A A A Black and white icon Change contrast icon
Volontiraj
Volontiraj
Doniraj
Doniraj
Pretraga
Pretraga
Što se “kuha” za mlade? Izrada programa za mlade PGŽ

Što se “kuha” za mlade? Izrada programa za mlade PGŽ

  • 21.10.2020
  • ISTRAŽIVANJA

Izrada strategija/programa za mlade je proces kroz koji ćemo na objektivan (evidence based policy) način doznati što više o mladima, ali to je i prilika da informiramo, educiramo za aktivno građanstvo i aktiviramo mlade, ključne dionike i donositelje odluka za provedbu programa.

Plan nastavka istraživanja za “mapu zajednice mladih”, izradu “user friendly budget report for youth”“proračun za mlade”  i ispitivanje kapacitiranosti ključnih dionika (a posebno udruga mladih i za mlade, i drugih organiziranih oblika djelovanja mladih) za provedbu programa za mlade

Pripremamo aktivnosti kojima ćemo, koristeći nekoliko metoda prikupljanja podatka, analizirati navedena područja. Do sada smo prikupili sociodemografske podatke i analizirali dokumente iz kojih se iščitavaju javne politike za mlade.

  1. Kakve su javne politike za i prema mladima na nacionalnoj, regionalnoj ili lokalnoj razini, vidljivo je u ulaganjima za mlade, financiranim programima prihvaćenima u proračunu! Kako bi mladi znali u kom smjeru “pušu vjetrovi” i kako se politike  odnose prema “generacijama na kojima svijet ostaje”, potrebno je transparentno i objektivno prikazati ulaganja gradova, općina i županije u mlade. U tu svrhu, prikupljamo podatke iz gradova i općina o ulaganjima za mlade, prema područjima djelovanja za mlade. Pripremamo obrasce za jedinice lokalne samouprave na području Primorsko-goranske županije, i upućujemo ih, kako bi prikupili ove podatke.
  2.   Ne bi li program za mlade bio uspješno implementiran u zajednicu i bio učinkovit, potrebna je sinergija svih dionika u zajednici – javnih politika, ključnih dionika i aktiviranje mladih. Kapacitiranost organiziranih oblika djelovanja mladih (udruga, savjeta mladih, učeničkih vijeća, podmlatka političkih stranaka, vjerskih zajednica ili inicijativa mladih), kao i ključnih dionika, koji u svojem radu rade s mladima (ustanove i dr.) za provedbu programa i njihova spremnost na aktivno sudjelovanje u implementaciji programa, izrazito je važan faktor učinkovitosti programa. Stoga, ispitujemo i ove dimenzije, pa pripremamo protokol za strukturirani intervju i/ili upitnik za ove dionike, kako bi prikupili podatke o njihovoj kapacitranosti i spremnosti za provedbu programa.
  3. Nakon što prikupimo sve ove podatke i analiziramo sociodemografske podatke o mladima, analiziramo sve postojeće strategije i dokumente iz kojih je vidljiv smjer javnih politika za mlade, izdvojit ćemo prioritetna strateška područja djelovanja za mlade, goruće probleme i mogućnosti/potencijale te rješenja, i  raspraviti ih s mladima i ključnim dionicima. Njihovo viđenje ovih elemenata dovesti će nas do ciljeva i mjera za unaprjeđenje javnih politika. Nakon toga, ponovno uključujemo sve dionike, ali i donositelje odluka, kako bi, koristeći koordiniranu metodu komunikacije ili strukturirani dijalog, ponovno došli do novih rješenja, i to ponavljamo više puta, kako na terenu, tako i online.
Share on Facebook

Još novosti

Doniraj i udomi

Udomljavanjem naših ukrasno-uporabnih predmeta sudjelujete u provedbi naših programa za mlade s teškoćama u razvoju i psihosocijalnom funkcioniranju. Mi ćemo vam zato pokloniti jedan ili više predemeta koje smo sami napravili.
Prijavi se