A A A Black and white icon Change contrast icon
Volontiraj
Volontiraj
Doniraj
Doniraj
Pretraga
Pretraga

Dnevni centar Prijatelji: poludnevni boravak

Socijalna usluga poludnevni boravak

Socijalna usluga poludnevnog boravka pruža se u “Dnevnom centru Prijatelji“, Wenzelova 2, Rijeka.

Prema Članku 52., boravak je usluga kojom se osiguravaju organizirane aktivnosti tijekom dana uz stručnu i drugu pomoć i podršku, radi zadovoljavanja osnovnih i dodatnih životnih potreba korisnika koje ne mogu biti zadovoljene u obitelji… Usluga boravka pruža se djetetu s teškoćama u razvoju, djetetu bez odgovarajuće roditeljske skrbi, djetetu s problemima u ponašanju, osobi kod koje je utvrđena privremena nezapošljivost prema zakonu kojim se uređuje profesionalna rehabilitacija i zapošljavanje osoba s invaliditetom, osobi s invaliditetom, osobi starije životne dobi, teško bolesnoj odrasloj osobi i beskućniku koji nije smješten u prihvatilištu.

Boravak može trajati: cjelodnevni boravak, od šest do deset sati dnevno, i poludnevni boravak, od četiri do šest sati dnevno. Mi pružamo uslugu poludnevnog boravka, od 4 do 6 sati dnevno. Naši “DIP-ovci” primarno su mlade osobe koje su “izašle” iz obrazovnog sustava, a kojima je ili nije dijagnosticirana neka od teškoća u razvoju, ili poremećaj u ponašanju. Danas odrasli ljudi, kako bi se uključili u zajednicu, trebaju podršku. Neki su s nama odrasli i postali odrasle osobe s invaliditetom, uključene u zajednicu. Podršku trebaju i članovi njihovih obitelji, stoga se radu s članovima obitelji pridaje posebna pažnja. Jer, jedni bez drugih ne možemo uspjeti!

Naš poludnevni boravak je specifičan i inovativan za ovu regiju, korijen za razvoj najboljih praksi i rezultata znanstvenih istraživanja iz EU okruženja. Svrha kojoj težimo je socijalizacija za samostalni život, u skladu s mogućnostima, kao i osposobljavanje za rad i zapošljavanje. Treća faza je i samostalno stanovanje. 

Zato vam nećemo prikazivati “radionice” ili aktivnosti” koje provodimo, jer su one samo alat za provedbu individualnog plana za svaku osobu, a uz individualan i grupni rad s osobom i za osobu. One ovise o interesu i mogućnostima naših članova i ljudi za koje radimo, a posebno ovise o suradnji s obitelji i, naravno, suradnji zajednice. Bavimo se šivanjem, održavanjem vrta, nordijskim hodanjem, čišćenjem, kuhanjem…

Pružatelj usluge, DIP, ispunjava mjerila za pružanje socijalne usluge poludnevnog boravka od 2022. godine, za odrasle osobe s invaliditetom:

 • odrasle osobe s mentalnim oštećenjem
 • odrasle osobe s lakšim ili umjerenim intelektualnim oštećenjem
 • odrasle osobe s težim ili teškim intelektualnim oštećenjem
 • odrasle osobe s intelektualnim i mentalnim oštećenjem i
 • odrasle osobe s poremećajima iz autističnog spektra (PAS), sukladno Zakonu o socijalnoj skrbi („Narodne novine” broj 18/22 i 46/22 i Pravilniku o minimalnim uvjetima za pružanje socijalnih usluga („Narodne novine“ broj 40/14, 66/15, 56/20, 28/21 i 144/21. 

Stručni tim čine:

Silvia Marković, mag.pedagogije, [email protected] , rehabilitatorica/radni instruktor/njegovateljica

Bernard Šešo, mag. psihologije, [email protected], psiholog/rehabilitator/radni instruktor

Karmen Vučetić, mag. psihologije, [email protected], psiholog/rehabilitator/radni instruktor

Voditeljica socijalne usluge poludnevnog boravka  u Dnevnom centru Prijatelji: Marta Berčić, prof.sociologije, [email protected]

Stručni radnici i suradnici: socijalni radnik, medicinska sestra/tehničar i drugi po potrebi.

Volonteri, praktikanti (studenti) na stručnoj praksi iz Sveučilišta u Rijeci, ERASMUS+ programa razmjene,  Univesita degli studio di Padova i drugih sveučilišta u EU, polaznici škole za propedeutiku (budući psihoterapeuti).

Okupli smo niz stručnjaka koji rade u različitim područjima koji u okviru svog radnog mjesta rade s osobama iz skupina za koje mi djelujemo. Osim suradnje na rješavanju izazova i planiranju dobrobiti naših članova, oni nesebično i voloterski pružaju profesionalne u stručne usluge i nama kao orgnizaciji i našim članovima. Tako otvaramo nove mogućnosti bržeg, efikasnijeg i humanijeg djelovanja za  dobrobit ljudi za koje radimo.

Vrste usluge / aktivnosti u okviru usluga koje pružamo (prema Pravilnicima):

 1. Za odrasle osobe s mentalnim oštećenjem:  prehrana, njega, briga o zdravlju, socijalni rad, radne aktivnosti
 2. Za odrasle osobe s lakšim ili umjerenim, intelektualnim oštećenjem:  prehrana, radne aktivnosti, socijalna rehabilitacija
 3. Za odrasle osobe s težim ili teškim intelektualnim oštećenjem:  prehrana, njega, briga o zdravlju, socijalna rehabilitacija, radne aktivnosti
 4.  Za odrasle osobe s intelektualnim i mentalnim oštećenjem: prehrana, njega, briga o zdravlju, socijalna rehabilitacija, radna terapija
 5. Za odrasle osobe s poremećajima iz autističnog spektra (PAS): prehrana, njega, njega i briga o zdravlju, socijalna rehabilitacija, radne aktivnosti. 

Naš program se planira s holističkim i individualiziranim pristupom osobi i cijelom njenom okruženju, ne samo kroz pružanje podrške i skrbi, nego kroz aktivan pristup cjelokupnom razvoju osobe i okruženja u kojem živi. 

Inovativnost je upravo u ovom skupu individualnih planova koji u sebi sadrže elemente planova za socijalne interakcije sa zajednicom, i stvaranje socijalne podrške u zajednici.

Share on Facebook

Kontaktirajte nas

Informacije

Adresa
 • Wenzelova 2/1
 • Rijeka, Hrvatska
 • OIB: 78171364712
 • MB: 4152115
 • ŽIRO RAČUN: ZAGREBAČKA BANKA
 • IBAN: HR7123600001102394295