Volontiraj
Volontiraj
Doniraj
Doniraj
Pretraga
Pretraga
O nama

O nama

Tko smo mi?

Mi smo neprofitna organizacija, čije djelovanje je usmjereno dobrobiti zajednice, a posebno prema skupinama mladih s manje mogućnosti u odnosu na njihovu vršnjačku skupinu. U 2023. godini obilježavamo 10 godina djelovanja za osobe s invaliditetom, s naglaskom na mlade osobe s invaliditoetm koje izlaze iz obrazovnog sustava.

Društvo za istraživanje i potporu (DIP) osnovano je 2013. godine, s ciljem unaprjeđenja života građana, prevencije društvene isključenosti, promocije zdravog načina života, humanosti i solidarnosti, a prvenstveno za osobe s invaliditetom. Stručnjaci smo iz različitih područja, pa okupljamo psihologe, sociologe, pedagoge, umjetnike, liječnike, socijalne pedagoge, defektologe-rehabilitatore,  ali i osobe koje imaju puno entuzijazma i ljubavi za druge. Osnivačice DIP-a osobe su s velikim iskustvom u civilnom i javnom sektoru općenito te stručne suradnice na raznim projektima s puno sati volonterskog rada iza sebe. Poznavajući potrebe djece i mladih, posebno onih s manje mogućnosti,  među kojima su osobe s invaliditetom prioritetna skupina, želimo učiniti više kao grupa, nego što možemo učiniti kao pojedinci i staviti svoje znanje i iskustvo na raspolaganje zajednici.

Naše ideje i vrijednosti o društvenom uređenju i zajednici u kojoj živimo u 21. stoljeću, nisu samo naše, nego su zabilježene u civilizacijskim normativnim aktima, poput UN-ove deklaracije o ljudskim pravima https://narodne-novine.nn.hr/clanci/medunarodni/2009_11_12_143.html  ili  UN-ove konvencije o pravima osoba s invaliditetom, https://narodne-novine.nn.hr/clanci/medunarodni/2007_06_6_80.html  ili UN-ovih konvencija o pravima djeteta, https://www.unicef.hr/wp-content/uploads/2017/05/Konvencija_20o_20pravima_20djeteta_full.pdf , ali njihovu realizaciju u praksi teško ostvarujemo, u sporom i birokratskom okruženju, s nedovoljno brzim odgovorima na izazove, što onih iz zajednice ili onih iz sustava.

Društvo nepovjerenja u kojem živimo, društvo koje previše godina ne mijenja stara minimalistička ulaganja u zajednicu, zanemarivanje prava osoba kojima treba podrška i skrb, sporost “administracije”, inercija političkih odgovora – sve su to barijere s kojima smo se suočavali tijekom ovih 10 godina. Zato pružamo potporu onima koji ju trebaju, a naročito mladim osobama i osobama s invadilitetom. Volimo kada i drugi pružaju potporu nama!

Naše primarne ciljne skupine za koje djelujemo su mladi s teškoćama u razvoju i učenju (poput intelektualnih teškoća, disleksije, disgrafije i sl.), poremećajima u ponašanju (ADHD, iz spektra autizma i dr.), s teškoćama u psihosocijalnom funkcioniranju (kao posljedica mentalnih bolesti, kroničnih bolesti, emocionalnih problema i dr.) i odrasle osobe s invaliditetom s navedenim teškoćama, mladi nezaposleni i dr.

Jako nam je važno da učinimo sve kako bi pokrenuli pozitivne promjene u zajednici u kojoj živimo, ali i u širem društvenom okruženju. Zato su naše aktivnosti raznolike:

 

Stručni i programski tim za sve odluke – ljudi su naša najveća vrijednost!

Sve što radimo, radimo i odlučujemo kako ćemo raditi u projektnom ili programskom timu. Članovi projektnog/programskog tima su voditelji/ce pojedinih programa, bilo da su djelatnici ili članovi/volotneri iz DIP-a, ali i predstavnici partnera i suradnika (prema potrebi). Rezultati rada programskog tima i odgovornost za provedbu jesu odgovornost programskog tima koji odgovara Glavnom odboru, koji pak predstavlja izvršno tijelo DIP-a. Kada programski tim mora donijeti važnije odluke formalnijeg tipa, onda ih donosi Glavni odbor. Programi se planiraju uglavnom prema kalendaru akademske ili školske godine, jer su većina naših volontera studenti, a volonteri su izrazito važna karika u provedbi svih programa.

Od akademske godine 2014./2015. do 2017./2018. članovi/ice programskog tima bili su:

Marta Berčić, koordinatorica svih programa/projekata, Petra Štimac i Barbara Fistonić, obje socijalne pedagoginje, Ivona Trtanj Šneler, učiteljica i plivačica, pok. Andrea Vukašinović, predstavnica mladih iz programa, Damir Steinfl, voditelj radionice stripa i ilustracije, Tanja Sukiskas, soc. ped., voditeljica radionica dječje psihodrame, dr. Ivana Keller, mag.ekološke poljoprivrede i voditeljica aktivnosti u vrtu te Tanja Ćulumović i Marta Ban, asistentice koordinatorice programa. Povremeno su se konzultativno, kao stručni suradnici pridružili i liječnici i medicinska sestra iz KBC Rijeka: prof. Igor Prpić, dr.med., neurolog pedijatar; doc.dr. Srećko Severinski, dr.med.; doc.dr. Inge Vlašić Cicvarić, klinička psihologinja; Jelena Bagić, bacc.tech. med., i drugi stučnjaci. U tom periodu nam je vanjska evaluatorica bila doc. dr.sc. Nataša Vlah, soc.ped.

Od akadamske godine 2018./2019. do 2020./2021., to su:

Marta Berčić, koordinatorica programa, Ana Matković, učiteljica/plivačica, koju od 2020. mijenja Vinko Šešelja (naš novi voditelj plivanja), Bernard Šešo, mag. psihologije, Karmen Vučetić, mag. psihologije, Nela Bralić, bacc. art., Damir Steinfl, voditelj strip radionica, uz povremeno konzultativno uključivanje stručnih suradnica Petre Štimac i Barbare Fistonić, obje soc. pedagoginje te drugih stručnih suradnika iz redova partnera i suradnika. Sanja Crnković, naša informatička podrška u pozadini (od doma) je s nama kada god zagusti oko tablica, weba i sl. Tako usko surađujemo s Filozofskim fakultetom, posebno Odsjekom za pedagogiju s kojim surađujemo s izv. prof. Bojana Ćulum i doc. dr. Siniša Kušić. Iako je ta suradnja intenzivna od osnutka, formalno smo od 2022 godine ušli u “stručnu bazu” Sveučilišta u Rijeci. Oni su nam suradnici za uključivanje studenata na stručnu praksu u sklopu aktivnosti “učenje zalaganjem u zajednici” i druge kolegije, odnosno moduse uključivanja studenata u naš rad. Više o stručnoj bazi pogledajte na zasebnoj poveznici: https://dip.hr/strucna-baza-strucna-praksa-za-studente/

Akademske godine 2021./2022., 2022./2023. i 2023/2024, članovi programskog tima su:

Marta Berčić, voditeljica Dnevnog centra Prijatelji (socijalne usluge) i voditeljica programa (Opći odjel), Bernard Šešo, mag. psihologije, Karmen Vučetić, mag. psihologije, koji rade u Dnevnom centru Prijatelji na poslovima pružanja socijalnih usluga i psihoscijalne podrške, te Silvia Marković, mag.ped., koja radi u poludnevnom boravku. Od 2023. godine pridružila nam se i Veronica Vrhovnik, apsolventica psihologije, koje je u DIP-u provodila stručnu praksu i nastavila volonirati do zaposlenja, u listpadu 2023. godine. Naravno s nama u pozadini je i Sanja. Od 2022. godine su s nama i stručni suradnici: socijalni radnik, likovni i glazbeni terapeut, medicinska sestra, kinzeioterapeut i drugi stručnjaci. Broj naših suradnika sve se više povećava, pa smo ih 2020. godine počeli bilježiti na zasebnom dokumentu. O svim suradnicima s kojima surađujemo od pogledajte više na poveznici: https://dip.hr/novosti-2/

Kako postati član DIP-a?

Želiš li biti dio promjena u zajednici u kojoj živiš ili šire? Želiš li s nama stvarati “zajednicu koja brine”? Članovi DIP-a su osobe koje su svoje znanje i iskustvo podijelili s drugim dragim osobama koje žele dati podršku našim ciljevima djelovanja, a to je unaprjeđenje života marginaliziranih skupina i ostvarivanje ljudskih prava u pravednom i inkluzivnom društvu.

Želiš li dati svoj doprinos sprječavanju marginalizacije i socijalne isključenosti skupina građana kojima treba podrška? Svatko od nas može u nekim trenucima trebati podršku, a zato smo mi tu, i naša misija je dati socijalnu podršku onima koji ju trebaju!

Učlani se i preuzmi odgovornost za promjene! Članom postaješ nakon što odlučiš posvetiti se našoj misiji, više nego jednokratno. Time imaš prava i obveze. Naši volonteri mogu postati članovi na njihov zahtjev ili na prijedlog voditelja aktinvosti.

Možeš biti:

 1. redovni član – ispuni obrazac https://dip.hr/uclani-se/ i javit ćemo ti se!
 2. nominalni član  – vidi u statutu tko su nominalni članovi, aktivno sudjeluju, ali ne odlučuju – pristupnica za nominalne članove: DCP-_PRISTUPNICA nominalno članstvo 16.2.2023.
 3. podržavajući član, vidi u statutu
 4. počasni član, vidi u statutu.

O zaštiti privatnosti potvrdi na kraju GDPR suglasnost: https://dip.hr/gdpr/  ako pošalješ prijavu za članstvo putem web obrasca, ili ako dođeš do nas, i učinimo to “papirnato“.

Kod nas papirnato: IZJAVA_GDPR-3 IZJAVA_GDPR-3

Privola za korištenje podatka prikupljenih na ovoj stranci: Pročitaj i daj privolu za prikupljanje podataka 

 1. Godišnja članarina za redovne članove iznosi minimalano 13,27 eura godišnje. Redovni članovi mogu biti oslobođeni plaćanja članarine temljem odluke Glavnog odbora.
 2.  Mjesečna članarina za nominalne članove iznosi 13,27  eura (100kn), odnosno 159,24 eura godišnje (za korisnike socijalnih usluga – nominalne članove.)

Svi članovi mogu biti oslobođeni članarine temeljem osobnog zahtjeva, o čemu odlučuje Glavni odbor za svaku osobu zasebno. Iz članarina financiramo troškove režija i ostale troškove programa. Hvala Vam što redovito plaćate članarinu.

Podaci za plaćanje općom uplatnicom (u pošti ili banci):

Društvo za istraživanje i potporu
Wenzelova 2/1, 51000 Rijeka
IBAN: HR7123600001102394295 (ZABA)
MODEL: 00
POZIV NA BROJ: 12345678
OPIS PLAĆANJA: Članarina za tekući mjesec

U nastavku možete naći 2D bar kod za plaćanje članarine, koji možete skenirati putem aplikacije mobilnog bankarstva. U izborniku u aplikaciji pronađite opciju ‘skeniranje uplatnice’ / ‘skeniraj i plati’ / ‘skeniranje 2D bar koda’ / ‘slikaj i plati’ i sl.- aplikacija će sama popuniti sva polja osim iznosa – to popunjavate sami.

Bez volontera mi ne možemo!

Mi zagovaramo jednake mogućnosti za sve, slobodu izbora i ljudska prava i otvoreno društvo. Naše najveće bogatstvo i vrijednost su ljudi, naši volonteri, djeca i mladi s kojima radimo, kao i svi naši suradnici i donatori.

Kako postati volonter DIP-a pogledaj na poveznici: https://dip.hr/o-volontiranju/, a obrazac prijave je i tu: https://dip.hr/volontiraj/

Bez volontera mi ne možemo!

Mi zagovaramo jednake mogućnosti za sve, slobodu izbora, ljudska prava i otvoreno društvo. Naše najveće bogatstvo i vrijednost su ljudi; naši volonteri, djeca i mladi s kojima radimo, kao i svi naši suradnici i donatori.

Kako postati volonter DIP-a, pogledaj na poveznici  https://dip.hr/o-volontiranju/, a obrazac prijave je i tu: https://dip.hr/volontiraj/

Ispod se nalazi prvi amaterski video koji je napravila naša volonterka, pok. Andrea Vukašinović, mag. primarne edukacije; veslačica i velika prijateljica, mlada, velika žena, koja je započela volontirati u DIP-u još za vrijeme studija na Učiteljskom fakultetu, 2016. godine. Sudjelovala je u svim aktivnostima, na svim projektima, uključivala i druge volontere, svoje prijatelje veslače iz Veslačkog kluba Jadran, a svaki dan joj je bio “pun DIP-a”. Zbog svog izuzetnog doprinosa u radu s volonterima, radila je na radnom mjestu koordinatorice volontera od 2016. do 2017. godine, a kad smo ju htjeli prijaviti za nagradu za “najvolonterku” koju dodjeljuje Smart, Grad Rijeka i PGŽ, nije prihvatila, nego je napisala prijavu za druge volontere. Toliko skromnu i predanu mladu osobu rijetko se ima priliku upoznati, a bila je uzor  i mentor mnogim volonterima. Ponosni smo što je bila dio našeg života, a s nama je svaki dan, u mislima o onim malim i velikim stvarima i kada provodimo bilo koju aktivnost, sjetimo se “kako bi naša Andrea” to napravila. Svaki dan je nastojala unaprijediti našu misiju, stalno predano i veselo, odgovorno i poduzetno, dala je svoje srce DIP-u i “DIP-ovcima”, od pomaganja u pisanju projekata, pisanja izvještaja, do čišćenja, veselog pristupa i neumorne želje za učenjem. Andrea, volimo te, a zauvijek će tvoj smiješak, tvoja skromnost i prisutnost, tvoja kreativnost i predanost biti tu s nama. Kliknite na sliku i pogledajte Andrein video:

 

Ostale video uratke koje smo napravili, pogledajte na poveznici na našem youtube kanalu: https://www.youtube.com/channel/UCcvzUX6X4rVbXo3MLY_NpMw/videos

Za naš doprinos razvoju volonterstva, dobili smo i nagrade: 

 

Financiranje rada i prava osoba s invaliditetom 

Od osnutka, naše djelovanje financiraju različiti donatori; prvi prihodi su bili iz donacija nas samih, građana i tvrtki, a prvi prihodi iz proračuna stigli su iz Primorsko-goranske županije 2014. godine, a odmah potom, u 2015. godini, iz tadašnjeg Ministarstva socijalne potilike i mladih za trogodišnji mentorski program “Laboratorij životnih vještina Prijatelji”. Od tada širimo broj donatora, jer naše ciljeve nije moguće ostvariti kroz povremene akcije, nego je za naše primarne djelatnosti potrebno osigurati kontinuitet, kako u prostoru tako i troškovima. Više o donatorima pogledajte na poveznici: https://dip.hr/donatori-podupiratelji-prijatelji-sponzori/

S našim ciljevima, programima i problemima s kojima se svakodnevno susrećemo, upoznali smo javnost u emisijama Civilno društvo i Učionica, lokalne TV postaje KanalRi, a gostovali smo i na drugim medijima.

Emisija Civilno društvo od 30. travnja 2019.: https://www.youtube.com/watch?v=y43RFaU9Mhs

Emisija Učionica od 6. veljače 2020.: https://www.youtube.com/watch?v=SbQaRpXOkck 

Isto tako, o našim ciljevima i načinu rada možete saznati na poveznici: Dokumenti, iz Statuta DIP-a.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Share on Facebook

Kontaktirajte nas

Informacije

Adresa
 • Wenzelova 2/1
 • Rijeka, Hrvatska
 • OIB: 78171364712
 • MB: 4152115
 • Žiro račun: ERSTE & ST. BANK
 • IBAN: HR68 2402 0061 1011 8082 8