Volontiraj
Volontiraj
Doniraj
Doniraj
Pretraga
Pretraga
“Dnevni centar Prijatelji” – Rješenje o ispunjavanju mjerila za pružanje socijalnih usluga x2

“Dnevni centar Prijatelji” – Rješenje o ispunjavanju mjerila za pružanje socijalnih usluga x2

 • 01.10.2022
 • DRUŠTVO

Prošli tjedan je bio izazovan, aktivistički,  emocionalan, racionalan, umoran i ispunjen…kao i prethodnih 9 godina. Borba za ispunjavanje mjerila za pružanje socijalnih usluga traje od osnutka DIP-a. Najprije sredstva za opstanak, za režije, za zakup, za priznanje… Svi već znaju da smo 3 godine skupljali za dva nova sanitarna čvora. To je zapravo bila najveća prepreka: tako mali zadatak, a tako dugačak put do realizacije. Cijelo vrijeme, od osnutka, mi pružamo socijalne usluge poludnevnog boravka i psihosocijalne podrške odraslim osobama s invaliditetom i onima kojima treba podrška i skrb, a sada je naša ustrajnost dobila i ime: “Dnevni centar Prijatelji”, po prvom programu koji smo provodili, mentorskom programu “Laboratorij životnih vještina Prijatelji.” Dobila je i “papir” – licencu da smo izjednačeni s drugim pružateljima socijalnih usluga koji za usluge koje pružaju u skladu sa zakonom dobivaju i financiranje, što je obaveza naše države.  Iako nas je, od ovog formalnog priznanja dijelio, “samo“ korak  – samo sanitarni čvor koji prostor nije imao. Naš rad znaju oni koji rade isto što i mi, vole učiti od nas, a i mi od njih, i izvan naše županije, od Zagreba do Istre.

Ovo smo čekali:

Rješenje psihosocijalna podrška – DIP

Rješenje poludnevni boravak – DIP

Počelo je 2013. godine, a od tada smo prošli sve faze razvoja, od udruge koja je okupila stručnjake koji znaju što hoće i kako dati podršku, do organizacije koja usprkos svim preprekama ustraje u viziji; učiniti svijet oko nas boljim i pružiti priliku i mladima i osobama kojima treba podrška i skrb.

Naš pokretač je bio i ostao borba za izjednačavanje prava osoba kojima treba podrška i skrb, uz našu procjenu da je put ka “licenci ” najbolji put za osiguravanje prava ljudi za koje radimo. Socijalne usluge boravka i psihosocijalne podrške osiguravaju praćenje i učinkovitost provedbe programa. Jer mi živimo živote naših obitelji i njihove djece nastojeći dati podršku svima, a posebnu pažnju posvećujemo mobilizaciji zajednice, znajući da bez zajednice nema pomaka. Svi vi i mi zajedno možemo stvoriti sretniji i ispunjeniji svijet u kojem svi živimo.

Hvala svima koji su na bilo koji način davali podršku ovoj viziji, od roditelja, naših obitelji, više od 600 volontera tijekom ovih 9 godina, svima koji su nam dali podršku i radili s nama, mnoštvu tvrtki koje su prepoznale naš rad, javnim tijelima, poput Primorsko-goranske županije koja nas prati od osnutka, kao i Ministarstvu rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike, Gradu Rijeci, koji je prepoznao ovo što radimo, ali i osobnim prijateljima i širim obiteljima; svima koji su uskakali kad je trebalo. Hvala i našim partnerima i suradnicima od kojih smo učili i koje smo mi usmjeravali.

Sad nam slijedi nova borba: sklapanje ugovora s nadležnim ministarstvom, dobivanje “glavarine” za usluge koje pružamo. Mreža socijalnih usluga se nije širila skoro pa dva desetljeća, a kako bi dokazali da postoji potreba i da su  socijalne usluge nužne,  kako bi djelovali i živjeli u skladu s pravima koje imaju osobe s invaliditetom, bez stigmatizacije i predrasuda, diskriminacije i odbacivanja, dovršavamo “Alternativno izvješće o pružateljima socijalnih usluga i potrebama korisnika za našu Županiju”. 

Što su socijalne usluge? Mi pružamo socijalne usluge poludnevnog boravka i psihosocijalne podrške, a pružali smo ih onim osobama koje mogu imati ili imaju uputnicu o priznavanju socijalne usluge,kao i onim osobama koje nemaju tu uputnicu, zato jer im ta podrška treba. 

Zakon o socijalnoj skrbi: Vrste socijalnih usluga, Članak 71.

Socijalne usluge su: 1. prva socijalna usluga; 2. usluga sveobuhvatne procjene i planiranja, 3. savjetovanje; 4. stručna procjena, 5. psihosocijalno savjetovanje; 6. socijalno mentorstvo, 7. obiteljska medijacija, 8. psihosocijalni tretman radi prevencije nasilničkog ponašanja

 1. psihosocijalna podrška
 2. rana razvojna podrška
 3. pomoć pri uključivanju u programe odgoja i redovitog obrazovanja
 4. pomoć u kući
 5. boravak
 6. organizirano stanovanje i
 7. smještaj.

Članak 72. Socijalne usluge mogu se pružati tijekom duljeg razdoblja ili privremeno, ovisno o potrebama korisnika.

Članak 73. (1) Socijalne usluge priznaju se ili odobravaju na temelju sveobuhvatne i/ili specifične procjene potreba korisnika, rizika i snaga obitelji i resursa lokalne zajednice, u skladu s individualnim planom promjene ili planom intervencija, radi osnaživanja i bolje socijalne uključenosti. (2) Odredba stavka 1. ovoga članka ne odnosi se na prvu socijalnu uslugu, uslugu savjetovanja koju pruža stručni radnik Zavoda i uslugu obiteljske medijacije.

Članak 74. (1) Socijalne usluge prvenstveno se priznaju ili odobravaju korisniku kao izvaninstitucijske usluge ili mu se priznaje pravo na izvaninstitucijsku skrb. (2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, pravo na smještaj kao institucijsku skrb priznaje se u kriznim situacijama, radi provođenja rehabilitacijskih programa, radi provođenja psihosocijalnih tretmana te u drugim slučajevima iz članka 116. točaka 1., 3., 5. i 6. do 9. ovoga Zakona, ako osobi nije moguće osigurati skrb u vlastitom domu, priznavanjem prava na izvaninstitucijsku skrb i/ili pružanjem drugih izvaninstitucijskih usluga. (3) Socijalne usluge iz članka 71. točaka 1. do 14. ovoga Zakona su izvaninstitucijske usluge. (4) Smještaj je usluga koja se pruža kao institucijska skrb u domu socijalne skrbi ili kod drugih pružatelja usluga ili kao izvaninstitucijska skrb u udomiteljskoj obitelji.

Članak 75. (1) Socijalne usluge iz članka 71. ovoga Zakona mogu se pružati na temelju:

 1. rješenja Zavoda, osim socijalnih usluga koje pruža Zavod
 2. uputnice ili zaključka Zavoda ili
 3. ugovora o pružanju socijalne usluge.

(2) Socijalne usluge iz članka 71. točaka 14. i 15. ovoga Zakona pružaju se na temelju rješenja.

(3) Socijalne usluge iz članka 71. točaka 4. do 13. ovoga Zakona pružaju se na temelju uputnice, osim usluge stručne procjene koja se može pružati i na temelju zaključka.

(4) Socijalne usluge iz članka 71. točaka 5. do 15. ovoga Zakona mogu se pružati i na temelju ugovora korisnika i pružatelja usluge.

(5) Iznimno od stavka 4. ovoga članka, socijalnu uslugu iz članka 71. točaka 13. do 15. ovoga Zakona dijete može koristiti samo na temelju uputnice ili rješenja Zavoda.

(6) Korisnik može sam izabrati socijalnu uslugu i pružatelja s kojim sklapa ugovor o pružanju socijalne usluge u skladu s uvjetima propisanim ovim Zakonom.

(7) Korisnik koji socijalnu uslugu koristi na temelju ugovora iz stavka 4. ovoga članka u cijelosti snosi troškove usluge.

To znači da možete dobiti uputnicu ili zaključak, a mi ugovaramo potporu/sredstva za pružanje socijalnih usluga, ili možete sami s nama ugovoriti pružanje socijalnih usluga. 

Socijalne usluge : 

1. psihosocijalna podrška

Iz Zakona o socijalnoj skrbi, Članak 91.

Psihosocijalna podrška je usluga koja obuhvaća stručne postupke i druge oblike pomoći i podrške kojima se potiče razvoj i unaprjeđenje kognitivnih, funkcionalnih, komunikacijskih, govorno-jezičnih, socijalnih ili odgojnih vještina korisnika.

Članak 92.

(1) Usluga psihosocijalne podrške može se odobriti pojedincu, obitelji ili udomitelju. (2) Usluga psihosocijalne podrške pruža se individualno ili u grupi. (3) Usluga psihosocijalne podrške pruža se u obitelji korisnika, udomiteljskoj obitelji, kod drugih pružatelja usluga koji ispunjavaju propisane uvjete ili na drugim mjestima prema potrebi korisnika. (4) Usluga psihosocijalne podrške može se pružati u nazočnosti i uz sudjelovanje članova obitelji.

Članak 93.

(1) Usluga psihosocijalne podrške može se odobriti do godinu dana. (2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, nastavak psihosocijalne podrške može se odobriti nakon isteka roka iz stavka 1. ovoga članka dok traje potreba na temelju stručne procjene. (3) Uslugu psihosocijalne podrške pruža dom socijalne skrbi i drugi pružatelji usluga iz članka 162. točaka 3. i 4. ovoga Zakona.

Članak 94.

(1) Usluga psihosocijalne podrške pojedincu odobrava se radi prevladavanja teškoća i osnaživanja pojedinca u vezi s teškoćama u razvoju, invaliditetom, starijom životnom dobi, kriznim stanjima, nasiljem u obitelji, uključivanjem u svakodnevni život zajednice, prevladavanja tretmanskih iskustava, problema u ponašanju te u drugim nepovoljnim okolnostima. (2) Usluga psihosocijalne podrške odobrava se pojedincu na temelju procjene rizika, snaga i potreba u skladu s individualnim planom promjene. (3) Psihosocijalna podrška djetetu s teškoćama u razvoju i osobi s invaliditetom odobrava se na temelju stručne procjene pružatelja usluge o vrsti, trajanju i učestalosti usluge, na temelju koje se izrađuje individualni plan promjene. (4) Psihosocijalna podrška pruža se u obitelji korisnika ili udomiteljskoj obitelji do pet sati tjedno, a kod ostalih pružatelja usluga do šest sati tjedno, a najviše tri sata dnevno, od čega najviše četiri sata individualno, a ostalo u grupi.

Članak 95.

(1) Psihosocijalna podrška obitelji odobrava se radi prevladavanja obiteljskih teškoća, stjecanja roditeljskih vještina i osnaživanja obitelji za funkcioniranje u svakodnevnom životu. (2) Usluga psihosocijalne podrške odobrava se obitelji kada se problemi i teškoće mogu riješiti samo promjenama u obitelji, kada je obitelji potrebna stručna pomoć i podrška pri odgoju i skrbi za djecu, radi usvajanja znanja i vještina za uspješnije roditeljstvo ili svakodnevnu brigu i skrb odnosno kada je rad s članovima obitelji usmjeren na poboljšanje odnosa. (3) Usluga psihosocijalne podrške odobrava se obitelji na temelju procjene rizika, snaga i potreba u skladu s individualnim planom promjene. (4) Psihosocijalna podrška pruža se u obitelji do pet sati tjedno, iznimno kod pružatelja usluge do šest sati tjedno, a najviše dva sata dnevno.

2. boravak – poludnevni boravak Članak 104.

(1) Boravak je usluga kojom se osiguravaju organizirane aktivnosti tijekom dana uz stručnu i drugu pomoć i podršku, radi zadovoljavanja osnovnih i dodatnih životnih potreba korisnika koje ne mogu biti zadovoljene u obitelji.

(2) Usluga boravka odobrava se djetetu s teškoćama u razvoju, djetetu bez odgovarajuće roditeljske skrbi, djetetu s problemima u ponašanju, osobi kod koje je utvrđena privremena nezapošljivost prema zakonu kojim se uređuje profesionalna rehabilitacija i zapošljavanje osoba s invaliditetom, osobi s invaliditetom, osobi starije životne dobi, teško bolesnoj odrasloj osobi i beskućniku koji nije smješten u prihvatilištu.

(3) Usluga boravka pruža se kao usluga poludnevnog boravka, u trajanju od četiri do šest sati dnevno ili kao usluga cjelodnevnog boravka, u trajanju od šest do deset sati dnevno.

(4) Usluga poludnevnog boravka i usluga cjelodnevnog boravka može se odobriti za jedan dan u tjednu, više dana u tjednu ili tijekom svih radnih dana u tjednu.

 

Pravilnik o minimalnim uvjetima za pružanje socijalnih usluga:

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2014_03_40_712.html

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2020_05_56_1125.html

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2021_03_28_607.html

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2021_12_144_2467.html

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2022_09_110_1624.html

 

 

Share on Facebook

Još novosti

Doniraj i udomi

Udomljavanjem naših ukrasno-uporabnih predmeta sudjelujete u provedbi naših programa za mlade s teškoćama u razvoju i psihosocijalnom funkcioniranju. Mi ćemo vam zato pokloniti jedan ili više predmeta koje smo sami napravili.  
Prijavi se