Volontiraj
Volontiraj
Doniraj
Doniraj
Pretraga
Pretraga
Želim raditi! Kampanja za zagovaranje prava na rad osoba s invaliditetom uz potporu ACI d.d.

Želim raditi! Kampanja za zagovaranje prava na rad osoba s invaliditetom uz potporu ACI d.d.

 • 14.10.2023
 • Boravak socijalna usluga

ŽELIM RADITI! je komunikacijska kampanja za zagovaranje prava na rad osoba s invaliditetom.  Cilj je izgraditi fleksibilne modele rada u zajednici, prilagođene svakoj osobi s invaliditetom.

Zagovaračke aktivnosti su raznolike: od individualnog utjecaja na same osobe s invaliditetom do utjecaja na ključne dionike u procesima uključivanja –  poslodavce, donositelje odluka, zajednicu. Želim raditi!  je dio  kontinuirane kampanje za zagovaranje prava osoba s invaliditetom pod nazivom “Distancirano socijalni”.  Ove aktivnosti usmjerene su poticanju uključivanja osoba s invaliditetom u socijalne usluge u našem “Dnevnom centru Prijatelji“, kako bi im osigurali pravo na radnu rehabilitaciju i osposobili ih za život i rad. Naš model pristupa osobama s invaliditetom omogućuje uključivanje u rad u skladu s njihovim mogućnostima i interesima, od inkluzivnog volontiranja, do radnih aktivnosti ali i zapošljavanja uz podršku stručnih radnih asistenata. Upravo ove modele rada zagovaramo i želimo utjecati na sve dionike u procesima stvaranja uvjeta za efikasnost i uspješnost modela.

 

ACI – ADRIATIC CROATIA INTERNATIONAL CLUB, za djelatnost marina d.d. je raspisao ovo ljeto Javni natječaj za financiranje projekata neprofitnih organizacija iz donacija ACI d.d. u 2023. godini/prov polugodište – javni poziv za financiranje udruga 2023. godina. Na javni natječaj su se javile brojne udruge, među kojima je naš rad prepoznat i podržan.

Naziv projekta:  “Želim raditi!”   – modeli rada osoba s invaliditetom uz podršku 

(uključivanje u socijalne usluge poludnevnog boravka i psihosocijalne podrške u “Dnevnom centru Prijatelji” za osobe s invaliditetom – osposobljavanje za rad i podrška poslodavcima pri zapošljavanju OSI)

 Program pružanja socijalnih usluga u Dnevnom centru Prijatelji sufinanciraju u 2023. godini:  

a grupe aktivnosti iz  programa poput ove, pod projektnim nazivom “Želim raditi! sufinanciraju:

Širenje mreže socijalnih usluga sufinanciraju i Grad Kastav kroz projekt ”Mapiranje potreba osoba s invaliditetom na području Kastava i okolnih općina” .

te  drugi.

Partneri na  projektu “Želim raditi!” su:

Veslački klub Jadran, Rijeka.http://vkjadran.hr      je sportski klub ali i poslodavac. U VK Jadranu se održavaju naše rekreativne aktivnosti u svrhu očuvanja zdravlja te predstavlja pozitivan primjer društveno odgovornog poslodavca koji posluje s našom društveno poduzetničkom tvrtkom DIP lab. d.o.o. https://dip.hr/dip-lab-d-o-o/ .

U DIP labu, zapošljavamo osobe s invaliditetom koje su osposobljene za rad na jednostavnim  i drugim poslovima! VK Jadran je i naš partner na  3-godišnjem programu pružanja socijalnih usluga koji sufinancira Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike, “Dnevni cnetar Prijatelji”, centru za pružanje socijalnih usluga u zajednici. 

i    Centar za odgoj i obrazovanje, Rijeka http://centar-odgojiobrazovanje-ri.skole.hr, školom u kojoj se obrazuje većina  osoba s invaliditetom. Škola je iznimno važan partner s kojim implementiramo model “premošćivanja jaza na prijelazu između obrazovnog sustava i svijeta odraslih osoba s invaliditetom“, odnosno ranog uključivanja učenika škole u naš radno-okupacijski program. Osim toga, većina učenika škole obrazuje se za jednostavne poslove u toj Školi, pa u okviru progarma stručne prakse imaju svoja prva iskustva s poslodavcima i radom. Upravo te poslodavce želimo osnažiti za uključivanje OSI u rad i nakon školovanja, osposobiti ih za model rada osoba s invaliditetom uz podršku. 

Suradnici na projektu su:  

Centar za rehabilitaciju, http://www.czrr.hr je ustanova, pružatelj socijalnih usluga kojemu je osnivač Republika Hrvatska.  Naši su partneri na 3-godišnjem programu pružanja socijalnih usluga koji sufinancira Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike, “Dnevni centar Prijatelji“, centar za pružanje socijalnih usluga u zajednici. Naša suradnja će doprinijeti povezivanju osoba s invaliditetom, unaprijedit će kvalitetu pružanja socijalnih usluga s posebnim naglskom na stvaranje mogućnosti za rad, kao i sprječavanje institucionalizacije.

Centar za profesionalnu rehabilitaciju Rijeka,  https://www.cpr-rijeka.hr  iznimno je važna karika između poslodavca i osobe s invaliditetom koja se zapošlajava. Osim što svakoj osobi s invaliditetom mora biti procjenjena radna učinkovitost kako bi poslodavci dobili poticaje za zapošljavanje OSI, oni pružaju i usluge prolagodbe radnog mjesta OSI i druge usluge. Njihov doprinos je izniman jer zajedno povezujemo osobe s invaliditotem i poslodavce, izmjenjemo iskustva i dajemo podršku osobama s invaliditetom.

i  drugi poslodavci. 

Sažetak: Projekt unaprjeđuje kvalitetu, osigurava održivost radno okupacijskog programa socijalnih usluga boravka i psihosocijalne podrške,  sprječava socijalnu isključenost, osposobljava za život i rad osobe s invaliditetom u ”Dnevnom centru Prijatelji”. Kampanjom Želim raditi! daje se podrška poslodavcima pri poticanju zapošljavanja OSI.

Trajanje: 1.6.2023. do 31.12.2023.

Iznos sufinanciranja ACI: 1.500 eura

Ostali donatori:     Grad Rijeka: 300 eura iz Malih potpora

Opći ciljevi:

 • Pružati socijalne usluge poludnevnog boravka i psihosocijalne podrške te organizirati klubove korisnika i grupe samozastupnika.
 • Osigurati dostupnost socijalnih usluga na širem području Primorsko-goranske županije.
 • Provesti komunikacijsku kampanju za zagovaranje prava osoba s invaliditetom s naglaskom na pravo na rad te dati podršku poslodavcima pri zapošljavanju OSI kako bi poticali brže i kvalitetnije zapošljavanje OSI. 

Posebni ciljevi: 

 • Unaprijediti kvalitetu socijalnih usluga na širem području, kao preduvjet za organizirano stanovanje, odnosno sprječavanje institucionalizacije i deinstitucionalizaciju.
 • Unaprijediti neformalnu mrežu pružatelja socijalnih usluga koja je započela s radom “Život u zajednici“ te proširiti suradnju s svim ključnim dionicima, uključiti i postojeće organizacije kako bi unaprijedili kvalitetu rada, kroz razne programe prijenosa znanja, mentoriranja i aktivnostima za korisnike i djelatnike.
 • Osnažiti mrežu volontera, novim volonterima iz zajednice posebno onih koji žive na područjima djelovanja na koje ćemo proširiti mrežu socijalnih uslug

Očekivani rezultati:

1. Održan kontinuitet pružanja socijalnih usluga poludnevnog boravka i psihosocijalne podrške za 30 do 50 korisnika – osoba s invaliditetom prema programu rada.

Uloga partnera u ovom projektu:

VK Jadran:

 • osigurati infrastrukturu za održavanje rekreativno – sportskih aktivnosti u VK Jadran (korištenje teretane za aktivnosti 1 tjedno, uz podršku kineziologa)
 • sudjelovati u kampanji i promociji ”Želim raditi” (snimanje videa za okrugli stol o radu osoba s invaliditetom u VK Jadran i drugo).

Centar za odgoj i obrazovanje, Rijeka:

 • aktivno sudjelovati u aktivnostima kojima doprinose “premošćivanju jaza na prijelazu između obrazovnog sustava i svijeta odraslih” (senzibilizacija obitelji i učenika škole na uključivanje u socijalne usluge, zajedničke aktivnosti i drugo).

2. Provedena komunikacijska kampanja “Distancirano socijalni” – za 2023. godinu pod nazivom “Želim raditi!”

Uloga partnera: aktivno sudjelovanje u promotivnim aktivnostima, doprinos izdavanju brošure o mogućnostima rada učenika za zanimanja za koja se obrazuju u Centru, doprinos izdavanju brošure o društveno poduzetničkim tvrtkama koji zapošljavanju osobe s invaliditetom, sudjelovanje na okruglom stolu i ostalim promotivnim aktivnostima.

Gallery

Share on Facebook

Još novosti

Doniraj i udomi

Udomljavanjem naših ukrasno-uporabnih predmeta sudjelujete u provedbi naših programa za mlade s teškoćama u razvoju i psihosocijalnom funkcioniranju. Mi ćemo vam zato pokloniti jedan ili više predmeta koje smo sami napravili.  
Prijavi se