Volontiraj
Volontiraj
Doniraj
Doniraj
Pretraga
Pretraga

Digitalna (ne)pismenost i (ne)sigurnost

PROGRAMI TEHNIČKE KULTURE 2. INFORMATIKA ZA OSI

Digitalna (ne)pismenost i (ne)sigurnost je, u doba pandemije virusa COVID19,  dovela do promjena u ponašanju i do još veće važnosti, ali i zlouporabe digitalnog svijeta. EU u svojim javnom politikama uviđa važnost digitalnog obrazovanja za sve skupine.

Stoga je na razini EU donesen “plan za digitalno obrazovanje za sve” – Mišljenja Europskog odbora regija – Akcijski plan za digitalno obrazovanje 2021.–2027. Između ostalog, “poziva Europsku komisiju da aktivno promiče pravo osoba s invaliditetom na uključivo digitalno obrazovanje, te potiče Komisiju i države članice da utvrde značajke digitalnog obrazovanja, koje su osmišljene i prilagođene osobama s invaliditetom, ulažu u njih i međusobno ih dijele; potrebe ranjivih skupina za obrazovanjem i vještinama također treba uzeti obzir, i na njih treba odgovoriti osiguravanjem jednakog pristupa visokokvalitetnom osnovnom obrazovanju” https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020IR4769&from=PL

Republika Hrvatska se pridružila inicijativama javnih politika EU, te uvela više promjena u posljednjih nekoliko godina, kako bi osobe s invaliditetom povećale digitalnu pismenost i sigurnost, te tako doprinijela uključenosti ovih skupina:

“Digitalna pristupačnost jest praksa prilagodbe mrežnih stranica, mobilnih aplikacija i ostalih digitalnih sadržaja i usluga kako bi im svi korisnici mogli pristupiti, koristiti ih i razumjeti bez obzira na vizualne, slušne, motoričke ili kognitivne poteškoće (privremene ili trajne).
Digitalna pristupačnost polazi od četiri osnovna načela koja zahtijevaju da svi korisnici, bez obzira na svoje mogućnosti, mogu:

 • percipirati informacije i sastavne dijelove korisničkog sučelja (mogućnost opažanja)
 • upravljati korisničkim sučeljem (operabilnost)
 • razumjeti informacije i način rada korisničkog sučelja (razumljivost)
 • pristupiti sadržaju bez obzira na tehnologiju (stabilnost).

U Republici Hrvatskoj načela digitalne pristupačnosti ugrađena su u Zakon o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora („Narodne novine“, broj 17/2019). Tijela javnog sektora dužna su prilagoditi svoje digitalne sadržaje, kako bi se stvorilo uključivo društvo, koje svima daje jednake mogućnosti za primanje, slanje i korištenje informacija u digitalnom okruženju. Zakon o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora dostupan je i kao audio zapis.“

Naš doprinos: Informatika za osobe s invaliditetom u “Dnevnom centru Prijatelji“

1. DIP I TI, UZ IT!  Mala škola informatičke i virtualne pismenosti te virtualne sigurnosti za osobe s invaliditetom!

Poznavanje korištenja IT i komunikacijskih uređaja u svakodnevnom životu je važno za mlade iz socijalno isključenih skupina i osobe s invaliditetom. Kako bi svladali osnovne tehnike korištenja IT i komunikacijskh uređaja za jednostavne operacije korisne u svakodnevnom životu koje mogu ujedno i unaprijediti kvalitetu njihovog života započeli smo s pilot testiranjem osobnih vještina naše ciljne skupine. Nakon uvida u potrebe, oblikovali smo program osposobljavanja za digitalne kompetencije za ove skupine. Rezultati pilota su pokazali kako imaju mogućnosti povećati svoje kompetencije kako bi mogli koristiti aplikacije u terapijske i edukativne svrhe, a koje im mogu unaprijediti kvalitetu života.  Isto tako, naši volonteri i studenti na praksi često pomažu korisnicima oko pametnih telefona, računala, pretraživanja Interneta, ili pisanja prezentacija ili zadaća za korisnike centra Izvor koji su uključeni u naš program. Studenti i volonteri, mladi, tako biti uključeni u mentorski vršnjački rad, čime će i oni steći i digitalne i pedagoške kompetencije i pridonijeti osnaživanju digitalnih kompetencija iz područja tehničke kulture, informatike i komunikacija. Cilj ove aktivnosti je povećati praktična znanja i vještine o načinima korištenja IT tehnologije (računalo, printer, ekran, tipkovnica), osnovnih aplikacija te sigurnog pretraživanja interneta a posebno društvenih mreža. Osobe iz ovih ciljnih skupina su ranjive na prevare, upravo zbog svojih teškoća, pa nam je cilj osnažiti ih što je više moguće. 

Plan rada na programu: 

 • Radionice upoznavanja sa hardwerom ili dijelovima IT i komunikacijskih uređaja (mobiteli, tableti) za mlade s teškoćama u razvoju i djecu i mlade, tipkovnica, miš, ekran, printer; punjač, kartica, ekran); rastavljanje na dijelove, sastavljanje i uključivanje računala, spajanje dodatnih aparata (printer)
 • Osnovne korištenja bazičnih programa: instaliranje osnovnih programa, korištenje osnovnih paketa za rad (Word, Office – dokumenti, pisanje, čitanje, pisanje, čitanje, slanje maila)
 • Osnove korištenja mobilnih i pametnih telefona, spremanje fotografija i dr.
 • Sigurno korištenje Interneta i društvenih mreža za ciljne skupine – sigurnost: odgovaranje na pozive s nepoznatih brojeva, nepodobne stranice, roditeljska sigurnost; nepoznati “prijatelji” i sl.
 • Pilotiranje i testiranje stečenih kompetencija: natjecanje o poznavanju rada na računalu za  mlade s teškoćama.            Voditelji: Sanja Crnković, certificirani ECDL ispitivač, informatičarka, članica i volonter; Bernard Šešo, psiholog i drugi;  Uključeno: 30 korisnika DIP-a i drugi zainteresirani građani i osobe s invaliditetom.

                                       2. Razvoj aplikacije za osobe s invaliditetom

U ovom projektu  oblikuje se plan nacrta s varijablama (ciljevima, rezultatima) za razvoj aplikacije za “svaki dan” za ciljnu skupinu. Rezultati praćenja potreba i analiza učinkovitosti programa pokazali su da treba sustavno raditi na unaprjeđenju njihovih kompetencija i koristiti digitalnu tehnologiju u svrhu unaprjeđenja kvalitete života socijalno isključenih skupina.  Naime, osobe s invaliditetom, od kojih osobe s poremećajima iz spektra autizma i ostalih kombiniranih teškoća, kvalitetnije žive i aktivnije sudjeluju u samostalnom životu ako imaju strukturirano vrijeme (detaljan plan svakog dana) te podršku u tome. Kako će to izgledati, strpite se još malo!

 • Razvoj plana nacrta elementa za razvoj aplikacije pod radnim nazivom “plan za svaki dan“ za mlade s teškoćama i ostale socijalno isključene osobe – suradnja s apsolventom studija računarstva na Tehničkom fakultetu u Rijeci i stručnjaka psihologa. Ove godine planiramo razviti što više elementa strukture aplikacije. O čemu se zapravo radi, čuti ćete kad krenemo u pilotiranje.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
 • DIP je u stručnoj bazi i surađuje već godinama s Veleučilištem i Sveučilištem u Rijeci u postavljanju izazova za studente – društveno korisno učenje (service learning)  (tako je nastala još jedna aplikacija za administriranje izvještavanja i ostalih evidencija koju udruga mora voditi – diplomski rad studenta Veleučilišta. VM.)
 • Na projektu u 2023. godini surađivali smo s Tehničkim fakultetom, odnosno apsolventom Denijem Klen, uz njegovog kolegu M. Petranovićem, a izrada aplikacije je uz mentorstvo profesora bila  studentski rad.
 • U 2023. godini ove aktivnosti je financirala Primorsko-goranska županija, UO za kulturu, tehničku kulturu i sport.
Share on Facebook

Kontaktirajte nas

Informacije

Adresa
 • Wenzelova 2/1
 • Rijeka, Hrvatska
 • OIB: 78171364712
 • MB: 4152115
 • Žiro račun: ERSTE & ST. BANK
 • IBAN: HR68 2402 0061 1011 8082 8