A A A Black and white icon Change contrast icon
Volontiraj
Volontiraj
Doniraj
Doniraj
Pretraga
Pretraga

Dnevni centar Prijatelji: poludnevni boravak

Socijalna uslugu poludnevni boravak

Socijalna usluga poludnevnog boravka  pruža se u “Dnevnom centru Prijatelji“, Wenzelova 2, Rijeka.

Prema Članku 52.  boravak je usluga kojom se osiguravaju organizirane aktivnosti tijekom dana uz stručnu i drugu pomoć i podršku, radi zadovoljavanja osnovnih i dodatnih životnih potreba korisnika koje ne mogu biti zadovoljene u obitelji….Usluga boravka pruža se djetetu s teškoćama u razvoju, djetetu bez odgovarajuće roditeljske skrbi, djetetu s problemima u ponašanju, osobi kod koje je utvrđena privremena nezapošljivost prema zakonu kojim se uređuje profesionalna rehabilitacija i zapošljavanje osoba s invaliditetom, osobi s invaliditetom, osobi starije životne dobi, teško bolesnoj odrasloj osobi i beskućniku koji nije smješten u prihvatilištu.

Boravak može trajati: cjelodnevni boravak od šest do deset sati dnevno i poludnevni boravak  od četiri do šest sati dnevno. Mi pružamo uslugu poludnevnog boravka od 4 do 6 sati dnevno. Naši “dipovci” primarno su mlade osobe koje su izašle iz obrazovnog sustava, a kojima je ili nije dijagnosticirnaa neka od teškoća u razvoju ili poremećaj u ponašanju. Danas odrasli ljudi, kako bi se uključili u zajednicu, trebaju podršku. Neki su s nama odrasli i postali odrasle osobe s invaliditetom, uključene u zajednicu. Podršku trebaju i članovi njihove obitelji, stoga se rad s članovima obitelji pridaje posebna pažnja.  Jer jedni bez drugih ne možemo uspjeti!

Naš poludnevni boravak je specifičan i inovativan za ovu regiju, korjen prema najboljim praksama i rezultatima znanstvenih istraživanja iz EU okruženja. Svrha je socijalizacija za samostalni život u skladu s mogućnostima i osposobljavanje za rad i zapošljavanje. Treća faza je i samostalno stanovanje. 

Zato vam nećemo prikazivati “radionice” ili aktivnosti” koje provodimo jer su one samo alat za provedbu individualnog plana za svaku osobu, uz individualan i grupni rad s osobom i za osobu, jer one ovise o interesu i mogućnostima naših članova i ljudi za koje radimo, posebno ovise o suradnji s obitelji i naravno,  suradnji zajednice.  A bavimo se šivanjem, vrtom, nordijskim hodanjem, čišenjem, kuhanjem…

Pružatelj usluge, DIP,  ispunjava mjerila za pružanje socijalne usluge poludenvnog boravka od 2022. godine za odrasle osobe s invaliditetom:

 • odrasle osobe s mentalnim oštećenjem
 • odrasle osobe s lakšim ili umjerenim intelektualnim oštećenjem
 • odrasle osobe s težim ili teškim intelektualnim oštećenjem
 • odrasle osobe s intelektualnim i mentalnim oštećenjem i
 • odrasle osobe s poremećajima iz autističnog spektra (PAS), sukladno Zakonu o socijalnoj skrbi („Narodne novine” broj 18/22 i 46/22 i Pravilniku o minimalnim uvjetima za pružanje socijalnih usluga („Narodne novine“ broj 40/14, 66/15, 56/20, 28/21 i 144/21. 

Stručni tim čine:

Silvia Marković, mag.pedagogije, [email protected] , rehabilitatorica/radni instruktor/njegovateljica

Bernard Šešo, mag. psihologije, [email protected], psiholog/rehabilitator/radni instruktor

Karmen Vučetić, mag. psihologije, [email protected], psiholog/rehabilitator/radni instruktor

Voditeljica socijalne usluge poludnevnog boravka  u Dnevnom centru Prijatelji: Marta Berčić, prof.sociologije, [email protected]

Stručni radnici i suradnici: socijalni radnik, medicinska sestra/tehničar i drugi po potrebi.

Volonteri, praktikanti (studenti) na stručnoj praksi iz Sveučilišta u Rijeci, ERASMUS+ programa razmjene,  Univesita degli studio di Padova i drugih sveučilišta u EU, polaznici škole za propedeutiku (budući psihoterapeuti).

Okupli smo niz stručnjaka koji rade u različitim područjima koji u okviru svog radnog mjesta rade s osobama iz skupina za koje mi djelujemo. Osim suradnje na rješavanju izazova i planiranju dobrobiti naših članova, oni nesebično i voloterski pružaju profesionalne u stručne usluge i nama kao orgnizaciji i našim članovima. Tako otvaramo nove mogućnosti bržeg, efikasnijeg i humanijeg djelovanja za  dobrobit ljudi za koje radimo.

Vrste usluge / aktivosti u okviru usluge koje pružamo (prema Pravilnicima):

 1. Za odrasle osobe s mentalnim oštećenjem:  prehrana, njega, briga o zdravlju, socijalni rad, radne aktivnosti
 2. Za odrasle osobe s lakšim ili umjerenim, intelektualnim oštećenjem:  prehrana, radne aktivnosti, socijalna rehabilitacija
 3. Za odrasle osobe s težim ili teškim intelektualnim oštećenjem:  prehrana, njega, briga o zdravlju, socijalna rehabilitacija, radne aktivnosti
 4.  Za odrasle osobe s intelektualnim i mentalnim oštećenjem: prehrana, njega, briga o zdravlju, socijalna rehabilitacija, radna terapija
 5. Za odrasle osobe s poremećajima iz autističnog spektra (PAS): prehrana, njega, njega i briga o zdravlju, socijalna rehabilitacija, radne aktivnosti. 

Naš program se planira s holističkim i indiviualiziranim pristupom osobi i cijelom okruženju, ne samo kroz pružanje podrške i skrbi, neko aktivan pristup cjelokupnom razvoju osobe i okruženja u kojem živi. 

Inovativnost je upravo u ovom skupu indiviualnih planova koji u sebi sadrže elemente planova za socijalne interakcije sa zajednicom i stvaranje socijalne podrške u zajednici.

Share on Facebook

Kontaktirajte nas

Informacije

Adresa
 • Wenzelova 2/1
 • Rijeka, Hrvatska
 • OIB: 78171364712
 • MB: 4152115
 • ŽIRO RAČUN: ZAGREBAČKA BANKA
 • IBAN: HR7123600001102394295
 • Društvo za istraživanje i potporu je korisnik institucionalne podrške Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva za stabilizaciju i/ili razvoj udruge.