Volontiraj
Volontiraj
Doniraj
Doniraj
Pretraga
Pretraga
Oznake pristupačnosti mrežnih stranica dip.hr

Oznake pristupačnosti mrežnih stranica dip.hr

Listopad 2023.

U tijeku je i preprema “easy-to-read” tekstova prilagođenih osobama s invaliditetom, tekstova koji su razumljivi osobama koje slabo govore hrvatski ili engleski jezik te osobama koje imaju intelektualne i druge teškoće pri čitanju,  u skladu s Europskim standardima za izradu lako razumljivih informacija. https://www.inclusion-europe.eu/wp-content/uploads/2017/06/HR_Information_for_all.pdf

Pri izradi tekstova ćemo se koristiti Vodičem za izradu lako razumljivih tekstova. https://www.inclusion-europe.eu/easy-to-read-standards-guidelines/,

Je li vaš ili naš dokument prilagođen i lako razumljiv, testirajte s ovom listom za procjenu: https://www.inclusion-europe.eu/wp-content/uploads/2020/06/Easy-to-read-checklist-Inclusion-Europe.pdf

 

IZJAVA O PRISTUPAČNOSTI

Mrežna stranica dip.hr je mrežna stranica udruge Društvo za istraživanje i potporu (DIP) koja primarno djeluje za osobe s invaliditetom. Nastojimo svoje mrežne stranice učiniti pristupačnim u skladu sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora („Narodne novine“, broj 17/19; dalje u tekstu: Zakon o pristupačnosti) kojim se prenosi Direktiva (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. listopada 2016. o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora (SL L 327 od 2. prosinca 2016.). Iako nemamo zakonsku obavezu za isto, nastojimo biti primjer dobre prakse za druge organizacije i pravna tijela.  Ova izjava o pristupačnosti primjenjuje se na internetske stranice na mrežnom mjestu www.dip.hr

Stupanj usklađenosti 

Ove internetske stranice u većoj mjeri su usklađene sa Zakonom o pristupačnosti internetskih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora te Smjernicama CARNET-a za osiguravanje digitalne pristupačnosti koje su pregledane i odobrene od strane nacionalnih krovnih udruga osoba s invaliditetom.

Postavljanjem UserWay plug-ina za pristupačnost ispunjena je većina zahtjeva europske norme EN 301 549 V2.1.2 (2018-08).

 Priprema ove izjave o pristupačnosti

Ova je izjava sastavljena u listopadu 2023. godine. Metoda upotrijebljena za pripremu izjave je samoprocjena, koju je provela udruga DIP.

 Povratne informacije i podaci za kontakt 

U slučaju da korisnik treba informacije koje su na mrežnim stranicama dip.hr objavljene u nepristupačnom obliku, ili je primijetio neusklađenosti koje nisu obuhvaćene opisom iz stavke Nepristupačan sadržaj, korisnik se može javiti:

  • putem e-pošte na adresu [email protected]
  • putem telefona na broj 091 5580920 u radnom vremenu od 8 do 16 sati
  • poštom na adresu Wenzelova 2, Rijeka.

Svaka primjedba i prijedlog za povećanje pristupačnosti nam je važna kako bi mogli unaprijediti pristupačnost različitim potrebama korisnika. Udruga DIP se opredijelila za odgovornu komunikaciju s korisnicima, pa je donijela odluku o osiguravanju pristupačnosti i obvezi odgovora na sva pitanja koja mogu unaprijediti pružanje informacija te je stoga dužna na upit, obavijest ili zahtjev korisnika odgovoriti u roku od 15 dana od dana primitka; ili ga u istom roku, uz detaljno obrazloženje razloga koji zahtijevaju odgodu, obavijestiti o naknadnom roku u kojem će na iste odgovoriti.

Postupak praćenja provedbe propisa 

Tijelo nadležno za praćenje usklađenosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora sa zahtjevima pristupačnosti i nadzor nad provedbom Zakona o pristupačnosti je Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske. Udruga DIP nije tijelo javnog sektora, pa nema obavezu osiguravanja pristupačnosti, ali smatramo iznimno važnim da što više pravnih tijela/organizacija koje djeluju u civilnom ili privatnom sektoru, bude što pristupačnije osobama s invaliditetom, kako bi im i informacije koje su od interesa za njih bile što dostupnije i pristupačnije.

 

 

 

Share on Facebook

Kontaktirajte nas

Informacije

Adresa
  • Wenzelova 2/1
  • Rijeka, Hrvatska
  • OIB: 78171364712
  • MB: 4152115
  • Žiro račun: ERSTE & ST. BANK
  • IBAN: HR68 2402 0061 1011 8082 8