Uključenost u zajednicu, suradnja

Kako smo uključeni u zajednicu? S kime surađujemo, s kime se želimo udružiti kako bi unaprijedili prava ljudi za koje radimo? Od 2020. godine na dalje …

2021. godina:

Studeni i prosinac 2021:

Prethodno ostvarene suradnje s ključnim dionicima iz lokalne/regionalne zajednice se nastavljaju i uspostavljaju se nove suradnje:

dodati..

Lipanj – listopad 2021

Prethodno ostvarene suradnje s ključnim dionicima iz lokalne/regionalne zajednice se nastavljaju i uspostavljaju se nove suradnje:
1. Ostvarena je suradnja s Narodnim učilištem – ustanova za obrazovanje i kulturu u Rijeci http://www.nar-uciliste.hr (prijava na ESF, Poboljšanje pristupa ranjivih skupina tržištu rada u sektoru turizma i ugostiteljstva II.UP.02.2.2.17 i s Pučkim otvorenim učilištem Poreč https://www.poup.hr za isti natječaj – kao partneri
2. U partnerstvu s Udrugom Srce prijavili smo se na natječaj ESF “Jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva za odgovaranje na potrebe lokalne zajednice”, na kojem smo prošli prvu fazu. – čekamo rezultate
3. Općina Kostrena – Hodaj i ti , suradnja na projektu, financiranje iz područaj prevencije bolesti, još jedna aktivnost u listopadu.https://dip.hr/hodaj-i-ti-kostrena/
5. Ostvarili smo i suradnju s Akademijom primijenjenih umjetnosti u Rijeci i Sveučilišnim studentskim centrom (SKC galerija) na projektu Socijalno distancirani – fotografiranje mladih s teškoćama u javnom prostoru grada Rijeke i izložba fotografija, otvorena 6. srpnja https://dip.hr/o-izlozbi-distancirano-socijalni/
6. Pregovori s ustanovom Festival Opatija radi postave izložbe radova s Kvarnerske kolonije autorskog stripa i ilustracije i nastavka kolonije u 2021. – promocija Kataloga radova s izložbe 12. srpnja.
7. nastavak suradnje s Filozofskim fakultetom, studenti na stručnoj praksi i kolegiju “učenje zalaganjem u zajednici” – Studenti u zajednici
8. Ulazak u mrežu YUFE, mlada sveučilišta u EU, u bazi orngizhacija u kojoj studenti EU mogu studirati – upisati kolegij za 3 ECTS,https://vc.yufe.eu/course/3813
9. suradnja s Gradom Rijeka, financiranje projekta Distancirano socijalni, izložba 6.7. kampanja
10. suradnja s PGŽ – ured županije Hodaj i ti
11. komunikacija s javnosti i zagovaranje: web stranica se redovno održava na hrv i većina sadržaja je prevedena na egleski jezik:https://dip.hrhttps://dip.hr /en/programi/youth-club-of-dip-ready-set-im-working/
12. suradnja s Nastavnim zavodom za javno zdravstvo PGŽ – partneri na projektu, sudjelovanje u Tjednu kretanja;https://dip.hr/tjedan-kretanja/ i Međunarodnom danu oralnog zdravlja (aktivnosti u Parku)https://www.novilist.hr/rijeka-regija/rijeka/u-zdravom-tijelu-zdravi-zub-u-parku-mlaka-obiljezen-dan-oralnog-zdravlja/
13. suradnja s Centrom za pružanje podrške u zajednici Izvor, Selce, uključivanje u mrežu pružatelja usluga, rad sa njihovim korisnicima (uključivanje u naše programe); https://dip.hr/wp-admin/post.php?post=5630&action=edit 

– potpisna sporazum o suradnji
14. Suradnja na provedbi volonterskih programs Udruga za razvoj civilnog društva SMART – suradnja na manifestaciji Hrvatska volontira 2021.

15. Uz podršku  Primorsko-goranske županije započela je suradnja s Veleučilištem u Rijeci na projektu VELERI IMPACT LAB – stručna praksa i projekti kroz društveno poduzetništvo. Dogovori oko rješavanja stvarnih potreba u zajednici i primjena znanja i vjestina su započeli krajme listopada,. Od sređivanja naših tablica do umrežavanja i novog poslovnog plana društvenog poduyetničkog projekta. Jedva čekamo mlade i njihove nove ideje.# https://www.veleri.hr/?q=node/1902.      https://www.facebook.com/veleri

Vidljivost:

 1. portal o školskim i edukativnim orgnizacijama:

https://www.schoolandcollegelistings.com/HR/Rijeka/347284845411836/DIP%2C-Rijeka

2.

Siječanj  – svibanj 2021.

 1. Nastavlja se suradnja sa Srcem čijim članovima naš mobilni tim pruža psihosocijalnu podršku / iz 3 godišnjeg programa DIPov klub mladih.  
 2. Uspostavili smo sjajnu suradnju s udrugom SMART,   https://www.smart.hrna provedbi projekta “service learning”, učenja zalaganjem u zajednici, kroz koji je naša mentorica davala podršku studentima volonterima za njihov projekta za n as: DIP GREEN u vrtu Viškovo.DIP GREEN
 3. Završili smo i predali na prvo čitanje Primorsko-goranskoj županiji i Savjetu mladih PGŽ – nacrt Programa za mlade pa čekamo njihovo očitovanje kako bi se Program uputio na  javno savjetovanje sa zainteresiranom javnosti.
 4. Prijavili smo projekte ukjuljučivanja u zajednicu na 10 natječaja za financiranje: Grad kastav, Općina Viškovo, Općina Kostrena, Grad Rijeka, PGŽ, INA i dr. Do svibnja smo dobili potporu Grada Rijeke za projekt vidljivosti i senzibilizacije javnosti Socijalno distnacirani u suradnji sa studentima Akademije primjenjene umjetnosti za postav fotografija, od Općine Kostrena za projekt nordijskog hodanja s građanima Hodaj i ti!, od PGŽ za naš program radno okupacijskih aktivnosrti Priprema, pozor, radim!
 5. Surađujemo sa Sveučilištem u Rijeci, pa smo mentori studentima na kolegijima Studenti i zajednica 1 i 2, s Odsjekom za pedagogiju iz kojeg nam dolaze studenii na kolegij stručne prakse Praktični rad 1 i 2. isto tako surađujemo s Akademijnom primjenjenih umjetnosti s koje nam dolaze studenti i volonteri koji imaju obavezu iz kolegija pa je nastao projekt fotografiranja naših dipvioaca i njihovih priča, a radove ćemo postaviti  na izložbi u lipnju. Predstavljali smo naš rad i na Odsjeku za psihologiju (svim godinama) s kojega nam dolaze volonteri i studenti koji upisuju kolegij Studenti i zajednica. 
 6. Nastavili smo odličnu suradnju s Općinom Viškovo na projektu financiranom iz ESF fonda Prevencijom do zdravlja za koji smo snimili video o nordijskom hodanju, koji je snimila naša volonterka Ktarina i Mirko, a sudjelovali naši dipovci.Od prevencije do zdravlja – nordijsko hodanje u sklopu Tjedna zdravlja u Viškovu u liustopadu 2020 i sada nastavak https://od-prevencije-do-zdravlja.opcina-viskovo.hr/2021/04/30/2-tjedan-zdravlja-u-opcini-viskovo-i-opcini-lopar/
 7. Odlična suradnja s Nastavnim zavodom za javno zdravstvo PGŽ, kroz izradu Programa za mlade PGŽ ali i druge aktivnosti ukuljčivanja u zajednicu: Tjedan kretanja, 10.5.2021.   – nordijsko hodan je u parku Mlaka https://dip.hr/tjedan-kretanja/

 

 

2020. godina

Listopad  – prosinac 2020

 1. Prijavili smo prijedlog projekta na ESF Prevencijom do zdravlja faza 2 projekt prevencije mentaln ih bolesti kod mladih. Čekamo rezultate.
 2. Podršku su nam dali i surađivali smo sa: Lions klubom Korzo, koji nam je donirao polovna računala za naše korsnike i finacnijska sredstva te mnogim obrtnicima i građanima koji su sudjeovali na našim akcijama. Posebno se ističe Marko Malić koji je okupio montere klima sustava koji su nam prikupili 6 klima uređaja i montirali ih, te RI klima koji nam je ustupio rad svoja 2 montera.  Prijavili smo i tražili podršku za adaptaciju sanitarnih čvorova radi dobivanja licence nadležnog Ministarstva Gradu Rijeka za što smo dobili i potporu te za provedbu Kvarnerske kolonije autorskog stripa i ilustracije od Grada Opatije za što smo također dobili potporu. 
 3. Od listopada 2020 radimo na izradi Programa za mlade Primorsko-goranske županije, strateškom dokumentu koji će rezultatirati kvalitetnijim javnim politikama za mlade na razini PGŽ. Kroz izradu Programa po već iskušanoj metodologiji usko surađujemo s više kljčnih dionika na različitim razinama i različitim metodama:                           a) Na razini jedinica lokalne i područne samouprave usko surađujemo i uspostavili smo kontakte kako bi dobili podatke o mladima te motivirali ove ključne dionike da aktivno sudjeluju u izradi ovoig dokumenta: dostava podatka o ulaganjima za mlade na razini JLS i PGŽ radi izrade “proračuna za mlade”; informiranje o izradi programa, pozivi za sudjelovanje na informativnim sastancima i javnim forumima; motiviranje mladih iz JLS za aktivno sudjelovanje u odlučivanju, poticanje službenika i donositelja odluka na aktivno sudjelovanje u promjeni. Kontaktirali smo sve Gradove i Općine u PGŽ,   uspostavili smo suradnjuu s manjim dijelom JLS, ali smo kontaktirali više puta sve JLS.                                                                                               b)  Na razini državnih institucija: Centri za socijalnu skrb – sve ispostave u PGŽ: dostava podataka o mladima   kojim primaju ili su iz obitelji koji ostvaruju naknade i pomoći te socijalne usluge; uspostavili smo  suradnju i kontakte sa svim podružnicama.                                                                                                                                                                                           c)   na regionalnoj razini: Nastavni zavod za javno zdravstvo PGŽ – dostava podatka o pobolu mladih i ostalim podacima iz nadležnosti (zdravstvena zaštita mladih; Sveučilište u Rijeci: podaci o razvoju, broju mladih studenta iz PGŽ, unapriešenju kbvaliutete i rezultatima te posebno Savjetovališni centar Sveučilišta u Rijeci (podaci o broju suluga i korisnika te smjernicama i preporukama za mlade); sve srednje škole, svi studentski zborovi (informiranje i upiti) ; uspostavili smo preko 50 kontakata s različitim dionicima iz ove razine                                                                                                                               d)    Na razini civilnog društva/organizacije civilnog društva:   analiza kapacitiranosti udruga  za provedbu i implementaciju programa za mlade;  aktiuvno sudjelovanje u javnim forumima,  rasprave o razvojnim smjerovima: ukupno smo uspostavili suradnju i kontaktirali s preko   150 udruga, a dubinski smo analizirali svih 4005 aktivnih udruga na području PGŽ, kako bi    procjenili njihovu kapacitiranost kao ključnih dionika                                                                             e) mladi i ognizirani oblici djelovanja mladih: surađivali smo izvrsno sa savjetom mladih PGŽ te ih redovito informirali, održavali savjtovanja o svim razvojnim smjerovima, te preko 50 mladih koji su sudjelovali u raznim aktivnostima. 
 4. Najava i provedba od osno postav izložbe s  1. kvarnerske kolonije autorskog stripa i ilustracije  – počele su pripreme za 1. kvarnersku koloniju autooskog stripa i ilustracije što nam je omogućila Primorsko goranska županija (https://www.pgz.hr). U tijeku priprema do 10.10.2020. sklopili smo sjajnu suradnju s brojnim suradnicima koji nam daju potporu za ovu izazovnu manifestaciju koju orgniziramo prvi puta, a dugogodišnja je ideja i želja našeg Damira Steinfla koji vodi radionice stripa za djecu u našem DIP-u “Stvori novi kadar!”. To je Barbara Babačić iz Exportdrva, mjesta na kojem se sve više događaja odvija u novom reprogramiranom programu Rijeka 2020 EPK (https://rijeka2020.eu/o-epk-projektu/obnova-zgrada/exportdrvo/) . Nadamo se i drugim akterima ovog posebnog događaja koji započinje otvaranjem izložbe autora stripa i ilustacije 6.11.2020 i traje od 9.11. na koloniji – radionicama stripa u DIP-u. Izložba će trajati do 1.12.2020. u Exportdrvu koji je otvoren od 11 do 21 h. Izložba je trajala do 24.12. a posjetilo ju je oko 500 posjetitelja.
 5. Dobili smo sjajnu vijest od Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva da se nastavlja naša institucionalna podrška i za 2021. 
 6. Čekamo rezultate prijave na ESF, Pronaši me, a naša prijava je prošla administrativnu provjeru, pa idemo dalje na ocjenu povjerenstva.

Rujan 2020.

Rujan je protekao u velikom pospremanju i popravljanju svog namještaja koji smo preslili, a u tome su nam pomogli naši dipovci. Naime, sve se raspalo pa smo sve morali popravljati ili bacati. Naši građani nam nisu baš u tome pomogli iako smo stalno pitali za pomoć. Jako smo tužni zbog toga. Volonteri javite se!

 1. Povezali smo se još više sa Srcem, kako kaže njihova Nives, mi smo obitelj i tako to treba biti. Ne znamo zašto druge udruge nisu takve. Puno više možemo zajedno!
 2. Osim toga povezali smo se s našim kolegama iz Istre, pa smo sudjelovali na sjajnom projektu Zajedno kroz život (https://www.centar-podrske.hr/zajednicki-kroz-zivot-1848/) koji provodi Centar za inkluziju u zajednici (https://www.centar-podrske.hr/centar-pula/ ) i proveli smo 4 sjajna dana u Medulinu na studijskom putovanju. Više u novostima: https://dip.hr/studijsko-putovanje-dip-ovog-strucnog-tima-3-dan/
 3. Sudjelovali smo na nama jako važnoj manifestaciji Hrvatska volontira te smo snimili video sukladno mjerama. Imali smo i dva dana otvorenih vrata za građane – buduće volontere, ali ipak volontera nema (https://dip.hr/volontiraj-u-dip-u-u-sklopu-manifestacije-hrvatska-volontira/).
 4. Završili smo konačno Strategiju kulturno turističke valorizacije Parka skulptura Dubrova, što nam je bio sjajan projekt koji smo provodili s brojnim ključnim dionicima i imali veliku potporu Grada Labina (https://dip.hr/promocija-strategije-kulturno-turisticke-valorizacije-parka-skulptura-dubrova/).

Kolovoz 2020.

I. Radimo na mobilizaciji zajednice kako bi prikupili sredstva za ličenje, volontere koji bi nam pomogli ličiti, čistiti, seliti. U tu svrhu smo pokrenu i komunkacijsku kampanju pa smo:

 1. pozvali građane da nam doniraju kombi i slično, te volontiraju na našim Fcb stranicama
 2. otvorili “događaj” kako bi privukli volontere: “Volonterska akcija preseljanja u Wenzelovu” https://www.facebook.com/events/650846012305751/
 3. gostovali u emisiji “Planet” na lokanloj TV – Kanalu RI, 7.8.2020.
 4. promovirali naše djelovanje i privlačili volontere na sajmu Zeleni Kastav
 5. upoznali sjajnog vlasnika obrta i njegove djelatnike koji uvijek pomažu gdje stignu Dževada Osojkića (https://www.osojkic.hr. ) koji su nam pomogli orgnizirati ličenje preko 1000 m prostora (to je 224 m2)  što znači da smo končano uselili u naš novi prostor
 6. upoznali smo sjajne misionare iz USA, koji ovdje u Rijeci i po Hrvatskoj pomažu ljudima kojima treba pomoć
 7. u pomoć su nam došle i prijateljice naše drage, nažalost pokojne, Andree, hvala Mirna!

 

2. Prijavili smo prijedloge projekta za financiranje iz EU fondova/ESF Pronađi me! za NEET-ovce:

– u partnerstvu s udrugom za resocijalizaciju ovisnika Vida smo prijavili u partnerstvu njihov projekt za NEET iz njihove ciljne skupine

– s Mediteranskim kiparskim simpozijem – Parkom skulptura Dubrova (https://parkdubrova.eu ) i sa Udrugom osoba s invalidtetom  Srce ( https://srce-rijeka.hr/o-nama/, i  ustanovama  koje su također ključni dionici u razvoju programa za unaprijeđenje života naših dipovaca su Nastavni zavod za javno zdravstvo PGŽ ( https://www.zzjzpgz.hr) i Centar za socijalnu skrb Rijeka (https://www.css-ri.hr ) su nam dale također potporu za prijavu projekta za financiranje iz ESF programa  Pronađi me! za NEET – ovce. Držite nam fige..

.- pokušali smo i na druge javne pozive, poput ACF Hrvatska za velike projekte ali nam nije uspjelo.

Težak mjesec, bez prostora s puno administracije i rada od doma i po vani s našim dipovcima, puno farbanja, slidbi, puno neizvjesnosti i rizika, no rezultati če doći!

Cijelo vrijeme naši psiholozi Karmen i Bernard su pripremali model rada i protokole za rad s dipovcima i njihovim obiteljima i članovima Srca i njihvim obviteljima, puno telefona i puno dogovaranja..

Srpanj 2020.

 1. Nakon priprema za natječaj za zakup prostora Grada Rijeke, konačn o smo izlicitirali najbolji i najprimjereniji prostor trenutno. 9.7.2020. smo konačno završili procese licitaicje, a 17.7.2002. smo dobili prostor u Wenzelovoj 2 u zakup te dobili ugovori o zakupu. Slijedi ličenje, pa smo podršku potražili intenzivnim umrežavanjem te došli do gosp. Dževada Osojkića. https://www.osojkic.hr/kako_nas_naci.htmOvaj sjajan čovjek i njegova ekipa su nam donirali svoj rad i pomoć oko organizacije ličenja našeg novog doma, 224m2 prostora u vlasništvu grada koji smo dobili u zakup na 10 godina. Upravo je ovaj primjer društveno odgovornog poslovanja ono što nam nam daje novi zamah i optimizam za bolju Hrvatsku.
 2.  Završavamo sjajan projekt izrade “Strategije kulturno turističke valorizacije Parka skulptura Dubrova u suradnji s Gradom Labinom, a za projekt “RECOLOR –Oživljavanje I unaprjeđenje umjetničkih djela I krajolika na Jadranu / Reviving and EnhanCing artwOrks and Landscapes Of the adRiatic” sufinanciran  sredstvima Europske unije iz Europskog fonda za regionalni razvoj u sklopu Programa prekogranične suradnje INTERREG V-A Italija – Hrvatska 2014.-2020. https://www.labin.hr/projekt-recolor                          Izrada Strategije je započela početkom siječnja 2020, a u međuvremenu smo izradili i “Branding strategiju  Parka skulptura Dubrova i Mediteranskog kiparskog simpozija” ako sastavni dio ove Strategije, početni korak ka razvojnim programima  i preduvjet za početak provedbe same Strategije. Suradnja s Gradom Labinom traje od našeg osnutka, a do sada smo sudjelovali u više projekata financiranih iz EU fondova na kojima je Grad Labin https://www.labin.hr bio partner i drugim projektima u kojima je Grad bio nositelj, a  mi stručni suradnici. Ova suradnja na ovom projektu pokazala je da i javna uprava može biti fleksibilna i u skladu s realnim stanjem jer smo imali priliku zajednički reprogramirati aktivnosti u skladu s mjerama zaštite od širenja pandemije COVID-19, što je rezultiralo i produžetkom roka, ali i uspješno odrađenim zadacima.  Hvala Ani Černjul na izvrsnoj suradnji. Grad Labin se može smjestiti u rijetke gradove koji imaju sluha i zaista žele poduprijeti sve one koji rade na dobrobiti zajednice te dati podršku razvoju resursa kojima treba dati razvojnu podršku.  Na izradi Strategije smo izvrsno surađivali i s Istarskom županijom https://www.istra-istria.hr/index.php?id=2 koja je također naš “stari” suradnik iz izrade “Regionalnog programa za mlade Istarske županije“  https://www.istra-istria.hr/fileadmin/dokumenti/Izdvojeno/171228_Program_mladi_IZ.pdf  koji smo također s ponosom izradili. Posebno bi istakli suradnju s gosp. Torbica koji je pročelnik UO za kulturu i zavičajnost IŽ, a koji je ujedno i veliki poznavatelj i stručnjak   istarske kulture i baštine, pa je njegovo sudjelovanje izuzetno doprinijelo izradi ove Strategije. Suradnici na izradi bili su Turistička zajednica Grada Labina   TZ  Svete Nedelje,  Upravni odjel za održivi razvoj IŽ, Upravni odjel za turizam IŽ i dr.  Isto tako, kroz izradu ove Strategije imali smo priliku odlično surađivati s entuzijastičnim i neumornim članovima  udruge “Mediteranski kiparski simpozij” kojoj je dano na upravljanje prostor  Parka skulptura Dubrova upravo zato jer su članovi ove udruge, umjetnici i drugi enztuzijasti osmislili te realizirali ovaj jedinstven park/muzej na otvorenom. Ponosni smo što smo imali priliku  izraditi ovu Strategiju. Planirani rok za tiskanje dvojezične publikacije je polovina kolovoza, pa se očekuje i promocija ovog važnog dokumenta za očuvanje i razvoj Parka skulptura Dubrova ali i pokretanje procedura zaštite kulturnog dobra i razvoj kulturnog turizma na ovom području.  
 3. Naravno i ovaj mjesec surađujemo s inicijativom, a sada udrugom “Zeleni Kastav”, koja organizira sajam zdrave hrane i proizvoda na kojem smo 2 puta mjesečno. Zahvaljujući i njihovom entuzijazmu imamo priliku sudjelovati na sajmu i na taj način povećati vidljivost naših Dipvoca, ostvariti osobne kontakte s građanima, zagovarati prava  mladih za koje radimo, izlagati  proizvode koji nastaju na našim radno-okupacijskim aktivnostima ali i prikupljati donacije za naš rad. Građani koji nam doniraju od 5, 10, 20 ili 30 i više kuna na sajmu  dobivaju poklon jedna od naših proizvoda. Koordinatorica sajma ulaže velike napore da promovira naš rad pa se petkom prije sajma u emisiji “Zdravko i živko”, na Radio Kastvu https://www.facebook.com/radiokastav/posts/735571060226891/čuje i o Dipovcima, a volonterke sajma upućuju sve posjetitelje i na naš štand. Hvala svim volonterima Zelenog Kastva što se tu osjećamo kao doma. Logo Zelenog Kastva je napravila naša Nele Bralić u sklopu zajedničkog projekta šivanja torbi od eko žutice s otiskom loga Zelenog Kastva i DIP koje smo također donirali građanima za donacije od 40 i 50 kuna.

Lipanj 2020.

 1. Intenzivna suradnja s Gradom Rijeka prvenstveno radi zakupa prostora za rad DIP-a, ali i hitnoće – privremenog skladištenja namještaja, opreme i arhive iz našeg DIP-a. Dobili smo u najam privremeni prostor do licitiranja novog prostora. Hvala svima koji su nam pomogli u selidbi i velikoj volonterskoj akciji – Danijelu s Krka za kombi, Petri za kombi, svim volonterima…
 2. Učinak pripreme za prijavu 3 godišnjeg programa na natječaj Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku je dodatno zbližavanje 2 udruge koje se bave vrlo sličnom populacijom – DIP s mladima s teškoćama, a Srce Rijeka s onim starijim od 35 godina s intelektulanim teškoćama koji imaju i druge teškoće kao mladi iz DIP-a. Osim pokretanja mreže udruga i pojedinaca te inicijativa za unapređenje socijalnih usluga te podizanje kvalitete života i statusa naših prioritetnih skupina, već provodimo zajedničke projekte. DIP, partner nositelju projekta “Mediteranskom kiparskom simpoziju” zajedno s udrugom Dragozid,  na projektu “Gradimo Park”, koji financira  Zaklada za poticanje partnerstva i razvoj civilnog društva. Istra je pozvao članove Srca da sudjeluje u projektu. Ukupno je 28 osoba iz DIP-a i 14 osoba iz Srca sudjelovalo na cjelodnevnim radno-okupacijskim aktivnostima (slaganje kamenja za zid, građenje suhozida, čišćenje granja, sakupljanje smeća) u Parku skulptura Dubrova. Više u Novostima klikom na link https://dip.hr/gradimo-park/:

 

V. svibanj 2020.

Svibanj nam protiče u traženju prostora, sastancima s partnerima – prijavili smo 3 godišnji program na natječaj Ministarstva za demografiju (prijavili smo u partnerstvu). Isto tako, prijavili smo u partnerstvu sa Srcem i projekt za javni poziv ACF Hrvatska.

 

IV. travanj 2020.

Travanj nam protiče i dalje u #ostanidoma stanju, ali smo ipak prijavili zajedničke programe s našim partnerima na javni poziv nadležnog ministarstva i pišemo i pripremamo prijave projekta te sudjelujemo na informativnim radionicama za 2 natječaja ACF Hrvatska  i An idea challenge for Civic Europe! Nema odmora!

 • na javni poziv Ministarstva za demografiju prijavili smo u partnerstvu s Centar za socijalnu skrb, Nastavni zavod za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije i Udrugom osoba s intelektualnim teškoćama Srce Rijeka! Hvala svim suradnicima  na razumijevanju i podršci!
 • Lions Klub Korzo Rijeka su nam Uskrs učinili najsretnijim s vijesti da su prikupili donacije za naš rad i tako nam dali podršku u ovim teškim vremenima! Biti uključen u zajednicu i činiti dobro možemo bilo kada, ništa nas u tome ne može spriječiti, pa ni ova #ostanidoma situacija, a pokazali su nam to naši novi prijatelji iz Lions klub Korzo Rijeka! Hvala od srca!

 

 III. ožujak 2020.

Ožujak nam protiče u suradnji s:

1.Hrvatski savez za nordijsko hodanje (https://nordijsko-hodanje.com) jer smo uputili našu najstariju hodačicu da položi ispit za voditelja nordijskoga hodanja prema programu INWA (International Nordic Walking Federation) priznate po cijelom svijetu. Zašto? Jer svi žele naučiti hodati, a mi želimo biti ti koji će u društvu s našim mladima za koje radimo podučavati druge i tako stvoriti veselu i zdravu zajednicu!

International Nordic Walking Federation (INWA)

 

2. Kompost i kontekst (https://www.facebook.com/kompostkontekst/) i TEČAJ PERMAKULTURNOG DIZAJNIRANJA (PDC) – Rijeka, veljača/ožujak 2020., održava se po drugi put u našem DIP-u. Zašto? Jer smo se već pri osnivanju opredijelili za promicanje održivog razvoja pa u našim vrtnim aktivnostima i drugim ekološkim područjima primjenjujemo i najbolje principe odnosa prema “zemlji i ljudima”. Na prvom tečaju PKD 2019. godine sudjelovala je naša mag.ekološke poljoprivrede Ivana kako bi mogla primijeniti svoje znanje na oblikovanje vrta u Općini Viškovo na kojem se provode radno-okupacijske aktivnosti, a dobili smo pregršt novih prijatelja, sudionika tečaja, poput Borisa koji nam je poklonio svoj trimer, Klelije koja nam je donirala sredstva za popravak šivaćih mašina na kojim naši mladi šiju mirisne vrećice lavande i šašave patuljke, ali i edukatore Cvijetu, Gordanu i Nenada. Ove godine će im se pridružiti na tečaju kao edukatori i bivši sudionici, Ivana i Mladen.

Program je raspoređen kroz produljena četiri vikenda, petkom od 17:00 do 21:00 te subotom i nedjeljom od 9:30 do 19:00 sati (uključujući pauze za ručak), uz eventualne minimalne izmjene u dnevnoj satnici.
• 21. – 23.2.2020.  • 28.2. – 1.3.2020.   vikend pauze — • 13. – 15.3.2020.– vikend pauze — • 27. – 29.3.2020. Tečaj je održan od zadnjeg termina kada je zločesti virus prekinuo održavanje, no vidimo se skoro.

3. Primorsko goranska županija: potpisali smo ugovor o sufinanciranju radno-okupacijskog programa “Priprema, pozor, radim” kojeg smo prijavili na natječaj za financiranje projekata i programa koje provode udruge za opće dobro iz proračuna PGŽ, UO za socijalnu politiku i mlade.

Hvala PGŽ što je prihvatila da su potrebe za provedbom ovog programa stvarne i objektivne, da postoji skupina koja bez ove podrške ne može sama te da je ovo inovativni model/socijalna inovacija u našoj regiji kojom sprječavamo socijalnu isključenost i omogućavamo prava na uključenost u zajednicu i na rad naših mladih za koje radimo!

 

 

 

 

 

4. Općina Viškovo: započeli smo suradnju na projektu financiranom iz EU fondova “Prevencija pušenja”, a naša uloga će biti organizirati promotivni tečaj nordijskog hodanja za javnost kako bi promovirali rekreativne aktivnosti kao zaštitni faktor u prevenciji pušenja. Hvala na povjerenju i veselimo se aktivnostima!

 

II. Veljača 2020.

Veljača nam protječe u aktivnostima poticanja međusektorske suradnje i umrežavanja s organizacijama koje se bave područjem problematike mladih i osoba s invaliditetom u zajedničkim projektima, okruglim stolovima i sl.

Uspostavili smo suradnju s:

1. Nastavnim zavodom za javno zdravstvo Primorsko goranske županije,  s Odjelom s socijalnu medicinu i

2. Udrugom osoba s intelektualnim teškoćama Srce https://srce-rijeka.hr/o-nama/

3. Odjelom za sport i tehničku kulturu Grada Rijeke https://www.rijeka.hr/gradska-uprava/gradski-odjeli/odjel-za-sport-i-tehnicku-kulturu/ kako bi se priznalo i valoriziralo naše inkluzivno volontiranje na manifestacijama Grada poput “Homo si teć!” na kojoj promičemo inkluzivno volontiranje već četvrtu godinu te kako bi se uspostavila suradnja na programima rekreativnog bavljenja sportom i fizičkim aktivnostima za širu javnost i posebne skupine radi povećanja socijalne uključenosti.

4. Odjelom za gospodarenje imovine Grada Rijeke, kako bi naši nove mogućnosti suradnje oko pronalska primjerenog prostora za djelovanje udruge i proširili naše djelatnosti i tako pružali kvalitetnije socijalne usluge!

Dogovoreno je da će nas NZZKZ PGŽ uključiti u svoje aktivnosti, a s udrugom Srce ćemo razmjenjivati iskustva i znanja iz područja djelovanja s ciljem unapređenja socijalne usluge poludnevnog boravka i psihosocijalne podrške osobama kojima je potrebna podrška, a posebno iz naše prioritetne skupine.

Osim toga, NZJZPGŽ će biti uključen u našu komunikacijsku kampanju tako što će provoditi informativne radionice iz područja zdravstva u skladu s potrebama naših članova. Ove aktivnosti su pripremne aktivnosti  za provedbu kampanje za oblikovanje modela zapošljavanja osoba s invaliditetom i onih kojima treba podrška uz podršku u radu ili podršku asistenata osobama s invaliditetom u radu (radnih asistenata ili instruktora).

 

I. Siječanj 2020.

U siječnju smo započeli suradnju s Loins klubom Korzo Rijeka i zahvaljujemo na prilici da se predstavimo!

 

Share on Facebook

Kontaktirajte nas

Informacije

Adresa
 • Wenzelova 2/1
 • Rijeka, Hrvatska
 • OIB: 78171364712
 • MB: 4152115
 • ŽIRO RAČUN: ZAGREBAČKA BANKA
 • IBAN: HR7123600001102394295
Kontakt
 • Društvo za istraživanje i potporu je korisnik institucionalne podrške Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva za stabilizaciju i/ili razvoj udruge.