Volontiraj
Volontiraj
Doniraj
Doniraj
Pretraga
Pretraga

O programu ESF EDUKOSI.TURIZAM – edukacije za osobe s invaliditetom u turizmu

Projekt  EDUKOSI.TURIZAM-EDUKACIJE ZA OSOBE S INVALIDITETOM U TURIZMU financira se iz Europskog socijalnog fonda u okviru Poziva Poboljšanje pristupa ranjivih skupina tržištu rada u sektoru turizma i ugostiteljstva II kojeg je objavilo Ministarstvo turizma i sporta, a provodi se u okviru Operativnog programa  Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. Odobrena ukupna vrijednost projekta je 1.240.441,74 kn, a financirat će se u 100%-tnom iznosu ukupnih prihvatljivih izdataka projekta.

Pučko otvoreno učilište Poreč https://www.poup.hr/projekti-eu-a/edukositurizam/je nositelj, a partneri na projektu su: Društvom invalida Poreč https://drustvo-invalida-porec.hr, DANTE – ustanovom za obrazovanje odraslih Rijeka,https://dante-ri.hr Društvom za istraživanje i potporu Rijekahttps://dip.hr/ i Mini karavan servis d.o.o. – Polidor kamp Funtana.

Projekt traje 20 mjeseci. Početak Projekta je 11.03.2022. i traje do 11.10.2023.

Opis projekta

Kroz projekt EDUKOSI.TURIZAM pružat će se socijalne usluge za 110 osoba s invaliditetom kroz unaprjeđenje i provedbu obrazovnog programa Osposobljavanje za poslove internet prodaje u turizmu, provedbom treninga za razvoj socio-emocionalnih vještina te profesionalnog usmjeravanja i savjetovanja s ciljem integracije OSI na tržište rada. Za osiguravanje kvalitetne i stručne edukacije, razvija se i provodi  program usavršavanja predavača i mentora u radu s OSI. Razvojem digitalne platforme-tržište rada i obrazovanja za OSI, te kroz događaje za poslodavce, promiče se pristup tržištu rada u sektoru turizma i ugostiteljstva.

Projekt rješava problem nezaposlenosti OSI djelom uzrokovane neodgovarajućim obrazovnim programima i nedovoljnim kompetencijama za rad. Suočavaju se s nejednakim mogućnostima u obrazovanju i zapošljavanju kao najvažnijih aspekata stjecanja neovisnosti, financijske i materijalne sigurnosti te samoostvarenja. Sudjelovanje OSI u svijetu rada bitan je čimbenik njihove socijalne (re)integracije.

Ciljevi projekta:

 1. Razvoj i stjecanje stručnih znanja osoba s invaliditetom potrebnih za rad u sektoru turizma i ugostiteljstva kroz razvoj i provedbu programa osposobljavanja te organiziranu praktičnu nastavu na radnom mjestu kod poslodavca
  Izradom programa osposobljavanja za OSI, dizajniranog po potrebama poslodavaca u sektoru turizma i ugostiteljstva te provođenjem istog promovira se i otvara pristup tržištu rada za OSI. Internet prodaja je u porastu te su zanimanje i obrazovni program konkurentni i usklađen sa suvremenim trendovima. Istraživanjem potreba OSI program će biti prilagođen njihovim potrebama i mogućnostima. Provedbom konkurentnog programa povećava se zapošljivost ciljane skupine, ostvaruje se jačanje ljudskog potencijala u sektoru, i povećava se kvaliteta života zajednice.
 2. Poboljšanje i unaprijeđenje stručnih i andragoških znanja stručnjaka iz turističko-ugostiteljskog sektora, odnosno predavača i mentora za rad s osobama s invaliditetom
  Kako bi se osigurala kvalitetna i ciljanoj skupini prilagođena provedba programa osposobljavanja razvija se i provodi program usavršavanja za predavače i mentore za rad s osobama s invaliditetom. Unaprijeđenim stručnim i andragoškim znanjima nastavno osoblje u mogućnosti je osigurati kvalitetno usvajanje znanja i vještina iz sektora turizma i ugostiteljstva te time povećati zapošljivost OSI, njihovu integraciju na tržište rada i smanjenje nezaposlenosti.
 3. Promocija pristupa tržištu rada u sektoru turizma i ugostiteljstva za osobe s invaliditetom
  Izradom digitalne platforme kao inovativnog pristupa tržištu rada za OSI promovira se i podiže pristupačnost sektora turizma i ugostiteljstva za OSI, time što povezuje OSI koje traže zaposlenje, poslodavce s ponudom poslova za OSI, te ustanove za obrazovanje odraslih, s ponudom obrazovanja prilagođenog osobama s invaliditetom. Organizacijom radionica i okruglog stola za poslodavce promovira se zapošljavanje osoba s invaliditetom u sektoru turizma i ugostiteljstva.

 

Linkovi:
www.strukturnifondovi.hr
www.esf.hr

 

 

 

 

 

 

Ostali programi

Doniraj i udomi

Udomljavanjem naših ukrasno-uporabnih predmeta sudjelujete u provedbi naših programa za mlade s teškoćama u razvoju i psihosocijalnom funkcioniranju. Mi ćemo vam zato pokloniti jedan ili više predmeta koje smo sami napravili.  
Prijavi se

Kontaktirajte nas

Informacije

Adresa
 • Wenzelova 2/1
 • Rijeka, Hrvatska
 • OIB: 78171364712
 • MB: 4152115
 • Žiro račun: ERSTE & ST. BANK
 • IBAN: HR68 2402 0061 1011 8082 8