Volontiraj
Volontiraj
Doniraj
Doniraj
Pretraga
Pretraga
Što se “kuha” za mlade? Izrada programa za mlade PGŽ

Što se “kuha” za mlade? Izrada programa za mlade PGŽ

  • 21.10.2020
  • ISTRAŽIVANJA

Izrada strategija/programa za mlade je proces kroz koji ćemo na objektivan (evidence based policy) način doznati što više o mladima, ali to je i prilika da informiramo, educiramo za aktivno građanstvo i aktiviramo mlade, ključne dionike i donositelje odluka za provedbu programa.

Plan nastavka istraživanja za “mapu zajednice mladih”, izradu “user friendly budget report for youth”“proračun za mlade”  i ispitivanje kapacitiranosti ključnih dionika (a posebno udruga mladih i za mlade, i drugih organiziranih oblika djelovanja mladih) za provedbu programa za mlade

Pripremamo aktivnosti kojima ćemo, koristeći nekoliko metoda prikupljanja podatka, analizirati navedena područja. Do sada smo prikupili sociodemografske podatke i analizirali dokumente iz kojih se iščitavaju javne politike za mlade.

  1. Kakve su javne politike za i prema mladima na nacionalnoj, regionalnoj ili lokalnoj razini, vidljivo je u ulaganjima za mlade, financiranim programima prihvaćenima u proračunu! Kako bi mladi znali u kom smjeru “pušu vjetrovi” i kako se politike  odnose prema “generacijama na kojima svijet ostaje”, potrebno je transparentno i objektivno prikazati ulaganja gradova, općina i županije u mlade. U tu svrhu, prikupljamo podatke iz gradova i općina o ulaganjima za mlade, prema područjima djelovanja za mlade. Pripremamo obrasce za jedinice lokalne samouprave na području Primorsko-goranske županije, i upućujemo ih, kako bi prikupili ove podatke.
  2.   Ne bi li program za mlade bio uspješno implementiran u zajednicu i bio učinkovit, potrebna je sinergija svih dionika u zajednici – javnih politika, ključnih dionika i aktiviranje mladih. Kapacitiranost organiziranih oblika djelovanja mladih (udruga, savjeta mladih, učeničkih vijeća, podmlatka političkih stranaka, vjerskih zajednica ili inicijativa mladih), kao i ključnih dionika, koji u svojem radu rade s mladima (ustanove i dr.) za provedbu programa i njihova spremnost na aktivno sudjelovanje u implementaciji programa, izrazito je važan faktor učinkovitosti programa. Stoga, ispitujemo i ove dimenzije, pa pripremamo protokol za strukturirani intervju i/ili upitnik za ove dionike, kako bi prikupili podatke o njihovoj kapacitranosti i spremnosti za provedbu programa.
  3. Nakon što prikupimo sve ove podatke i analiziramo sociodemografske podatke o mladima, analiziramo sve postojeće strategije i dokumente iz kojih je vidljiv smjer javnih politika za mlade, izdvojit ćemo prioritetna strateška područja djelovanja za mlade, goruće probleme i mogućnosti/potencijale te rješenja, i  raspraviti ih s mladima i ključnim dionicima. Njihovo viđenje ovih elemenata dovesti će nas do ciljeva i mjera za unaprjeđenje javnih politika. Nakon toga, ponovno uključujemo sve dionike, ali i donositelje odluka, kako bi, koristeći koordiniranu metodu komunikacije ili strukturirani dijalog, ponovno došli do novih rješenja, i to ponavljamo više puta, kako na terenu, tako i online.
Share on Facebook

Još novosti

Doniraj i udomi

Udomljavanjem naših ukrasno-uporabnih predmeta sudjelujete u provedbi naših programa za mlade s teškoćama u razvoju i psihosocijalnom funkcioniranju. Mi ćemo vam zato pokloniti jedan ili više predmeta koje smo sami napravili.  
Prijavi se