Volontiraj
Volontiraj
Doniraj
Doniraj
Pretraga
Pretraga
Stručna baza – stručna praksa za studente i polaznike drugih oblika učenja

Stručna baza – stručna praksa za studente i polaznike drugih oblika učenja

Stručna praksa, učenje zalaganjem u zajednici (service learning) ili drugi modeli učenja u praksi, što je to? Sve to možete iskusiti u DIP-u.

Modeli učenja u praksi su različiti: stručna praksa za vrijeme studija, terenska nastava, stručna praksa izvan studija, element izvedbenog plana, kolegij, service learning, ali svima je zajedničko učenje na realnim izazovima i radnim procesima buduće profesije.

npr. Stručna praksa za vrijeme studija: najčešće je dio studijskog programa, jedan od kolegija, sve većim ili manjim opterećenjem. Ugovara se s mentorima, a elementi su: izvedbeni plan stručne prakse sa ciljevima, sadržajem, obrazovnim ishodima; izvedbeni plan provedbe stručne prakse koji prati izvedbeni plan, dnevnik stručne prakse studenta, potvrda o završenoj stručnoj praksi.

Sa svim polaznicima stručne prakse ili drugih oblika učenja sklapamo ugovor o obavljanju stručne prakse. Svi polaznici nakon izvršenih obaveza mogu ostati volontirati. U nastavku je ogledni primjerak ugovora o stručnoj praksi.

UGOVOR_O_OBAVLJANJU_STRUCNE_PRAKSE_7.10

Svi zainteresirani se mogu javiti na našu e-mail adresu: [email protected]  ili [email protected]  na Facebooku: https://www.facebook.com/istrazivanjeipotpora/

Nositelj kolegija/stručne prakse mora studentu i nama, kao pružatelju usluge stručne prakse, osigurati:

 1. izvedbeni plan stručne prakse sa sljedećim elementima: sadržaj, ciljevi i obrazovni ishodi, broj sati, način vrednovanja i način izvještavanja
 2. uputnica, sporazum s DIP-om.

Stručna praksa studentima može biti plaćena ili ne, (najčešće), a plaćeni mogu biti i mentori u organizaciji, ili organizacija koja pruža ovu obrazovnu uslugu.

O “stručnoj praksi” održali smo radionice za poslodavce na Filozofskom fakultetu, 2022.: Više. na Što je stručna praksa2022, u okviru projekta ESF Perpetum Agile

Iste elemente ima i terenska nastava ili neki od elemenata kolegija, ali u manjem opsegu.

Za razliku od stručne prakse, elementi visokokvalitetnog društveno korisnog učenja ili učenja zalaganjem u zajednici ili serivice learning su:

1. Integrirano učenje:  Komponenta učenja zalaganjem u zajednici ima jasno artikulirane ciljeve znanja, vještina ili vrijednosti koji proizlaze iz širih ciljeva učionice i škole/studija. Životne vještine stečene izvan učionice ponovno se integriraju u učenje u učionici.

2. Kvalitetna usluga: Odgovara na stvarnu potrebu zajednice koju zajednica prepoznaje. Prilagođena studentima i dobro organizirana, osmišljena da postigne značajne koristi za studente i zajednicu.

3. Suradnja: Komponenta društveno korisnog učenja je suradnja između onoliko partnera koliko je moguće: učenika/studenata, osoblja organizacije u zajednici, školskih administratora, nastavnika i primatelja usluga. Svi partneri imaju koristi od komponente  i doprinose njenom planiranju.

4. Studentski aktivizam:  Učenici/studenti aktivno sudjeluju u procesima refleksije, evaluacijama i svečanostima pronalaska rješenja za izazove; preuzimaju uloge koje odgovaraju njihovoj zrelosti i razini predanosti.

5. Građanska odgovornost: Promiče odgovornost učenika/studenata da brinu o drugima i doprinose zajednici. Sudjelujući u ovoj komponenti, učenici/studenti razumiju kako mogu utjecati na svoju zajednicu.

6. Odraz, promišljanje: Refleksija uspostavlja veze između iskustava studentskih aktivnosti i akademskog kurikuluma. Refleksija se događa prije, tijekom i nakon iskustva usluge.

7. Evaluacija: Svi partneri uključeni su u evaluaciju plana i provedbe  društveno korisnog učenja ili izazova,  nastoje izmjeriti napredak prema ciljevima učenja i pružanim  uslugama.

8. Proslava/svečanosti pronalska rješenja. 

Jedan od ciljeva našeg djelovanja je omogućiti stjecanje stručnih i osobnih kompetencija budućim stručnjacima i osobama koje rade s skupinama kojima treba podrška i skrb. Zato surađujemo s brojim institucijama, ustanovama i organizacijama.

Više o stručnoj prarki u HR: npr. https://mzo.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Obrazovanje/VisokoObrazovanje/RazvojVisokogObrazovanja//Prezentacija%20-%20Sudjelovanje%20veleučilišta%20i%20visokoih%20škola%20u%20aktivnostima%20prekogranične%20suradnje.pdf

Koji studenti ili polaznici mogu doći k nama učiti u praksi? Načelno bilo koji jer je naše djelovanje prepuno izazova. Surađujemo za sada s većim brojem ustanova, a ako ste studnet ili polaznik neke koja nije na spisku, a voljeli bi steći iskustvo s nama, javite nam se na [email protected]

 1. Sveučilište u Rijeci  – Društvo za istraživanje i potporu upisano je u Registar Stručne baze Sveučilišta u Rijeci  https://uniri.hr/sveuciliste-i-drustvo/sveucilisne-baze/ što znači da studenti mogu pohađati stručnu praksu u našoj organizaciji.

Stručnu praksu mogu u DIP-u odraditi studenti različitih studija, jer DIP je organizacija koja u svom području djelovanja obuhvaća različita područja rada i stručnosti, od financijskog poslovanja do psihologije ili medicine. Sa svakim fakultetom, nositeljem kolegija ili stručne prakse planiramo rad i uključivanje studenata u skladu s izvedbenim planom i planom provedbe stručne prakse.  Sve studente uključujemo u osposobljavanje za rad sa našom primarnom skupinom, bez obzira s kojeg studija dolaze (u većem ili manjem opsegu, ovisno o predmetu studija), informiramo ih o našem djelovanju i nudimo različite izazove i/ili zadatke ili volonterske pozicije. Naši mentori prate i daju podršku svakom studentu, pojedinačno, ali organiziramo i sastanke grupne podrške.

Stručnu praksu mogu odraditi učeći kroz sudjelovanje u našim programima i studenti:

2. Veleučilište u Rijeci: suradnja na programima društveno korisnog učenja (izrada studentskog završnog rada na temu izrada aplikacije za potrebe administrativnog vođenja raznih aktivnosti i zadataka, izrada zadataka za studente za razne studije)

3. Edukacijsko – rehabilitacijski fakultet, Zagreb, uključivanje studenata na terensku nastavu, stručnu praksu, uključivanje u konferencije i stručne skupove, uključivanje u istraživanja, preporuka i dr.

Naša suradnja na provedbi stručne prakse je proširena i na druge europske države pa tako imao potpisane sporazume o suradnji na provedbi stručne prakse:

3.1. Italia – Univesita degli studi di Padova – https://uel.unipd.it/master-e-corsi/# 

 

3.2. Nizozemska  – Dutch school Horizon College  – The accreditation applies to the vocational programmes:   https://www.horizoncollege.nl

  • Social worker (level 4)
  • Personal care provider specific target groups (level 4).

Isto tako polaznici raznih terapijskih škola mogu kod nas imati potrebnu stručnu praksu:

1. Amigdala centar: škola propedeutike psihoterapije / sporazum o provedbi stručne prakse za polaznike –  https://amigdalacentar.hr/seminars/propedeutika-psihoterapije/

 

O važnosti stručne prakse i ulozi mentora / studenata u provedbi održali smo i radionice osposobljavanja za mentore i poslodavce, a u okviru projekta Perpetum Agilehttps://torpedo.media/novosti-rijeka/studentska-praksa-u-fokusu-radionice-odrzane-na-filozofskom-fakultetu

Naša višegodišnja suradnja sa Sveučilištem u Rijeci započela je pri osnivanju DIP-a, a studenti sudjeluju u radu kroz više modela učenja i metoda rada, kako bi stekli stručne kompetencije i kompetencije za osobni razvoj. Od 2014. godine do rujna 2022. godine sudjelovalo je preko 500 studenata, i to u raznim oblicima učenja u našem radu:

1. Stručna praksa I/ili praktični rad: različiti obavezni kolegiji na različitim studijima koji su sastavni dio obaveza studenata, od 100 do 40 i više sati, npr. Praktični rad 1. i 2. iz studija pedagogije

2. “Service learning”  – učenje zalaganjem u zajednici ili durštveno korisno učenje; studentski projekti koje uz mentore iz organizacije provode kcije ili dugoročnije projekte učenja u zajednici, više projekata, npr. ”DIP GREEN”https://dip.hr/en/dip-green-2/.

 3. Kolegiji iz programa različitih studija: 

a) Studenti i zajednica 1. i 2.

b) Metodologija istraživanja u kulturi;  Obiteljska pedagogija, Obitelji i djeca u riziku, Odnosi u obitelji, Obitelj i prevencija asocijalnih ponašanja i dr.

c) ERASMUS+ programi mobilnosti za strane studente koji upisuju kolegije na Sveučilištu u Rijeci, iz različitih država, od Španjolske, Poljske, Ukrajine i dr.

d) YUFE programi, npr. iz Cipra, https://dip.hr/yufe-activities-virtual-campus-yufe-i-sotiria/

4. izrada stručnih, preddiplomskih, diplomskih ili drugih radova: 

a) s temama iz područja djelovanja

b) izazovi koji rješavaju stvarne probleme iz područja djelovanja

  5.  terenski rad za pojedine kolegije (posjeti i predstavljanja)

  6. volonteri studenti, na različtim volonterskim pozicijama

 7. suradnja sa studentskim udrugama na raznim projektima: npr.

– Udruga studenta biotehnologije http://www.usbri.uniri.hr projekt Kuglice dobrih želja, https://www.rijeka.hr/zapocela-dvodnevna-humanitarna-akcija-kuglice-dobrih-zelja/

– Udruga studenata psihologije, Psirius, humanitarni božićni party za DIP

– Udruga studenata Građevinskog fakulteta – humanitarni koncert za DIP i dr.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Share on Facebook

Kontaktirajte nas

Informacije

Adresa
 • Wenzelova 2/1
 • Rijeka, Hrvatska
 • OIB: 78171364712
 • MB: 4152115
 • Žiro račun: ERSTE & ST. BANK
 • IBAN: HR68 2402 0061 1011 8082 8