Volontiraj
Volontiraj
Doniraj
Doniraj
Pretraga
Pretraga
O programu “DIP-ov klub mladih Priprema, pozor, radim!”

O programu “DIP-ov klub mladih Priprema, pozor, radim!”

DIP-ov klub mladih ”Priprema, pozor, radim!” – za ostvarivanje prava mladih s teškoćama u razvoju i psihosocijalnom funkcioniranju

Trogodišnji program (2020-2023) mreža socijalnih usluga – P2 Problemi i zadovoljavanje potreba osoba s invaliditetom

Prioritet 1. – prevencija institucionalizacije i povećanje socijalnog uključivanja korisnika

Partneri: 

Udruga osoba s intelektualnim teškoćama Srce, Rijeka: https://srce-rijeka.hr/o-nama/

Centar za socijalnu skrb Rijeka: https://www.css-ri.hr

Nastavni zavod za javno zdravstvo Primorsko goranske županije: (https://www.zzjzpgz.hr)

Trajanje: od 1.6.2020. do 30.5.2023.

Vrste usluga i aktivnosti: usluge koje doprinose prevenciji institucionalizacije osoba s invaliditetom i većoj kvaliteti života osoba s invaliditetom (socijalne usluge u širem smislu – umrežavanjem sa socijalnim uslugama u užem smislu)

 1. boravak (poludnevni boravak) – socijalna usluga u širem smislu za koju pokrećemo procedure i postupke kako bi postali socijalna usluga u užem smislu, ili kako bi dobili licencu nadležnog ministarstva – od rujna 2022. godine rješenje o ispunjavanju uvjeta za pružanje socijalne uslgue!
 2. klubovi korisnika (organizirane usluge koje pridonose socijalnom aktiviranju, druženju, kreativnom izražavanju i sudjelovanju u aktivnostima lokalne zajednice) i edukativne aktivnosti u svrhu informiranja korisnika i njihovih roditelja o socijalnim pravima, o načinima očuvanja zdravlja, odnosno prevencije bolesti kod specifičnih stanja svakog korisnika – od rođendana do nordijskog hodanja
 3. psihosocijalna podrška za korisnike i njihove roditelje – zapošljavamo 2 psihologa
 4. stjecanje novih vještina u svrhu povećanja potencijala osoba s invaliditetom za samostalniji život i afirmaciji u društvu – zapošljavamo voditeljicu radno-okupacijskih aktivnosti i psihologicu koje osmišljavaju programe
 1. inovativne socijalne usluge i modeli skrbi u zajednici koji pridonose neovisnom življenju i socijalnom uključivanju osoba s invaliditetom – imamo jedinstvene i holistički pristup, individualnog i grupnog rada, potičemo inkluzivno volontiranje, razvijamo mentorske programe
 2. radno-okupacijske aktivnosti u svrhu razvoja i očuvanja radnih navika i vještina – zaposlena voditeljica radno-okupacijskih aktivnosti i psiholozi koji osmišljavaju bogat radno-okupacijski program
 3. umrežavanje i uspostava kvalitete, komunikacijska kampanja zagovaranja interesa i prava korisničke skupine – umrežavamo se sa srodnom udrugom Srce s, kojom razmjenjujemo znanja i iskustva, te zajednički zagovaramo interese naših ljudi za koje radimo.

Program traje od 1.6.2020. do 31.5.2023., a do kraja veljače činimo sve kako bi dobili i rješenje nadležnog ministarstva o udovoljavanju uvjeta za pružanje socijalnih usluga, što je jedan od razloga zbog kojeg smo se borili za veći i primjereniji prostor. Kako bi udovoljili Pravilniku o standardima za pružanje socijalnih usluga moramo još puno toga učiniti što ne možemo bez vas:

 1. imati 3 sanitarna čvora, 1 za djelatnike i 2 za korisnike  – hvala građanima i tvrkama te sufinanciranju Primorsko-goranske žiupanije i Grada Rijeke, OTP banka i HEP, kao i ostalim tvrtkama i građanima na prikupljenim donacijama.
 2. imati kuhinju i blagovaonicu – u 12.2022. u tijeku je prikupljanje donacija na A1 Čini pravu stvar: https://cinipravustvar.hr/izazov/dip-ovci-zele-kuhati/51101
 3. imati grijanje . zahvaljujući volonterkom radu Marka Malića i njegovih kolega montera centralnog grijanja, nabavljeno je 7 polovnih klima uređaja; servisirali su ih i postavili bez naknade.

Na programu pružanja socijalnih usluga poludnevnog boravka i psihosocijalne podrške zaposleni su:

 1.  Voditeljica programa; Marta Berčić, prof.soc.,
 2.  Mobilni tim – pružanje psihosocijalne podrške i savjetovanja za DIP-ove korisnike i korisnike Udruge osoba s intelektualnim teškoćama Srce Rijeka: mag.psihologije, stručni suradnik psiholog  Bernard Šešo i Karmen Vučetić
 3. Poludnevni boravak i DIP-ov klub mladih: koordinatorica poludnevnog boravka Karmen Vučetić, mag.psih.; voditeljica poludnevnog boravka Silvia Marković, aps. ped.; asistent Bernard Šešo, mag.psih.

Na programu rade i Volonteri  – 81 osoba, većinom mlade osobe u 2021. godini. Uključeno je i niz stručnjaka podupirućih profesija.

Distancirano socijalni (https://dip.hr/aktivnosti-dkm/online-aktivnosti-ostanidoma-2020/) je online inačica DIP-ovog kluba mladih. S obzirom na epidemiološku situaciju i potpuno zatvaranje koje je nastupilo na proljeće 2020., morali smo prestati s radom s korisnicima uživo na neko vrijeme. Unatoč tome, odlučili smo prihvatiti izazov i prilagoditi aktivnosti DIP-ovog kluba mladih aktualnoj situaciji. Od kraja ožujka pa sve do kraja lipnja, održavali smo aktivnosti u zatvorenoj Facebook grupi Volonteri Prijatelji DIP-a, čime je ostvaren kontinuitet rada s korisnicima i olakšana prilagodba na novonastalu situaciju. Ukupno je održano preko 130 aktivnosti (zabavno-edukativni kvizovi, zabavno-edukativne rasprave, tjelovježba, razmjena fotografija i crteža, Zoom – DIP-ove čajanke, odgojno- obrazovni sadržaj, tematski tjedan – pravila, zdravlje, engleski jezik), svakog radnog dana od 11 do 13 sati. U provedbi je sudjelovalo ukupno 16 volontera. Na linku možete vidjeti detaljnije kako je to izgledalo: https://www.youtube.com/watch?v=Zc3PzBFYuhY&t=3s

 

Popuštanjem epidemioloških mjera…  (dopisati tekst) redovne PPR aktivnosti: 

lipanj – prosinac 2020.

https://dip.hr/aktivnosti-dkm/aktivnosti-dip-ovog-kluba-mladih-priprema-pozor-radim-6-12-2020/

siječanj – lipanj 2021.

https://dip.hr/aktivnosti-dkm/aktivnosti-dipovog-kluba-mladih-1-6-2021/

srpanj – prosinac 2021.

https://dip.hr/aktivnosti-dkm/aktivnosti-dip-ovog-kluba-mladih-priprema-pozor-radim-7-12-2021/

siječanj – svibanj 2022.

https://dip.hr/aktivnosti-dkm/aktivnosti-dip-ovog-kluba-mladih-priprema-pozor-radim-1-5-2022/

lipanj – prosinac 2022.

https://dip.hr/aktivnosti-dkm/aktivnosti-dip-ovog-kluba-mladih-priprema-pozor-radim-6-12-2022/

 

 

 

Ostali programi

Doniraj i udomi

Udomljavanjem naših ukrasno-uporabnih predmeta sudjelujete u provedbi naših programa za mlade s teškoćama u razvoju i psihosocijalnom funkcioniranju. Mi ćemo vam zato pokloniti jedan ili više predmeta koje smo sami napravili.  
Prijavi se

Kontaktirajte nas

Informacije

Adresa
 • Wenzelova 2/1
 • Rijeka, Hrvatska
 • OIB: 78171364712
 • MB: 4152115
 • Žiro račun: ERSTE & ST. BANK
 • IBAN: HR68 2402 0061 1011 8082 8