Volontiraj
Volontiraj
Doniraj
Doniraj
Pretraga
Pretraga
Prikupljeni važni podaci za projekt “Mapiranje potreba osoba s invaliditetom na području Kastva i okolnih općina (Viškovo, Matulji, Klana)

Prikupljeni važni podaci za projekt “Mapiranje potreba osoba s invaliditetom na području Kastva i okolnih općina (Viškovo, Matulji, Klana)

 • 07.12.2023
 • Boravak socijalna usluga

Letak Mapiranje Kastav A5 korekcija

Plakat Mapiranje Kastav

Naš projekt “Mapiranje potreba osoba s invaliditetom na području Kastva i okolnih općina (Viškovo, Matulji, Klana)“ završio je prvu fazu, u kojoj smo prikupili statističke podatke o broju osoba s invaliditetom u Gradu Kastvu, Općini Matulji i Općini Klana.

Cilj ovog projekta ispitati je potrebe osoba s invaliditetom na području ovih općina i grada Kastva te planirati pružanje socijalnih usluga, prvenstveno boravka i psihosocijalne podrške, prema stvarnim potrebama osoba s invaliditetom. Ove socijalne usluge primarni su faktor uključivanja osoba s invaliditetom u zajednicu. To je i njihovo pravo.

Pozivamo Vas, osobe s invaliditetom i Vaše obitelji da nam se javite ako ste zainteresirani za  uključivanje u ovu akciju! Mailom na [email protected] ili na mob. 0915580920. 

Podršku Grada Kastva u našem nastojanju da socijalne usluge učinimo dostupnima u zajednici  smo dobili, pa zajedno planiramo širenje mreže dostupnih  socijalnih usluga na ovom području.  Koliko brzo ćemo u tome uspjeti, ovisi o aktivnosti i uključivanju samih osoba s invaliditetom, kao i podršci cijele zajednice i okolnih općina.

Ostale općine iskazale su interes, pa ćemo u narednom periodu nastaviti zajedno planirati i stvarati nove mogućnosti za osobe  s invaliditetom. Cilj projekta upravo je stvoriti nužne preduvjete za otvaranje novog “Dnevnog centra Prijatelji”, za pružanje socijalnih usluga  u Kastvu.

Metodologija kojom ispitujemo potrebe osoba s invaliditetom sukladna je PRAVILNIKU O JEDINSTVENOJ METODOLOGIJI ZA PROCJENU POTREBA, https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2023_08_90_1398.html. prema kojem će se izrađivati novi Socijalni plan za Primorsko-goransku županiju. Taj dokument je i biti  će biti temeljni dokument za planiranje u jedinicama lokalne samouprave. Ovaj projekt doprinosi i izradi novog Socijalnog plana PGŽ.

Do sada smo prikupili podatke o broju osoba s invaliditetom na tom području i prema teškoćama koje su evidentirane u Registru osoba s invaliditetom te podatke o vrstama naknada i pomoći koje su im  dostupne u njihovim općinama i Gradu Kastvu.

Prema podacima iz Registra osoba s invaliditetom (Hrvatski zavod za javno zdravstvo) i DZS, Popis stanovništva 2021:

 • U Kastvu živi 10.265  stanovnika, od kojih je 1145 osoba s invaliditetom. Djece s teškoćama u razvoju  i osoba s invaliditetom u dobnoj skupini do 50 godina u Kastvu je nastanjeno 336 osoba.

 • U Matuljima živi 10.788 stanovnika, od kojih je 1.253 osoba  s invaliditetom. Djece s teškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom, u dobnoj skupini do 50 godina, u Kastvu živi  360 ljudi.

 • U Viškovu  živi  16.015, od kojih je 1.827 osoba s invaliditetom. Djece s teškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom  u dobnoj skupini do 50 godina u Viškovu žive 594 osobe.

 • U Klani živi 1.856 stanovnika, od kojih je 226 osoba s invaliditetom. Djece s teškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom, u dobnoj skupini do 50 godina, u Kastvu živi 40 osoba.

Za većinu osoba s invaliditetom u ovom području, nisu osigurani programi čije aktivnosti bi povoljno utjecale na izjednačavanje mogućnosti osoba s invaliditetom. Veći dio osoba s invaliditetom nije uključen ni u kakve aktivnosti u zajednici. Mala skupina osoba s invaliditetom uključena je u socijalnu uslugu boravka ili smještaja u Centru za rehabilitaciju u Rijeci, što znači da i dalje nisu uključeni u zajednicu u kojoj živi njihova obitelj i u kojoj su odrasli. Jedan manji dio osoba s invaliditetom ima osobne asistente, ali veći dio nema. Ne postoji udruga na ovom području koja bi okupljala osobe s invaliditetom, što znači da su prepušteni mogućnostima obitelji. U Kastvu postoji jedna udruga koja ima programe za djecu s teškoćama u razvoju. Dužnost je države i lokalne zajednice da stvori uvjete za izjednačavanje mogućnosti osoba s invaliditetom. (točne podatke o uključenosti ćemo naknadno prikupiti).

Prema podacima Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, skupina osoba s invaliditetom koje su primarne u našem programu pružanja socijalnih usluga poludnevnog boravka i psihosocijalne podrške, za koje imamo licencu nadležnog ministarstva, prema preliminarnim procjenama ima oko jedna trećina. Radi se o skupinama odraslih osoba s invaliditetom s kombiniranim teškoćama, od kojih su najčešće one iz spektra autizma, ADHD-a, intelektualnih teškoća, mentalnih teškoća ili teškoća u psihosocijalnom funkcioniranju. Mali dio prima primjerenu skrb, a veći dio nije uključen u zajednicu.

Do danas na ovom području, jedinice lokalne samouprave osiguravaju naknade i pomoći za osobe s invaliditetom i djecu s teškoćama u razvoju.

Grad Kastav osigurava sljedeće naknade i pomoći za djecu s teškoćama u razvoju i osobe s invaliditetom:

 • Sufinanciranje organizirane prehrane za osobe s invaliditetom
 • Jednokratne pomoći Su/financiranje organiziranog prijevoza za djecu i učenike s teškoćama u razvoj
 • Su/financiranje prehrane za djecu i učenike s teškoćama u razvoju
 • Sufinanciranje prijevoza za osobe s invaliditetom
 • Su/financiranje socijalne usluge psihosocijalne podrške za djecu. 

Općina Matulji osigurava sljedeće:

 • Su/financiranje organiziranog prijevoza za djecu i učenike s teškoćama u razvoju
 • Su/financiranje organiziranog prijevoza za osobe s invaliditetom i studente;
 • Sufinanciranje prijevoza za osobe s invaliditetom;
 • Su/financiranje prehrane za djecu i učenike s teškoćama u razvoju;
 • Sufinanciranje organizirane prehrane za osobe s invaliditetom;
 • Su/financiranje nabave ogrijeva za osobe s invaliditetom;
 • Prigodni poklon bonovi za djecu s teškoćama u razvoju i osobe s invaliditetom;
 • Pomoć za nabavu ortopedskih pomagala;
 • Jednokratne pomoći;
 • Pravo na pomoć u kući za osobe s invaliditetom.

 Općina Viškovo osigurava sljedeće: 

 • Sufinanciranje prijevoza za osobe s invaliditetom
 • Sufinanciranje prehrane za djecu i učenike s teškoćama u razvoju.

Za Općinu Klana, nemamo podatke o broju naknada i pomoći za osobe s invaliditetom.

Sve do sada prikupljene podatke možete vidjeti na: Mapiranje potreba OSI Kastav, Matulji, Viškovo, Klana.pptx

Javite se da vam damo podršku za uključivanje!

Projekt  financira Grad Kastav. “Mapiranje potreba osoba s invaliditetom iz Kastva i okolnih Općina Matulji, Viškovo i Klana jedna je od grupa aktivnosti/projekt iz 3 – godišnjeg programa “Dnevni centar Prijatelji”. Sadržaj ove objave isključiva je odgovornost DIP-a i ne odražava nužno stajalište grada Kastva.

Share on Facebook

Još novosti

Doniraj i udomi

Udomljavanjem naših ukrasno-uporabnih predmeta sudjelujete u provedbi naših programa za mlade s teškoćama u razvoju i psihosocijalnom funkcioniranju. Mi ćemo vam zato pokloniti jedan ili više predmeta koje smo sami napravili.  
Prijavi se