Volontiraj
Volontiraj
Doniraj
Doniraj
Pretraga
Pretraga
Kako reforma sustava socijalne skrbi utječe na nas?

Kako reforma sustava socijalne skrbi utječe na nas?

 • 31.01.2022
 • DRUŠTVO

Kako reforma sustava socijalne skrbi utječe na nas?

Kako reforma sustava socijalne skrbi utječe na nas?

Prošli tjedan je bio važan za nas i naše djelovanje, jer je Sabor prihvatio prijedlog Zakona o socijalnoj skrbi, a time su djelomično regulirani i neki od pravnih instituta i odredbi, te su se uskladili s praksom u zemljama u okruženju. Još uvijek nismo uskladili cjelokupni pravni okvir za izjednačavanje mogućnosti za OSI, ali smo učinili veliki iskorak.

Zakon o socijalnoj skrbi. https://www.zakon.hr/z/222/Zakon-o-socijalnoj-skrbi.

Zakon o socijalnoj skrbi kao krovni zakon reforme, ali i pratećih šest zakona iz reformskog paketa za područje socijalne skrbi – zakona o udomiteljstvu, te zakona koji reguliraju djelatnosti psihoterapije, socijalnog rada, edukacijsko-rehabilitacijske djelatnosti, psihološke djelatnosti i socijalno-pedagoške djelatnosti.

https://dip.hr/wp-content/uploads/2022/01/PZE_218.pdf

Konkretne i odmah vidljive promjene koje se odnose na osobe s invaliditetom, koje će stupiti na snagu u veljači, odnosno neke do kraja 2022. godine:

 

 1. Zakonom o socijalnoj skrbi predviđeno je povećanje maksimalnog iznosa zajamčene minimalne naknade (ZMN), s 800 na 1000 kuna
 2. definira se i povećanje iznosa osobne invalidnine s 1500 na 1750 kuna
 3. kao i uklanjanje cenzusa za ostvarivanje prava na osobnu invalidninu
 4. redefinira se i naknada za troškove stanovanja
 5. povećava se iznos naknade za osobne potrebe korisnika prava na osnovu smještaja ili organiziranog stanovanja
 6. proširuje se i krug osoba kojima se može priznati pravo na status njegovatelja, a time se potiče ostanak djeteta s teškoćama u razvoju i osobe s invaliditetom u vlastitom domu, čime se sprječava njihova institucionalizacija
 7. propisuju se i nove usluge – sveobuhvatna procjena i planiranje, prethodna stručna procjena, socijalno mentorstvo i psihosocijalni tretman radi prevencije nasilničkog ponašanja
 8. novim načinom ugovaranja socijalnih usluga pojednostaviti će se postupak javnog poziva za podnošenje ponuda i sklapanje ugovora, te će se omogućiti jedinstven pristup mreži za pružanje usluga, kao i standardizacija procesa i kvalitete usluga, jednakost i transparentnost u financiranju
  9. predlaže se i osnivanje tri javne ustanove – Hrvatskog zavoda za socijalni rad kao javne ustanove, koja će svoje poslove obavljati u središnjoj i područnim službama, umjesto u dosadašnjim prilično fragmentiranim centrima za socijalnu skrb, zatim Obiteljskog centra te Akademije socijalne skrbi

Cijeli sustav reforme je prikazan ovdje:

https://vlada.gov.hr/UserDocsImages//Vijesti/2021/listopad/04%20listopada//Prezentacija%20-%20Reforma%20sustava%20socijalne%20skrbi.pdf.

Kako na razini HR, ali i PGŽ nedostaje pružatelja socijalnih usluga za našu prioritentu skupinu, naši razvojni smjerovi i praksa traženja podrške zajednice, gradova i županije su potpuno u skaldu s Nacionalnim planom razvoja socijalnih usluga:

https://mrosp.gov.hr/UserDocsImages/dokumenti/Glavno%20tajništvo/Godišnji%20planovi%20i%20strateška%20izvješća/Nacionalni%20plan%20razvoja%20socijalnih%20usluga%20za%20razdoblje%20od%20%202021.%20do%202027.%20godine.pdf

Isto tako, naš Strateški plan razvoja u skladu je i s Nacionlanim planom izjednačavaja mogućnosti za osobe s invaliditetom

Nacionalni plan izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom od 2021 do 2027 prijedlog.

Slika preuzeta s: http://www.inclusion-europe.eu/european-commission-presents-strategy-for-the-rights-of-persons-with-disabilities-2021-2030/

 

Share on Facebook

Još novosti

Doniraj i udomi

Udomljavanjem naših ukrasno-uporabnih predmeta sudjelujete u provedbi naših programa za mlade s teškoćama u razvoju i psihosocijalnom funkcioniranju. Mi ćemo vam zato pokloniti jedan ili više predmeta koje smo sami napravili.  
Prijavi se