O nama

Mi smo neprofitna organizacija čije djelovanje je usmjereno dobrobiti zajednice, a posebno skupinama djece i mladih s manje mogućnosti.
Društvo za istraživanje i potporu (DIP) je osnovano 2013. godine sa ciljem unaprjeđenja života građana, prevencije društvene isključenosti, promocije zdravog načina života, humanosti i solidarnosti, a prvenstveno prema skupinama s manje mogućnosti. Stručnjaci smo iz različitih područja, pa okupljamo socijalne pedagoge, defektologe-rehabilitatore, učitelje, liječnike, sociologe, psihologe,umjetnike ali i osobe koje imaju puno entuzijazma i ljubavi za druge. Osnivačice DIP-a su osobe s velikim iskustvom u civilnom i općenito javnom sektoru, kao stručne suradnice na raznim projektima, s puno sati volonterskog rada iz sebe. Poznavajući potrebe djece i mladih, posebno onih s manje mogućnosti, želimo učiniti više nego li možemo učiniti kao pojedinci te staviti svoje znanje i iskustvo na raspolaganje zajednici.

Jako nam je važno da učinimo sve kako bi pokrenuli pozitivne promjene u zajednici u kojoj živimo, ali i u širem društvenom okruženju. Zato su naše aktivnosti raznolike:
– istražujemo kako bismo na objektivan način prikupili podatke o potrebama, pojavama i promjenama u društvu
– vrednujemo, procjenjujemo i ocjenjujemo (evaluiramo, analiziramo i preporučamo kako biti bolji) što smo mi učinili i što su drugi učinili za zajednicu/društvo u kojoj živimo
– planiramo programe i projekte kako bi ostvarili ciljeve DIP -a, dali potporu drugim neprofitnim organizacijama i pojedincima
– planiramo i dajemo potporu drugima oko izrade strateških dokumenata, akcijskih planova i programa
– organiziramo slobodno vrijeme za djecu i mlade posebno ali i za druge skupine
– informiramo, savjetujemo i osposobljavamo
– možemo pružati psihosocijalne usluge (terapijske usluge licenciranih stručnjaka)
– pružamo socijalne usluge (u širem smislu, a u budućnosti u užem smislu – usluge poludnevnog, dnevnog, stambene zajednice i dr.)
– zagovaramo javne interese skupina s manje mogućnosti
– surađujemo, dijelimo i veselimo se zajedničkim projektima s drugima …

Zato pružamo potporu onima koji ju trebaju, a naročito djeci i mladima. Volimo kada i drugi daju nama potporu! Naše primarne ciljne skupine su djeca i mladi s teškoćama u razvoju i učenju (poput intelektualnih teškoća, disleksije, disgrafije i sl.), poremećajima u ponašanju ((ADHD, iz spektra autizma i dr.), s teškoćama u psihosocijalnom funkcioniranju (kao posljedica mentalnih bolesti, kroničnih bolesti, emocionalnih problema i dr.), mladi nezaposleni i dr. Ne volimo kada naše ljude za koje radimo zvati “korisnicima” jer oni aktivno sudjeluju u kreiranju naših programa. Mi smo samo ljudi koji im mogu dati podršku, a oni su ljudi kojima podrška treba.
Mi smo dipovke i dipovci, a naš je cilj učiniti sve kako bi se spriječila društvena isključenost na temelju nekog od obilježja, mi zagovaramo jednake mogućnosti za sve, slobodu izbora i ljudska prava i otvoreno društvo.
Naše najveće bogatstvo i vrijednost su naši volonteri, djeca i mladi s kojima radimo i svi naši suradnici i donatori.

Sve što radimo radimo u projektnom ili programskom timu. Članovi projektnog/programskog tima su voditeljice pojedinih aktivnosti, iz DIP-a ali i predstavnici partnera i suradnika, prema potrebi. Rezultati rada progrmaskog tima i odgovorost za provedbu jesu odgovornost programskog tima, kojhi odgovara Glavnom odboru,  koji predstavlja izvršno tijelo DIP-a. Kada programski tim mora donijeti važnije odluke, formalnijeg tipa onda ih donosi Glavni odbor. Programi se planiraju uglavnom prema kalendaru akademske ili školske godine jer su većina naših volontera studenti, a volpnteri su izrazito važbna karika u provedbu svih programa. 

Tako su od akademske godine 2014/2015. do 2017/2018. članice programskog tima bili: Marta Berčić, koordinatorica svih progama/projekta, Petra Štimac i Barbara Fistonić, obje socijalne pedagoginje, Ivona Trtanj Šneler, učiteljica i plivačica, pok. Andrea Vukašinović, predstavnica mladih iz programa, voditelj radionice stripa i ilustracije Damir Steinfl, voditeljica radionica dječeje psihodrame, Tanja Sudiskas, so.ped., voditeljica aktivnosti u vrtu i dr. Ivana Keller, mag.ekološke poljprivrede te asistentice koordinatorice programa, Tanja Ćulumović i Marta Ban. Povremeno su se konzultativno kao sturčni suradnici   pridružili i liječnici i medicinska sestra iz KBC Rijeka, prof. Igor Prpić, d.rmed., neurolog pedijatar; doc.dr. Srećko Severinski, dr.med., doc.dr. Inge Vlašić Cicvarić, klinička psihologinja, Jelena Bagić, bacc.tech. med. i drugi stučnjaci. U tom periodu nam je vanjska evaluatorica bila doc.Nataša Vlah, soc.ped.

Od ak.godine 2018/2019  do danas su to: Marta Berčić, koordinatorica programa, Ana Matković, učiteljica/plivanje, koju od 2020 mijenja Vinko Šešelja (naš novi voditelj plivanja),  Bernard Šešo, mag.psihologije, Karmen Vučetić, mag. psihologije, Nela Bralić, bacc.art., Damir Steinfl, voditelj strip radinica, uz povremeno konzultativno uključivanje stručnih suradnica Petre Štimac i Barbare Fistonić, obje soc.pedagoginje, te drugih stručnih suradnika iz redova partnera i suradnika. Tako usko surađujemo s Filozofskim fakuletom, posebno Odsjekom za pedagogiju pa su nam izv. prof. Bojana Čulum i doc.dr. Siniša Kušić suradnici za uključivanje studenata na stručnu praksu, u aktivnosti “učenje u zajednici” i druge kolegije odnosno  moduse ukljčivanja studenata u naš rad.

 

Za naš doprinos razvoju volonterstva dobili smo i nagrade:

2016. godine nagradu koju dodjeljuju udruga SMART, Grad Rijeka i Primorsko goranska županija  za “najorganizatora volontiranja” u Gradu Rijeci. Iste godine naše dugovodišnje volonterke  i mentorice mladoj osobi s teškoćama, tada studentice kulturanih studija na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci,    Natalija Hercigonja i Lara Španović,  dobile su priznanje za “najvolonterke” Grada Rijeke.

https://www.pgz.hr/Arhiva_novosti?newsid=4010

2019. godine naša volonterka i studentica pedagogije Aleksandra Ristić je dobila nagradu za najvolonterku Grada Rijeke.

2020 godine je naša Aleksandra dobila i nagradu rektorice Sveučilišta u Rijeci za najboljeg “student volontera” Sveučilišta u Rijeci.

https://uniri.hr/wp-content/uploads/2020/04/Odluka-RN_student-volonter_2020.pdf

O našim ciljevima, programima i problemima s kojima se svakodnevno susrećemo upoznali smo javnost u emisijama Civilno društvo i Učionica  lokalne TV postaje KanalRi.

Isto tako o našim ciljevima i načinu rada možete vidjeti na poveznici Dokumenti   http://dip.hr/dokumenti/  iz Statuta DIP-.a i  u poveznici Porgrami:

http://dip.hr/programi/lzvp-modul-1/ ,http://dip.hr/programi/lzvp-modul-2/

http://dip.hr/programi/ppr/

Emisija Civilno društvo od 30. travnja 2019.

 

Emisija Učionica od 6. veljače 2020.

 

 

 

 

Share on Facebook

Kontaktirajte nas

Informacije

Adresa
  • Ivana Dežmana 3
  • Rijeka, Hrvatska
  • OIB: 78171364712
  • MB: 4152115
  • ŽIRO RAČUN: ZAGREBAČKA BANKA
  • IBAN: HR7123600001102394295
  • Društvo za istraživanje i potporu je korisnik institucionalne podrške Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva za stabilizaciju i/ili razvoj udruge.