A A A Black and white icon Change contrast icon
Volontiraj
Volontiraj
Doniraj
Doniraj
Pretraga
Pretraga
ERASMUS+ KA220: R(AE)L INCLUSION – Training educators for working with adults with learning and behavioural difficulties and disabilities

ERASMUS+ KA220: R(AE)L INCLUSION – Training educators for working with adults with learning and behavioural difficulties and disabilities

  • 02.12.2022
  • DRUŠTVO

DIP – Društvo za istraživanje i potporu je koordinator projekta “R(AE)L INCLUSION – osposobljavanje edukatora za obrazovanje odraslih za rad s odraslim osobama s teškoćama u učenju i ponašanju i ostalim kombiniranim teškoćama.

Projekt je, u najvećem iznosu od 250.000 eura, odobren u okviru programa ERASMUS+, KA220 Agreement Number: 2022-1-HR01-KA220-ADU-000085871:  koordinacijska partnerstva za obrazovanje odraslih.

Trajanje projekta: od 1.10.2022. do 30.9.2024. Partneri na projektu su:

Association Euni PartnersBlagoevgrad,  Bugarska https://eunipartners.com

DOMSPAIN SLU,  Reus, Španjolska,  https://domspain.es/en/home

Ustanova za obrazovanje odraslih Dante, Rijeka, Hrvatskahttps://dante-ri.hr

ZEWELEPE CONSULTANTS LIMITED,  Limassol, Cipar  – https://zewelepe.eu

edEUcation SAS Les Contamines Montjoie, Francuska, http://www.edeucation.co

Glavni ciljevi projekta su:

  1. Izjednačiti mogućnosti učenja i obrazovanja odraslih s teškoćama u učenju i ponašanju.
  2. Pružiti podršku i osposobljavanje edukatorima odraslih osoba s teškoćama u učenju i ponašanju – odgovor na potrebe odraslih s teškoćama.
  3. Povećati  sposobnost edukatora odraslih, koji osposobljavaju odrasle osobe s teškoćama, u cilju prilagodbe nastavnog procesa njihovim potrebama.
  4. Poticati stvaranje inkluzivnog okruženja unutar sustava obrazovanja odraslih.

Glavne ciljne skupine u projektu su:

– odrasle osobe između 25 i 65 godina is teškoćama, koje imaju jednu ili više od sljedećih teškoća: ADHD, iz spektra autizma, intelektualne teškoće, teškoće u učenju (disleksija, disgrafija), kombinirane poteškoće, odrasle osobe s teškoćama u učenju i teškoćama u ponašanju

– edukatori / nastavnici koji rade u obrazovnim ustanovama za obrazovanje odraslih – važni akteri u nastavnom procesu, imaju ulogu facilitatora, komunikatori, savjetnici u radu s različitim skupinama učenika, koji trebaju poznavati tehnike i metode kojima se osigurava uključenost svakog učenika, uključujući odrasle osobe s invaliditetom.

Sastanci se održavaju redovno više puta mjesečno, a uživo se održavaju sastanci prema planu:

  1. Rijeka, Croatia  23.11.2022. godine – 1. sastanak partnera TNM1 

  2. Reus, Španjolska, 3. i 4. 5.2023. – 2. sastanak partnera TNM 2.:

Izrađujemo informacije za javnost i na newsletteru i lecima:

Leci:  RAEL INCLUSION-Brochure2

RAEL INCLUSION-Brochure2.pdf

Newsletter: R(AE)L INCLUSION Newsletter_1

HR_R(AE)L INCLUSION Newsletter_1.pdf

Na Facebook stranici projekta, možete pratiti aktivnosti i informacije o temama kojima se bavimo. https://www.facebook.com/RaelInclusion/

Share on Facebook

Još novosti

Doniraj i udomi

Udomljavanjem naših ukrasno-uporabnih predmeta sudjelujete u provedbi naših programa za mlade s teškoćama u razvoju i psihosocijalnom funkcioniranju. Mi ćemo vam zato pokloniti jedan ili više predemeta koje smo sami napravili.
Prijavi se