Javne politike za mlade

Program javne politike za mlade

 

Ako ste osoba koja radi  za mlade ili ste mlada osoba, javite nam se!  Trebate li podršku u zagovaranju intersa mladih ili kako pregovarati s donositeljima odluka, kako izraditi program rada savjeta mladih, kako iz programa za mlade/strategije izraditi akciji plan, bilo koji savjet oko zapošljavanja, biranja  škole i studija , ako ne znate što ćete…javite se imamo puno iskustva u tom području.

Naša voditeljica programa je izradila više priručnika za mlade upravo s ovim temama, a imamo puno iskustva u raznim programima za mlade. Neki od priručnika  koje je naša voditeljica napisala upravo nakon završenih projekata za mlade su: 

Prirunikzamlade.Mladiuzajednicibezbarijera

ili

nekaselokalniglasovicuju2015.finalezaweb

 

 

nedovršeno..

Obuhvaća sve programe i projekte u kojima sudjelujemo kao nositeljima partneri ili stručni suradnici, sudionici ili inicijatori aktivnosti kojima se zagovaraju interesi mladih, svih skupina ove rizične i pune potencijala populacije. U okviru ovog programa več godinama smo prisutni u izradi strategija za mlade, za koje izrađujemo metodologiju izrade, vodimo janve forume, analziramo podatke o madima (desk research), provdimo istraživanja, ali i predlažemo (pišemo) sam tekst strategije kao rezultat naših istraživanja i analiza potreba mladih i strukturiranog dijaloga s donositeljimna odluka i ključnim dionicima.

Trenutno je u izradi nacionlani programa za mlade kojeg čekamo više godina. https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/MainScreen?entityId=13290

Tako smo izradili za jedinice lokalne i regionalne samouprave više program za mlade, dok smo u izradi nekoliko sudjelovali zastupajući različite skupine mladih.

2017/2018 Regionalni program za mlade Istarske županije

Projekt „Regionalni program za mlade Istarske županije“ provodi Istarska županija u partnerstvu s Udrugom mladih i Alumni FET iz Pule http://www.alumni-fet-drmijomirkovic.hr/regionalni-program-za-mlade-istarske-zupanije/, te Udrugom za mlade Alfa Albona iz Labina,http://www.alfa-albona.hr/regionalni-program-za-mlade/ a nastao je na inicijativu Savjeta mladih Istarske županije. Projekt je financiran bespovratnim sredstvima Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, u iznosu od 52.500,00 kn, te sredstvima iz Proračuna Istarske županije u iznosu od 57.500,00 kn.

Izradu Program je inicirao Savjet mladih IŽ,  u  izradi programa je sudjelovalo više od 500 mladij, gradovi i općine IŽ, obrazovne i druge ustanove koje u svojim programima  rade s mladima. Održano je više javnih foruma orgnizirano prema područjma djelovanja za mlade, a rezultati istraživanja su bili na razmatranju u većina udruga mlaidh i za mlade. iskustvo koje smo imlai u radu s mladima neprocjenjvo je i obogatilo je naše djelovanje, a u samoj izradi sudjelovalo je više mladih iz partnrskih udruga i nezavisnih mladih zaniteresiranih za analzie i sitrživanja o mladima.

Na sjednici Skupštine Istarske županije je usvojen Regionlani progrma z amlade Istarke županije https://www.istra-istria.hr/fileadmin/dokumenti/novosti/sjednice_skupstine_2017/10/10-08-Regionalni_program_mladi.pdf

I dalje https://www.facebook.com/rpmiz/ . 

U nastavku su  poveznica na dio objava u medijima koji su pratili izradu ovog programa.

https://vimeo.com/204041707

http://www.regionalexpress.hr/site/more/izh-ja-predstavljen-program-za-mlade-istarske-zhupanije

https://glasistrenovine.hr/arhiva-portala/pregled-vijesti/projekt-izrade-regionalnog-programa-za-mlade-istarske-zupanije-priblizava-se-kraju-554970

https://www.istra-istria.hr/index.php?id=2326&tx_ttnews[tt_news]=4387&cHash=d4250aca0d 

https://glasistrenovine.hr/arhiva-portala/pregled-vijesti/izraduju-se-lokalni-i-regionalni-program-za-mlade-do-2020-544133 

2016/2017 Lokalni program za mlade Grada Labina

Temeljem prikupljenih podataka iz više od 400 dokumenta i drugih izvora kroz skoro pa jednogodišnje razdoblje, kvalitativnim i kvantitativnim metodama, u procesu analize problema i potreba mladih Labina, u nastavku se izdvaja osnovne smjernice za razvoj politika za mlade u Gradu Labina. Iznose se zaključci nastali temeljem rezultata ovih analiza, a svrha predloženih mjera je dugoročno planirati unaprijeđenje i promjenu društvenog položaja mladih Labina, s naglaskom na aktivno uključivanje svih dionika, a posebno mladih. Kako bi se osiguralo praćenje provedbedefiniraju se indikatori za praćenje (provedbe) i uspješnost (rezultata), a ukupno čine osnovne smjernice za izradu akcijskih provedbenih planova.

http://www.labin.hr/Files/obrazlozenje-prijedloga-lokalnog-programa-za-mlade-grada-labina.pdf

http://labin.hr/Files/201605/201602/Prijedlog%20Lokalnog%20programa%20za%20mlade.pdf

Nositelj projekta je Grad Labin a parterre udruga za malade Alfa Albona, dok je DIP izradio metodologiju, organizirao javne forume i druge načine strukturiranog dijaloga s mladim.,

http://www.alfa-albona.hr/lokalni-program-za-mlade-grada-labina-na-javnoj-raspravi-do-17-srpnja-2015/http://radiolabin.hr/news_details.php?id=398

 

DIP NA PROJEKTIMA IZ PODRUČJA NEET skupina –  FINANCIRANI IZ EU FONDOVA:

neodvršeno…

  1. godine predavanje i radionica ERASMUS+ “ strateška partnerstva za mlade “Workpetence for NEET”, Labin: https://workpetence.eu/wpcontent/uploads/2019/02/Guidelines_for_career_guidance_and_counseling-final-web.pdfhttps://www.facebook.com/Workpetence/videos/429020257676683 ,    http://www.alfa-albona.hr/situation-with-neet-population-in-croatia/.

2019/2020 Interreg Begin Grad Labin – predavanja i radionice za sudionike/društveno poduzetništvohttps://gradonacelnik.hr/vijesti/vijesti-projekt-begin-grad-labin-predvodnik-razvoja-odrzivog-drustvenog-poduzetnistva-na-podrucju-istarske-zupanije/

2018. Youth centers fit for NEET, DIPŠ stručni suradnik na projektu ERASMS+ KA2, strateška partnrstva za mlade

Projekt „Informativni centri za mlade prikladni NEET sufinanciran je iz   programa Erasmus + Europske unije, Ključna akcija 2 kroz Nacionalnu agenciju za europske obrazovne programe i mobilnost, a  provodila ga jer  Koalicija omladinskih organizacija SEGA iz Makedonije  Regionalni info centar za mlade Rijeka iz Hrvatske i Stowarzyszenie Edukacja przez Internet iz Poljske. Cilj projekta je rad na inovativnom pristupu u identificiranju uzora za informiranje mladih o potrebama ljudi u NEET situaciji. Prevencija bi trebala biti prioritetna kako bi se izbjeglo povećanje broja mladih koji dolaze u NEET situaciju i razbijanje međugeneracijskog kruga socijalne isključenosti. Potreban je proaktivan pristup mladim organizacijama kako bi se osigurala rana intervencija kako bi se izbjeglo da mladi dođu u NEET situaciju.  Jačanjem kapaciteta organizacija mladih, omladinskog rada i drugih oblika inkluzije osigurat ćemo korištenje njihovog potencijala za poticanje socijalne uključenosti mladih u NEET situaciji. Promicati i povećati dostupnost stručnog savjetovanja i usmjeravanja prilagođenih potrebama socijalno isključenih mladih u svim fazama njihova života. Kroz TOT će se mladi radnici upoznati s novim pristupom informiranju mladih NEET-ova. Kroz projekt je izrađen i on line alat za mlade. 

Uloga DIP-a je bila provesti istraživanje o mladima u NEET situaciji, analizirati normativni okvir javnih politika za mlade iz ovog područja te pripremiti rezultate istraživanja za završnu konferenciju za mlade u Rijeci. 

https://www.facebook.com/YICfittoNEET

https://www.facebook.com/YICfittoNEET/videos/498558227301801/.  

https://www.facebook.com/YICfittoNEET/videos/490265334799901/

 

2013./2014. Stručni suradnici na EU projektu “Jadranska mladinska ideja” , IPA program (HR-SI) – voditeljica aktivnosti “Metodologija izrade i izrada lokalnog programa djelovanja za mlade Grada Poreča” (prikupljanje podatka za izradu, analiza kapacitiranosti organizacija civilnog društva (upitnik), priprema materijala za radionice (fokus grupe) s relevnatnim dionicima; priprema javne rasprave, analiza prikupljenih podataka, priprema nacrta “Programa za mlade Grada Poreča)

2013./2014. Izrada metodologije za prikupljanje podatka i provedbu “Lokalnog programa za mlade” za Grad Poreč, EU projekt “Jadranski centri za mlade” (umrežavanje i uključivanje mladih) , partneri Slovenija, Hrvatska , ƒçlanica ekpertnog tima za izradu politika za mlade

2014. stručni suradnici na projektu “Snaga tolerancije – sprečavanje korupcije i nasilja u sportu”, provodi udruga Regionalni info centar za mlade, Udruga za mlade Korak ispred, u suradnji s Transparency International Hrvatska i Dru≈°tvom za istra≈æivanje i potporu te uz potporu Ministarstva socijalne politike i mladih Republike Hrvatske, Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina, Vlade Republike Hrvatske  – izrada metodologije istra≈æivanja, priprema materijala, analiza podataka, pisanje izvje≈°taja i preporuka, izrada publikacije.

 

 

Kontaktirajte nas

Informacije

Adresa
  • Wenzelova 2/1
  • Rijeka, Hrvatska
  • OIB: 78171364712
  • MB: 4152115
  • ŽIRO RAČUN: ZAGREBAČKA BANKA
  • IBAN: HR7123600001102394295
  • Društvo za istraživanje i potporu je korisnik institucionalne podrške Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva za stabilizaciju i/ili razvoj udruge.