Volontiraj
Volontiraj
Doniraj
Doniraj
Pretraga
Pretraga
Poziv volonterima i organizatorima volontiranja da ispune upitnike o volontiranju! Važno je!

Poziv volonterima i organizatorima volontiranja da ispune upitnike o volontiranju! Važno je!

  • 01.03.2023
  • DRUŠTVO

 

Izdvojite 10-ak minuta svog vremena, te ispunite upitnike (Projekt sufinanciran iz ESF (https://www.rijeka.hr/gradska-uprava/eu-projekti/aktualni-projekti/radius-v/))

Podijelite vašim prijateljima i organizacijama.

  1. Za organizatore volontiranja: Ispitivanje društvenih potreba – upitnik za organizatore volontiranja: Promocija i vidljivost volontiranja u društvu

Cilj ovog upitnika je ispitati stavove organizatora volontiranja o vidljivosti i promociji volonterstva u društvu. Također, zanima nas i na koji način organizatori volontiranja promoviraju volonterstvo i doprinose njegovoj vidljivosti u lokalnim zajednicama. Upitnik je anoniman, za njegovo ispunjavanje potrebno je maksimalno 10 minuta, moguće ga je popuniti do kraja ožujka 2023., a dostupan je na sljedećoj poveznici: https://radiusv.limequery.com/113871?lang=hr

  1. Za volontere: Ispitivanje javnog mnijenja – upitnik za volontere: Promocija i vidljivost volontiranja u društvu – percepcija građana o volontiranju

Cilj ovog upitnika je ispitati percepciju i stavove građana i građanki o promociji i vidljivosti volontiranja u društvu. Također, zanimaju nas i učinkovite metode i aktivnosti usmjerene na bolju vidljivost volonterstva u zajednici. Upitnik je anoniman, za ispunjavanje je potrebno maksimalno 10 minuta, moguće ga je popuniti do kraja ožujka 2023., a dostupan je na sljedećoj poveznici: https://radiusv.limequery.com/137682?lang=hr

 

Share on Facebook

Još novosti

Doniraj i udomi

Udomljavanjem naših ukrasno-uporabnih predmeta sudjelujete u provedbi naših programa za mlade s teškoćama u razvoju i psihosocijalnom funkcioniranju. Mi ćemo vam zato pokloniti jedan ili više predmeta koje smo sami napravili.  
Prijavi se