Volontiraj
Volontiraj
Doniraj
Doniraj
Pretraga
Pretraga
EDUKOSI.TURIZAM – kratak info o napretku projekta i poziv osobama s invaliditetom da se uključe!

EDUKOSI.TURIZAM – kratak info o napretku projekta i poziv osobama s invaliditetom da se uključe!

 • 21.06.2023
 • DRUŠTVO

U planu projekta EDUKOSI.TURIZAM, kojeg financira ESF, predviđen je niz različitih aktivnosti kojima se osigurava pristup tržištu rada u području turizma osobama s invaliditetom, s ciljevima:

 1. Razvoj i stjecanje stručnih znanja osoba s invaliditetom potrebnih za rad u sektoru turizma i ugostiteljstva, kroz razvoj i provedbu programa osposobljavanja te organiziranu praktičnu nastavu na radnom mjestu kod poslodavca, izradom programa osposobljavanja za OSI, dizajniranog po potrebama poslodavaca u sektoru turizma i ugostiteljstva te provođenjem istog promovira se i otvara pristup tržištu rada za OSI.
 2. Poboljšanje i unaprjeđenje stručnih i andragoških znanja stručnjaka iz turističko-ugostiteljskog sektora, odnosno predavača i mentora za rad s osobama s invaliditetom
 3. Promocija pristupa tržištu rada u sektoru turizma i ugostiteljstva za osobe s invaliditetom
  Izradom digitalne platforme kao inovativnog pristupa tržištu rada za OSI, promovira se i podiže pristupačnost sektora turizma i ugostiteljstva za OSI, time što se povezuje OSI koje traže zaposlenje, poslodavce s ponudom poslova za OSI, te ustanove za obrazovanje odraslih, s ponudom obrazovanja prilagođenog osobama s invaliditetom. Organizacijom radionica i okruglog stola za poslodavce promovira se zapošljavanje osoba s invaliditetom u sektoru turizma i ugostiteljstva.

Ciljani broj sudionika kojima će do kraja projekta biti pružena podrška za osnaživanje i jačanje kompetencija za rad u turizmu, kroz socijalne usluge u zajednici, je 110 osoba s invaliditetom. Do sada smo ih osnažili kroz 6 radionica osnaživanja socijalnih vještina, radionica razvoja karijere i osposobljavanja za poslove digitalnog marketinga u turizmu:

 • 12 osoba s invaliditetom iz Istarske županije uključeno je u obrazovanje/osposobljavanje za poslove digitalnog marketinga u turizmu prema prilagođenom programu.  Osposobljavanje provodi Pučko otvoreno učilište Poreč. DIP-ovi stručnjaci su  dali podršku predavačima pri izradi prilagođenog obrazovnog programa.
 • 17 osoba s invaliditetom iz Primorsko-goranske županije je u suradnji s riječkom podružnicom  Hrvatskog zavoda za zapošljavanje sudjelovalo u aktivnostima  i “razvoja kraijere”,  a  aktivnosti su provodili stručnjaci iz DIP-a i  Škole Dante.
 • 20 osoba s invaliditetom u suradnju s Centrom za inkluziju  i usluge u zajednici u Puli  https://centar-podrske.hr sudjelovalo u aktivnostima osnaživanja za rad – vježbe jačanja timskog rada, radne etike i odgovornosti te prava radnika.
 • 13 osoba s invaliditetom iz udruge DIP je u Rijeci sudjelovalo u aktivnostima osnaživanja za rad – upravljanje emocijama, rješavanje sukoba i drugo.

Ukupno su do lipnja 2023. u projektu aktivno sudjelovale 62 nezaposlene osobe s invaliditetom. U nastavku projekta pozivamo i druge nezaposlene osobe s invaliditetom da se uključe u projekt. U planu je nastavak aktivnosti u Istarskoj i Primorsko-goranskoj županiji. Do kraja projekta ćemo uključiti još najmanje 57 osoba s invaliditetom.

Odrađene aktivnosti su u području osnaživanja za rad – trening socio-emocionalnih vještina potrebnih za rad u sektoru turizma i ugostiteljstva, profesionalno usmjeravanje OSI za rad u sektoru turizma i ugostiteljstva  te individualno karijerno savjetovanje OSI za rad u sektoru turizma i ugostiteljstva

Broj nezaposlenih osoba s invaliditetom koje su završile edukaciju / osposobljavanje za poslove u digitalnom marketingu u turizmu je 10. Obrazovanje se provodilo online. S obzirom na to da su sudionici iz različitih dijelova Istre, polaznicima je organizirano osposobljavanje online, kako bi se iz udobnosti svog doma mogli posvetiti osposobljavanju.

Rezultat projekta je i razvijen standard zanimanja. Standard zanimanja je izrađen i upućen u proceduru, na obrascu prijedloga standarda zanimanja, u nadležno ministarstvo. Izrađeni standard je za zanimanje Agent/agentica za Internet prodaju turističkih proizvoda.

Cilj je bio i unaprijediti formalne programe osposobljavanja  za osobe s invaliditetom  za stjecanje kompetencija za rad u sektoru turizma i ugostiteljstva. U tu svrhu, izrađen je “Obrazac prijedloga obrazovnog programa obrazovanja odraslih“ za već postojeći program za osposobljavanje za digitalni marketing kojem se unaprjeđuje kvaliteta sa sadržajem iz područja obilježja turizma i turističkih proizvoda. Izrađeni su nastavni materijali – skripte.

U izradi programa i aktivnostima osnaživanja sudjelovalo je 6 stručnjaka. Isto tako 6 stručnjaka u području osposobljavanja odraslih u turizmu, osposobljeno je u području pružanja socijalnih usluga. 

DIP je između navedenih aktivnosti razvijao programe usavršavanja za predavače i mentore za rad s osobama s invaliditetom. Dante se uključio sa svojim predavačima. Djelatnik iz partnerske organizacije “Polidor” je bio mentor na praktičnom dijelu osposobljavanja OSI.

Cilj je, do kraja projekta, uključiti još 60-tak osoba s invaliditetom. U planu je obuhvatiti osobe s invaliditetom iz Poreča, Centra za inkluziju i usluge u zajednici iz podružnica iz Istre, kao i osobe s invaliditetom iz Primorsko-goranske županije.

Isto tako, u završnoj izradi je i digitalna platforma za pronalazak i ponudu poslova u turizmu, na otvorenom tržištu rada te ponudama za osposobljavanje, odnosno obrazovanje odraslih osoba s invaliditetom. 

U sklopu plana osposobljavanja poslodavaca u turizmu održali smo i predavanje te okrugli stol za poslodavce iz sektora zapošljavanje OSI, na sajmu Promohotela https://dip.hr/esf-edukosi-turizam-poziv-za-poslodavce-22-2-2023-u-1300-porec/

Projekt EDUKOSI.TURIZAM – EDUKACIJE ZA OSOBE S INVALIDITETOM U TURIZMU financira se iz Europskog socijalnog fonda, u okviru Poziva Poboljšanje pristupa ranjivih skupina tržištu rada u sektoru turizma i ugostiteljstva II kojeg je objavilo Ministarstvo turizma i sporta, a provodi se u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. Odobrena ukupna vrijednost projekta je 1.240.441,74 kn, a financirat će se u 100%-tnom iznosu ukupnih prihvatljivih izdataka projekta.

Pučko otvoreno učilište Poreč https://www.poup.hr/projekti-eu-a/edukositurizam/  je nositelj, a partneri na projektu su: Društvo invalida Poreč https://drustvo-invalida-porec.hr, DANTE – ustanova za obrazovanje odraslih, Rijeka, https://dante-ri.hr Društvo za istraživanje i potporu Rijeka https://dip.hr/  i Mini karavan servis d.o.o. – Polidor kamp Funtana. Projekt traje 20 mjeseci. Početak Projekta je 11.03.2022. i traje do 11.10.2023.

Share on Facebook

Još novosti

Doniraj i udomi

Udomljavanjem naših ukrasno-uporabnih predmeta sudjelujete u provedbi naših programa za mlade s teškoćama u razvoju i psihosocijalnom funkcioniranju. Mi ćemo vam zato pokloniti jedan ili više predmeta koje smo sami napravili.  
Prijavi se