Volontiraj
Volontiraj
Doniraj
Doniraj
Pretraga
Pretraga
ERASMUS+ GOOD JOB – osposobljavanje odgojno obrazovnih djelatnika za premošćivanje jaza između škole, zaposlenja i odrasle dobi za mlade s teškoćama u učenju

ERASMUS+ GOOD JOB – osposobljavanje odgojno obrazovnih djelatnika za premošćivanje jaza između škole, zaposlenja i odrasle dobi za mlade s teškoćama u učenju

Good Job! je projekt koji je  financiran iz  ERASMUS+ program, KA220 n° : 2023-1-FR01-KA220-VET-000156509, a provode ga:

Partneri:

  • Društvo za istraživanje i potporu (DIP), Rijeka, Croatia – http:/dip.hr

  • SLU Jabok – Vyssi odborna skola socialne pedagogicka a teologicka, Praha 2 Hlavní město Praha, Chech Republic  –www.jabok.czDOM

  • Associazione Ergon a favore dei Sordi.Piemonte, Pianezza (TO) http://ergon4deaf.org

  • DOMSPAIN SLU, Cataluña, SPAIN, REUS –  www.domspain.eu

Projekt traje od 1.9.2023. do 31.8..2025. godine (s odgodom/produžetkom od 2 mjeseca), a prijavljen je u Francuskoj, Agence Erasmus+ France / Education et Formation, u vrijednosti od 250.000 eura.

Cilj projekta Good Job! podržati je mlade s teškoćama u učenju na prijelazu iz škole u odraslu dob i zapošljavanje. Projekt omogućava odgojno obrazovnim djelatnicima  da identificiraju potencijal i teškoće kod mladih, kako bi se osnažili  kao “mentori tranzicije”.

“Mentori tranzicije” će  podržavati  mlade  kroz podučavanje i mentorstvo te na koncu  dopinijeti  i olakšati održive i inkluzivne politike tranzicije između srednje školskih obrazovnih ustanova  i društveno odgovornih poslodavaca.

Do kraja projekta ćemo izraditi “Alat za procjenu  kompetencija i životnih vještina mladih osoba s invaliditetom koje doprnose zapošljivaosti”. Taj alat će usmjeravati odgojno obrazovne djelatnike  da koriste prilagođeni Coaching i Mentorski program kako bi potaknuli zapošljivost učenika.Konačno, kako bi unaprijedili tranzicijske politike u ustanovama za osposobljavanje i uključivanje na radna mjesta, Transition Mentor’s Toolkit i Sustainability Pack za organizacije bit će osmišljeni tako da se olakša međuinstitucionalna primjena “Good Job!“ pristupa.

U Europskoj uniji se načelo jednakog tretmana smatra temeljnim načelom,  a artikulirano u članku 2. Ugovora o EU i članku 21. Povelje EU o temeljnim pravima. Tijekom proteklih desetljeća, EU, UN i Vijeće Europe razvili su i/ili ojačali standarde o nediskriminaciji i jednakosti.
Vjerojatnije je da će mladi s teškoćama u razvoju i učenju  imati podršku dok su u školi, a  dodatni  i individualni planovi i podrška su se pokazali učinokovitim.  Za učenike u specijalnim školama ovaj individulaizirani pristup još je intenzivniji. Takvi učenici imaju elemente zaštite dok su u školi, no oni nisu nužno dostupni u zajednici ili radnoj snazi. To znači da prijelaz iz škole u život odraslih i zaposlenje može biti posebno izazovan.
U Izvješću Europske agencije za obrazovanje učenika s teškoćama u razvoju i inkluzivno obrazovanje je istaknuto da su se izazovi  s kojima se suočavaju učenici s teškoćama u učenju na prijelazu iz škole u posao prisutni u cijeloj Europi. Oni uključuju loš pristup kontinuiranom obrazovanju i osposobljavanju, odvojeno strukovno osposobljavanje koje dovodi do neadekvatnih kvalifikacija, više stope nezaposlenosti te niske težnje i očekivanja. To ilustrira zašto je ovo pitanje važno sada, diljem Europe i u pojedinačnim partnerskim zemljama.
Projekt okuplja konzorcij od pet partnera iz pet zemalja koji su uključeni u pružanje podrške mladima sa teškoćama u učenju/razvoju u početnom strukovnom obrazovanju i osposobljavanju, obrazovanju odraslih, školskom obrazovanju i radu s mladima. Bavit ćemo se pronalaskom rješenja na izazove poput:  kako razviti emocionalnu otpornost za upravljanje promjenama, novim iskustvima i očekivanjima drugih, istražit će se različiti pristupi u kontekstu zemalja partnera: Francuske, Italije, Španjolske, Hrvatske i Češke. Projekt će se baviti ulogom kurikuluma u pripremi za odraslu dob, radnom praksom i društvenim mogućnostima, te informacijama, savjetima i usmjeravanjem. Ciljane skupine bit će dobni raspon od 14 do 21 godine s posebnim naglaskom na osobe starije od 16 godina.
Ovaj smo projekt nazvali “Good Job! /“Dobar posao!” jer svi naši polaznici imaju jednako pravo na uključivanje, podršku u prijelazu u odraslu dob i zapošljavanje te na osiguravanje određenog stupnja samostalnosti kako bi našli dobar posao primjeren mogućnostima.

Ciljne skupine su:

1. Fokus je na mladim s teškoćama u učenju i ponašanju, odnosno  oosbama s invaliditetom,  između 14 i 21 godine koji imaju jednu ili više od jedne od sljedećih poteškoća: ADHD, autizam, intelektualne poteškoće, poteškoće u učenju (npr. disleksija, disgrafija), kombinirane poteškoće i drugo.
Nakon izlaska iz obrazovnog sustava prijeti im socijalna isključenost, depresija i pasivno sudjelovanje u društvu jer ni obvezno obrazovanje ni obrazovanje odraslih nisu dovoljno kompetentni i prilagođeni njihovim potrebama. Ili su smješteni u posebne ustanove ili borave sa svojim obiteljima, ali je evidentna potreba da se uključe u preventivne programe prije nego što napuste obrazovni sustav.
Potrebno je usavršavati njihova znanja i kompetencije, osnaživati ih i stvarati mogućnosti za zapošljavanje, što vodi samostalnom životu i zadovoljenju osnovnih ljudskih potreba.
2. Odgojno obrazovni djelatnici/edukatori koji rade u specijalnim školama/srednjim školama koji predaju u različitim obrazovnim programima (formalnim/neformalnim) za mlade učenike različite dobi. Edukatori su važni akteri u nastavnom procesu jer, osim u poučavanju sadržaja, imaju značajnu ulogu u uspostavljanju interakcije s učenicima te u pružanju individualne podrške svakom učeniku kako bi maksimalno iskoristio svoje potencijale i postigao ishode učenja. U svom svakodnevnom radu s različitim skupinama učenika imaju mnogo različitih uloga. Oni su facilitatori, komunikatori, mentori ili treneri, a ponekad čak i savjetnici za svoje učenike. Važno je učitelje osnažiti odgovarajućim tehnikama i metodama kako bi se osigurala uključenost svakog učenika i olakšao inkluzivni nastavni proces.

Ovaj projekt je dosadašnjim iskustvom partnerskih organizacija u radu s mladima s teškoćama u učenju te rezultatima mentorskog programa Prijatelji kojeg provodi DIP od 2014. godine.

Za sadržaj ove mrežne stranice (dip.hr)  odgovorna je udruga i ni u kom slučaju se nije odovornost EU Komisije.

Share on Facebook

Kontaktirajte nas

Informacije

Adresa
  • Wenzelova 2/1
  • Rijeka, Hrvatska
  • OIB: 78171364712
  • MB: 4152115
  • Žiro račun: ERSTE & ST. BANK
  • IBAN: HR68 2402 0061 1011 8082 8