Lokalni program za mlade Labina - DRUŠTVO ZA ISTRAŽIVANJE I POTPORU

Pretraži
Idi na sadržaj

Glavni izbornik:

Lokalni program za mlade Labina

Javne politike za mlade
1. Vanjski stručni suradnici na projektu LOKALNI PROGRAM ZA MLADE GRADA LABINA (2014./2015.) – nositelj projekta je Grad Labin uz partnerstvo s udrugom za mlade Alfa Albona iz Labina. Izradu Lokalnog programa za mlade je financiralo Ministarstvo socijalne poltike i mladih i Grad Labin. Više na:
Lokalni program za mlade Grada Labina od 2015. do 2020. godine: PREUZMI

Facilitatori na javnom forumu koji se održao u sklopu izrade Lokalnog programa su bili iskusni treneri iz naše partnerske i suradničke organizacije Regionalni info centar za mlade (Zoran, Diana, Ljiljana). Vidi slike na: http://umki.hr/gallery/fancybox/105/100x100/1024x768


2. Potpora izradi nacrta Akcijskog plana za praćenje i implementaciju Lokalnog programa za mlade Grada Labina:

Radionica – izrada nacrta akcijskog plana implementacije Lokalnog programa za mlade Grada Labina/savjetovanje (2015/2016):

1.1.trajanje: 2 do 3 sata

1.2.sudionici: članovi radnih skupina za izradu akcijskog plana (od 5 do 10 osoba, od čega većina mladi)

1.3.metode: grupni rad, analiza, sinteza, brainstroming, materijal (prezentacija, radni listovi: ciljevi, mjere, indikatori) i dr.

1.4.sadržaj radionice:

- uvod – o akcijskim planovima

- uloga, zadaci za radne skupine i nositelje aktivnosti

- odabir prioritetnih područja (odabir ciljeva, mjera i indikatora)

- rad u skupinama na odabranim prioritetima

- evaluacija radionice

1.5. savjetovanje – e poštom, telefonski
 
 
Natrag na sadržaj | Natrag na glavni izbornik