A A A Black and white icon Change contrast icon
Volontiraj
Volontiraj
Doniraj
Doniraj
Pretraga
Pretraga

Digitalna (ne)pismenost i (ne)sigurnost

dovršiti …

Digitalna (ne)pismenost i (ne)sigurnost je, u doba pandemije virusa COVID19,  dovela do promjena u ponašanju i do još veće važnosti, ali i zlouporabe digitalnog svijeta. EU u svojim javnom politikama uviđa važnost digitalnog obrazovanja za sve skupine.

Stoga je na razini EU donesen “plan za digitalno obrazovanje za sve” – Mišljenja Europskog odbora regija – Akcijski plan za digitalno obrazovanje 2021.–2027. Između ostalog, “poziva Europsku komisiju da aktivno promiče pravo osoba s invaliditetom na uključivo digitalno obrazovanje, te potiče Komisiju i države članice da utvrde značajke digitalnog obrazovanja, koje su osmišljene i prilagođene osobama s invaliditetom, ulažu u njih i međusobno ih dijele; potrebe ranjivih skupina za obrazovanjem i vještinama također treba uzeti obzir, i na njih treba odgovoriti osiguravanjem jednakog pristupa visokokvalitetnom osnovnom obrazovanju” https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020IR4769&from=PL

Republika Hrvatska se pridružila inicijativama javnih politika EU, te uvela više promjena u posljednjih nekoliko godina, kako bi osobe s invaliditetom povećale digitalnu pismenost i sigurnost, te tako doprinijela uključenosti ovih skupina:

“Digitalna pristupačnost jest praksa prilagodbe mrežnih stranica, mobilnih aplikacija i ostalih digitalnih sadržaja i usluga kako bi im svi korisnici mogli pristupiti, koristiti ih i razumjeti bez obzira na vizualne, slušne, motoričke ili kognitivne poteškoće (privremene ili trajne).
Digitalna pristupačnost polazi od četiri osnovna načela koja zahtijevaju da svi korisnici, bez obzira na svoje mogućnosti, mogu:

 • percipirati informacije i sastavne dijelove korisničkog sučelja (mogućnost opažanja)
 • upravljati korisničkim sučeljem (operabilnost)
 • razumjeti informacije i način rada korisničkog sučelja (razumljivost)
 • pristupiti sadržaju bez obzira na tehnologiju (stabilnost).

U Republici Hrvatskoj načela digitalne pristupačnosti ugrađena su u Zakon o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora („Narodne novine“, broj 17/2019). Tijela javnog sektora dužna su prilagoditi svoje digitalne sadržaje, kako bi se stvorilo uključivo društvo, koje svima daje jednake mogućnosti za primanje, slanje i korištenje informacija u digitalnom okruženju.Zakon o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora dostupan je i kao audio zapis.“

Share on Facebook

Kontaktirajte nas

Informacije

Adresa
 • Wenzelova 2/1
 • Rijeka, Hrvatska
 • OIB: 78171364712
 • MB: 4152115
 • ŽIRO RAČUN: ZAGREBAČKA BANKA
 • IBAN: HR7123600001102394295
 • Društvo za istraživanje i potporu je korisnik institucionalne podrške Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva za stabilizaciju i/ili razvoj udruge.