom informiranju mladih NEET-ova. Kroz projekt je izrađen i online alat za mlade. 
 • Uloga DIP-a bila je provesti istraživanje o mladima u NEET situaciji, analizirati normativni okvir javnih politika za mlade iz ovog područja te pripremiti rezultate istraživanja za završnu konferenciju za mlade u Rijeci. 
 • https://www.facebook.com/YICfittoNEET
 • https://www.facebook.com/YICfittoNEET/videos/498558227301801/
 • https://www.facebook.com/YICfittoNEET/videos/490265334799901/

 

2014

Stručni smo suradnici na projektu “Snaga tolerancije – sprečavanje korupcije i nasilja u sportu” kojeg provodi udruga Regionalni info centar za mlade, Udruga za mlade Korak ispred, u suradnji s Transparency International Hrvatska i Društvom za istraživanje i potporu te uz potporu Ministarstva socijalne politike i mladih Republike Hrvatske, Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina, Vlade Republike Hrvatske  – izrada metodologije istraživanja, priprema materijala, analiza podataka, pisanje izvještaja i preporuka te izrada publikacije.

 

2013/2014

Stručni suradnici na EU projektu “Jadranska mladinska ideja”, IPA program (HR-SI) – voditeljica aktivnosti “Metodologija izrade i izrada lokalnog programa djelovanja za mlade Grada Poreča” (prikupljanje podatka za izradu, analiza kapacitiranosti organizacija civilnog društva (upitnik), priprema materijala za radionice (fokus grupe) s relevantnim dionicima; priprema javne rasprave, analiza prikupljenih podataka, priprema nacrta “Programa za mlade Grada Poreča)

 

2013/2014

Izrada metodologije za prikupljanje podatka i provedbu “Lokalnog programa za mlade” za Grad Poreč, EU projekt “Jadranski centri za mlade” (umrežavanje i uključivanje mladih), partneri Slovenija, Hrvatska; članica ekspertnog tima za izradu politika za mlade

 

Ostali programi

Doniraj i udomi

Udomljavanjem naših ukrasno-uporabnih predmeta sudjelujete u provedbi naših programa za mlade s teškoćama u razvoju i psihosocijalnom funkcioniranju. Mi ćemo vam zato pokloniti jedan ili više predemeta koje smo sami napravili.
Prijavi se

Kontaktirajte nas

Informacije

Adresa
 • Wenzelova 2/1
 • Rijeka, Hrvatska
 • OIB: 78171364712
 • MB: 4152115
 • ŽIRO RAČUN: ZAGREBAČKA BANKA
 • IBAN: HR7123600001102394295
Kontakt
 • Društvo za istraživanje i potporu je korisnik institucionalne podrške Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva za stabilizaciju i/ili razvoj udruge.