Mentorski program PRIJATELJI (NEET) - DRUŠTVO ZA ISTRAŽIVANJE I POTPORU

Pretraži
Idi na sadržaj

Glavni izbornik:

Mentorski program PRIJATELJI (NEET)

Laboratorij životnih vještina PRIJATELJI (NEET)
Mentorski program za djecu i mlade s teškoćama PRIJATELJI
(.pdf verzija za preuzimanje)

Mentorski program za djecu i mlade s teškoćama - rad u paru i/ili grupno, svako dijete i/ili mlada osoba s teškoćama provodi pomno strukturirano slobodno vrijeme sa svojim mentorom/studentom/volonterom, prema planu rada koji se oblikuje za svakog mentora i njegovog štićenika.
Mentorski programi se provode kao potpora obiteljima, djeci, mladima odraslim osobama u riziku od društvene isključenosti (nezaposlenost, poremećaji u ponašanju, ovisnosti…) i obuhvaćaju područje socijalnih usluga. Najpoznatiji među njima je Big brother, big sister koji se provodi više od 100 godina u SAD. U EU se prepoznaje kao najučinkovitiji program potpore i sprječavanja trajne društvene isključenosti djece i mladih u riziku. Mi smo započeli s mentorskim programom za djecu i mlade s teškoćama, a oblikovali smo dva modula:
1. za mlade s teškoćama izvan sustava obrazovanja i rada (NEETS) za koji smo 2015. godine dobili potporu Ministarstva socijalne politike i mladih, a krajem 2014. godine potporu Primorsko – goranske županije što nam je omogućilo provedbu projekta Prijetelji u 2014. i početkom 2015. godine
2. za djecu i mlade s teškoćama koji su još u sustavu obrazovanja.
Planiramo oblikovati i druge module (poremećaji u ponašanju i dr. ).

“PRIJATELJI” ZA MLADE IZVAN SUSTAVA OBRAZOVANJA I OSPOSOBLJAVANJA I RADA (NEETS)

Naš mentorski program “PRIJATELJI” provodi se u sklopu programa LABORATORIJ ŽIVOTNIH VJEŠTINA PRIJATELJI, a namjenjen je mladima s teškoćama koji su završili redovni sustav školovanja, te uključuje studente/volontere (mentore), njihove profesore s Filozofskog fakulteta (Odsjek za pedagogiju, Odsjek za kulturalne studije i druge) i Učiteljskog fakulteta, roditelje, stručnjake.

Ciljevi

Cilj projekta je izgrađivanje i održavanje trajnijeg odnosa odraslog volontera/mentora s mladom osobom kojoj su u djetinjstvu dijagnosticirane teškoće u razvoju, kroz prijateljstvo, povjerenje i skrb. Mlada osoba i volonter/mentor provode kvalitetno slobodno vrijeme u zajedničkom druženju: izlascima u kino, razgovoru, šetnjama, rekreativnim aktivnostima, likovno kreativnim aktivnostima, obavljanju svakodnevnih aktivnosti, plivanju na bazenu Kantrida i drugo. Osim životnih vještina, kroz ove aktivnosti omogućavamo im stjecanja radnih vještina, učeći ih jednostavnim poslovima koje im u budućnosti mogu omogućiti rad uz mentore i/ili radne asistente. Sam odnos mlade osobe i volontera/mentora postaje zaštitni činitelj u socijalizaciji mlade osobe, a nizom prilagođenih aktivnosti i situacija kod mlade osobe razvijaju se socijalne vještine, novi interesi i navike, širi se krug poznatih osoba, unapređuje se slika o sebi kao i osamostaljivanje. U svrhu širenja socijalne mreže mlade osobe i razvoja novih interesa organiziraju se grupne aktivnosti.
Cilj je svakoj uključenoj mladoj osobi omogućiti podršku posebno odabranog i educiranog volontera/mentora tijekom 12 mjeseci.
Volonter/ka-mentor/ica sa svojim štićenikom provodi 3 do 5 sati tjedno u strukturiranim aktivnostima slobodnog vremena i druženju, u cilju osnaživanja štićenika odnosno smanjivanja mogućnosti razvoja poremećaja u ponašanju i podizanje razine kvalitete življenja, što posebno dolazi do izražaja kod mladih s teškoćama koji su završili školu i nemaju aktivnosti slobodnog vremena, niti rade. Temelj programa zajednički je rad stručnjaka (socijalnih pedagoga) i volontera/ki s korisnicima.
Volonteri/ke/mentori se prije mentorskog rada s mladom osobom osposobljavaju za rad s djecom i mladima s teškoćama, a pruža im se podrška, na redovitim sastancima supervizija i grupnim aktivnostima s mladim osobama s teškoćama.
Naši korisnici u ovom mentorskom programu nisu samo mladi s teškoćama, već su to i studenti, jer je ovaj volonterski i mentorski program i više od toga. Rad volontera je posebno stukturiran, a osim edukacije dobivaju stalnu potporu u radu s štićenicima ali i učenju o stečenim kompetencijama, kako bi mogli kroz društveno korisno učenje steći kompetencije predviđene studijskim programom. Zato je ovaj program i “service learning” program, što su prepoznale ove visokoškolske institucije! Poveznica na Obrazac prijave za volontere/mentore.
Volonteri/mentori su studenti Filozofskog i Učiteljskog fakulteta, a nadamo se u budućnosti i drugih, ovaj volontarski rad omogućujue vrijedno stjecanje različitih kompetencija. Ovaj rad studentima je priznata obaveza za kolegije, poput Praktični rad 1. i 2. na studiju pedagogije ili Metodologija istraživanja u kulturi i dr. (Odsjek za kulturalne studije), kolegija Učenici s teškoćama, Učiteljskog fakulteta, a svaki novi volonter svoj rad može povezati s kolegijem uz suradnju s nositlejem kolegija, poput stručne prakse, istraživački rad i slično. Samo studneti koji zadovoljavaju kriterije visoke motiviranosti, dovoljne količine slobodnog vremena i osobnih kompetencija za individualni rad s mladom osobom mogu biti mentori. Za potrebe mentora, uz materijale na edukaciji, studenti dobivaju i priručnik “Mali dipov priručnik za mentore” (za sada samo interno izdanje, uskoro i tiskano).
Korisnici - izravni
Korisnici mentorskog programa su mladi s teškoćama (od 18 do 30 godina) kojima je potrebna dodatna podrška prijateljski orijentirane odrasle osobe kako bi razvila samopouzdanje i socijalne vještine, proširila interese, obogatila socijalnu mrežu i provođenje slobodnog vremena. Radi se o mladim osobama kojima su dijagnosticirane teškoće u razvoju u djetinjstvu i koju su pohađale redovne škole u posebnim razrednim odjelima za djecu s organski uvjetovanim poremećajima u ponašanju i progradirajućim psihopatološkim stanjima ili Centar za odgoj i obrazovanje. Radi se o mladim osobama sa širokom lepezom teškoća, od teškoća iz autističnog spektra, smanjenih intelektualnih mogućnosti, motoričkih smetnji, ADHD-a, poremećaja u ponašanju i epilepsije...).
Radi se u grupama od 5 do 10 korisnika i 5 do 10 studenata/volontera/mentora (do 10 parova), a korisnicima je zajednička mala uključenost u socijalnu sredinu i nedostatak svrhovitih aktivnosti u slobodno vrijeme. To su nezaposlene mlade osobe koje po završetku srednje škole “sjede kod kuće i gotovo cijeli dan provode pred računalom”. Kod korisnika koji su završili srednješkolsko obrazovanje u posebnim razrednim odjelima, nakon završetka školovanja, ostaju nezaposleni, a izraženo je prisutan osjećaj beznađa, osjećaj da nigdje ne pripadaju. Upravo za njih u okviru ovoga programa pripremamo i druge aktivnosti kojima ih osposobljavamo, osim za životne i za radne vještine. Tako kroz kretivno-likovne radionice izrđujemo ukrasne predmete, sklapamo jednostavne predmete, a pripremamo ih i za rad u vanjskim prostorima.
Voditelji projekta
Uloga voditelja/stručnjaka je procjenjivanje potencijala volontera, upoznavanje potreba mlade osobe s teškoćama, spajanje mlade osobe i volontera u par, praćenje razvoja svakog pojedinog odnosa, te edukacija i supervizija volontera. Stručnjak ima zadatak i razraditi program za svako pojedinog korisnika i njegovog volontera, koordinirati odnose između korisnika, njegovih roditelja i volontera te provoditi evaluaciju programa. Dobra suradnja stručnjaka edukacijsko rehabilitacijskog usmjerenja, ali i profesora s Učiteljskog fakulteta i Filozofskog fakulteta (odsjek za pedagogiju i dr.) je važna. Voditelji informiraju i savjetuju i roditelje te sve osobe u okruženju mladih s teškoćama.
Plan aktivnosti (priprema, suradnici na projektu, metode evaluacije)
Korisnici i volonteri imaju zadatak nalaziti se jednom do dva puta tjedno u trajanju od 3 do 5 sati, najmanje godinu dana. Aktivnosti svakog susreta su dobro razrađene u programima korisnika i volontera. Načelno, mjesečne aktivnosti su slijedeće:
1. odlazak u kino, kazalište, muzeje - u paru (korisnik i volonter) ili više parova
2. odlazak u šetnju te druženje uz osvježavajuće napitke - u paru (korisnik i volonter) ili više parova
3. likovno kreativna radionica - grupni rad
4. rekreacijsko/opuštajuća radionica - grupni rad i/ili “večera za sve ” u domu korisnika i/ili plivanje (više u aktivnosti Idemo plivati! za NEETS)
5. druge aktivnosti poput izleta, “Vesela škola kuhanja” (vidi poveznicu), odlazak na sportska natjecanja, i sl.
Ove aktivnosti su temljene aktivnosti za provedbu mentorskog programa, a nadograđujemo ga sa novim, u skaldu s našim mogućnostima. U uvođenju novih aktinvosti sudjeluju i sami korisnici, njihovi roditelji, mentori/volonteri i svi koji žele sudjelovati u našem “laboratoriju životnih vještina” . Sve aktivnosti se evaluiraju, kako bismo stalno mogli unaprijeđivati naš rad i usklađivati ga sa stvarnim životnim potrebama naših korisnika.

Voditeljice mentorskog programa:

Petra Štimac, mag. socijalne pedagogije, Petra Štimac: 099/ 83 57 443, mail: mentori@dip.hr ili pborcic@net.hr 
Barbara Fistonić, mag. socijalne pedagogije Barbara Fistonić: 091/173 44 78, mail: mentori@dip.hr ili bara.fistonic@gmail.com
Koordinatorica programa: Marta Berčić, prof. info@dip.hr , tel. 0915580920

 
 
Natrag na sadržaj | Natrag na glavni izbornik