Volontiraj
Volontiraj
Doniraj
Doniraj
Pretraga
Pretraga
Da podsjetimo nove i “stare” volontere: Dođite, “DIP”-ovci vas zovu u svoj DIP-ov klub mladih!

Da podsjetimo nove i “stare” volontere: Dođite, “DIP”-ovci vas zovu u svoj DIP-ov klub mladih!

  • 05.10.2021
  • DRUŠTVO

Poziv volonterima i volonterkama, novima i starima!

Počela je nova akademska godina pa pozivamo “stare“ volontere da nam se opet pridruže i obnove svoje volonterke ugovore…pozivamo i nove volontere jer svaka nova osoba koja nam se pridruži u našem djelovanju, donosi nešto novo i obogaćuje sve nas. Bez volontera ni nas ne bi bilo.
Svi naši volonteri imaju volonterske ugovore, a prema Zakonu o volonterstvu želimo ih obnoviti; obnavljamo ugovore o volontiranju za ovu akademsku i školsku godinu za dugotrajno volontiranje (2x mjesečnox po 3 sata, najmanje 3 mjeseca), a nove volontere  zovemo na upoznavanje i akciju!
Volontirati za naše “DIP”-ovce mogu svi, bez obzira na godine i iskustvo, jer mi smo tu da vam u svemu damo podršku! Ako želite volontirati u našim programima a do sada još niste, možete ispuniti i naš obrazac prijave za volontere,https://dip.hr/volontiraj/ ili se za početak javite na našoj Facebook stranici, u inbox. https://www.facebook.com/istrazivanjeipotpora
Naši program su vidljivi na ovoj stranici, a slijede osnovne volonterske pozicije koje se odnose na provedbu pružanja socijalnih usluga poludnevnog boravka i DIP-ovog kluba mladih “Priprema, pozor, radim!
1. ASISTENT u radno-okupacijskim aktivnostima (poludnevni boravak) – pogledajte na poveznici:
2. MENTOR ili  pričuvni mentor mladim osobama s teškoćama u razvoju i psihoscijalnom funkcioniranju, vidi.poveznicu:
3. pratitelj u javnom prijevozu
4. asistent na aktivnostima u vrtu u Viškovu
5. asistent na plivanju Idemo plivati!
6. asistent na administrativnim poslovima u uredu (od sceniranja, kopiranja do sređivanja podataka, dokumentacije za izvještaje i sl.)
7. asistent na poslovima sređivanja arhive
8. suradnk na izradi video i fotomaterijala
9. suradnik na prijevodu na engleski jezik (materijal za mrežne stranice)
10. suradnik u orgnizaciji proslave rođendana
11. suradnik u aktivnostima nordijskog hodanja
12. suradnik n informatičkim poslovima
13. suradnici na online aktivnostima
14. Volonteri na povremenim većim volonterskim akcijama (ovisno o vrsti, npr. vidi manifestacija Hrvatsksa volontira i dr.)
Iz svih ovih osnovnih volonterskih pozicija oblikujemo mnoštvo novih ovisno o aktivnosti.
Osim na našim temeljnim programima, možete volontirati i na programu:
1. Kvarnerska kolonija autorskog stripa i ilustracije https://dip.hr/programi/kvarnerska-kolonija-autorkog-stripa-i-ilustracije/ koja se sprema za kraj listopada, na sljedećim volonterkim pozicijama:
 – priprema manifestacije  – suradnici na uredskim poslovima, rad na promociji (održavanje Facebook stranice i drugo), komunikacija s autorima, organizacija  smještaja i prehrane, priprema prostorija za koloniju, priprema za postav izložbe, “čuvar stripa” (dežurni na izložbi)
 – provedba kolonije: doček i smjepštaj autora i autorica, pomoć pri podjeli hrane i osvježenja, priprema prostorija nakon svakog dana, vođenje evidencije i dokumentacije, fotografiranje i dr.
Ujedno vas želimo informirati:

ZNAČAJNIJE IZMJENE I DOPUNE ZAKONA O VOLONTERSTVU (NN 84/21)

Hrvatski centar za razvoj volonterstva izdao je kratku brošuru o promjenama koje se odnose na Izmjene i dopune Zakona o volonterstvu, koji je ovo ljeto stupio na snagu:

1. Redefinira se pojam dugotrajnog volontiranja kao ono „koje volonter obavlja redovito i kontinuirano, najmanje dva puta mjesečno, u razdoblju od najmanje tri mjeseca bez prekida.“ (članak  3.)
2. uvodi se razlikovanje između pripravništva i volontiranja (članbak 5.)
3. definira se organizator volontiranja, volonterski program i koordinator volontiranja (članak 7. )
4. dopunjuju se načela zaštite onih skupina za koje i s kojima se volontira (članak 27.)
Organizatori volontiranja dužni su posvetiti osobitu pažnju izboru i edukaciji volontera koji volontiraju sa skupinama ljudi za koje se volontira: s djecom, osobama s invaliditetom, starim i nemoćnim osobama, bolesnim osobama ili osobama koje su lišene poslovne sposobnosti,  uz posjedovanje osobnih znanja, iskustava i sposobnosti za rad s tim skupinama korisnika volontiranja, a nije dopušteno volontirati s ovim skupinama:
– osobama kojima traje sigurnosna mjera obveznog psihijatrijskog liječenja, obveznog liječenja od ovisnosti, obveznog psihosocijalnog tretmana, zabrane obavljanja određene dužnosti ili djelatnosti koja je u vezi sa djelatnosti volontiranja, zabrane približavanja, uznemiravanja, uhođenja ili udaljenja iz zajedničkog kućanstva,
– osobama kojima traje sigurnosna mjera zabrane obavljanja zvanja, djelatnosti ili dužnosti koja je u vezi s djelatnosti volontiranja izrečena sukladno zakonu kojim se uređuju kaznena djela i kaznenopravne sankcije,
– osobama koje su pravomoćno osuđene ili se protiv njih vodi kazneni postupak za neko od kaznenih djela protiv života i tijela, protiv osobne slobode, kaznenih djela protiv spolne slobode, kaznenih djela spolnog zlostavljanja i iskorištavanja djeteta, kaznenih djela protiv braka, obitelji i djece, osim ako je nastupila rehabilitacija sukladno posebnom propisu,
– osobama koje su pravomoćno osuđene ili se protiv njih vodi kazneni postupak za neko od kaznenih djela protiv spolne slobode i spolnog ćudoređa, osim ako je nastupila rehabilitacija sukladno posebnom propisu,
– osobama prema kojima je izrečena prekršajnopravna sankcija propisana zakonom kojim se uređuje zaštita od nasilja u obitelji.
organizator volontiranja dužan je osigurati stalni nadzor stručne osobe nad volontiranjem te osigurati da volonter ne dođe u nenadzirani kontakt s korisnikom volontiranja tijekom čitavog vremena volontiranja. i još mnogo durgih izmjena. Pročitajte više na

Izmjene i dopune Zakona o volonterstvu NN 84_21 ili pročitajte cijeli zakon

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2021_07_84_1558.html

 

Share on Facebook

Još novosti

Doniraj i udomi

Udomljavanjem naših ukrasno-uporabnih predmeta sudjelujete u provedbi naših programa za mlade s teškoćama u razvoju i psihosocijalnom funkcioniranju. Mi ćemo vam zato pokloniti jedan ili više predmeta koje smo sami napravili.  
Prijavi se