Priprema,pozor,radim! - DRUŠTVO ZA ISTRAŽIVANJE I POTPORU

Pretraži
Idi na sadržaj

Glavni izbornik:

Priprema,pozor,radim!

Priprema,pozor,radim!
PRIPREMA, POZOR, RADIM!

U skladu s načelima UN Konvencije o pravima osoba s invliditetom i Zakona o potvrđivanju Konvencije o pravima osoba s invaliditetom i Fakultativnog protokola uz Konvenciju o pravima osoba s invaliditetom, https://narodne-novine.nn.hr/clanci/medunarodni/2007_06_6_80.html, primjenjujemo osnovna načela:

(a) poštivanje urođenog dostojanstva, osobne autonomije uključujući slobodu osobnog izbora i neovisnost osoba
(b) nediskriminacija
(c) puno i učinkovito sudjelovanje i uključivanje u društvo
(d) poštivanje razlika i prihvaćanje osoba s invaliditetom kao dijela ljudske raznolikosti i čovječnosti
(e) jednakost mogućnosti
(f) pristupačnost
(g) jednakost između muškaraca i žena
(h) poštivanje razvojnih sposobnosti djece s teškoćama u razvoju i poštivanje prava djece s teškoćama u razvoju na očuvanje vlastitog identiteta.
U skaldu s tim načelima svaku osobu podupiremo na punu uključenost u zajednicu u kojoj žive, orijentirani na potrebe svake mlade osobe zasebno, uz uključivanje cijele zajednice.
U skaldu s Nacionalnom strategijom izjednačavanja mogućnosti osobama s invaliditetom 2017- do 2020. koja predviđa u Poglavlju „Život u zajednici, Mjera zapošljavanja osoba s invaliditetom na otvorenom tržištu rada – aktivnost: Uspostaviti sustav podrške programu radnih asistenata i sustav praćenja primjene usluge stručne podrške na radnom mjestu, osiguravamo uvjete za radno-okupacijski dnevni boravak i radne aktivnosti na otvorenom tržištu rada!
„Zapošljavanje uz podršku zagovara pravo na rad, poštivanje ljudskog dostojanstva i pruža mogućnost socijalnog i gospodarskog uključivanja osoba s invaliditetom u zajednicu“. (Udruga za promicanje inkluzije i Centar za inkluziju i socijalne usluge, 2015:str.5)
Kratkoročni cilj: stvoriti preduvjete za pružanje socijalne usluge “radnog dnevnog boravka”
Dugoročni cilj: stvoriti platformu za provedbu radnih aktivnosti i zapošljavanje/rad osoba s invaliditetom.

Financira: Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku
Nositelj: Društvo za istraživanje i potporu

Partneri: Primorsko-goranska županija, https://www.pgz.hr, i Udruga osoba s invaliditetom Grada Opatije, http://www.uoigradaopatije.hr
Suradnici: Centar za inkluzivne radne aktivnosti (CIRA), https://www.cira.hr i izvoditelji edukacije za radne asistente: Centar za obrazovanje odraslih (COO) Validus, http://coovalidus.hr, te BM Plast d.o.o.

Trajanje projekta: 1 godina

Neki od ciljeva projekta

1. Smanjiti društvenu isključenost skupine mladih s teškoćama u razvoju i psihosocijalnom fukcioniranju izvan sustava obrazovanja i osposobljavanja i rada (u NEET situaciji) i općenito mladih iz skupine nezaposlenih
2. Osigurati model društvene radne podrške mladima s teškoćama kako bi spriječili njihovu društvenu isključenost osposobljavajući ih za jednostavne poslove u radionici/praktikumu u udrugama i na otvorenom tržištu rada - “radno okupacijski dnevni boravak”
3. Oblikovati inovativni model zapošljavanja mladih s teškoćama (osobe s invliditetom i/ili psihosocijalnom funkcioniranju) uz potporu te uspostaviti koordinirani sustav potpore – uvođenje novog “modela zapošljavanja uz potporu” kroz društveno poduzetništvo

Kome je projekt namjenjen?

1. Mladima s intelektualnim teškoćama i drugim teškoćama, poput ADHD-a, iz spektra autizma i dr., mladim osobama s invaliditetom izvan obrazovanja, osposbljavanja i rada (u NEET situaciji) - ospsobljavanje za rad uz podršku radnih asistenta
- Imaš li do 30 godina? Želiš li znati o svojim pravima na rad? Želiš li raditi i učiti? Želiš se uključiti u zajednicu u kojoj živiš? Želiš li raditi u vrtu ili ići s nama na plivanje? Javi nam se jer sigurno imamo neku aktivnost za tebe!

2. Mladima nezaposlenima do 30 godina željnim učenja i rada u poticajnom okruženju.
Ako si mlada nezaposlena osoba do 30 godina i želiš učiti i raditi u poticajnom okruženju s mladima s teškoćama, ako želiš, osim učenja i rada, imati priliku podijeliti s drugim mladima kojima je potrebna podrška, svoje iskustvo i znanje, JAVI NAM SE JER IMAMO SIGURNO NEŠTO ZA TEBE I TI ZA NAS!

3. Poslodavcima koji zapošljavaju osobe s invaliditetom i/ili s teškoćama u psihosocijalnom funkcioniranju
Želite li da Vaše poslovanje bude socijalno odgovorno? Želite li biti primjer drugim poslodavcima u pružanju podrške marginaliziranim skupinama Vaše zajednice?Želite naučiti kako pružiti podršku u rad? JAVITE SE, SIGURNO IMAMO NEŠTO ZA VAS ILI VI ZA NAS!

Što nudimo?

- Radno-okupacijske aktivnosti za mlade s teškićama: eko vrt u Viškovu, slaganje plastičnih dijelova predemeta, izrada ukrasno-uporabnih predmeta, rekraetivno terapijsko plivanje, radovi na ranču Anđeli, terapijsko jahanje i drugo
- osposobljavanje za 10 mladih nezaposlenih (za sada, a kasnije i više) za rad s mladima s teškoćama, za poslove „radnih asistenata“, a odabrane osobe se upućuju na osposobljavanje za “asistente za zapošljavanje/rad s osobama s invaliditetom uz podršku” u Centru za osposobljavanje odraslih Validus iz Zagreba (uvjerenje o osposobljavanju se upisuje u e-radnu knjižicu), prednost pri zapošljavanju prednost pri zapošljavanju kroz projekte u DIP-u .

Što je radni asistent?

Poslovi asistenta/ice osobama s invaliditetom u zapošljavanju/radu uz podršku obuhvaćaju poslove individualno prilagođene podrške osobama s intelektualnim teškoćama i/ili psihosocijalnim teškoćama na radnom mjestu i/ili u radno okupacijskim aktivnostima.
Kontakti: e.mail: info@dip.hr; mob. 0915580920; Ivana Dežmana 3/1, Rijeka
Voditeljica projekta Marta Berčić, prof.,
Koordinatorica radnokupacijskih aktivnosti: Ivana Keller, mag./ing. Ekološke poljoprivrede

Pravni okvir

• Zakon o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (“Narodne novine” broj 157/13., 152/14.)
• Pravilnik o profesionalnoj rehabilitaciji i centrima za profesionalnu rehabilitaciju osoba s invaliditetom (“Narodne novine” broj 44/14, 2/15)
• Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja očevidnika zaposlenih osoba s invaliditetom (“Narodne novine” broj 44/14., 97/14., 2/15.)
• Pravilnik o utvrđivanju kvote za zapošljavanje osoba s invaliditetom (“Narodne novine” broj 44/14., 2/15.)
• Pravilnik o poticajima pri zapošljavanju osoba s invaliditetom (“Narodne novine” broj 44/14., 2/15., 13/15., 113/16, 116/17)
• Pravilnik o zaštitnim radionicama i integrativnim radionicama za zapošljavanje osoba s invaliditetom (“Narodne novine” broj 44/14., 2/15.)
• Standardi usluga profesionalne rehabilitacije

Važnije poveznice

• Zavod za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom – www.zosi.hr
• Ministarstvo rada i mirovinskog sustava – www.mrms.hr
• Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje – www.mirovinsko.hr
• Grad Rijeka – www.rijeka.hr
• Primorsko – goranska županija – www.pgz.hr
• Hrvatski zavod za zapošljavanje – www.hzz.hr
• Pravobraniteljica za osobe s invaliditetom – www.posi.hr
• In-portal – www.in-portal.hr

 
Natrag na sadržaj | Natrag na glavni izbornik