Volontiraj
Volontiraj
Doniraj
Doniraj
Pretraga
Pretraga

Dnevni centar Prijatelji: poludnevni boravak

Socijalna usluga poludnevni boravak

Socijalna usluga poludnevnog boravka pruža se u “Dnevnom centru Prijatelji“, Wenzelova 2, Rijeka.

Financirala se od 1.6. 2020. do 31.5.2023. godine iz 3 – godišnjeg programa nadležnog Ministarstva te do 9.2023. iz godišnjih programa PGŽ, Grada Rijeke i Grada Kastva. Od 11.2023. godine 15 korisnika socijalne usluge poludnevnog boravka je financirano temljem uputnica Hrvatskoj zavoda za socijalni rad, odnosno  iz  Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike, s kojim DIP, kao pružatelj socijalne usluge ima ugovoreno financiranje za tih 15 korisnika (plaće za stručne radnike koji obavljaju poslove rehabilitatorice, njegovateljice, radne /terapeutkinje/instruktorice, naknade za vajske stručne suradnike socijalnog radnika, plaća za voditeljicu te ostali troškovi (režije i dr.).  Cijena socijalne usluge je ugovorena s Ministarstvom i iznosila je do kraja 2023. godine  422,30 eura po korisniku, a u 2024. godini iznosi 430,00 eura mjesečno ako korsnik koristi socijalnu uslugu svaki dan. 

Potrebe osoba s invaliditetom su daleko veće, pa veliki dio korisnika koji bi imali pravo na socijalnu ne može ostvariti to pravo. Naša borba za svakog korisnika traje i dalje.

Broj osoba s invalditetom u RH iz Registra OSI možete naći ovdje: .https://www.hzjz.hr/sluzba-javno-zdravstvo/izvjesce-o-osobama-s-invaliditetom-u-republici-hrvatskoj-2023-g/,   – 657.791 u rujnu 2023. godine. 

U  PGŽ je vidljivo iz evidencije prema podacima iz Registra OSI:   Izvješće iz Registra OSI iz PGŽ rujan 2023 da se radi o 34.946 osoba.

Odluka o novoj mreži potreba za socijalnim uslugama za OSI donesena je nakon višegodišnje pauze, a prema procjeni nadležnog Ministarstva za PGŽ je potrebno osigurati za 260  osoba s invaliditetom socijalnu uslugu boravak. Naših 15 su među tih 260 osoba, a  oko 40 tak je predalo zahtjev za priznavanjem ove socijalne usluge samo iz naše evidencije. https://mrosp.gov.hr/UserDocsImages/dokumenti/Socijalna%20politika/Odluke/Odluka%20o%20mreži%20socijalnih%20usluga.pdf.

Prema Članku 52., boravak je usluga kojom se osiguravaju organizirane aktivnosti tijekom dana uz stručnu i drugu pomoć i podršku, radi zadovoljavanja osnovnih i dodatnih životnih potreba korisnika koje ne mogu biti zadovoljene u obitelji… Usluga boravka pruža se djetetu s teškoćama u razvoju, djetetu bez odgovarajuće roditeljske skrbi, djetetu s problemima u ponašanju, osobi kod koje je utvrđena privremena nezapošljivost prema zakonu kojim se uređuje profesionalna rehabilitacija i zapošljavanje osoba s invaliditetom, osobi s invaliditetom, osobi starije životne dobi, teško bolesnoj odrasloj osobi i beskućniku koji nije smješten u prihvatilištu.

Boravak može trajati: cjelodnevni boravak, od šest do deset sati dnevno, i poludnevni boravak, od četiri do šest sati dnevno. Mi pružamo uslugu poludnevnog boravka, od 4 do 6 sati dnevno. Naši “DIP-ovci” primarno su mlade osobe koje su “izašle” iz obrazovnog sustava, a kojima je ili nije dijagnosticirana neka od teškoća u razvoju, ili poremećaj u ponašanju. Danas odrasli ljudi, kako bi se uključili u zajednicu, trebaju podršku. Neki su s nama odrasli i postali odrasle osobe s invaliditetom, uključene u zajednicu. Podršku trebaju i članovi njihovih obitelji, stoga se radu s članovima obitelji pridaje posebna pažnja. Jer, jedni bez drugih ne možemo uspjeti!

Naš poludnevni boravak  specifičan je i inovativan za ovu regiju, korijen za razvoj najboljih praksi i rezultata znanstvenih istraživanja iz EU okruženja. Svrha kojoj težimo je socijalizacija za samostalni život, u skladu s mogućnostima, kao i osposobljavanje za rad i zapošljavanje. Treća faza je i samostalno stanovanje. 

Zato vam nećemo prikazivati “radionice” ili aktivnosti” koje provodimo, jer su one samo alat za provedbu individualnog plana za svaku osobu, a uz individualan i grupni rad s osobom i za osobu. One ovise o interesu i mogućnostima naših članova i ljudi za koje radimo, a posebno ovise o suradnji s obitelji i, naravno, suradnji zajednice. Bavimo se šivanjem, održavanjem vrta, nordijskim hodanjem, čišćenjem, kuhanjem…

Pružatelj usluge, DIP, ispunjava mjerila za pružanje socijalne usluge poludnevnog boravka od 2022. godine, za odrasle osobe s invaliditetom:

 • odrasle osobe s mentalnim oštećenjem
 • odrasle osobe s lakšim ili umjerenim intelektualnim oštećenjem
 • odrasle osobe s težim ili teškim intelektualnim oštećenjem
 • odrasle osobe s intelektualnim i mentalnim oštećenjem i
 • odrasle osobe s poremećajima iz autističnog spektra (PAS), sukladno Zakonu o socijalnoj skrbi („Narodne novine” broj 18/22 i 46/22 i Pravilniku o minimalnim uvjetima za pružanje socijalnih usluga („Narodne novine“ broj 40/14, 66/15, 56/20, 28/21 i 144/21. 

Stručni tim čine u 2024. godini:

Rad u poludnevnom boravku:

Nataša Mijatović Waldvogel, mag. ped./pov, na radnom mjestu radnog terapeuta

Vana Kružić, fizioterapeutski tehničar, na radnom mjestu radnog instruktora / njegovateljice

Od 2022. godine je na tim radnim mjestima bila Silvia Marković, mag.pedagogije, [email protected], rehabilitatorica/radni instruktor/njegovateljica koja je i zaposlena u poludnevnom boravku.

Za potrebe prijema i otpusta, kliničkog intervjua, psihološke podšrke za pojedine skupine u poludnevnom boravku te ostalih poslova stručnog tima stručni tim odnosno sturčno vijeće čine.

Bernard Šešo, mag. psihologije, [email protected], psiholog, psihoterpeut u supreviziji koji je od 2020. godine zaposlen u DIP-u.

Karmen Vučetić, mag. psihologije, [email protected], psiholog, psihoterpeuti u superviziji koja je od 2020. godine zaposlena u DIP-u

Voditeljica socijalne usluge poludnevnog boravka  u Dnevnom centru Prijatelji: Marta Berčić, prof.sociologije, [email protected], koja je od 2018. godine zaposlena u DIP-u.

Stručni radnici i suradnici: socijalni radnik, medicinska sestra/tehničar i drugi po potrebi.

Volonteri, praktikanti (studenti) na stručnoj praksi iz Sveučilišta u Rijeci, ERASMUS+ programa razmjene,  Univesita degli studio di Padova i drugih sveučilišta u EU, polaznici škole za propedeutiku (budući psihoterapeuti).

Okupli smo niz stručnjaka koji rade u različitim područjima koji u okviru svog radnog mjesta rade s osobama iz skupina za koje mi djelujemo. Osim suradnje na rješavanju izazova i planiranju dobrobiti naših članova, oni nesebično i voloterski pružaju profesionalne u stručne usluge i nama kao orgnizaciji i našim članovima. Tako otvaramo nove mogućnosti bržeg, efikasnijeg i humanijeg djelovanja za  dobrobit ljudi za koje radimo.

Vrste usluge / aktivnosti u okviru usluga koje pružamo (prema Pravilnicima):

 1. Za odrasle osobe s mentalnim oštećenjem:  prehrana, njega, briga o zdravlju, socijalni rad, radne aktivnosti
 2. Za odrasle osobe s lakšim ili umjerenim, intelektualnim oštećenjem:  prehrana, radne aktivnosti, socijalna rehabilitacija
 3. Za odrasle osobe s težim ili teškim intelektualnim oštećenjem:  prehrana, njega, briga o zdravlju, socijalna rehabilitacija, radne aktivnosti
 4.  Za odrasle osobe s intelektualnim i mentalnim oštećenjem: prehrana, njega, briga o zdravlju, socijalna rehabilitacija, radna terapija
 5. Za odrasle osobe s poremećajima iz autističnog spektra (PAS): prehrana, njega, njega i briga o zdravlju, socijalna rehabilitacija, radne aktivnosti. 

Naš program se planira s holističkim i individualiziranim pristupom osobi i cijelom njenom okruženju, ne samo kroz pružanje podrške i skrbi, nego kroz aktivan pristup cjelokupnom razvoju osobe i okruženja u kojem živi. 

Inovativnost je upravo u ovom skupu individualnih planova koji u sebi sadrže elemente planova za socijalne interakcije sa zajednicom, i stvaranje socijalne podrške u zajednici.

Share on Facebook

Kontaktirajte nas

Informacije

Adresa
 • Wenzelova 2/1
 • Rijeka, Hrvatska
 • OIB: 78171364712
 • MB: 4152115
 • Žiro račun: ERSTE & ST. BANK
 • IBAN: HR68 2402 0061 1011 8082 8