Volontiraj
Volontiraj
Doniraj
Doniraj
Pretraga
Pretraga
Znate li što je ŽUZ? Želite li se uključiti u neformalnu mrežu pružatelja socijalnih usluga i “biti promjena”?

Znate li što je ŽUZ? Želite li se uključiti u neformalnu mrežu pružatelja socijalnih usluga i “biti promjena”?

 • 12.09.2022
 • POTPORA

POZIVAMO VAS DA SE PRIDRUŽITE NEFORMALNOJ MREŽI ZA ZAGOVARANJE PRAVA OSOBA S INVALIDITETOM I SKUPINA KOJIMA TREBA PODRŠKA I SKRB  – ŠIRIMO MREŽU PRUŽATELJA SOCIJALNIH USLUGA, UNAPRJEĐUJEMO KVALITETU PRUŽENIH SOCIJALNIH USLUGA!

Nefomalnu mrežu smo nazvali, jednostavno, –  ŽIVOT U ZAJEDNICI (ŽUZ). Pitamo vas kakav  nam je život u zajednici?

Ako ste “za” promjene u skladu s potrebama ljudi za koje radimo (korisnika), pridužite nam se i  ispunite obrazac: https://forms.gle/xyEYU1VMNYqZRKnC7

Sudjelujte aktivno s nama u izradi “alternativnog izvješća” o potrebama naših ljudi za koje radimo, (korisnika) i pružatelja socjalnih usluga. 
Bez obzira na osnivača, jeste li udruga ili ustanova, jesu li vam osnivači skupina građana ili županija ili država, pozivamo vas da zajedno unaprijedimo postojeći sustav koji će poštivati odredbe iz UN konvencije o pravima OSI koje je Republika Hrvatska potpisalahttps://narodne-novine.nn.hr/clanci/medunarodni/2007_06_6_80.html
  – stvarati  inkluzivne zajednice, ne samo deklarativno, nego i stvarno
  – staviti osobu kojoj treba podrška i skrb na prvo mjesto, a ne njene teškoće – zaboraviti na model milosrđa, koji još uvijek vlada u društvu, ali i među OSI, kao i medicinski model (što ćemo popraviti?) pristupa osobama s inavliditetom, a imati na umu i fokusirati se na socijalni i pravni model, u kojem  je osoba ta kojoj se mi moramo prilagoditi.
Primjeri za četiri modela pristupa invaliditetu
-Izvor: Handicap International, Federal Ministry for Economic Cooperation and Development (2010) / preuzeto: Mihanović, V. (2010)  Invaliditet u socijalnom modelu, u: Hrvatska revija za rehabilitacijska istraživanja 2011, Vol 47, br. 1, str. 72-86; dostupno na: https://hrcak.srce.hr/file/95112
Situacija Model milosrđa Medicinski model Socijalni model Model utemeljen na pravima
Mlada žena koja koristi kolica “Kakva šteta, ova prekrasna žena je vezana za invalidska kolica, ona se više nikada neće moći udati, imati djecu i brinuti za svoju obitelj.” “O, ovo je jadna žena, ona je trebala otići kod liječnika i razgovarati s njim, ako postoji terapija koja bi joj mogla omogućiti da opet hoda, kao i svi drugi.” “Zajednica stvarno treba izgraditi rampe ispred javnih objekata, kako bi osobe koje žive u njoj mogle sudjelovati u društvenom životu.” “Kada dobije posao, njezin poslodavac morat će joj prilagoditi radni prostor. To je njeno pravo!”
Osoba s intelektualnim teškoćama “Pogledajte ovog siromašnog, zbunjenog čovjeka. On izgleda kao da je mentalno retardiran, bilo bi mu bolje da živi kod udomitelja, gdje će se netko brinuti o njemu.” “Možda postoji neki
lijek ili tretman, koji bi mogao poboljšati njegovu percepciju svijeta. On bi trebao ići psihijatru.”
“To je dobro rješenje,
da on živi sa svojim bratom, tako da je okružen osobama bez invaliditeta.”
“Gdje on želi živjeti? Idemo ga pitati!”
Roditelji s djetetom koje ima oštećenje sluha “To mora biti vrlo tužno, imati dijete i znati da nikada neće moći samostalno živjeti.” “Siguran sam da će za nekoliko godina biti dostupni slušni aparati koji će ovom djetetu omogućiti da bolje čuje.” “Mi smo svi trebali naučiti znakovni jezik, tako da možemo komunicirati
s ovim djetetom i svim drugim osobama koje imaju oštećenje sluha.”
“Kada to dijete odraste, studirat će na sveučilištu, ako to želi.”

 

Izvor: Handicap International, Federal Ministry for Economic Cooperation and Development (2010) / preuzeto: Mihanović, V. (2010)  Invaliditet u socijalnom modelu, u Hrvatska revija za rehabilitacijska istraživanja 2011, Vol 47, br. 1, str. 72-86; dostupno na: https://hrcak.srce.hr/file/95112

–  omogućiti brži i fleksibilniji odgovor donositelja odluka na izazove s kojima se suočavaju osobe kojima treba podrška,  od zakonodavaca do javnih uprava, od susjedstva do obitelji, od samih udruga do domova
Ovaj obrazac prikuplja podatke o organizacijama i pojednicima koji žele pristupiti neformalnoj mreži organizacija koje zagovaraju prava osoba s invaliditetom i skupina kojima treba podrška i skrb društva, bez obzira na osnivača i status te funkciju.
Podaci će se koristiti u svrhu komunikacije između članova i zajedničkog zagovaranja izjednačavanja mogućnosti osoba s invaliditetom u Primorsko-goranaskoj županiji i šire, kada se steknu uvjeti za to.
Neformalna mreža ŽUZ će imati više sekcija/odjela, prema nekoliko kriterija, a ovisno o Vašem interesu za aktivnim sudjelovanjem i doprinosom.
Primarna djelatnost je usmjerena unaprjeđenju kvalitete pružanja socijalnih usluga korisničkih skupina iz kataloga socijalnih usluga kao temeljnih programa koji doprinose Nacionalnom planu izjednačavanja mogućnosi OSI i drugim nacionalnim sektorskim i međusektorskim planovima. Obzirom na skupinu za koju rade inicijatori (Društvo za istraživanje i potporu, www.dip.hr), cilj nam je okupiti organizacije i pojedince koji rade i djeluju za ovu skupinu (odrasli mladi i druge osobe s invaliditetom kojima su tijekom školovanja dijagnosticirane kombinirane teškoće u razvoju i psihosocijalnom funkcioniranju – od intelektualnih teškoća, ADHD-a, poremećaja iz spektra autizma, mentalne bolesti i sl.). Za sve druge sekcije će se oblikovati tim koji će djelovati u skladu s pravima i obvezama koje ćemo zajednički tek definirati. Zajedničko područje za sve pružatelje socijalnih usluga, bez obzira radi li se o onima u širem ili užem smislu, glavni zajednički izazovi su:
1. evidencija korisnika – gdje su nam ljudi?
2. osiguravanje kontinuiteta u provedbi – olakšavanje osiguravanja financiranja socijalnih usluga za korisnike kojima to treba
3. unaprjeđenje kvalitete pružanja socijalnih usluga
4. zagovaranje promjena u procedurama, protokolima i normativnom okviru za izjednačavanje mogućnosti OSI i drugih skupina kojima treba podrška i skrb.
Struktura, prava i obveze djelovanja u ime ove neformalne mreže, kao i pravni oblik, urediti će se nakandno prema vašim prijedlozima i prema demokratskim principima. U ovom trenutku, ovo je neformalna inicijativa građana i organizacija koja predstavlja mrežu pružatelja socijalnih usluga.

Normativni okvir:

 • UN Deklaracija o pravima osoba s invaliditetom
 • UN Standardna pravila o izjednačavanju mogućnosti za osobe s invaliditetom
 • Povelja EU o temeljnim pravima
 • Europska konvencija o ljudskim pravima
 • Konvencija Vijeća Europe o sprječavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja uobitelji
 • Konvencija o zaštiti djece od spolnog iskorištavanja i spolnog zlostavljanja
 • Europska socijalna povelja
 • OSCE smjernice za promicanje političke participacije osoba s invaliditetom
 • Direktiva (EU) 2019/882 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. travnja 2019. o zahtjevima za pristupačnost proizvoda i usluga
 • Strategija Vijeća Europe za osobe s invaliditetom 2017. – 2023
 • Unija ravnopravnosti: Strategija o pravima osoba s invaliditetom za razdoblje 2021.–2030.
Share on Facebook

Još novosti

Doniraj i udomi

Udomljavanjem naših ukrasno-uporabnih predmeta sudjelujete u provedbi naših programa za mlade s teškoćama u razvoju i psihosocijalnom funkcioniranju. Mi ćemo vam zato pokloniti jedan ili više predmeta koje smo sami napravili.  
Prijavi se