Volontiraj
Volontiraj
Doniraj
Doniraj
Pretraga
Pretraga
TURIZAM ZA MENE! – započeli smo pripreme za novi projekt u okviru stvaranja uvjeta za uključenost osoba s invaliditetom uz podršku Ministarstva turizma i sporta!

TURIZAM ZA MENE! – započeli smo pripreme za novi projekt u okviru stvaranja uvjeta za uključenost osoba s invaliditetom uz podršku Ministarstva turizma i sporta!

  • 19.10.2023
  • DRUŠTVO

Ministrica turizma i sporta dr.sc. Nikolina Brnjac donijela je  Odluku o odabiru projekata udruga u turizmu temeljem Javnog natjecaja za sufinanciranje projekata udruga u turizmu u 2023. godini. Među odabranim projektima je i naš, Turizam za mene!. Iznimno nas veseli što ćemo moći doprinijeti razvoju održivog i uključivog turizma. https://mint.gov.hr/vijesti/brnjac-za-projekte-udruga-u-turizmu-vise-od-620-000-eura/23614

Jedina smo udruga čije djelovanje je usmjereno na osobe s invaliditetom iz  Primorsko-goranske županije, koja s partnerom, Udrugom privatnih iznajmljivača Grada Opatije, pridruženim partnerima, Turističkom zajednicom Grada Rijeke i  Hotelom Hilton Costabella, Rijeka te suradnicima, Udrugom turističkih vodiča Kvarnera, Udrugom privatnih iznajmljivača Grada Rijeke i drugim turističkim djelatnicima, sudjeluje u projektu čije je sufinanciranje odobreno u PGŽ. Koji projekti će se provoditi u RH, možete vidjeti u Odluci: https://mint.gov.hr/UserDocsImages/2023_dokumenti/231017_odluka_udruge.pdf

U listopadu 2023. godine krenule su pripreme za naš novi veliki projekt, Turizam za mene!, kojeg sufinancira Ministarstvo turizma i sporta, a rezultat je prijave na Javni natječaj Ministarstva turizma i sporta, – sufinanciranje projekata udruga u turizmu, Javni natječaj R.br. 5658, Sufinanciranje projekata udruga u turizmu u 2023.

Sažetak projekta i okviran sažetak hodograma aktivnosti s terminima

Projekt „Turizam za mene!” traje od 10.2023. do 30.6.2024. godine.

Programsko područje PP2 projekti razvijanja svijesti o pristupačnom turizmu.

Ciljne skupine: osobe s invaliditetom, poslodavci u turizmu, zaposleni u turizmu, turističke zajednice.

Sredstva su namijenjena sufinanciranju projekata koji doprinose uključivanju osoba s invaliditetom na tržište rada u turizmu, poticanju poslodavaca i turističkih zajednica u turizmu na razvoj pristupačnog turizma.

Iznos sufinanciranja: 22.347,60 eura

Partneri: Udruga privatnih iznajmljivača Grada Opatije  https://www.opatijaholiday.com/si/info/6 (uvjet Poziva je udruga). Pridruženi partneri: Turistička zajednica Grada Rijeke… https://visitrijeka.hr

Hotel Hilton (uvjet Poziva za pridružene partnere) https://www.hilton.com/en/hotels/rjkochi-hilton-rijeka-costabella-beach-resort-and-spa/

Suradnici: Udruga turističkih vodiča Kvarnera, https://www.vodici-kvarnera.hr/hr/ , Udruga privatnih iznajmljivača Grada Rijeke i drugi turistički djelatnici.

Uloga partnera je doprinijeti širenju svijesti o pravu osoba s invaliditetom na dostupnost održivog i pristupačnog turizma, kao i mogućnostima zapošljavanja osoba s invaliditetom u  turizmu. Partner će svojim iskustvom doprinijeti oblikovanju programa osposobljavanja radnika u turizmu, kao i programu osposobljavanja osoba s invaliditetom koji rade ili mogu raditi u turizmu, sudjelovati u kampanji za održiv i pristupačni turizam u RH, posebno jer je iz Istarske županije, koja je izrazito turistički orijentirana.

Uloga pridruženog partnera – pridruženi partner nema pravo na naknadu ali doprinosi ciljevima natječaja, a osiguravanjem sudjelovanja u projektu doprinosi ugledu i kvalitetnijem poslovanju same tvrtke, osigurava sudjelovanje radnika na osposobljavanju i dr.

 

 

Share on Facebook

Još novosti

Doniraj i udomi

Udomljavanjem naših ukrasno-uporabnih predmeta sudjelujete u provedbi naših programa za mlade s teškoćama u razvoju i psihosocijalnom funkcioniranju. Mi ćemo vam zato pokloniti jedan ili više predmeta koje smo sami napravili.  
Prijavi se