Volontiraj
Volontiraj
Doniraj
Doniraj
Pretraga
Pretraga
Turizam za mene!

Turizam za mene!

Projekt “Turizam za mene!“  – nova prilika za osiguravanje pristupačnosti osobama s invaliditetom u sektoru turizma

Izazovu smo pristupili holističkim pristupom, uzimajući u obzir sve dionike razvoja pristupačnog i održivog turizma. Projekt će doprinijeti stvaranju novih vrijednosti turizma i svijesti o  prednostima uključivog pristupa osobama s invaliditetom,  kao poslovnoj potitici koja doprinosi izjednačavanju mogućnosti osoba s invaliditetom, i kao gosta – turista i kao radnika ili turističkih kapaciteta.

Projekt se financira iz Javnog natječaja Ministarstva turizma i sporta  – sufinanciranje projekata udruga u turizmu, Javni natječaj R.br. 5658, Programsko područje: projekti razvijanja svijesti o pristupačnom turizmu. Trajanje: od listopada 2023. godine do lipnja 2024. godine

Ciljne skupine: osobe s invaliditetom, poslodavci u turizmu, zaposleni u turizmu, turističke zajednice. Sredstva su namijenjena sufinanciranju projekata koji doprinose uključivanju osoba s invaliditetom na tržište rada u turizmu, poticanju poslodavaca i turističkih zajednica u turizmu na razvoj pristupačnog turizma.

Partneri: Udruga privatnih iznajmljivača Grada Opatije (uvjet Poziva je udruga) – https://www.opatijaholiday.com/si/info/6
Pridruženi partneri: Turistička zajednica Grada Rijeke, Hotel Hilton (uvjet Poziva za pridružene partnere)
Suradnici: Udruga turističkih vodiča Kvarnera, https://www.vodici-kvarnera.hr/hr/  Udruga privatnih iznajmljivača Grada Rijeke i drugi turistički djelatnici.

 

 

Uloga partnera je doprinijeti širenju svijesti o pravu osoba s invaliditetom na dostupnost održivog i pristupačnog turizma, kao i mogućnostima zapošljavanja osoba s invaliditetom u turizmu. Partner će svojim iskustvom doprinijeti oblikovanju programa osposobljavanja radnika u turizmu, kao i programu osposobljavanja osoba s invaliditetom koji rade ili mogu raditi u turizmu, sudjelovati u kampanji za održiv i pristupačni turizam u RH, posebno jer je iz Istarske županije koja je izrazito turistički orijentirana.

Uloga pridruženog partnera – pridruženi partner nema pravo na naknadu ali doprinosi ciljevima natječaja, a osiguravanjem sudjelovanja u projektu doprinosi ugledu i kvalitetnijem poslovanju same tvrtke, osigurava sudjelovanje radnika na osposobljavanju i dr.

Aktivnosti od 12.23 do 2.2024.

Do veljače ali i dalje,  prikupljamo podatke o ključnim kriterijima za prilagođenost turističkih kapaciteta za osobe s invaliditetom kao gostom, kako bi kroz dalje aktivnosti imali  kriterije za izradu i dodjelu oznake pristupačnosti u kojoj ćete sudjelovati za dio turističkih kapaciteta   na ovom području.

 1. U utorak 20.2.2024. od 17:00, Opatija, Vila Antonio – za privatne iznajmljivače: U tijeku su aktivnosti iz Modula 1. Osposobljavanje turističkih djelatnika za rad s gostima – osobama s invaliditetom – za privatne iznajmljivače:

       – za članove Udruge privatnih iznajmljivača Grada Opatije, kao i druge privatne iznajmljivače i turističke djelatnike iz okolnih općina te zainteresirane građane da sudjeluju u osposobljavanju (edukaciji) iz Modula 1. Program usavršavanja i osposobljavanja djelatnika u turizmu na temu rada i brige o gostu s invaliditetom. Partner na projektu je Udruga privatnih iznajmljivača Grada Opatije.

Interaktivna radionica će se održati u Vili Antonio, Vladimira Nazora 3, na 2. katu, soba 1. u utorak, 20.2.2024. godinu od 17 sati do 19 sati. Radi ograničenog broja sudionika po radionici obavezne su prijave: [email protected]

Tema: osnažiti privatne iznajmljivače s kompetencijama za rad sa turistima/ gostima smještaja  – osobama s invaliditetom.  Predviđeno je održati najmanje dvije radionice, jedna uvodna s interaktivnim pristupom, a druga razne praktične vježbe. Ako bude bilo interesa i ako bude bilo potrebno ponudit ćemo i više radionica.

 1. U četvrtak, 22.2.2024. godine u Hotelu Hilton Costabella Rijeka, od 12:00 sati, održat ćemo drugi dio praktičnog rada za djelatnike Hotela Hiltona Costabella Rijeka.

Tema: Kako se odnositi s gostima osobama s invaliditetom, 2. dio?  Kako to izgleda u stvarnosti?

O održanim osposobljavanjima za djelatnike Hotel Hlton Rijeka Costabella, 17.2.24.: https://dip.hr/turizam-za-mene-17-1-2024-odrzan-prvi-dio-osposobljavanja-za-zaposlenike-jlh-hotel-hilton-costabella-rad-u-turizmu-s-osobama-s-invaliditetom/.

 1. U srijedu, 28.2.2024. godine na međunarodnom sajmu Promototel, u Poreču.

Održat ćemo uvodne radionice Modula 1 i Modula 2.  za turističke djelatnike, na međunarodnom sajmu Promohotel, 28.2.2024 godine, https://dip.hr/gostujemo-s-projektom-turizam-za-mene-na-sjamu-promohotel-u-srijedu-28-2-2024-godine-u-porecu/.

Sažetak:

 1. Turizam za sve – Turizam za mene: prilagodba destinacije gostima s invaliditetom, Bernard Šešo i Karmen Vučetić, DIP – Društvo za istraživanje i potporu u 14:00 – 15:00, KONFERENCIJSKA DVORANA 1 Osobe s invaliditetom imaju ograničene mogućnosti u korištenju usluga u okviru turističke ponude. Prilagodba smještaja te modifikacija postojećih usluga je često dugotrajan i zahtjevan proces za ponuditelje turističkih usluga. Može li iskustvo putovanja te korištenja turističke ponude biti prilagođeno i obogaćeno za osobe s invaliditetom bez velikih ulaganja? Posjetite ovu aktivnost i saznajte na koji način je moguće pružiti kvalitetnu uslugu u turizmu na obostrano zadovoljstvo gosta i ponuditelja turističkih usluga.
 2. Turizam za sve – Turizam za mene: velik potencijal osoba sa invaliditetom za zapošljavanje u turizmu, Bernard Šešo i Karmen Vučetić, DIP – Društvo za istraživanje i potporu, 15:00 – 16:00 KONFERENCIJSKA DVORANA 1.

U vrijeme nedostatka radne snage i djelatnika u turizmu, poslodavci se na različite načine “snalaze” u pronalaženju kvalitetnih radnika. Pritom često “zaboravljamo” na velik broj nezaposlenih osoba s invaliditetom koji imaju ogroman potencijal za rad. Posjetite aktivnost te saznajte koliko su značajan i vrijedan resurs osobe s invaliditetom kao radna snaga u turizmu.

Podsjetnik / O projektu: https://mint.gov.hr/UserDocsImages/2023_prezentacije/006_231205_drustvo.pdf.

Objave:

DIP, https://dip.hr/gostujemo-s-projektom-turizam-za-mene-na-sjamu-promohotel-u-srijedu-28-2-2024-godine-u-porecu/

DIP, https://dip.hr/turizam-za-mene-17-1-2024-odrzan-prvi-dio-osposobljavanja-za-zaposlenike-jlh-hotel-hilton-costabella-rad-u-turizmu-s-osobama-s-invaliditetom/.

DIP, https://dip.hr/turizam-za-mene-zapoceli-smo-pripreme-za-novi-projekt-u-okviru-stvaranja-uvjeta-za-ukljucenost-osoba-s-invaliditetom-uz-podrsku-ministarstva-turizma-i-sporta/

TZ Matulji, 2.2024.  https://www.tzmatulji.hr/hr/turizam_za_mene/233/26

TZ Viškovo: 2.24.  https://visitviskovo.hr/obavijesti/turizam-za-mene-poziv-na-radionicu/

Promohotel: 2.24. https://www.promohotel.hr/za-posjetitelje/education-point

Torpedomedia,2.24.  https://torpedo.media/novosti-regija/projekt-turizam-za-mene-u-veljaci-donosi-zanimljive-sadrzaje

Pod Učkun, 2.224. https://poduckun.net/novosti/projekt-turizam-za-mene-u-veljaci-donosi-zanimljive-sadrzaje

Press, 15.2.2024.

In Portal , https://in-portal.hr/projekt-turizam-za-mene-i-aktvnosti-u-veljaci/

Novi list, https://www.novilist.hr/rijeka-regija/opatija/u-opatiji-projektom-turizam-za-mene-prilagodavaju-usluge-gostima-s-invaliditetom-gl/

HRT, Regionalni dnevnik: https://vijesti.hrt.hr/gospodarstvo/turisticka-ponuda-prilagodena-osobama-s-invaliditetom-11358227

Ured pravobranitelja za osobe s invaliditetom: https://posi.hr/turizam-za-mene/

Ured pravobranitelja za osobe s invaliditetom: https://posi.hr/u-opatiji-predstavljen-projekt-turizam-za-mene/

Poslovni portal,  https://poslovni-global.ba/u-opatiji-predstavljen-projekt-turizam-za-mene/

Hodogram aktivnosti od 10.2023. do 6.2024.

 1. Osiguravanje infrastrukture za provedbu aktivnosti DIP (sudionici: partneri, pridruženu partneri, suradnici) – Udruga privatnih iznajmljivača Grada Opatije, Hotel Hilton Costabella, TZ Rijeka, Udruga turističkih vodiča Kvarner, Udruga privatnih iznajmljivača Grad Rijeke)  – od 10.2023. – 4.2024.
  1.1. Modul 1. programi usavršavanja i osposobljavanja djelatnika u turizmu, onih koji dolaze u neposredan kontakt s osobama s invaliditetom na temu brige o gostu s invaliditetom, izjednačavanje mogućnosti osoba s invaliditetom                                                                                                   –  sudionici: partneri, pridruženi partneri, suradnici – Udruga privatnih iznajmljivača Grada Opatije Hotel Hilton Costabella, TZ Rijeka, Udruga turističkih vodiča Kvarner, Udruga privatnih iznajmljivača Grada Rijeke;  prema dogovoru za 5 do 15 turističkih radnika iz svake organizacije, u DIP-u ii/li Hiltonu ii/li Opatiji. Trajanje: prema 2 – 4 sata, prema potrebi x 2

– Osposobljeno do 15 turističkih radnika za rad s OSI – turist, gost; kako se ophoditi s OSI, što osigurati, kako prilagoditi uslugu; što nije dužnost radnika u turizmu a što je?

2. Modul 2. programi osposobljavanja i usavršavanja osoba s invaliditetom za rad u turizmu i ugostiteljstvu – za zaposlene osobe s invaliditetom i potencijalne zaposlenike

–  za pridružene partnere, za osobe koje su već zaposleni i 10 OSI koji su potencijalni radnici – tražitelji zaposlenja u turizmu,
sudionici: partneri, pridruženu partneri, suradnici: Udruga privatnih iznajmljivača Grada Opatije, Hotel Hilton Costabella, TZ Rijeka
Udruga turističkih vodiča Kvarner, Udruga privatnih iznajmljivača Grad Rijeke
– druge zainteresirane osobe s invaliditetom:   za 2 do 5 OSI radnika pridruženih partnera i suradnika i 10 potencijalnih DIP-a
Trajanje: 1-2 sata x 2 Održane radionice za OSI o. temama: radna etika i disciplina, prava, komunikacija

3. Modul 3. programi osposobljavanja i usavršavanja mentora u tvrtki koji su neposredno nadređeni radnicima osobama s invaliditetom zaposlenima u tvrtki                                                                                                                                                               – Poslodavci u turizmu: zaposlenici u Hotel Hiltonu i drugi poslodavci (TZ, ostali poslodavci u turizmu),  mentori za osobe s invaliditetom  koji rade u tvrtki, ostali poslodavci (HOK, HGK)
– za  2 do 5 osoba koji su neposredno nadređeni ili rade s osobama s invaliditetom

Osposobljeno 3 do 5 najviše 10 mentora ili budućih mentora za procjenu, prijem, prilagodbu radnog mjesta, podršku OSI, komunikacija s OSI

4. Aktivno sudjelovanje u kampanji za osiguravanje dostupnosti održivog i prilagođenog turizma:

1. Sudjelovanje u press konferencijama
2. Na okruglom stolu o prilagođenom turizmu (kao primjer dobre prakse)

3. informativnim sastancima.

4. Sudjeluju u izradi prilagođenog teksta za osobe s invaliditetom na min. dva jezika, koje će postaviti na svojim stranicama i drugim kapacitetima, odnosno postavi QR kodova za osobe s invaliditetom. DIP
– sudionici: partneri, pridruženu partneri, suradnici: Udruga privatnih iznajmljivača Grada Opatije, Hotel Hilton Costabella, TZ Rijeka
Udruga turističkih vodiča Kvarner, Udruga privatnih iznajmljivača Grad Rijeke, Tvrtka za izradu QR kodova; Turističke zajednice: TZ Rijeka, Opatija, PGŽ

Prilagođeni tekst za osobe s invaliditetom: 

a) O kapacitetima: razina arhitektonske prilagodbe, vizualna, komunikacijska prilagodba

b) Dodjela oznaka pristupačnosti

 1. priprema elementa procjene – prikupljeni podaci prema kriterijima za više stupnjeva prilagođenosti- procjena stručnjaka i OSI na prilagođenom jeziku za OSI; izrađen QR kod, dodijeljeni kodovi za turističke kapacitete;
 2. testiranje, pozivi predstavnicima turističkih kapaciteta
 3. obilazak i procjena
 4.  izrada kodova prema rezultatima procjene
 5. svečana dodjela kodova o prilagođenosti i informacijama na okruglom stolu. Održan okrugli stol  o pristupačnom turizmu.

„Sadržaj ove publikacije u isključivoj je odgovornosti Udruge i ne odražava nužno stajalište Ministarstva turizma i sporta”. 

Doprinos ciljevima ovog Poziva/drugi projekti:

https://www.vecernji.hr/vijesti/kampanjom-odmor-bez-barijera-za-osobe-u-invalidskim-kolicima-skupljeno-60-sredstava-1733275?fbclid=IwAR1gEaQ6Kz-fo28PrFuPGCwtyNOxJxK1RrHDan4wsK_tdN-X4mKKxs0fTjA

Literatura:

UNWTO, 2016. -2020.Manual on Accessible Tourism for All: Principles, Tools and Best Practiceshttps://www.e-unwto.org/doi/pdf/10.18111/9789284418077

UNWTO,2020. Accessibility and Inclusive Tourism Development in Nature Areas – Compendium of Best Practice, https://www.e-unwto.org/doi/epdf/10.18111/9789284422777

 

Share on Facebook

Kontaktirajte nas

Informacije

Adresa
 • Wenzelova 2/1
 • Rijeka, Hrvatska
 • OIB: 78171364712
 • MB: 4152115
 • Žiro račun: ERSTE & ST. BANK
 • IBAN: HR68 2402 0061 1011 8082 8