Volontiraj
Volontiraj
Doniraj
Doniraj
Pretraga
Pretraga

O radno-okupacijskom programu Priprema, pozor, radim!

Radno-okupacijski program ”Priprema, pozor, radim!” je strukturiran program socijalnog uključivanja i osposobljavanja dijela populacije kojoj prijeti socijalna isključenost, te time narušavanje njihovih ljudskih prava, među kojima je i pravo na rad i aktivan život u zajednici. Prioritetna skupina koju uključujemo u program je ranjiva skupina mladih, kojima je određena teškoća tijekom školovanja dijagnosticirana, ili nije; a imaju teškoće u razvoju i psihosocijalnom funkcioniranju, u dobi od 19 do 30 godina. Unaprjeđujemo program od 2016. godine, kako bi stvorili uvjete za pružanje socijalne usluge (najprije u širem, a kasnije u užem smislu) i oblikovali model zapošljavanja i rada osoba kojima je potrebna stručna podrška u radu.
U skladu s načelima UN Konvencije o pravima osoba s invaliditetom i Zakona o potvrđivanju Konvencije o pravima osoba s invaliditetom i Fakultativnog protokola uz Konvenciju o pravima osoba s invaliditetom (https://narodne-novine.nn.hr/clanci/medunarodni/2007_06_6_80.html) primjenjujemo osnovna načela:

(a) poštivanje urođenog dostojanstva, osobne autonomije, uključujući slobodu osobnog izbora i neovisnost osoba
(b) nediskriminacija
(c) puno i učinkovito sudjelovanje i uključivanje u društvo
(d) poštivanje razlika i prihvaćanje osoba s invaliditetom kao dijela ljudske raznolikosti i čovječnosti
(e) jednakost mogućnosti
(f) pristupačnost
(g) jednakost između muškaraca i žena
(h) poštivanje razvojnih sposobnosti djece s teškoćama u razvoju i poštivanje prava djece s teškoćama u razvoju na očuvanje vlastitog identiteta.

U skladu s tim načelima, svaku osobu podupiremo na punu uključenost u zajednicu u kojoj žive, orijentirani na potrebe svake mlade osobe zasebno, uz uključivanje cijele zajednice.

U skladu s Nacionalnom strategijom izjednačavanja mogućnosti osobama s invaliditetom 2017- do 2020., koja predviđa u Poglavlju „Život u zajednici, Mjera zapošljavanja osoba s invaliditetom na otvorenom tržištu rada – aktivnost: Uspostaviti sustav podrške programu radnih asistenata i sustav praćenja primjene usluge stručne podrške na radnom mjestu, osiguravamo uvjete za radno-okupacijski dnevni boravak i radne aktivnosti na otvorenom tržištu rada!

„Zapošljavanje uz podršku zagovara pravo na rad, poštivanje ljudskog dostojanstva i pruža mogućnost socijalnog i gospodarskog uključivanja osoba s invaliditetom u zajednicu“. (Udruga za promicanje inkluzije i Centar za inkluziju i socijalne usluge, 2015:str.5)
Kratkoročni cilj: stvoriti preduvjete za pružanje socijalne usluge “radnog dnevnog boravka”
Dugoročni cilj: stvoriti platformu za provedbu radnih aktivnosti i zapošljavanje/rad osoba s invaliditetom.

Djelomično je od 2017. do 2018. godine financiralo Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku.

Partneri:

Suradnici:

Neki od ciljeva programa:

1. Ublažiti i/ili dokinuti društvenu isključenost skupine mladih s teškoćama u razvoju i psihosocijalnom funkcioniranju izvan sustava obrazovanja i osposobljavanja i rada (u NEET situaciji), i općenito mladih iz skupine nezaposlenih
2. Osigurati model društvene radne podrške mladima s teškoćama, kako bi spriječili njihovu društvenu isključenost, osposobljavajući ih za jednostavne poslove u radionici/praktikumu u udrugama i na otvorenom tržištu rada – “radno-okupacijski dnevni boravak”
3. Oblikovati inovativni model zapošljavanja mladih s teškoćama (osobe s invaliditetom i/ili psihosocijalnom funkcioniranju) uz potporu, te uspostaviti koordinirani sustav potpore – uvođenje novog “modela zapošljavanja uz potporu” kroz društveno poduzetništvo

 

Kome je program namijenjen?

1. Mladima s intelektualnim teškoćama i drugim psihosocijalnim teškoćama, poput ADHD-a, iz spektra autizma i dr., mladim osobama s invaliditetom izvan obrazovanja, osposobljavanja i rada (u NEET situaciji) – osposobljavanje za rad uz podršku radnih asistenata

Imaš li do 30 godina? Želiš li znati o svojim pravima na rad? Želiš li raditi i učiti? Želiš se uključiti u zajednicu u kojoj živiš? Želiš li raditi u vrtu ili ići s nama na plivanje? Javi nam se, jer sigurno imamo neku aktivnost za tebe!

2. Mladima nezaposlenima do 30 godina, željnim učenja i rada u poticajnom okruženju.
Ako si mlada nezaposlena osoba do 30 godina i želiš učiti i raditi u poticajnom okruženju s mladima s teškoćama, ako želiš, osim učenja i rada, imati priliku podijeliti s drugim mladima kojima je potrebna podrška, svoje iskustvo i znanje, JAVI NAM SE, JER SIGURNO IMAMO  NEŠTO ZA TEBE I TI ZA NAS!

3. Poslodavcima koji zapošljavaju osobe s invaliditetom i/ili s teškoćama u psihosocijalnom funkcioniranju
Želite li da Vaše poslovanje bude socijalno odgovorno? Želite li biti primjer drugim poslodavcima u pružanju podrške marginaliziranim skupinama Vaše zajednice? Želite naučiti kako pružiti podršku u radu? JAVITE SE, SIGURNO IMAMO NEŠTO ZA VAS ILI VI ZA NAS!

 

Što nudimo?

 • Radno-okupacijske aktivnosti za mlade s teškoćama: eko vrt na Viškovu, slaganje plastičnih dijelova predmeta, izrada ukrasno-uporabnih predmeta, rekreativno terapijsko plivanje, radovi na ranču Anđeli, terapijsko jahanje i drugo
 • osposobljavanje nezaposlenih mladih osoba za rad s mladima s teškoćama, za poslove „radnih asistenata“ na internim osposobljavanjima, a odabrane osobe se upućuju na osposobljavanje za “asistente za zapošljavanje/rad s osobama s invaliditetom, uz podršku” u Centru za osposobljavanje odraslih Validus iz Zagreba (uvjerenje o osposobljavanju se upisuje u e-radnu knjižicu), čime ostvaruju prednost pri zapošljavanju u DIP-u i sličnim organizacijama

Tko je radni asistent?

Poslovi asistenta/ice osobama s invaliditetom u zapošljavanju/radu uz podršku, obuhvaćaju poslove individualno prilagođene podrške osobama s intelektualnim teškoćama i/ili psihosocijalnim teškoćama na radnom mjestu i/ili u radno-okupacijskim aktivnostima.

Kontakti:

 • e-mail: [email protected]
 • mob. 0915580920
 • adresa: Ivana Dežmana 3/1, Rijeka
 • Voditeljica programa: Marta Berčić, prof.
 • Koordinatorice radno-okupacijskih aktivnosti: Nela Bralić, bacc. art., Karmen Vučetić, mag. psih.

 

Pravni okvir

• Zakon o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (“Narodne novine” broj 157/13., 152/14.)
• Pravilnik o profesionalnoj rehabilitaciji i centrima za profesionalnu rehabilitaciju osoba s invaliditetom (“Narodne novine” broj 44/14, 2/15)
• Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja očevidnika zaposlenih osoba s invaliditetom (“Narodne novine” broj 44/14., 97/14., 2/15.)
• Pravilnik o utvrđivanju kvote za zapošljavanje osoba s invaliditetom (“Narodne novine” broj 44/14., 2/15.)
• Pravilnik o poticajima pri zapošljavanju osoba s invaliditetom (“Narodne novine” broj 44/14., 2/15., 13/15., 113/16, 116/17)
• Pravilnik o zaštitnim radionicama i integrativnim radionicama za zapošljavanje osoba s invaliditetom (“Narodne novine” broj 44/14., 2/15.)
• Standardi usluga profesionalne rehabilitacije

 

Važnije poveznice

• Zavod za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom – https://www.zosi.hr
• Ministarstvo rada i mirovinskog sustava – https://www.mrms.hr
• Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje – https://www.mirovinsko.hr
• Grad Rijeka – https://www.rijeka.hr
• Primorsko – goranska županija – https://www.pgz.hr
• Hrvatski zavod za zapošljavanje – https://www.hzz.hr
• Pravobraniteljica za osobe s invaliditetom – https://www.posi.hr
• In-portal – https://www.in-portal.hr

 

Ostali programi

Doniraj i udomi

Udomljavanjem naših ukrasno-uporabnih predmeta sudjelujete u provedbi naših programa za mlade s teškoćama u razvoju i psihosocijalnom funkcioniranju. Mi ćemo vam zato pokloniti jedan ili više predmeta koje smo sami napravili.  
Prijavi se

Kontaktirajte nas

Informacije

Adresa
 • Wenzelova 2/1
 • Rijeka, Hrvatska
 • OIB: 78171364712
 • MB: 4152115
 • Žiro račun: ERSTE & ST. BANK
 • IBAN: HR68 2402 0061 1011 8082 8