Volontiraj
Volontiraj
Doniraj
Doniraj
Pretraga
Pretraga
Poziv za podršku – donaciju: Neovisno življenje i uključenost u zajednicu / kampanja za prava osoba s invaliditetom i podršku zajednice i državnih tijela

Poziv za podršku – donaciju: Neovisno življenje i uključenost u zajednicu / kampanja za prava osoba s invaliditetom i podršku zajednice i državnih tijela

  • 11.12.2022
  • POTPORA

Poziv za podršku – donaciju: Neovisno življenje i uključenost u zajednicu / kampanja za prava osoba s invaliditetom i podršku zajednice i državnih tijela

Prema UN konvenciji o pravima osoba s invaliditetom, države su se obvezale da će osigurati ostvarivanje prava osoba s invaliditetom, pa i pravo na neovisno življenje i uključenost u zajednicu. Ovo pravo je jedno od osnovnih prava koja omogućuju i pravo na rad i ostala prava. Naši programi socijalnih usluga, koje provodimo u “Dnevnom centru Prijatelji“, omogućavaju neovisno življenje i uključenost u zajednicu, te sprječavaju instucionalizaciju, a ono što nam nedostaje u ovom krugu je “zajednica“ – veće, kvalitetnije i brže, te felksibilnije uključivanje zajednice u ostvarivanje ovih prava.

Zato vas pozivamo da podržite naš rad, te omogućite primjeren prostor za osposobljavanje za samostalan život – adaptaciju kuhinje i naš rad kroz, trenutno, dvije kampanje za prikupljanje sredstava s istom namjenom:

  1. A1 Čini pravu stvar: DIP-ovci žele kuhati https://cinipravustvar.hr/izazov/dip-ovci-zele-kuhati/51101 – klik na link i uplatite
  2. Adventska donatorska aukcija printeva radova nastalih na prvoj i drugoj Kvarnerskoj koloniji autorkog stripa i ilustracije – traje od 8.12. do 22.12. 2022., online, na facebooku Kvarnerske kolonije do 18:05, kada započinje uživo u Exportdrvu; priuštite si dobar, poseban i kulturni poklon i usmjerite novac u naš rad za osobe s invaliditetom, naše dipovce.  https://www.facebook.com/Kvarnerska-kolonija-autorskog-stripa-i-ilustracije-
  3. uvijek kao tvrtka možete uplatiti na naš žiro račun: u prilogu je donatorski ugovor Univerzalni – DIP – ugovor-o-donaciji
  4. uvijek kao građani možete uplatiti na naš žiro račun: Društvo za istraživanje i potporu,Wenzelova 2/ Rijeka, Hrvatska; OIB: 78171364712, ŽIRO RAČUN: ZAGREBAČKA BANKA IBAN: HR7123600001102394295

Hvala  što s nama stvarate “zajednicu koja brine”

Prema Zakonu o potvrđivanju Konvencije o pravima osoba s invaliditetom i Fakultativnog protokola uz Konvenciju o pravima osoba s invaliditetom, Republika Hrvatska se obvezala:…https://narodne-novine.nn.hr/clanci/medunarodni/2007_06_6_80.html

Članak 19. NEOVISNO ŽIVLJENJE I UKLJUČENOST U ZAJEDNICU

Države stranke ove Konvencije priznaju jednako pravo svim osobama s invaliditetom na život u zajednici, s pravom izbora jednakim kao i za druge osobe, te će poduzeti djelotvorne i odgovarajuće mjere kako bi olakšale osobama s invaliditetom puno uživanje ovoga prava i punog uključenja i sudjelovanja u zajednici, uključujući i osiguranje sljedećeg:

(a) mogućnosti da osobe s invaliditetom odaberu svoje mjesto boravka, gdje i s kim će živjeti, na ravnopravnoj osnovi s drugima, te da nisu obvezne živjeti bilo kojim nametnutim načinom života,

(b) pristupa širokom rasponu usluga koje različite službe potpore pružaju osobama s invaliditetom u njihovom domu ili ustanovama za smještaj, uključujući osobnu asistenciju potrebnu za potporu življenju i za uključenje u zajednicu, kao i za sprečavanje izolacije ili segregacije iz zajednice,

(c) ravnopravnog pristupa osoba s invaliditetom uslugama, objektima i prostorima, namijenjenima općoj populaciji, te njihove primjerenosti potrebama osoba s invaliditetom.

 

Share on Facebook

Još novosti

Doniraj i udomi

Udomljavanjem naših ukrasno-uporabnih predmeta sudjelujete u provedbi naših programa za mlade s teškoćama u razvoju i psihosocijalnom funkcioniranju. Mi ćemo vam zato pokloniti jedan ili više predmeta koje smo sami napravili.  
Prijavi se