Vanjske evaluacije - DRUŠTVO ZA ISTRAŽIVANJE I POTPORU

Pretraži
Idi na sadržaj

Glavni izbornik:

Vanjske evaluacije

Javne politike za mlade > Istraživanja i analize > Evaluacije i analize
Vanjske evaluacije projekata i programa:

1. Izradili smo vanjsku evaluaciju za projekt Polivalentni centar za mlade (2013/2014), čiji nositelj je udruga Regionalni info centar za mlade Rijeka. Temeljem preporuka kroz Polivalentni centar za mlade - inkubator za udruge mladih kroz centar su ojačale mnoge incijative mladih, kao i udruge mladih. Vidi poveznicu http://umki.hr/

2. U 2015. godini izradili smo vanjsku evaluaciju za projekt Regionalni info centar za mlade Rijeka, istoimene udruge (http://umki.hr/-----).
Vidi Vanjska evaluacija projekta Regionalni info centar za mlade 2014/2015, http://umki.hr/sites/umki.hr/files/cr-collections/2/evaluacijaprojektariczmiumki2015..pdf

3. U 2015. godini smo partneri, uz ostale partnere, udruge mladih i za mlade, na programu Regionalni info centar za mlade koji provodi udruga Regionalni info centar za mlade Rijeka - UMKI, a financira MInistarstvo socijalne politike i mladih na aktivnostima:
- supervizija programskog tima za izradu standarda rada regionalnih i lokalnih info centara za mlade
- evaluacija nacrta standarda rada info centara za mlade.

U programskom timu sudjeluje i naša predstavnica mladih iz DIP - korisnika i volonera, Iva Davorija
 
 
Natrag na sadržaj | Natrag na glavni izbornik