Što se “kuha” za mlade? Izrada programa za mlade PGŽ

  • 21.10.2020
  • Istraživanja, strategije i analize

Izrada strategija/programa za mlade je proces kroz koji  ćemo na objektivan (evidence based policy) doznati što više o mladima, ali i prilika da informiramo, educiramo za aktivno građanstvo i   aktiviramo mlade, ključne dionike  i donositelje odluka za provedbu programa.

Plan nastavka istraživanja za “mapu zajednice mladih”,  izradu “user friendly budget report for youth”“proračun za mlade”  i ispitivanje kapacitiranosti ključnih dionika (a posebno udruga mladih i za mlade i drugih organiziranih oblika djelovanja mladih)  za provedbu programa za mlade

Pripremamo  aktivnosti kojima ćemo, koristeći nekoliko metoda prikupljanja podatka, analizirati    navedena područja. Do sada smo prikupili sociodemografske podatke i analizirali dokumente iz kojih se iščitavaju javne politike za mlade.

  1. Kakve su javne  politike za i prema mladima na nacionalnoj, regioalnoj ili lokalnoj razini vidljivo je u ulaganjima za mlade, financiranim programima prihvaćenima u  proračunu! Kako bi mladi znali u kom smjeru “pušu vjetrovi” i kako se politike  odnose prema “generacijama na kojima svijet ostaje” potrebno je trenasprarentno i objektivno prikazati ulaganja gradova, općina i županije u mlade. U tu svrhu prikupljamo podatke iz gradova i općina o ulaganjima za mlade, prema područjima djelovanja za mlade.                                    Pripremamo obrazace za jedinice lokalne samouprave na području Primorsko goranske županije i upućujemo ih kako bi prikupili ove podatke.
  2.   Ne bi li program za mlade  bio uspješno implementiran u zajednicu i bio učinkovit potrebna je sinergija svih dionika u zajednici –  javnih politika, ključnih dionika i aktiviranje mladih. Kapacitiranost organiziranih oblika djelovanja mladih (udruga, savjeta mladih, učeničkih vijeća, podmlatka  političkih stranaka i vjerskih zajednica ili inicijativa mladih) i  ključnih dionika koji u svojem radu rade s mladima (ustanove i dr.)   za provedbu programa  i njihova spremnost na aktivno sudjelovanje u implementaciji programa  izrazito je važan faktor učinkovitosti programa. Stoga ispitujemo i ove dimenzije pa pripremamo protokol za strukturirani intervju i/ili upitnik za ove dionike kako bi prikupili podatke o njihovoj kapacitranosti i spremnosti za provedbu programa.
  3. Nakon što prikupimo sve ove podatke i analiziramo sociodemografske podatke o mladima, analiziramo sve postojeće strategije i doklumente iz kojih je vidljiv smjer javnih politika za mlade izdvojit ćemo  prioritetna  strateška područja djelovanja za mlade, goruće probleme i mogućnosti/potencijale te rješenja i  raspraviti ih s mladima i ključnim dionicima. Njihovo viđenje ovih elementa dovesti će nas do ciljeva i mjera za unaprijeđenje javnih politika. Nakon toga, ponovno uključujemo sve dionike ali i donosteljhe odluka kako bi koristeći koordiniranu metodu komunikacije ili strukturirani dijalog ponovo došli do novih rješenja i to ponavljamo više puta na terenu i on line.
Share on Facebook

Još novosti

Doniraj i udomi

Udomljavanjem naših ukrasno-uporabnih predmeta sudjelujete u provedbi naših programa za mlade s teškoćama u razvoju i psihosocijalnom funkcioniranju. Mi ćemo vam zato pokloniti jedan ili više predemeta koje smo sami napravili.
Prijavi se
  • Društvo za istraživanje i potporu je korisnik institucionalne podrške Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva za stabilizaciju i/ili razvoj udruge.