Mentorski program PRIJATELJI - DRUŠTVO ZA ISTRAŽIVANJE I POTPORU

Pretraži
Idi na sadržaj

Glavni izbornik:

Mentorski program PRIJATELJI

Laboratorij životnih vještina PRIJATELJI (NEET) > Laboratorij životnih vještina za djecu i mlade
Mentorski program za djecu i mlade s teškoćama PRIJATELJI
Program financira Ministarstvo socijalne politike i mladih http://www.mspm.hr/

Naš mentorski program “PRIJATELJI” namjenjen je djeci i mladima s teškoćama, a uključuje studente – volontere (mentore), njihove profesore s Filozofskog fakultata (Odsjek za pedagogiju, Odsjek za kulturalne studije i druge) u Učiteljskog fakulteta, roditelje, stručnjake.

Ciljevi:

Cilj projekta je izgrađivanje i održavanje trajnijeg odnosa odraslog volontera s djetetom/mladom osobom kroz prijateljstvo, povjerenje i skrb. Dijete/mlada osoba i volonter provode kvalitetno slobodno vrijeme u zajedničkom druženju: izlascima u kino, razgovoru, šetnjama, rekreativnim aktivnostima, likovno kreativnim aktivnostima, obavljanju svakodnevnih aktivnosti, plivanju na bazenu Kantrida i drugo. Sam odnos dijete/mlada osoba – volonter postaje zaštitni činitelj u razvoju djeteta/mlade osobe, a nizom prilagođenih aktivnosti i situacija kod djeteta/mlade osobe razvijaju se socijalne vještine, novi interesi i navike, širi se krug poznatih osoba, unapređuje se slika o sebi kao i osamostaljivanje. U svrhu širenja socijalne mreže djeteta i razvoja novih interesa organiziraju se grupne aktivnosti.
Cilj je svakom uključenom djetetu/mladoj osobi omogućiti podršku posebno odabranog i educiranog volontera tijekom 12 mjeseci.
Volonter/ka-mentor/ica s djetetom provodi 3 do 5 sati tjedno u strukturiranim aktivnostima slobodnog vremena i druženju, u cilju osnaživanja djeteta odnosno smanjivanja mogućnosti razvoja poremećaja u ponašanju i podizanje razine kvalitete življenja (naročito za mlade koji su završili školu i nemaju aktivnosti slobodnog vremena). Temelj projekta zajednički je rad stručnjaka (socijalnih pedagoga) i volontera/ki s korisnicima.
Volonteri/ke, osim u druženju s djetetom/mladom osobom se osposobljavaju za rad s djecom i mladima s teškoćama, a pruža im se podrška, naredovitim sastancima supervizija i grupnim aktivnostima s djecom/mladim osobama s teškoćama.
Ne samo volontiranje – više od toga! Ovaj program je ujedno i “service learning” program, stjecanje vještina i znanja kroz društveno koristan rad, što su prepoznale ove visokoškolske insitucije! Link Obrazac prijave za volontere/mentore
Volonteri mentori su studenti Filozofskog fakulteta, kojima ovaj volontarski rad omogućujue vrijedno stjecanje različitih kompetencija. Ovaj rad studentima je priznata obaveza za kolegije, poput Praktični rad 1. i 2. na studiju pedagogije ili Metodologija istraživanja u kulturi i dr. (Odsjek za kulturalne studije) te kolegija Učenici s teškoćama, Učiteljskog fakulteta, a radi se o stručnoj praksi, istraživačkom radu i slično. Samo studneti koji zadovoljavaju kriterije visoke motiviranosti, dovoljne količine slobodnog vremena i osobnih kompetencija za individualni rad s djetetom/mladom osobom mogu biti mentori. Za potrebe mentora, uz materijale na edukaciji, studenti dobivaju i priručnik “Mali dipov priručnik za mentore” (za sada samo interno izdanje, uskoro i tiskano).
Korisnici (izravni/neizravni)
Korisnici mentorskog programa su djeca i mladi s teškoćama (od 10 do 30 godina) i potrebna im je dodatna podrška prijateljski orijentirane odrasle osobe kako bi razvila samopouzdanje i socijalne vještine, proširila interese, obogatila socijalnu mrežu i provođenje slobodnog vremena. Radi se o mladim osobama koje su dijagnosticirane kao djeca/mladi s teškoćama u razvoju i koju pohađaju ili su pohađale redovne škole u posebnom razrednom odjelu za djecu s organski uvjetovanim poremećajima u ponašanju i progradirajućim psihopatološkim stanjima. Radi se o djeci/ mladim osobama sa širokom lepezom teškoća, od teškoća iz autističnog spektra, smanjenih intelektualnih mogućnosti, motoričkih smetnji, ADHD-a, poremećaja u ponašanju i epilepsije...). Radi se o grupama od 10 korisnika i 10 studenata/volontera/mentora (najmanje 10 parova), a korisnicima je zajednička mala uključenost u socijalnu sredinu i nedostatak svrhovitih aktivnosti u slobodno vrijeme. Među njima su i nezaposlene mlade osobe koje po završetku srednje škole “sjede kod kuće i gotovo cijeli dan provode pred računalom”. Kod korisnika koji su završili srednješkolsko obrazovanje prema u posebnim razrednim odjelima, nakon završetka školovanja, ostaju nezaposleni, a izraženo je prisutan osjećaj beznađa, da nigdje ne pripadaju. Upravo za njih u okviru ovoga programa pripremamo i druge aktivnosti kojima ih osposobljavamo, osim za životne i za radne vještine.

Voditelji projekta:

Uloga voditelja/stručnjaka je procjenjivanje potencijala volontera, upoznavanje potreba djeteta/mlade osobe, spajanje djeteta/mlade osobe i volontera u par, praćenje razvoja svakog pojedinog odnosa, te edukacija i supervizija volontera. Stručnjak ima zadatak i razraditi program za svako pojedinog korisnika i njegovog volontera, koordinirati odnose između korisnika, njegovih roditelja i volontera te provoditi evaluaciju programa. Dobra suradnja stručnjaka edukacijsko rehabilitacijskog usmjerenja, ali i profesora s Učiteljskog fakulteta i Filozofskog fakulteta (odsjek za pedagogiju i dr.) je važna. Voditelji informiraju i savjetuju i roditelje te sve osobe u okruženju djece i mlaidh s teškoćama.
Plan aktivnosti (priprema, suradnici na projektu, metode evaluacije)
Korisnici i volonteri imaju zadatak nalaziti se jednom do dva puta tjedno u trajanju od 3 do 5 sati, najmanje godinu dana. Aktivnosti svakog susreta su dobro razrađene u programima korisnika i volontera. 

Načelno, mjesečne aktivnosti su slijedeće:
1. odlazak u kino, kazalište, muzeje - u paru (korisnik i volonter) ili više parova
2. odlazak u šetnju te druženje uz osvježavajuće napitke - u paru (korisnik i volonter) ili više parova
3. likovno kreativna radionica - grupni rad
4. rekreacijsko/opuštajuća radionica - grupni rad i/ili “večera za sve ” u domu korisnika i/ili plivanje
5. druge aktivnosti poput izleta, “mala škola kuhanja” i sl.
Ove aktivnosti su temljene aktivnosti za provedbu mentorskog programa, a nadograđujemo ga sa novim, u skaldu s našim mogućnostima. U uvođenju novih aktinvosti sudjeluju i sami korisnici, njihovi roditelji, mentori/volonteri i svi koji žele sudjelovati u našem “laboratoriju životnih vještina” . Sve aktivnosti se evaluiraju, kako bismo stalno mogli unaprijeđivati naš rad i usklađivati ga sa stvarnim životnim potrebama naših korisnika.

Voditeljice mentroskog programa:
Petra Štimac, mag. socijalne pedagogije, Petra Štimac: 099/ 83 57 443, mail: mentori@dip.hr ili pborcic@net.hr i Barbara Fistonić, mag. socijalne pedagogije Barbara Fistonić: 091/173 44 78, mail:  bara.fistonic@gmail.com

Koordinatorica programa: Marta Berčić, prof. info@dip.hr, admin@dip.hr (asistenti)  0915580920

 
 
Natrag na sadržaj | Natrag na glavni izbornik