Mentorski program “Laboratorij životnih vještina – PRIJATELJI” – Modul 1 – Dip

Mentorski program “Laboratorij životnih vještina – PRIJATELJI” – Modul 1

Mentorski program “Laboratorij životnih vještina – PRIJATELJI” program je koji se provodi od 2015. godine, te je i dalje u trajanju, a sastoji se od dva modula Modul 1 Modul 2. 

Program je nastao na temelju projekta iz 2014. godine pod nazivom “Prijatelji”, kojeg je početno financirala Primorsko-goranska županija i time dala poticaj za njegov daljnji razvoj i napredak u navedeni mentorski program.

 

Mentorski program “Laboratorij životnih vještina – PRIJATELJI” – Modul 1 namijenjen je mladima s teškoćama u razvoju i psihosocijalnom funkcioniranju u dobi od 18 do 30 godina. To su mladi koji se nalaze izvan sustava obrazovanja, osposobljavanja i rada (NEET), odnosno, mladi sa završenim ili ne redovnim školovanjem, u posebnim razrednim odjelima, posebnim školama, poput Centra za odgoj i obrazovanje, mladi koji su nezaposleni i imaju najčešće kombinirane teškoće iz autističnog spektra, smanjene intelektualne mogućnosti, manje motoričke smetnje, dijagnosticiran ili ne ADHD, poremećaje u ponašanju, kronične bolesti poput epilepsije ili druge bolesti.

Program je osmišljen s ciljem sprječavanja socijalne isključenosti navedenih marginaliziranih skupina i radi pružanja socijalne podrške mladima u svrhu razvoja njihovog samopouzdanja, socijalnih vještina, proširivanja interesa te socijalne mreže, ali i radi organiziranog provođenja vlastitog slobodnog vremena u krugu prijateljski orijentiranih osoba. Program predstavlja temelj za uključivanje mladih u ostale programe te radno-okupacijske aktivnosti jer on predstavlja pružanje socijalne podrške mentora i stručnjaka i individualno praćenje učinka svakog od njih u pojedinim aktivnostima.

mentorski programi su u svijetu prepoznati kao najučinkovitiji model sprječavanja socijalne isključenosti, a ova inačica predstavlja  jedini program u RH namijenjen ovoj ciljnoj skupini. Već 2015. godine su ga financirali Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, Primorsko-goranska županije (koja ga financira i dalje), a ostala sredstva za provedbu prikupljaju se iz vlastitih izvora, donacija građana, članarina te društvenog poduzetništva. Osim toga, Udruga ima  dobru suradnju sa Sveučilištem u Rijeci, čiji studenti sudjeluju kao mentori volonteri mladima s teškoćama i time daju veliki doprinos razvoju i održavanju ovog programa.

Aktivnosti koje se provode (ili su se provodile) u sklopu ovog programa su:

 • Temeljni mentorski program – vršnjačko mentorstvo, “jedna na jedan”
 • Vesela škola kuhanja – osposobljavanje za pripremu jednostavnih jela za vlastite potrebe
 •  Idemo plivati! – rekreativno i terapijsko plivanje
 • Edukacije mentora, pričuvnih mentora i volontera i ostale.

U nastavku opisat će se neke od navedenih aktivnosti.

 

1. Temeljni mentorski program

“Temeljni mentorski program” je program socijalne podrške namijenjen mladima s teškoćama koji su završili redovni sustav školovanja, a uključuje i studente/volontere (mentore), njihove profesore s Filozofskog fakulteta (Odsjek za pedagogiju, Odsjek za kulturalne studije i druge), Učiteljskog fakulteta ili drugih sastavnica Sveučilišta, roditelje, stručnjake i druge.

Program se provodi “jedan na jedan” – 1 mentor (mlada osoba/vršnjak/ volonter) pruža socijalnu podršku 1 mentoriranoj osobi (mladi nezaposleni izvan sustava obrazovanja i rada). Navedeni mentorski par provodi pomno strukturirano slobodno vrijeme prema planu rada koji se oblikuje za svakog mentora i njegovog štićenika. Osim toga, vodi se i “baza vještina i poslova”, odnosno, opis kompetencija koje imaju korisnici i njihovo napredovanje, obzirom da se radi o vrlo različitim obilježjima naših mladih.

Cilj ovog programa jest da se kroz prijateljstvo, povjerenje i skrb izgradi i održi trajniji odnos odraslog volontera/mentora s mladom osobom kojoj su u djetinjstvu dijagnosticirane teškoće u razvoju ili druge teškoće koje stavljaju ovu skupinu u položaj skupine s manje mogućnsti nego li ih imaju njihovi vršnjaci. Izgradnjom pozitivnog odnosa među mentorskim parovima naše mlade osposobljavamo za temeljne životne vještine, ali i radne vještine učeći ih jednostavnim poslovima koje im u budućnosti mogu omogućiti rad uz mentore i/ili radne asistente. Sam odnos mlade osobe i volontera/mentora postaje zaštitni činitelj u socijalizaciji mlade osobe, a nizom prilagođenih aktivnosti i situacija kod mlade osobe razvijaju se socijalne vještine, novi interesi i navike, širi se krug poznatih osoba, unapređuje se slika o sebi kao i osamostaljivanje. U svrhu širenja socijalne mreže mlade osobe i razvoja novih interesa organiziraju se grupne aktivnosti.

Za potrebe osposobljavanja mentora stručni tim je napisao “Mali DIP-ov priručnik za mentore” koji služi kao bi volonteri -mentori imali literaturu namjenjenu mentorstvu za upravo prioritetne skupine za koju radimo.

Tko su korisnici/sudionici ovog programa?

1. IZRAVNI:

 • Mladi s teškoćama (18-30 godina) izvan sustava obrazovanja, osposobljavanja i rada (NEET), sa završenim redovnim školovanjem u posebnim razrednim odjelima ili Centru za odgoj i obrazovanje, mladi koji su nezaposleni i koji imaju teškoće iz autističnog spektra, smanjene intelektualne mogućnosti, motoričke smetnje, ADHD, poremećaje u ponašanju, epilepsiju i druge kronične bolesti.
 • Studenti volonteri, većinom s Filozofskog i Učiteljskog fakulteta u Rijeci, kojima ovaj volonterski rad omogućuje vrijedno stjecanje različitih kompetencija predviđenih studijskim programom putem društvenog korisnog učenja, stručne prakse ili drugo oblika učenja.

2. NEIZRAVNI:

 • njihove obitelji, susjedi, stručna javnost, zajednica u kojoj žive, donosioci javnih politika

 

Na koji način se provodi ovaj program?

Mlada osoba i volonter/mentor tijekom 12 mjeseci provode zajedničko vrijeme jednom do dva puta tjedno u trajanju od 3 do 5 sati  u strukturiranim aktivnostima slobodnog vremena koje su dobro razrađene u individualnim planovima.

Neke od aktivnosti su: izlasci u kino/kazalište/muzeje, odlazak u šetnje, likovno-kreativne radionice, rekreativne aktivnosti, obavljanje svakodnevnih aktivnosti, plivanje na bazenu Kantrida (Vidi “Idemo plivati”) i slično. Osim navedenih aktivnosti, mogu se uvesti i druge aktivnosti koje su od interesa mladih, njihovih roditelja, mentora volontera i ostalih koji žele sudjelovati u našem programu.

Prije početka mentorskog rada, volonteri se osposobljavaju za rad s djecom i mladima s teškoćama, a redovito im se pruža podrška putem sastanaka grupne podrške/supervizije i grupnih aktivnosti. Naši voditelji/stručnjaci procjenjuju potencijal volontera, spajaju mlade osobe i volontere u par, prate razvoj njihovog odnosa, provode edukacije i supervizije volontera. Osim toga, imaju zadatak oblikovati plan rada s ciljevima te planom praćenja i praćenja učinkovitosti za svakog pojedinog korisnika/sudionika i njegovog volontera, koordinirati odnose između korisnika, njegovih roditelja i volontera te provoditi evaluaciju programa.

Voditeljice mentorskog programa:

 • Petra Štimac, mag. socijalne pedagogije
 • Barbara Fistonić, mag. socijalne pedagogije

Koordinatorica programa:

 • Marta Berčić, prof.
 • tel.: 091/558-0920
 • e-mail: admin@dip.hr

Vanjska evaluatorica:

 • doc.dr.sc. Nataša Vlah

 

 

2. Vesela škola kuhanja

“Vesela škola kuhanja” aktivnost je koja se provodila od 2015. do 2017. godine u partnerstvu s Narodnim učilištem – ustanovom za obrazovanje i kulturu u Rijeci, s kojim surađujemo i u drugim aktivnostima.

Cilj aktivnosti jest osposobiti sudionike za temeljne vještine kuhanja za vlastite potrebe i potrebe obitelji.

Na koji način ostvarujemo željeni cilj?

Program i plan rada obuhvaća 50 sati rada u praktikumu za kuharstvo u Narodnom učilištu, a odvija se u dvije grupe od 6 do 10 sudionika, odnosno, do 5 mentorskih parova. Svake srijede jedna grupa mentorskih parova uči kako spremiti jednostavna jela od vrhunske profesorice kuharstva, naše profesorice Mladenke, a inače i profesorice u Ugostiteljskoj školi Opatija. Osim što se uči kako pripremiti pojedino jelo, uči se i kako te gdje nabaviti namirnice, kako pospremiti za sobom nakon kuhanja, kako poslužiti gotovo jelo i kako dijeliti s drugima. Sve što sudionici pripreme, sami isprobavaju i pojedu na kraju praktikuma.

Što se to ukusno priprema?

 • doručak (kava, čaj, mlijeko, kakao, slane kiflice)
 • jela od jaja (kajgane, omleti, jaja na oko, šunka s jajima, panceta s jajima)
 • juhe (pileća, povrtna, maneštre)
 • tjestenina
 • palenta
 • griz
 • riža
 • krumpir
 • pečena i pržena jela
 • pizza
 • slatka jela

Kako to izgleda u našoj veseloj kuhinji?

 

                   

 

Krajem praktikuma priprema se domjenak za sve – obitelj i prijatelje, kojima sudionici pokazuju sve što su naučili. Osim druženja i uživanja u ukusnim jelima, vrijedni sudionici dobivaju potvrdu od Narodnog učilišta o završenom tečaju kuhanja, dok mentori dobivaju potvrdu o sudjelovanju u aktivnosti.

 

3. “Idemo plivati!” za NEET

“Idemo plivati!” slobodna je aktivnost rekreativnog i terapijskog plivanja namijenjena prioritetnoj skupini mladih koja se održava od školske godine 2014./2015. na Bazenu Kantrida a provodi se i dalje.

Opći cilj jest osnažiti sudionike i društvenu zajednicu kako bi se korisnici uspješno uključili u svakodnevni život te smanjiti predrasude zajednice o djeci i mladima s teškoćama u razvoju, a posebno onih s teškoćama u uspostavljanju socijalnih odnosa i različitim psiho-motoričkim teškoćama. Zadovoljna mlada osoba uspješnije savladava svakodnevne životne zahtjeve, održava zdravlje, stvara mreže novih prijatelja, a sve to predstavlja zaštitni faktor kod djece i mladih s teškoćama i prevenira društvenu isključenost.

Specifični ciljevi:

 1. Organizirati slobodno vrijeme mladih s teškoćama – rekreativna i terapijska aktivnost plivanja na bazenu
 2. Povezati mlade s teškoćama iz mentorskog programa s njihovim mentorima/studentima
 3. Povećati razinu vidljivosti i potreba ciljane skupine u javnosti PGŽ i šire

 

Tko sve sudjeluje u aktivnosti?

a) Mladi s teškoćama – NEET(8-15 mladih godišnje)

 • mladi nezaposleni koji su završili srednjoškolsko obrazovanje i koji su trenutno izvan sustava obrazovanja i osposobljavanja
 • mladi nezaposleni iz mentorskog programa sa njihovim mentorima/studentima

Njihove teškoće u razvoju uglavnom su s područja socijalnih i psiho-motoričkih kompetencija (pervazivni poremećaji, ADHD).

b) Studenti/volonteri

 • studenti Filozofskog i Učiteljskog fakulteta koji svoju stručnu praksu ili obaveze u sklopu pojedinih kolegija (“service learning”) odrađuju u obliku mentorstva, unutar kojeg plivanje predstavlja jednu od aktivnosti u planu rada mentora studenta.

 

Kako se ostvaruje navedeni cilj?

Aktivnost se održava jednom do dva puta tjedno na Bazenu Kantrida, a sudjeluju mladi s teškoćama zajedno sa svojim mentorskim parom, u pratnji drugih volontera ili samostalno. Grupe u kojima korisnici dolaze na aktivnost najčešće su male (do 10 sudionika) te su pažljivo formirane ovisno o vrstama teškoća mladih.

Unutar aktivnosti, provodi se oblik terapije i slobodna igra u vodi što potiče visoku motivaciju kod sudionika, poboljšava njihovu motoriku, smanjuje nemir te omogućuje im da lakše svladavaju teškoće. Osim toga, aktivnost omogućuje socijalizaciju mladih s njihovim vršnjacima.

 

 

 

 

Ostali programi

Doniraj i udomi

Udomljavanjem naših ukrasno-uporabnih predmeta sudjelujete u provedbi naših programa za mlade s teškoćama u razvoju i psihosocijalnom funkcioniranju. Mi ćemo vam zato pokloniti jedan ili više predemeta koje smo sami napravili.

Prijavi se

Kontaktirajte nas

Informacije

Adresa
 • Ivana Dežmana 3
 • Rijeka, Hrvatska
 • OIB: 78171364712
 • MB: 4152115
 • ŽIRO RAČUN: ZAGREBAČKA BANKA
 • IBAN: HR7123600001102394295
 • Društvo za istraživanje i potporu je korisnik institucionalne podrške Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva za stabilizaciju i/ili razvoj udruge.