Volontiraj
Volontiraj
Doniraj
Doniraj
Pretraga
Pretraga
Gostujemo s projektom “Turizam za mene” na sjamu Promohotel,  s dvije aktualne teme, u srijedu 28.2.2024. godine,  od 14:00 do 15:00 i 15:00 do 16:00 sati, u Poreču! Vidimo se, zar ne?

Gostujemo s projektom “Turizam za mene” na sjamu Promohotel, s dvije aktualne teme, u srijedu 28.2.2024. godine, od 14:00 do 15:00 i 15:00 do 16:00 sati, u Poreču! Vidimo se, zar ne?

  • 04.02.2024
  • DRUŠTVO

Pozivamo vas da sudjelujete na međunarodnom sajmu prehrane, pića i opreme za turizam Promohotel i prijavite se za interaktivna predavanja koja ćemo održati u Konferencijskoj sali 1.u srijedu 28.2.2024.godine od 14:00 do 15:00 i od 15:00 do 16:00 sati.

I prvo i drugo predavanje je namjenjeno svim ključnim dionicima u turizmu, a posebno turističkim djelatnicima koji razvijaju svoje turističke kapacitete u smjeru održivog i pristupačnog turizma.

Nastavak je ovo sjajne suradnje s organizatorima Promohotela, Studio 053.  https://www.studio053.hr. Organizatori su iznimno senziblizirani za razvoj održivog turizma, a posebno pristupačnog turizma na području Istre, pa su nas i ove godine pozvali da sudjelujemo na ov0m velikom međunarodnom sjamu. Hvala im na angažiranosti.

Prošle godine smo u okviru projekta EDUKOSI. TURIZAM kojeg je financirao ESF, a čiji nostelj je Pučko otvoreno učilište Poreč  održali predavanje o zapošljavanju osoba s invaliditetom u turizmu. Vidi više na:https://dip.hr/poziv-poslodavcima-sajam-promohotel-porec-srijeda-22-2-2023-1300-edukacije-zaposljavanje-osoba-s-invaliditetom/

Poveznica za prijavu na ovogodišnje predvanje je na https://app.core-event.co/events/registracija-polaznika-education-point-programa-39-promohotela-medunarodnog-sajma-prehrane-pica-i-opreme-za-turizam-522f/register

Više o edukacijama na sjamu Promohotel na poveznici: https://www.promohotel.hr/za-posjetitelje/education-point. 

Predavanja se održavaju u sekciji Turizam za sve – pristupačni turizam,  a predstavljaju  dodatnu aktivnost u projektu “Turizam za mene”, koji financira Ministrstvo turizma i sporta za 2023./2024. godinu.

Viš o pristupačnom turizmu na stranici Ministarstva turizma i sporta: https://mint.gov.hr/odrziviturizam/turizam-za-sve/pristupacni-turizam/23043 i  na poveznici na projekt “Turizam za mene” kojeg provodi DIP uz financiranje Ministarstva sporta: https://dip.hr/turizam-za-mene-ministarstvo-turizma-i-sporta/

Predavanja/sažetak: 

  1. Turizam za sve – prilagodba destinacije gostima s invaliditetom, Bernard Šešo i Karmen Vučetić, DIP – Društvo za istraživanje i potporu u 14:00 – 15:00, KONFERENCIJSKA DVORANA 1.                       Osobe s invaliditetom imaju ograničene mogućnosti u korištenju usluga u okviru turističke ponude. Prilagodba smještaja te modifikacija postojećih usluga je često dugotrajan i zahtjevan proces za ponuditelje turističkih usluga. Može li iskustvo putovanja te korištenja turističke ponude biti prilagođeno i obogaćeno za osobe s invaliditetom bez velikih ulaganja? Posjetite ovu aktivnost i saznajte na koji način je moguće pružiti kvalitetnu uslugu u turizmu na obostrano zadovoljstvo gosta i ponuditelja turističkih usluga.

2. Turizam za sve – velik potencijal osoba sa invaliditetom za zapošljavanje u turizmu, Bernard Šešo i Karmen Vučetić, DIP – Društvo za istraživanje i potporu, 15:00 – 16:00 KONFERENCIJSKA DVORANA 1. 

U vrijeme nedostatka radne snage i djelatnika u turizmu, poslodavci se na različite načine “snalaze” u pronalaženju kvalitetnih radnika. Pritom često “zaboravljamo” na velik broj nezaposlenih osoba s invaliditetom koji imaju ogroman potencijal za rad. Posjetite aktivnost te saznajte koliko su značajan i vrijedan resurs osobe s invaliditetom kao radna snaga u turizmu.

Share on Facebook

Još novosti

Doniraj i udomi

Udomljavanjem naših ukrasno-uporabnih predmeta sudjelujete u provedbi naših programa za mlade s teškoćama u razvoju i psihosocijalnom funkcioniranju. Mi ćemo vam zato pokloniti jedan ili više predmeta koje smo sami napravili.  
Prijavi se