Volontiraj
Volontiraj
Doniraj
Doniraj
Pretraga
Pretraga
Poziv za sudjelovanje u savjetovanju s javnošću – strateški dokument javnih politika za mlade PGŽ

Poziv za sudjelovanje u savjetovanju s javnošću – strateški dokument javnih politika za mlade PGŽ

  • 26.10.2021
  • ISTRAŽIVANJA

Nacrt prijedloga Programa za mlade Primorsko-goranske županije –  savjetovanje sa zainteresiranom javnošću, od 26.10. do 28.11.2021.

Primjedbe se unose u za to predviđen obrazac u poveznici dolje, ili na stranicama PGŽ.

Naručitelj, @Primorsko-goranska županija je otvorila javno savjetovanje sa zainteresiranom javnosti za Nacrt prijedloga strateškog dokumenta javnih politika za mlade PGŽ,

”Program za mlade Primorsko-goranske županije” (PZM PGŽ).

https://www.pgz.hr/dokumenti/savjetovanja-s-javnoscu/

To znači da svi ključni dionici koji u svom djelokrugu rada provode  programe za mlade te rade za i s mladima (ustanove, udruge, gospodarstvenici (poslodavci), a posebno mladi te članovi organiziranih oblika djelovanja mladih (udruge mladih i za mlade, članovi savjeta mladih, učeničkih vijeća, studentskih zborova, podmladaka političkih stranaka, inicijativa mladih) imaju priliku još jednom sagledati sve rezultate istraživanja i  i rezultate dosadašnjeg sudjelovanja u izradi programa u kojima su sudjelovali ili ne, te dati svoje primjedbe i sugestije.

U izradi Programa su aktivno sudjelovali mladi, te drugi ključni dionici (više od 500 stručnjaka koji rade s mladima i predstavnika mladih te sami mladi), a započet je na inicijativu @Savjet mladih Primorsko – goranske županije, u prošlom mandatu.

Nakon analize, primjedbi i sugestija, a u skladu sa zakonima i normativnim okvirom za izradu razvojnih strateških dokumenata te nadležnosti Županije, uvrstit će se one primjedbe i sugestije koje nadopunjuju postojeći Program, za već predložene mjere za 3 prioritetna razvojna smjera, prema argumentiranim dokazima. Potrudite se argumentirati vaše stavove i referirati dokaze, odnosno pouzdane izvore.  Tako ćemo pokazati koliko smo ozbiljni u namjeri da povećamo dobrobit mladih u PGŽ. 

Pozivamo vas da aktivno sudjelujete u izradi Programa za mlade Primorsko goranske županije jer ćete tako izravno utjecati na javne politike za mlade!  

Nakon što se primjedbe usvoje ili ne, Nacrt prijedloga PZM PGŽ se predlaže  Skupštini Županije na  usvajanje, a nakon usvajanja kreće izrada Akcijskog plana za implementaciju PZM PGŽ, u izradu kojeg ćete opet biti pozvani da s vašim konkretnim aktivnostima i prijedlozima za financiranje programa i projekta, a u skladu sa ciljevima i razvojnim smjerovima Programa, zajedno definiramo plan za svaku  proračunsku godinu  zasebno.

Isto tako, za svaku godinu će se pratiti implementacija Programa te njegova učinkovitost, pa će se Program i revidirati, ako rezultati pokažu da se dogodila promjena. Jer, strategije su tu radi promjena u zajednici. A promjenu donosimo svi mi, a ne netko drugi.

Dokument je sažeto podijeljen u 3 veće cjeline:

  1. zakonski i normativni okvir za izradu strategije, metodologija izrade programa (strategije)
  2. analitička podloga za oblikovanje razvojnih smjerova (potrebe/izazovi)
  3. razvojni smjerovi s mjerama i indikatorima.

Glavni izazovi i potrebe mladih koji se ističu u nacrtu prijedloga PZM, nisu se promijenili od podataka iznesenih u njemu, jer se pokazalo da su najave pojedinih izazova započele već prije nekoliko godina (npr. narušeno zdravlje mladih i prije Korona ere) i sl. Novi podaci samo će potvrditi trendove i smjerove u kojima se kreću mladi, koliko je njihova dobrobit narušena i gdje, koliko je važno kvalitetno obrazovanje i zapošljavanje i sl. te koji koraci su se pokazali nužnima za planiranje intervencija/ulaganja.

Na mrežnoj stranici www.pgz.hr su dostupni dokumenti:

Obrazac1-Poziv-javnosti

Nacrt-prijedloga-Programa-za-mladePGZ2021-2024

Obrazac-za-sudjelovanje-u-postupku-savjetovanja-s-javnoscu

 

Share on Facebook

Još novosti

Doniraj i udomi

Udomljavanjem naših ukrasno-uporabnih predmeta sudjelujete u provedbi naših programa za mlade s teškoćama u razvoju i psihosocijalnom funkcioniranju. Mi ćemo vam zato pokloniti jedan ili više predmeta koje smo sami napravili.  
Prijavi se